Opiskelu

Alppilan lukiossa korostamme ajattelun, tiedonhalun ja laajan yleissivistyksen merkitystä. Alppilan lukiolla on laaja tarjonta eri oppiaineissa ja meillä voit suorittaa Globaalikansalainen-opintokokonaisuuden.

Lukio-opinnoista lyhyesti

Alppilan lukiossa käytämme jaksojärjestelmää, jossa kouluvuosi on jaettu viiteen periodiin. Kukin jakso päättyy seitsemän arkipäivän pituiseen arviointiviikkoon, jolloin on kokeita, opintoretkiä, esitelmiä ja muita arviointitilaisuuksia. Arviointeja pääset seuraamaan Wilmasta, johon myös alle 18-vuotiaan huoltajat saavat käyttäjätunnuksen. Täysi-ikäinen opiskelija voi valita, jatkuuko huoltajalla pääsy Wilmaan.

Lukion oppimäärä koostuu vähintään 150 opintopisteen laajuisista opintojaksoista, jotka voivat olla pakollisia, syventäviä tai koulukohtaisia.

Pakollisia opintojaksoja on lyhyen matematiikan opiskelijoilla 94 opintopisteen verran ja pitkän oppimäärän suorittajilla 102 opintopisteen verran. 

Lukion oppimäärä on mitoitettu kolmessa vuodessa suoritettavaksi. Opintoja voi perustellusta syystä pidentää neljään ja rehtorin erityisluvalla viiteen vuoteen.

Lukuvuodesta 2021–2022 alkaen lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat opiskelevat LOPS21-opetussuunnitelman mukaan. 19- ja 20-ryhmien opetussuunnitelma on LOPS2016. LOPS2016-opetussuunnitelman mukaan valmistumisesta voit kysyä omalta opinto-ohjaajalta lisätietoa.

Suoritukset

Lukiodiplomi osoittaa erityistä osaamista ja harrastuneisuutta eri aineissa ja aineryhmissä. Alppilan lukiossa voit suorittaa kuvataiteen ja musiikin lukiodiplomit. 

Kuvataiteen lukiodiplomiopintojaksolle voi osallistua, kun olet suorittanut vähintään neljä opintojaksoa.

Lisäksi liikunnan lukiodiplomin voit käydä suorittamassa läheisessä Mäkelänrinteen lukiossa.

Lukiosta valmistuvan ylioppilaan tulee lukion oppimäärän lisäksi suorittaa hyväksytysti myös ylioppilaskirjoitukset.

Ylioppilaskoe pitää tehdä vähintään viidestä eri oppiaineesta niin, että yksi aineista on suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus. Tämän lisäksi ylioppilaskokelaan pitää osallistua ainakin neljän eri aineen kokeeseen niin, että ainakin kolme näistä kategorioista on edustettuna: matematiikka, toinen kotimainen kieli (ruotsi), vieras kieli ja reaaliaine. Yhden kokeen on oltava pitkän oppimäärän mukainen eli A-kieli tai pitkä matematiikka.

Viiden pakollisen kokeen lisäksi voit osallistua myös muiden tai samojen aineiden eri oppimäärien kokeisiin. Ylioppilaskokeeseen saa osallistua, kun aineen kaikki pakolliset opintojaksot on suoritettu.

Lue ylioppilastutkinnosta kaupungin sivuilta Lukiokoulutuksen osiosta

Siirry Ylioppilastutkintolautakunnan sivuille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lukion oppiaineet on jaettu 38 tunnin (22,8 * 75 min) kursseiksi. Lukio-opintojen laajuus on vähintään 75 kurssia. Opinnot koostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista.

Pakolliset kurssit

 • valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia, kaikille pakollisia kursseja
 • 47 kurssia, jos opiskelija opiskelee lyhyttä matematiikkaa
 • 51 kurssia, jos opiskelija opiskelee pitkää matematiikkaa

Syventävät kurssit

 • valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia, opiskelijalle valinnaisia kursseja
 • opiskeltava vähintään 10 kurssia

Lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Opinnot koostuvat valtakunnallisista pakollisista ja valinnaisista opinnoista ja paikallisista valinnaisista. Opinnot tarjotaan opintojaksoina, jotka ovat yleensä laajuudeltaan 1–3 opintopistettä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

 • valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia, kaikille pakollisia opintoja
 • 94 opintopistettä, jos opiskelija opiskelee lyhyttä matematiikkaa
 • 102 opintopistettä, jos opiskelija opiskelee pitkää matematiikkaa

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

 • valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia, opiskelijalle valinnaisia opintoja
 • opiskeltava vähintään 20 opintopistettä

Paikalliset valinnaiset opinnot

 • monipuolistavat ja syventävät oppiaineiden opintotarjontaa
 • opiskelijalle valinnaisia

Lukio-opintojen vuosikello

Ensimmäisenä lukiovuonna opiskelet pääasiassa pakollisia opintojaksoja ja pääset aloittamaan peruskoulusta tuttujen oppiaineiden lisäksi myös halutessasi uusien kielten opintoja. Lukiossa on myös uusina oppiaineina filosofiaa ja psykologiaa.

Toisena vuotena voit valita vapaammin, mitä aineita ja opintojaksoja haluat opiskella enemmän. Pääset myös valitsemaan, minkä aineiden osalta aiot osallistua ylioppilaskokeisiin. Keväällä 2022 tai sen jälkeen ylioppilastutkintonsa suorittamisen aloittavien kokelaiden on suoritettava viisi pakollista ainetta eli yo-kokeita on suoritettava vähintään viisi. Aiemmin tutkinnon aloittaneiden kokelaiden on suoritettava neljä pakollista ainetta.

Viimeinen opiskeluvuosi eli abivuosi sisältää pääasiassa valinnaisia ja syventäviä opintoja sekä erityisesti kertauskursseja. Lukuvuoden aikana on aina tarjolla kaksi kirjoituskertaa yo-tutkinnon kokeille, ensimmäinen syksyllä ensimmäisen periodin lopussa ja toinen keväällä lukuloman jälkeen maaliskuun loppupuolella.