Hyppää pääsisältöön

Varhaiskasvatusta eri kielillä

Helsingin kaupunki järjestää suomenkielistä, ruotsinkielistä ja pohjoissaamenkielistä varhaiskasvatusta. Usein varhaiskasvatuksen kieli valitaan sen mukaan, mitä kieltä tai kieliä lapsi jo osaa. Lapsi voi oppia varhaiskasvatuksessa myös itselleen uutta kieltä ruotsin kielikylpyopetuksessa. Pohjoissaamenkieliseen varhaiskasvatukseen voivat osallistua myös muut kuin pohjoissaamenkieliset lapset. Kaupungin järjestämien vaihtoehtojen lisäksi Helsingissä on monipuoliset mahdollisuudet saada varhaiskasvatusta monilla muilla kielillä yksityisissä päiväkodeissa.

Tällä sivulla

kuvituskuva
Kuva: Jefune Gimpel

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Helsingin kaupunki järjestää kunnallista varhaiskasvatusta myös kokonaan ruotsiksi. 

Helsingin kaupunki järjestää lisäksi ruotsin kielikylpyvarhaiskasvatusta, jossa lapsi oppii ruotsia uutena kielenä. Lisäksi yksityiset päiväkodit tarjoavat erilaisia ruotsinkielisiä vaihtoehtoja.

Helsingin kaupungin päiväkodeissa on tarjolla varhaiskasvatuksesta alkavaa ruotsin kielikylpyä. Se on menetelmä, jossa lapsi oppii hänelle uuden kielen kuulemalla ja käyttämällä sitä päiväkodissa ja koulussa. Kielikylpyohjelman tavoitteena on, että lapsi saavuttaa vahvan kielitaidon sekä kielikylpykielessä että suomen kielessä perusopetuksen loppuun mennessä.

Kielikylpypolku alkaa varhaiskasvatuksesta tai viimeistään esiopetuksesta ja jatkuu peruskoulun loppuun asti. Kielikylvyn kautta lapsi saa vahvan kielitaidon, kun hän osallistuu siihen koko ohjelman ajan.

Kielikylpypäiväkodeissa henkilöstö käyttää lasten kanssa vain ruotsia, mutta he ymmärtävät suomea ja keskustelevat huoltajien kanssa suomeksi. Lapsi saa vapaasti puhua omaa äidinkieltään, kunnes hänellä on tarvittavat valmiudet puhua ruotsia. Opinpolun edetessä häntä kannustetaan käyttämään entistä enemmän ruotsia sitä mukaa kun hänen kielitaitonsa kehittyy.

Kielikylvyssä lapsi oppii ruotsia osana kaikkea päiväkodin toimintaa esimerkiksi satujen, laulujen, lorujen, leikkien ja teematyöskentelyn avulla. Kasvattajat täydentävät sanojen ja ilmaisujen merkitystä eleillä ja kuvilla. Kielikylvyssä lapsen kielitaidon kehittymistä tuetaan ja ohjataan suunnitelmallisesti.

 

 

Sulje

Helsingissä on kielikylpypolkuja eri puolilla kaupunkia. Lapsi käy oman kielikylpypolkunsa mukaisessa päiväkodissa tai koulussa perusopetuksen loppuun saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen aikana kielikylpyyn valittu lapsi siirtyy esiopetuksen jälkeen oman polun mukaiseen kielikylpykouluun. Kielikylpypolku jatkuu kielikylpyluokassa yhdeksännen luokan loppuun asti.

Kielikylpypolut

Päiväkoti Linnunlaulu → Kallion ala-aste →  Pasilan peruskoulu

Päiväkoti Elias → Taivallahden peruskoulu → Taivallahden peruskoulu

Päiväkoti Lokki → Lauttasaaren ala-aste → Lauttasaaren peruskoulu

Kielikylpypäiväkoti Sälen (yksityinen päiväkoti) → Lauttasaaren ala-aste → Lauttasaaren peruskoulu

Päiväkoti Myllytonttu → Puotilan ala-aste → Vartiokylän yläaste

Päiväkoti Nuotti → Hiidenkiven peruskoulu → Hiidenkiven peruskoulu

Päiväkoti Pihlaja → Meilahden ala-aste → Meilahden yläaste

Päiväkoti Roihuvuori → Roihuvuoren ala-aste → Vartiokylän yläaste

Päiväkoti Ruskeasuo → Meilahden ala-aste → Meilahden yläaste

Päiväkoti Veräjämäki → Oulunkylän ala-aste (alkaa elokuussa 2022) → yläkoulu: ilmoitetaan myöhemmin

Päiväkoti Vihtori → Hiidenkiven peruskoulu → Hiidenkiven peruskoulu

Esimerkki kielikylpypolusta: Jos lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen Päiväkoti Myllytontun kielikylpyryhmässä, hän jatkaa Puotilan ala-asteen kouluun luokille 1–6, ja edelleen Vartiokylän yläasteen kouluun luokille 7–9.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kasvattajat ja opettajat käyttävät vain ruotsia. Ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla opetuksesta 90 % on ruotsin kielellä ja lapset opettelevat lukemaan ja kirjoittamaan ruotsiksi. Vuosiluokilla 3-4 n. 70 % opetuksesta on ruotsiksi ja vuosiluokilla 5-9 noin puolet.

Sulje

Kielikylpyyn ei vielä voi hakea Astin  (aukeaa uuteen ikkunaan) kautta, joten täytä paperinen hakemus ja lähetä se meille lomakkeen ohjeiden mukaan.

Varhaiskasvatuslomake, PDF (aukeaa uuteen ikkunaan)

 • Lomakkeen kohdassa 4 (Varhaiskasvatuksen tarve), valitse vaihtoehto ’Ruotsin kielen kielikylpy’.

 • Kirjoita kohtaan 5 niiden kielikylpypäiväkotien nimet, joihin haet lapsellesi paikkaa. Voit hakea yhteensä kolmeen eri päiväkotiin. Kielikylpypäiväkodit ovat:

  • Päiväkoti Linnunlaulu, Kallio

  • Päiväkoti Elias, Kamppi

  • Päiväkoti Lokki, Lauttasaari

  • Päiväkoti Myllytonttu, Vartiokylä

  • Päiväkoti Nuotti, Pukinmäki

  • Päiväkoti Pihlaja, Meilahti

  • Päiväkoti Roihuvuori, Herttoniemi

  • Päiväkoti Ruskeasuo, Ruskeasuo

  • Päiväkoti Veräjämäki, Oulunkylä

  • Päiväkoti Vihtori, Puistola

 • Kirjoita kohtaan 6 (Muuta lapsen varhaiskasvatukseen liittyvää), että lapsi hakee mukaan ruotsin kielikylpyyn.

 • Hakuaika päättyy vuosittain 31.3., ja perheet saavat päätöksen paikasta huhtikuun loppuun mennessä.

 • Voi hakea kielikylpyyn myös hakuajan ulkopuolella. Tälloin lapsi voi saada paikan kielikylpypäiväkodissa, jos kielikylpyryhmässä on paikkoja vapaana.

 • Jos lapsella on jo paikka varhaiskasvatuksessa, voidaan lapselle tehdä siirtohakemus kielikylpypäiväkotiin.

Lapset, joilla on sisaruksia kielikylpyryhmässä päiväkodissa tai kielikylpyvuosiluokilla 1-2, ovat etusijalla hakeutuessaan kielikylpyryhmään. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja kielikylpyryhmässä, valinta tapahtuu arvonnalla.

Sulje

Varhaiskasvatusta erilaisina ruotsinkielisinä vaihtoehtoina on tarjolla myös yksityisissä päiväkodeissa. Yksityisiin vaihtoehtoihin voi tutustua alla olevista linkeistä. Yksityisiin päiväkoteihin haetaan ottamalla suoraan yhteyttä kyseiseen päiväkotiin.

Sulje

Ruotsinkielinen kielikylpy Helsingissä

Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa lapset oppivat toisen kotimaisen kielen kuulemalla ja käyttämällä sitä päiväkodissa ja koulussa. Helsingin kielikylpypäiväkodeissa ja -kouluissa opetuskielenä on ruotsi. Tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys ja vankka kielitaito kielikylpykielessä.

Varhaiskasvatusta pohjoissaameksi

Päiväkoti Susannassa Länsi-Pasilassa toimii pohjoissaamenkielinen Luopmánat-ryhmä 1–5 -vuotiaille lapsille. Pohjoissaamenkielinen varhaiskasvatus perustuu saamelaisiin arvoihin, joita ovat kieli, suku, yhteisö, vahva identiteetti, luonto, perinteiset elinkeinot, tasa-arvo ja ihmisyys, monikulttuurisuus, rauha ja sovinnollisuus. Saamenkielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lasta itsenäiseksi, vastuulliseksi ja sosiaaliseksi ja tukea hänen kielellisten taitojensa kehittymistä.

 • Pohjoissaamenkieliseen varhaiskasvatukseen hakeudutaan sähköisessä asioinnissa täyttämällä varhaiskasvatushakemus Astissa  (aukeaa uuteen ikkunaan)

 • Valitse hakutoiveeksi Päiväkoti Susanna

 • Kirjoita lisätietoihin, että lapsi hakee pohjoissaamenkieliseen ryhmään.

 • Kaikki lapset ovat tervetulleita, ja mukaan voi hakeutua myös ilman aiempaa pohjoissaamenkielen taitoa.

Sulje

Varhaiskasvatusta englanniksi

Helsingissä on tarjolla paljon erilaisia yksityisiä englanninkielisiä varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja. Yksityiset päiväkodit järjestävät varhaiskasvatusta kokonaan englanniksi sekä erilaisina kaksikielisinä vaihtoehtoina, joissa englannin kielen määrä vaihtelee. Tutustu eri vaihtoehtoihin alta sekä päiväkotien omilta sivuilta. Yksityisiin päiväkoteihin haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin.

Helsingin kaupunki ei järjestä englanninkielistä varhaiskasvatusta kunnallisena palveluna.

Varhaiskasvatusta muilla kielillä

Suomen-, ruotsin- ja pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatuksen lisäksi Helsingissä on tarjolla paljon erikielisiä yksityisiä varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja. Yksityisissä päiväkodeissa annetaan opetusta esimerkiksi espanjaksi, ranskaksi, saksaksi, venäjäksi ja viroksi. Yksityiset päiväkodit järjestävät varhaiskasvatusta kokonaan näillä kielillä sekä erilaisina kaksikielisinä vaihtoehtoina, joissa kielten osuudet vaihtelevat. Tutustu eri vaihtoehtoihin päiväkotien omilla sivuilla. Yksityisiin päiväkoteihin haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin.

Vaihtoehdot yksityisissä kielipäiväkodeissa palvelukartalla