Päiväkoti Myllynratas

Kuva: Kasvatus ja koulutus

Päiväkoti Myllynratas on tammikuussa 2015 avattu päiväkoti Helsingin Myllypurossa. Päiväkoti Myllynratas muodostaa yhdessä päiväkoti Myllytuvan kanssa yhteisen varhaiskasvatusyksikön.

Päiväkoti Myllynrattaassa on hoidossa noin 100 lasta, jotka ovat iältään 1-6 -vuotiaita. Päiväkodissamme on kuusi lapsiryhmää ja esiopetusta annetaan kahdessa ryhmässä, Seikkailijoissa ja Matkailijoissa.

Painotamme päiväkotimme pedagogiikassa positiivisuutta, leikkiä, liikuntaa, luonto- ja ympäristökasvatusta sekä lasten keskinäisten vuorovaikutustaitojen vahvistamista leikin ja toiminnallisuuden keinoin.

Esiopetus on osaittain luontopainotteista. Se jakautuu luonnossa tapahtuvaan toiminnalliseen opetukseen kahtena aamupäivänä viikossa ja päiväkodissa tapahtuvaan opetukseen. Luonnossa ja päiväkodilla tapahtuva opetus toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, onnistua, tutkia, kokeilla ja oppia jotain uutta joka päivä. Kielirikasteisen esiopetuksen kielinä päiväkodissa on Englanti. Tavoitteena kielirikasteiselle esiopetukselle on uuteen kieleen tutustuminen ja positiivisen asenteen luominen uuden kielen oppimiseen.

Päiväkodin johtaja: Päivi Kortelainen, paivi.kortelainen@hel.fi, 09-31034306
Päiväkodin varajohtaja: Leila Iisakkila leila.iisakkila@hel.fi, 09-31023111
pk.myllynratas@hel.fi

Matkailijat (esiopetus) 09-310 32934
Seikkailijat (esiopetus) 09-310 33969
Retkeilijät 09-310 36726
Vaeltajat 09-310 20298
Taivaltajat 09-310 36922
Taapertajat 09-310 22047

Yhteystiedot

Tuulimyllyntie 5a, 00920 Helsinki Näytä sijainti palvelukartalla
suomi
PL 92955, 00099 Helsingin kaupunki

Päiväkodinjohtaja
Päivi Kortelainen
+358 9 310 34306
paivi.kortelainen@hel.fi

Päiväkodin varajohtaja
Leila Iisakkila
+358 9 310 23111
leila.iisakkila@hel.fi

Sijainti

Tuulimyllyntie 5a, 00920 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Palvelut