Opintojaksot

Alppilan lukiossa opintoihin kuuluu sekä pakollisia että valinnaisia opintojaksoja. Meillä on tarjolla useita koulukohtaisia, syventäviä opintojaksoja eri oppiaineissa.

Alppilan lukion opintotarjonta

Tutustu lukion pakollisiin opintoihin Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelmassa osiossa Oppiaineet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Huomaa, että oppiainelistauksessa ovat mukana sekä pakolliset että valinnaiset opinnot. 

Lukio-opinnoista on pakollisia opintoja 94 tai 102 opintopisteen verran riippuen siitä, valitsetko lyhyen vai pitkän matematiikan oppimäärän.

Tutustu valinnaisiin opintoihin Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelmassa osiossa Oppiaineet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Huomaa, että oppiainelistauksessa ovat mukana sekä pakolliset että valinnaiset opinnot. 

Lukio-opintoihisi tulee sisältyä vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Valinnaisia opintoja on valtakunnallisia, kaupunkitasoisia ja koulukohtaisia.

Voit valita lukio-opintoihisi projektiopintojaksoja kaikissa oppiaineissa sekä kertausta abiturienteille -opintojaksoja kaikissa kirjoitettavissa aineissa paitsi äidinkielessä ja kirjallisuudessa. Projektiopintojaksoja järjestetään kysynnän ja tarjontamahdollisuuksien mukaan. Kertausopintojaksoja järjestämme vuosittain ylioppilaskirjoitusten alla joko keväällä tai syksyllä tai molempina riippuen opiskelijoiden kirjoitusten hajautussuunnitelmista.

Helsingin verkkolukion eri opintotarjottimet näkyvät opiskelijan Wilmassa. Helsingin verkkolukion tarjonta koostuu verkko-opinnoista, etäopinnoista, kaupunkitarjottimen lähiopinnoista sekä kesäopinnoista. Voit suorittaa opintoja myös korkeakouluyhteistyönä sekä Stadin ammattiopiston ja työväenopiston kautta ja lukea nämä opinnot osaksi lukiotutkintoasi. 

Siirry Verkkolukion sivuille.

Alppilan omat opintojaksot

Alppilan lukio on yleislukio, joten meillä pääset opiskelemaan laajan valikoiman eri aineiden opintojaksoja yleisen opetussuunnitelman mukaan. Meillä voi valita lukuisista Alppilan omista valinnaisista opintojaksoista oman kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan myös muita opintoja. Esimerkiksi kuvataiteesta on kokonaisuudessaan tarjolla jopa yli 20 erilaista moduulia, jotka toteutuvat kysynnän ja kiinnostuksen mukaan. 

Suurimmassa osassa kirjoitettavia aineita pidämme kertausopintojaksoja joko yhdessä tai kahdessa periodissa lukuvuoden aikana.

Näiden lisäksi Alppilassa voit valita opintoja Globaalikansalainen-opintokokonaisuudesta sekä Alppilan monialaiset tulevaisuustaidot -opintokokonaisuudesta.

Seuraavassa valikossa on esiteltynä oppiaineiden koulukohtaisia opintojaksojamme.

BI09 Hyvinvointia luonnossa liikkuen

Opintojaksolla tutustut vastuulliseen retkeilyyn luonnossa. Suoritus muodostuu periodeittain lähiseudulle tehtävistä luontoretkistä.

BI10 Solu- ja ihmisbiologian tutkimuskurssi 

Opintojaksolla syvennät osaamistasi solubiologiasta ja ihmisen fysiologiasta pienimuotoisia tutkimuksia ja laborointeja tekemällä.

BI11 Mikrobiologian tutkimuskurssi 

Opintojaksolla perehdyt bioteknologisiin sovelluksiin tutkimustöiden avulla ja syvennät osaamistasi mikrobeista, sekä niiden hyödyistä ja haitoista ihmiskunnalle.

BI12 Tutkimuskohteena Itämeri biologian keinoin

Moduuli on osa Itämeri-kokonaisuutta KE09- ja KU19-opintojaksojen kanssa.

Työskentelet Tvärminnen biologisella tutkimusasemalla saaristossa liikkuen. Tutustut Itämeren tilaan tutkimuksia tekemällä ja osallistut Itämeren suojeluun osana UNESCOn Baltic Sea -yhteistyötä.

Tvärminnen tutkimusasemasta saat lisätietoa tästä linkistä. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

FI07 Estetiikka

Opintojaksolla tutustut filosofiseen keskusteluun kauneudesta ja taiteesta. Teemoina käsittelemme esimerkiksi taiteen ontologiaa, esteettistä kokemusta ja taiteen kritiikkiä. Opintojaksolla pääset tutustumaan estetiikkaan filosofian osa-alueena.

Opintojakson suoritat yhdessä KU20 Estetiikka -opintojakson kanssa.

FI08 Nykyajan filosofia

Opintojaksolla tutustut nykyaikaiseen filosofiseen keskusteluun ja keskeisiin filosofian kehityslinjoihin, kuten Anglo-Amerikkalaiseen yhteiskuntafilosofiaan, fenomenologis-eksistentialistiaaliseen filosofiaan ja pragmatismiin.

FI09 Filosofiset tekstit

Opintojaksolla tutustut eri filosofien teksteihin ja filosofiseen kirjallisuuteen. Opit tarkastelemaan filosofisia tekstejä kriittisesti ja johdonmukaisesti.

FI10 Filosofinen logiikka

 Opintojaksolla tutustut filosofisen logiikan sekä väittelyn ja retoriikan perusteisiin. Opiskelet esimerkiksi Aristoteleen logiikkaa, lause- ja predikaattilogiikan perusteita sekä merkitys- ja merkkiopin perusteita.

FY11 Fysiikan harjoitustyöt

Opintojaksolla tutustut kokeellisiin menetelmiin, mittaustulosten arviointiin sekä tieteelliseen työskentelyyn. Opintojakson aikana teemme yhden tai useamman laajan harjoitustyön.

FY12 Tähtitieteen tutkimus

Opintojaksolla tutustut tähtitieteen tutkimukseen. Opintojakson toteutus vaihtelee lukuvuosikohtaisesti ja se voi olla esimerkiksi opintoretki toiselle paikkakunnalle tai maahan.

Opintojakson tarkemmat sisällöt määrittelemme lukuvuosikohtaisesti riippuen käsiteltävästä aihepiiristä. Esimerkiksi Turun yliopiston tiedekeskuksen, Lounais-Suomen LUMA-keskuksen, Suomen ESO-keskuksen ja Tuorlan observatorion ja muiden lukioiden kanssa toteutettu NOT - koulu. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

FY13 Kansainvälinen fysiikan tutkimus

Opintojaksolla tutustut kansainväliseen fysiikan tutkimukseen. Opintojakson toteutus vaihtelee lukuvuosikohtaisesti ja se voi olla esimerkiksi opintoretki toiselle paikkakunnalle tai maahan.

Opintojakson keskeiset sisällöt määrittelemme lukuvuosikohtaisesti riippuen käsiteltävästä aihepiiristä. CERN - tiedeleiri Helsingin yliopiston kanssa on esimerkki kansainvälisestä fysiikan tutkimukseen tutustumisesta.  Katso lisätietoa CERNista. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

HI09 Sotahistoria

Opiskelet ymmärtämään sotahistorian kehitystä ja sen vaikutusta yleiseen historian kulkuun. Pääpaino opintojaksolla on 1900-luvun alun jälkeisessä sotahistoriassa.

KE09 Itämeri ja vesitutkimus

Opit yhdistämään luonnon veden kemiallisen koostumuksen vaikutuksia ja muutoksia eri ilmiöihin, kuten Itämeren rehevöitymiseen. Harjoittelet erilaisia veden laadun tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä, ryhmässä työskentelyä ja tutkimuksen raportointia. Opit tunnistamaan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen eroja sekä syvennät ymmärrystäsi monialaisen yhteistyön merkityksestä luonnon vesien tutkimuksessa. 

KE09 Itämeri ja vesitutkimus (1 op) muodostaa opintojakson yhdessä moduulien BI12 Tutkimuskohteena Itämeri biologian keinoin (1 op) ja KU19 Tutkimuskohteena Itämeri kuvataiteen keinoin (1 op) kanssa.

KU05 Projektiopintojakso

Opintojakson sisällöt määräytyvät projektikohtaisesti. Opintojakso soveltuu hyvin esimerkiksi itsenäiseen syventävään taiteelliseen työskentelyyn tai erilaisiin työpajoihin.

Voit neuvotella opettajan kanssa voisitko saada opintosuoritusta kasaan ollessasi mukana lukion teema-, juhla- tai tapahtumapäivien sisällön ja visuaalisen muodon tuottamisessa. Opintojakson sisältö voi muodostua esimerkiksi esityksen, valaistuksen, lavastuksen, musiikki- tai esittelyvideon, podcastin tai performanssin suunnittelusta, tuottamisesta ja toteuttamisesta.

Jos sinulla on jokin taide- tai designprojekti meneillään, tule keskustelemaan olisiko siinä opintojakson verran työskentelyä!

KU06 Valokuvauksen perusteet

Opintojaksolla pääset tutustumaan valokuvauksen perustekniikoihin sekä filmijärjestelmäkameralla että digitaalisella järjestelmäkameralla. Pääset työskentelemään pimiöön ja oppimaan mustavalkoisen valokuvan vedostamisen. Vierailemme valokuvataiteen näyttelyissä. Tule oppimaan lisää valokuvauksesta!

KU07 Piirustus

Opintojaksolla pääset harjoittelemaan vaihtelevia piirtämisen tapoja ryhmäkohtaisten kiinnostusten mukaan. Työskentely voi olla esimerkiksi havaintoon perustuvaa piirtämistä, sarjakuvan, kuvituskuvan tai mielikuviin perustuvaa piirtämistä, elävän mallin piirtämistä, käsivarapiirtämistä tai perspektiivi- ja projektiopiirtämistä tai  karikatyyrin piirtämistä.

Pääset kokeilemaan klassisia, kokeilevia ja digitaalisia piirtämisen tapoja ja vaihtelevia välineitä sekä materiaaleja. Vierailemme ajankohtaisissa kiinnostavissa näyttelyssä ja kokeilemme retkipiirtämistä. Tule piirtämään!

KU08 Maalaus ja väri

Opintojaksolla pääset harjoittelemaan maalaamisen tekniikoita  ja kehittelemään uusia menetelmiä sekä kuvan rakentamisen tapoja. Keskitymme myös värien tutkimiseen. Voit tutustua  klassisiin, kokeileviin tai digitaalisiin maalaamisen tekniikoihin, välineisiin ja materiaaleihin. Näyttelyvierailut kuuluvat myös ohjelmaan. Tule tutustumaan värien maailmaan ja maalaamaan! 

KU9 Grafiikka, kuvia painomenetelmin

Opintojaksolla tehdään kuvia painamalla. Voit tehdä kankaanpainantaa, kaivertaa kuvasi lino- puu- tai metallilevyyn. Opintojaksolla käydään ajankohtaisessa taidegrafiikan näyttelyssä. Tule tutustumaan grafiikan eri menetelmiin!

KU10 Arkkitehtuuri ja design

Opintojaksolla pääset työskentelemään monipuolisesti kolmiulotteisten maailman parissa. Pääset suunnittelemaan ja rakentamaan käsillä tehden tai digitaalisesti erilaisia tuotteita ja tiloja.

Opintojaksolla tarkastellaan tilaa arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin, tilataiteen, ympäristötaiteen ja/tai lavastustaiteen näkökulmista. Vierailemme Arkkitehtuurimuseossa ja Designmuseossa tai muussa ajankohtaisessa näyttelyssä. Tule rakentamaan ja muotoilemaan!

KU11 Kuvanveisto ja keramiikka

Opintojaksolla työskennellään kolmiuloitteisten tehtävien parissa. Pääset kokeilemaan dreijaamista, saven muotoilua veistoksiksi tai esineiksi. Voi myös tehdä materiaalikokeiluja  ja harjoitella erilaisia  rakentelutapoja. Vierailemme ajankohtaisissa kuvanveiston tai muotoilun näyttelyssä. Tule kokeilemaan ja nauttimaan kolmiulotteisuudesta!

KU12 Elokuva ja video

Opintojaksossa tehdään elokuvia ja videoita. Elokuva- ja videotyöskentely voi olla taiteellista, fiktiivistä tai dokumentaarista. Opintojaksolla työskennellään ja harjoitellaan pienryhmissä projekteja tehden. Katsomme myös elokuvia. Tule oppimaan elokuva- ja videotyöskentelyn perusteista ja niiden mahdollisuuksista omassa kuvakerronnassasi!

KU13 Animaatio

Opintojaksolla tehdään animaatioelokuvia. Animaatiotyöskentely voi olla piirros- pala-, 3D-animaatiota tai digitaalisten ohjelmien avulla tehtyä animointia. Vierailemme ajankohtaisessa taidenäyttelyssä. Tule tekemään animaatioita yksin ja pienryhmissä! 

KU14 Taide ja hyvinvointi

Opintojaksolla pääset käyttämään ja tekemään taidetta oman hyvinvointisi hyväksi. Vierailemme ajankohtaisissa näyttelyissä ja teemme myös yhteisötaiteellisia teoksia. Tule nauttimaan taiteesta sekä kokijana, tekijänä että jakajana!

KU15 Nykytaide

Opintojaksolla pääset kokeilemaan oman ja ryhmän kiinnostuksen mukaan erilaisia tapoja ilmaista ja tehdä nykytaidetta. Usein työskentelemme tuottaen teoksia kevään Alppila Fest-tapahtumaan, välillä yhdessä yhteistyökoulujemme Kallion lukion ja Helsingin kuvataidelukion kanssa. Tule osallistumaan ja vaikuttamaan Alppila Festin sisältöön ja tunnelmaan!

KU16 Graafinen muotoilu

Opintojaksolla syvennetään graafisen muotoiluun. Voit perehtyä mm. typografiaan ja taittoon tai voit perehtyä brändeihin, pakkausmuotoiluun ja kirjataiteeseen. Lähestymistapoja voivat olla myös info-, peligrafiikka. Opintojaksossa voit työskennellä osin tai kokonaan sähköisin välinein ja menetelmin. Vierailemme ajankohtaisessa graafiseen suunnitteluun liittyvässä näyttelyssä. Tule tutustumaan ja kokeilemaan graafista suunnittelua!

KU17 Taideprojekti

Opintojakson sisällöt määräytyvät projektikohtaisesti. Opintojakso soveltuu hyvin esimerkiksi itsenäiseen syventävään taiteelliseen työskentelyyn tai erilaisiin työpajoihin.

Jos olet tehnyt jo KU05 Projektiopintojakson ja sinulla on lisää projekteja tule neuvottelemaan toisestakin projektiopintojaksosta! 

KU18 Valokuvaa syventäen

Opintojaksolla pääset perehtymään digitaaliseen valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn sekä harjoittelemaan pimiössä valokuvauksen kokeellista ilmaisua.  Voit ottaa tämän opintojakson vaikka et olisi käynyt opintojaksoa KU6. Vierailemme ajankohtaisessa valokuvanäyttelyssä. Tule oppimaan lisää valokuvaamisesta!

KU19 Tutkimuskohteena Itämeri

Opintojakso muodostuu vuorovuosina kahden oppiaineen välisenä yhteistyöopintojaksona.
Opintojaksot ovat biologia BI12 Tutkimuskohteena Itämeri, kemia KE09 Itämeri ja vesitutkimus ja kuvataide KU19 Tutkimuskohteena Itämeri.

Opintojakso tarjoaa sinulle uusia, tieteen ja taiteen lähestymistapoja Itämeren ekologiaan ja ympäristöön. Näkemyksesi Itämerestä ja sen ympäristöstä monipuolistuvat uusien kokemusten ja havaintojen kautta. Opintojaksolla tehdään retkiä lähiympäristön kohteisiin tai tutkimusasemille. Tule yhdistämään taidetta ja tiedettä!

KU20 Estetiikka

Opintojaksolla pääset keskustelemaan visuaalisista ja esteettisistä havainnoista ja ajatuksista välillämme sekä tekemään pieniä konkreettisia esteettisiä tutkimuksia taiteellisen työskentelyn avulla.  Tule tekemään ja keskustelemaan  kuvista!

KULD02 Kuvataiteen lukiodiplomi   

Opintojaksolla voit suorittaa valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti kuvataiteen lukiodiplomin. Voidaksesi suorittaa diplomin, sinulla tulee olla vähintään 4 kuvataiteen opintojaksoa suoritettuna jättäessäsi kuvataiteen diplomin arvioitavaksi. Koulussamme tämä opintojakso sijoitetaan yleensä periodiin 2.

KU21 Geometriaa ja kuvataidetta

Opintojaksolla syvennät muotoilun ja matematiikan yhteyksien ymmärtämistä ja osaamista perehtymällä kuvataiteessa ja muotoilussa yleisiin matemaattisiin ilmiöihin ja soveltamalla niitä omiin töihin. Työskentelet eri materiaaleja ja kuvataiteen tekniikoita käyttäen kaksi- ja kolmiulotteisten tehtävien parissa. Opintojaksolla teemme vierailuja tai opintoretkiä opintojakson teemaa havainnollistaviin kohteisiin. 

KU22 Taiteen perusopetus: kuvataide

Kun olet suorittanut kuvataidekoulussa yleisen tai laajan oppimäärän, voit hyväksiluetuttaa nämä opinnot osaksi lukio-opintojasi (2-4op).

Kuvassa on metallipurkeissa erilaisia siveltimiä.
Kuva: Annukka Kosonen

LI09 Hyvinvointia luonnossa 

Opit turvallisen, ympäristöä kunnioittavan luontoliikunnan ja retkeilyn periaatteet.

Opintojakson toteutus voi perustua esimerkiksi koulun järjestämään telttaretkeen Nuuksiossa tai lukuvuoden noin kerran periodin aikana järjestämiimme retkiin lähiseudun luontokohteisiin. 

MAY02 Matematiikan yhteinen tukiopintojakso

Opintojaksolla kertaat peruskoulussa opittuja keskeisiä matematiikan osa-alueita ja opit jäsentämään ja lukemaan sanallisia tehtäviä sekä tuottamaan matemaattisesti täsmällistä kieltä.

Pääset kasvattamaan luottamustasi omaan matematiikan osaamiseesi ja saat näin valmiuksia menestyä matematiikan lukio-opinnoissaan.

MAA16/MAB12 Tilastollinen tutkimus

Toteutat pienimuotoisen tutkimuksen yksin tai pienryhmässä. Saat valmiuksia arvioida kriittisesti mediassa esitettyjä tilastoihin perustuvia tutkimustuloksia. Opiskelet matemaattisten tunnuslukujen hyviä ja huonoja puolet tutkimustuloksia arvioitaessa.

Yhdistämme tämän moduulin usein PS10-moduulin kanssa samaan aikaan opiskeltavaksi.

MU06 Musiikkia yhtyeessä!

Harjoittelet soitto- ja/tai laulutaitoja sekä musiikin tulkintaa ja ilmaisua niin, että samalla keskityt  muusikkojen keskinäiseen kuunteluun ja vuorovaikutukseen. Harjaannut toimimaan ryhmän jäsenenä, arvioimaan ryhmäsi työskentelyä ja antamaan palautetta sekä kehittämään omaa työskentelyäsi saamasi palautteen avulla.

Voit syventää tietojasi ja taitojasi osallistumalla tälle opintojaksolle useampaan kertaan!

MU07 Musiikkia kuorossa!

Opintojaksolla laulamme ja  teemme ääniharjoituksia yksin ja yhdessä. Opiskelet myös yhtye- ja kuorolaulussa tarvittavia kuuntelu- ja vuorovaikutustaitoja ja kehität kestävää ja tervettä äänenkäyttöä.

Voit syventää tietojasi ja taitojasi osallistumalla tälle opintojaksolle useampaan kertaan!

MU08 Musiikkia säestämään!

Opintojakson sisältöjä ovat muun muassa sointumerkeistä soittaminen, melodioiden soinnuttaminen ja soolojen kehittely. Opintojaksolla kehität vapaan säestyksen taitojasi ja opit hyödyntämään musiikin teorian ja käytännön musisoinnin välisiä yhteyksiä.

MU09 Musiikkia tekemään!

Opintojakson sisältöinä ovat esimerkiksi omat sävellykset, sanoitukset, sovitukset ja muu musiikillinen tuottaminen - tavoitteena on kehittää omaa musiikillista itseilmaisua. Pääset hyödyntämään musiikkiteknologiaa itseilmaisun työvälineenä.

MU10 Musiikkia juhliin!

Opintojakson sisältöjä voivat olla esimerkiksi esiintymiset, tapahtumien esitystekniikkaan perehtyminen tai laitteiston huolto. Opintojaksolla osallistut Alppilan juhlien järjestämiseen ja musiikkiesitysten tuottamiseen. Pääset tekemään juhlistamme sinun näköisiäsi!

PS08 Sosiaalipsykologian ilmiöitä

Opintojaksolla perehdyt yksilöiden ja ryhmien toiminnan selittämiseen sosiaalisesta näkökulmasta. 
Opettelet arvioimaan psykologisen vaikuttamisen keinoja ja mahdollisuuksia, syvennät sosiaalipsykologian perustietojasi ja tutustut sosiaalipsykologisiin tutkimuksiin.

Opintojaksolla kehität taitojasi soveltaa psykologian ja sosiaalipsykologian tietoja esimerkiksi kulttuurierojen, mediakäyttäytymisen ja vuorovaikutusilmiöiden ymmärtämiseksi ja kriittiseen arvioimiseen.

PS09 Elämänhallinta- ja vuorovaikutustaidot

Opintojaksolla harjoittelet itsetuntemus- ja vuorovaikutustaitoja, kuten tunteiden tunnistamista, ymmärtämistä ja säätelyä. Opettelet tunnistamaan omia vahvuuksiasi  ja lisäät itseymmärrystäsi.
Opintojaksolla käsittelemme opiskelukykyä edistävien keinoja kuten esimerkiksi stressinhallintamenetelmiä ja kokeilemme erilaisia hyvinvointia lisääviä menetelmiä. Keskeisiä teemoja opintojaksolla ovat sosiaaliset taidot, esimerkiksi ystävyyssuhteiden luominen ja viestintä ihmissuhteissa.

PS10 Psykologinen tutkimus

Opintojaksolla suunnittelet ja toteutat sekä esittelet oman tutkimuksen yksin tai ryhmässä. Harjoittelet psykologian ylioppilaskokeen tutkimustehtävien edellyttämiä taitoja kuten tutkimussuunnitelman kirjoittamista, tutkimustulosten esitystavan ymmärtämistä sekä tutkimusmenetelmien ja tehtyjen tutkimusten merkityksen arviointia.
Opintojaksolla saat valmiuksia arvioida kriittisesti mediassa esitettyjä psykologisia tutkimustuloksia.

Opintojakso toteutuu yleensä yhdessä tilastomatematiikan opintojakson kanssa.

OP04 Hyvinvointia ja sparrausta opiskeluun

Opintojakson tarkoitus on edistää opiskelijan hyvinvointia. Hyvinvoiva opiskelija jaksaa opiskella ja oppii paremmin. Oppitunnit ovat toiminnallisia ja niitä ohjaavat koulun opiskeluhuoltoryhmän jäsenet.

ÄI14 Kielenhuolto

Opintojaksolla harjoittelemme mm. yleisiä välimerkkejä, yhdyssanoja ja sanaliittoja, kongruenssia ja relatiivipronomineja sekä kertaamme sitaattitekniikkaa. 

ÄI17 Kirjallisuus 3 (lukupiiri)

Lukupiirissä luemme yhdessä sopimiamme teoksia ja keskustelemme niistä. Lukupiiri kokoontuu noin kahden viikon välein koko lukuvuoden ajan. 

ÄI18 Draama (ilmaisutaito)

Opintojaksolla kehität ja vahvistat omia ilmaisuvalmiuksia ja -rohkeutta sekä kykyä toimia ryhmässä. Teemme improvisaatio- ja eläytymisharjoituksia, perehdymme teatteri-ilmaisun muotoihin, valmistamme mahdollisesti jonkin esityksen ja kehitämme yhteistyötaitoja.

ÄI19 Kirjallinen ilmaisu (luova kirjoittaminen) 

Alppilan luovan kirjoittamisen opintojaksolla kirjoitamme erilaisia fiktiivisiä tekstejä ja tutustumme luovan kirjoittamisen osa-alueisiin monipuolisten luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla. Teemme oppitunneilla kirjoitusharjoituksia sekä yksin että pienissä ryhmissä. 

Luovan kirjoittamisen opintojaksolla kehität ja elävöität omaa kirjallista ilmaisuasi ja totut antamaan ja saamaan palautetta. Kurssin lopuksi kokoat kurssilla tuottamistasi fiktiivisistä teksteistä portfolion.