Huoltajille

Nuoren opiskelun kannalta kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää. Saat tietoa koulusta tutustumalla opinto-oppaaseen. Koulun työ- ja loma-ajat sekä tapahtumat löytyvät lukuvuoden kalenterista.

Vanhempainillat

Huoltajina olette tervetulleita tapaamaan koulun henkilökuntaa: ryhmäohjaajia, opettajia, opinto-ohjaajia ja rehtoreita sekä vaihtamaan ajatuksia kanssamme vanhempainilloissa.

Alppilassa järjestämme myös erillisiä huoltajien iltoja pari kertaa lukuvuodessa. Huoltajien illoissa muun muassa keskustelemme kodin ja koulun yhteistyöstä ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. 

Lähetämme kutsut vanhempain- ja huoltajien iltoihin Wilmassa. Wilman jaksotiedotteesta voit tarkistaa päivämäärät etukäteen. Jaksotiedote julkaistaan aina periodin vaihteessa Wilman tiedotteissa.

Kodin ja koulun välinen tiedotus Wilmassa

Ryhmäohjaajiin, opettajiin ja opinto-ohjaajiin saat parhaiten yhteyden Wilman kautta. Wilmassa voit seurata myös opiskelijan opintosuorituksia, jotka päivittyvät periodeittain noin kaksi viikkoa edellisen arviointiviikon päättymisestä. Wilman tiedotteista voit lukea esimerkiksi kaupungin ajankohtaisia tiedotusasioita tai Alppilan jaksotiedotteesta koulun ajankohtaisista tapahtumista.

Opiskelijan poissaolot

Näet opiskelijan poissaolot ja tuntimerkinnät Wilmasta. Poissaolot tulee selvittää Wilman tuntimerkintä-sivun kautta mahdollisimman pian. Etukäteen tiedossa olevaan poissaoloon on anottava lupa kirjallisesti käyttämällä Wilman "Lyhytaikainen poissaolo koulutyöstä"-lomaketta. Emme suosittele lomien anomista arviointiviikoille, sillä se vaikeuttaa opiskelijan opintojen etenemistä. Jos poissaolo kestää 1–3 päivää, ano lupa ryhmänohjaajalta. Jos poissaolo kestää yli kolme päivää, ano lupa rehtorilta. Opiskelijan tulee ennen anottua lomaa selvittää, miten hän suorittaa poissaolotuntien opinnot itsenäisesti.

Ryhmänohjaajat ja opiskeluhuolto

Ensisijainen yhteistyölinkki kodin ja koulun välillä on opiskelijan ryhmänohjaaja. Ryhmänohjaajan tavoitat parhaiten Wilman kautta. Ryhmänohjaajaan, opinto-ohjaajaan tai opiskeluhuoltoon kannattaa ottaa yhteyttä, jos jokin seikka nuoren tilanteessa tai opiskelussa mietityttää. Lue lisää opiskelijan tuesta.

Johtokunta ja pöytäkirjat

Lukion johtokunta koostuu vanhempien, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain lukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös lukion järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Tässä ovat Alppilan lukion johtokunnan jäsenet.

Johtokunnan pöytäkirjat julkaistaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu. Alta löydät uusimmat pöytäkirjat. Pöytäkirjojen viralliset, allekirjoitetut versiot ja vanhemmat pöytäkirjat on nähtävänä koulun kansliassa. 

Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä lukion kansliassa.

Pöytäkirja 21.9.2023

Aika: to 21.9.2023 klo 18.00

Paikka: Alppilan lukio, opetustila 210, 2krs.

1§ Kokouksen avaus

Kokous aloitettiin klo 18.04.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Paikalla:

Niina Ketonen-Mustakorpi, pj

Sanna-Mari Hokkanen

Tomi Vensu

Erno Viitanen

Annukka Kosonen

Susanna Paavola

Teija Ekholm

Elias Helpelä

Anna-Loaiza Paappanen

Sihteeri: Susanna Kalmari, rehtori

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Paavola ja Annukka Kosonen.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5§ Lukuvuoden 2023–2024 Alppilan lukion toimintasuunnitelman hyväksyminen

Lukion lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelma laaditaan Wilma-käyttöliittymän vuosisuunnittelutoiminnon avulla. Koulun rehtori merkitsee valmiiksi johtokunnan hyväksymän toimintasuunnitelman maanantaina 2.10.2023. Sen jälkeen koulujen toimintasuunnitelmat lukitaan toimialan toimesta, eivätkä koulut voi enää korjata suunnitelmiaan tämän jälkeen.

Päätös: Rehtori esitteli toimintasuunnitelman ja johtokunta päätti hyväksyä sen.

6§ Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin lukioiden työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024–2025

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024–2025:

1. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma).

Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi hieman yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

2. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 12.8.2024 (ma) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 1.1.2025 (ke).

Työaika alkaa keväällä 2.1.2025 (to) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Opiskelijakunnalta pitää pyytää oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.

Lisäksi lukiolain 33 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että kaikilla lukion opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua opiskelijoita koskevien ja heidän asemaansa vaikuttavien päätösten valmisteluun. Tämä tarkoittaa, että kaikille lukion opiskelijoille tehdään esim. opiskelijakysely edellä olevista vaihtoehdoista. Yhteenveto kyselyn tuloksista tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.

Päätös: Kuultuaan opiskelijakuntaa johtokunta päätti lausua samoin kuin opiskelijakunta eli että koulu alkaisi 8.8.2024 ja että joululoma olisi pidempi. Liitteenä opiskelijakunnan lausunto.

7§ Seuraava kokous

Seuraava kokous on maaliskuussa 2024, jolloin johtokunta hyväksyy Alppilan lukion talouden käyttösuunnitelman.

8§ Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 19.32.

Tästä linkistä avautuu pdf-tiedostona tarkastettu pöytäkirja(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä lukion kansliassa.  

 

Tästä linkistä avautuu pdf-tiedostona tarkastettu pöytäkirja.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä lukion kansliassa.

Alppilan lukion johtokunta Pöytäkirja 03/2022

Viipurinkatu 21

00510 Helsinki 27.9.2022

_______________________________________________________________________

Aika: ti 27.9.2022 klo 18.00

Paikka: Alppilan lukio, opetustila 210, 2krs.

1§ Kokouksen avaus

Kokous aloitettiin klo 18.00.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Paikalla:

Niina Ketonen-Mustakorpi, pj

Juha Laitinen, varapj

Sanna-Mari Hokkanen

Tomi Vensu

Erno Viitanen

Annukka Kosonen

Susanna Paavola

Teija Ekholm

Kalle Reponen

Sihteeri: Susanna Kalmari, rehtori

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Ekholm ja Annukka Kosonen.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5§ Lukuvuoden 2022–2023 Alppilan lukion toimintasuunnitelman hyväksyminen

Lukion lukuvuoden 2022 – 2023 toimintasuunnitelma laaditaan Wilma-käyttöliittymän vuosisuunnittelutoiminnon avulla. Koulun rehtori merkitsee valmiiksi johtokunnan hyväksymän toimintasuunnitelman maanantaina 3.10.2022. Sen jälkeen koulujen toimintasuunnitelmat lukitaan toimialan toimesta, eivätkä koulut voi enää korjata suunnitelmiaan tämän jälkeen.

Rehtori esitteli toimintasuunnitelman. Johtokunta hyväksyi toimintasuunnitelman.

6§ Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin lukioiden työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2023–2024

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2023 - 2024:

1. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 10.8.2023 (to) ja päättyy 22.12.2023 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe).

Joululoma on 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su).

Työaika alkaa keväällä 8.1.2024 (ma) ja päättyy 1.6.2024 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

2. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 15.8.2023 (ti) ja päättyy 22.12.2023 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe).

Joululoma on 23.12.2023 (la) - 2.1.2024 (ti).

Työaika alkaa keväällä 3.1.2024 (ke) ja päättyy 1.6.2024 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun kolmantena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Opiskelijakunnalta pitää pyytää oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.

Lisäksi lukiolain 33 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että kaikilla lukion opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua opiskelijoita koskevien ja heidän asemaansa vaikuttavien päätösten valmisteluun. Tämä

tarkoittaa, että kaikille lukion opiskelijoille tehdään esim. opiskelijakysely edellä olevista vaihtoehdoista. Yhteenveto kyselyn tuloksista tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.

Päätös: Kuultuaan opiskelijakuntaa johtokunta päätti lausua samoin kuin opiskelijakunta. Liitteenä pöytäkirjan ote, jossa todetaan opiskelijakunnan kanta vaihtoehdon 1. puolesta.

7§ Seuraava kokous

Seuraava kokous on maaliskuussa 2023, jolloin johtokunta hyväksyy Alppilan lukion talouden käyttösuunnitelman.

8§ Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.30.

Pöytäkirjan teksti