Kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonta antaa yleisneuvontaa puhelimitse ma-pe klo 10-12 ja 13-15 sekä toimistolla tiistaisin ja torstaisin klo 10-12 ja 13-15 osoitteessa Työpajankatu 8.

Varhaiskasvatusta eri kielillä

Helsingin kaupunki järjestää suomenkielistä, ruotsinkielistä ja pohjoissaamenkielistä varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusta muilla kielillä järjestetään yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Kunnallisena palveluna opetusta voi saada muilla kielillä esiopetuksesta alkaen. Helsingin kaupunki ei järjestä vieraskielistä varhaiskasvatusta kunnallisena palveluna.

Tällä sivulla

kuvituskuva
Kuva: Jefune Gimpel

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Helsingin kaupunki järjestää kunnallista varhaiskasvatusta myös kokonaan ruotsiksi. 

Helsingin kaupunki järjestää lisäksi ruotsin kielikylpyvarhaiskasvatusta, jossa lapsi oppii ruotsia uutena kielenä. Lisäksi yksityiset päiväkodit tarjoavat erilaisia ruotsinkielisiä vaihtoehtoja.

Helsingin kaupungin päiväkodeissa on tarjolla varhaiskasvatuksesta alkavaa ruotsin kielikylpyä. Se on menetelmä, jossa lapsi oppii hänelle uuden kielen kuulemalla ja käyttämällä sitä päiväkodissa ja koulussa. Kielikylpyohjelman tavoitteena on, että lapsi saavuttaa vahvan kielitaidon sekä kielikylpykielessä että suomen kielessä perusopetuksen loppuun mennessä.

Kielikylpypolku alkaa varhaiskasvatuksesta tai viimeistään esiopetuksesta ja jatkuu peruskoulun 9. luokan loppuun asti. On myös tärkeää, että perhe sitoutuu käymään kielikylpypolun läpi alusta loppuun.

Lapsi voi aloittaa kielikylvyssä aikaisintaan 4-vuotiaana ja viimeistään 6-vuotiaana. Ruotsin tulee olla lapselle uusi kieli ja yhden lapsen kotikielistä tulee olla suomi.

Kielikylpypäiväkodeissa henkilöstö käyttää lasten kanssa vain ruotsia, mutta he ymmärtävät suomea ja keskustelevat huoltajien kanssa suomeksi. Lapsi saa vapaasti puhua omaa äidinkieltään, kunnes hänellä on tarvittavat valmiudet puhua ruotsia. Opinpolun edetessä häntä kannustetaan käyttämään entistä enemmän ruotsia sitä mukaa kun hänen kielitaitonsa kehittyy.

Kielikylvyssä lapsi oppii ruotsia osana kaikkea päiväkodin toimintaa esimerkiksi satujen, laulujen, lorujen, leikkien ja teematyöskentelyn avulla. Kasvattajat täydentävät sanojen ja ilmaisujen merkitystä eleillä ja kuvilla. Kielikylvyssä lapsen kielitaidon kehittymistä tuetaan ja ohjataan suunnitelmallisesti.

 

 

Helsingissä on kielikylpypolkuja eri puolilla kaupunkia. Kielikylpypolku määräytyy sen päiväkodin mukaan, jossa lapsi aloittaa kielikylvyn. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lapsi siirtyy esiopetuksen jälkeen oman polun mukaiseen kielikylpykouluun. Kielikylpypolku jatkuu kielikylpyluokassa yhdeksännen luokan loppuun asti. 

Helsingin seitsemän eri kielikylpypolkua on kuvattu alla olevaan kuvaan sekä ja avattu kirjallisesti kuvan alle:

Päiväkoti Linnunlaulu → Kallion ala-aste →  Pasilan peruskoulu *

Päiväkoti Elias → Taivallahden peruskoulu → Taivallahden peruskoulu

Päiväkoti Lokki → Lauttasaaren ala-aste → Lauttasaaren yhteiskoulu

Kielikylpypäiväkoti Sälen (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (yksityinen päiväkoti) → Lauttasaaren ala-aste → Lauttasaaren yhteiskoulu

Päiväkoti Myllytonttu → esiopetus Päiväkoti Puotilassa → Puotilan ala-aste → Vartiokylän yläaste

Päiväkoti Nuotti → Hiidenkiven peruskoulu → Hiidenkiven peruskoulu

Päiväkoti Pihlaja → Meilahden ala-aste → Meilahden yläaste

Päiväkoti Roihuvuori → Roihuvuoren ala-aste → Vartiokylän yläaste

Päiväkoti Ruskeasuo → Meilahden ala-aste → Meilahden yläaste

Päiväkoti Veräjämäki → esiopetus Päiväkoti Pikku-Veräjässä → Oulunkylän ala-aste (alkanut elokuussa 2022) → yläkoulu ilmoitetaan myöhemmin

Päiväkoti Vihtori → Hiidenkiven peruskoulu → Hiidenkiven peruskoulu

*Esimerkki kielikylpypolusta: Jos lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen Päiväkoti Linnunlaulun kielikylpyryhmässä, hän suorittaa siellä myös esiopetuksen. Hän jatkaa Kallion ala-asteen kouluun luokille 1–6 ja edelleen Pasilan peruskouluun luokille 7–9.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kasvattajat ja opettajat käyttävät vain ruotsia. Ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla opetuksesta 90 % on ruotsin kielellä ja lapset opettelevat lukemaan ja kirjoittamaan ruotsiksi. Vuosiluokilla 3-4 noin 70 % opetuksesta on ruotsiksi ja vuosiluokilla 5-9 noin puolet.

Kielikylpyyn ei vielä voi hakea Astin (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (aukeaa uuteen ikkunaan) kautta, joten täytä paperinen hakemus ja lähetä se meille lomakkeen ohjeiden mukaan.

Varhaiskasvatuslomake, PDF (aukeaa uuteen ikkunaan)

 • Lomakkeen kohdassa 4 (Varhaiskasvatuksen tarve), valitse vaihtoehto ’Ruotsin kielen kielikylpy’.

 • Kirjoita kohtaan 5 niiden kielikylpypäiväkotien nimet, joihin haet lapsellesi paikkaa. Voit hakea yhteensä kolmeen eri päiväkotiin. Kielikylpypäiväkodit ovat:

  • Päiväkoti Linnunlaulu, Kallio

  • Päiväkoti Elias, Kamppi

  • Päiväkoti Lokki, Lauttasaari

  • Päiväkoti Myllytonttu, Vartiokylä

  • Päiväkoti Nuotti, Pukinmäki

  • Päiväkoti Pihlaja, Meilahti

  • Päiväkoti Roihuvuori, Herttoniemi

  • Päiväkoti Ruskeasuo, Ruskeasuo

  • Päiväkoti Veräjämäki, Oulunkylä

  • Päiväkoti Vihtori, Puistola

 • Kirjoita kohtaan 6 (Muuta lapsen varhaiskasvatukseen liittyvää), että lapsi hakee mukaan ruotsin kielikylpyyn.

 • Hakuaika päättyy vuosittain 31.3., ja perheet saavat päätöksen paikasta huhtikuun loppuun mennessä.

 • Voi hakea kielikylpyyn myös hakuajan ulkopuolella. Tälloin lapsi voi saada paikan kielikylpypäiväkodissa, jos kielikylpyryhmässä on paikkoja vapaana.

 • Jos lapsella on jo paikka varhaiskasvatuksessa, voidaan lapselle tehdä siirtohakemus kielikylpypäiväkotiin.

Lapset, joilla on sisaruksia kielikylpyryhmässä päiväkodissa tai kielikylpyvuosiluokilla 1-2, ovat etusijalla hakeutuessaan kielikylpyryhmään. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja kielikylpyryhmässä, valinta tapahtuu arvonnalla. Kielikylpyopetusta koskevat omat valintaperusteet ja –prosessit, minkä vuoksi kielikylpyryhmässä olevan lapsen sisarushakijaa ei käsitellä hakijavalinnassa sisarushakijana.

Varhaiskasvatusta erilaisina ruotsinkielisinä vaihtoehtoina on tarjolla myös yksityisissä päiväkodeissa. Yksityisiin vaihtoehtoihin voi tutustua alla olevista linkeistä. Yksityisiin päiväkoteihin haetaan ottamalla suoraan yhteyttä kyseiseen päiväkotiin.

Ruotsinkielinen kielikylpy Helsingissä

Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa lapset oppivat toisen kotimaisen kielen kuulemalla ja käyttämällä sitä päiväkodissa ja koulussa. Helsingin kielikylpypäiväkodeissa ja -kouluissa opetuskielenä on ruotsi. Tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys ja vankka kielitaito kielikylpykielessä.

Varhaiskasvatusta pohjoissaameksi

Päiväkoti Susannassa Länsi-Pasilassa toimii pohjoissaamenkielinen Luopmánat-ryhmä 1–5 -vuotiaille lapsille. Pohjoissaamenkielinen varhaiskasvatus perustuu saamelaisiin arvoihin, joita ovat kieli, suku, yhteisö, vahva identiteetti, luonto, perinteiset elinkeinot, tasa-arvo ja ihmisyys, monikulttuurisuus, rauha ja sovinnollisuus. Saamenkielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lasta itsenäiseksi, vastuulliseksi ja sosiaaliseksi ja tukea hänen kielellisten taitojensa kehittymistä.

 • Pohjoissaamenkieliseen varhaiskasvatukseen hakeudutaan sähköisessä asioinnissa täyttämällä varhaiskasvatushakemus Astissa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (aukeaa uuteen ikkunaan)

 • Valitse hakutoiveeksi Päiväkoti Susanna

 • Lähetä hakemus ja ilmoita sen jälkeen varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen, että haluat lapsesi pohjoissaamenkieliseen ryhmään. 

 • Kaikki lapset ovat tervetulleita, ja mukaan voi hakeutua myös ilman aiempaa pohjoissaamenkielen taitoa.

Varhaiskasvatusta englanniksi

Helsingissä on tarjolla paljon erilaisia yksityisiä englanninkielisiä varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja. Helsingin kaupunki ei järjestä englanninkielistä varhaiskasvatusta kunnallisena palveluna. Yksityiset päiväkodit järjestävät varhaiskasvatusta kokonaan englanniksi sekä erilaisina kaksikielisinä vaihtoehtoina, joissa englannin kielen määrä vaihtelee. Tutustu eri vaihtoehtoihin alta sekä päiväkotien omilta sivuilta. Yksityisiin päiväkoteihin haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin.

Huomaathan, että englanninkielinen opinpolku ei automaattisesti jatku varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen jälkeen perusopetuksessa. Jos haluat hakea lapselle paikkaa kaupungin järjestämään kaksikieliseen tai englanninkieliseen perusopetukseen, tutustu hakuohjeisiin sivulta Hakuajat ja hakuohjeet englanninkieliseen ja kaksikieliseen perusopetukseen. Lisätietoa kaksikielisen sekä kielirikasteisen esiopetuksen järjestämisen eri vaihtoehdoista löytyy Esiopetusta eri kielillä -verkkosivuilta. Lisätietoa eri kielillä järjestettävästä perusopetuksesta ja kielipoluista löytyy Perusopetusta eri kielillä -verkkosivuita sekä peruskoulujen omilta verkkosivuilta.

Alla olevat yksityiset päiväkodit tarjoavat kokonaan englanninkielistä varhaiskasvatusta Helsingissä. Tutustu vaihtoehtoihin linkeistä.

Alla olevat yksityiset päiväkodit tarjoavat kaksikielistä varhaiskasvatusta, jossa käytetään sekä suomea että englantia. Tutustu vaihtoehtoihin linkeistä.

Laajamittainen kaksikielinen varhaiskasvatus (yli 25 % englantia)

Kielirikasteinen varhaiskasvatus (10–25 % englantia)

Varhaiskasvatusta muilla kielillä

Suomen-, ruotsin- ja pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatuksen lisäksi Helsingissä on tarjolla paljon erikielisiä yksityisiä varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja. Helsingin kaupunki ei järjestä erikielistä varhaiskasvatusta kunnallisena palveluna. Yksityisissä päiväkodeissa annetaan opetusta esimerkiksi espanjaksi, ranskaksi, saksaksi, venäjäksi ja viroksi. Yksityiset päiväkodit järjestävät varhaiskasvatusta kokonaan näillä kielillä sekä erilaisina kaksikielisinä vaihtoehtoina, joissa kielten osuudet vaihtelevat. Tutustu eri vaihtoehtoihin päiväkotien omilla sivuilla. Yksityisiin päiväkoteihin haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin. Helsingin kaupunki ei järjestä englanninkielistä varhaiskasvatusta kunnallisena palveluna.

Huomaathan, että kaksikielinen tai englanninkielinen opinpolku ei automaattisesti jatku varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen jälkeen perusopetuksessa. Jos haluat hakea lapselle paikkaa kaupungin järjestämään kaksikieliseen tai englanninkieliseen perusopetukseen, tutustu hakuohjeisiin sivulta Hakuajat ja hakuohjeet englanninkieliseen ja kaksikieliseen perusopetukseen. Lisätietoa kaksikielisen sekä kielirikasteisen esiopetuksen järjestämisen eri vaihtoehdoista löytyy Esiopetusta eri kielillä -verkkosivuilta. Lisätietoa eri kielillä järjestettävästä perusopetuksesta ja kielipoluista löytyy Perusopetusta eri kielillä -verkkosivuilta sekä peruskoulujen omilta verkkosivuilta.

Vaihtoehdot yksityisissä kielipäiväkodeissa palvelukartalla