Alppilan monialaiset tulevaisuustaidot

Alppilan lukion monialaiset tulevaisuustaidot -opintokokonaisuus sisältää kuusi oppiainerajat ylittävää opintojaksoa.

Alppilan monialaiset tulevaisuustaidot -opintokokonaisuus rakentuu laaja-alaisen osaamisen ja tulevaisuustaitojen ydinajatukselle, jossa opiskelijan laaja yleissivistys yhdistyy kriittiseen ajatteluun, luovuteen, innovatiivisuuteen ja tulevaisuudessa tarvittaviin yleisiin taitoihin. Opintojen aikana sinusta kehittyy monipuolinen ajattelija, joka pystyy toimimaan perustellusti tulevaisuuden muuttuvassa yhteiskunnassa. Opiskelet ottamaan myös huomioon kulttuurillisen moninaisuuden ja roolisi eettisenä toimijana, joka kehittää omaa ja muiden hyvinvointia.

Opintojaksojen sisällöissä huomioimme opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaiset ilmiöt. Opiskelu on vuorovaikutteista ja pääpaino on kriittisen ajattelun kehittämisessä. Opintokokonaisuudessa pääset tutustumaan sekä fyysisiin että digitaalisiin ympäristöihin, jotka vaikuttavat omaan elämääsi, tulevaisuuteesi ja yhteiskuntaan. 

Opintojaksot suunnittelemme ja toteutamme yhteistyössä eri aineiden opettajien kanssa ja tarkoituksena on löytää eri oppiaineiden näkökulmia opintojaksojen teemoihin.

Opintokokonaisuudesta voi ottaa yksittäisiä opintojaksoja, eikä suoritusjärjestyksellä ole merkitystä.

Alppilan monialaiset tulevaisuustaidot -opintokokonaisuus

Opintojaksolla tutustut pätevään päättelyyn ja erilaisiin argumentaatiovirheisiin. Opiskelet hyvän argumentaation periaatteita ja loogisen argumentin rakentamista. Opintojaksolla keskitymme käytännön esimerkkeihin ja jokapäiväiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sen arviointiin. 

Opintojaksolla tutustut logiikkaan kielenä ja ratkaiset erilaisia loogisia ongelmia. Opintojakson aikana käsittelemme esimerkiksi lause- ja predikaattilogiikan perusteita, totuustauluja ja luonnollista päättelyä.
 

Opintojaksolla tutustut teknologian kehitykseen ajankohtaisten esimerkkien avulla. Käsittelemme esimerkiksi tekoälyä, tietoturvaa ja ohjelmistokehityksen perusteita. Opiskelet tietoturvan ja yksityisyyden merkitystä sosiaalisessa mediassa, tutustut esineiden Internetiin ja teknologiakupliin sekä tietotekniikan kehityksen uhkiin ja mahdollisuuksiin.

Opintojaksolla tutustut ohjelmointiin ja algoritmiseen ajatteluun. Opintojakson aikana harjoittelet ohjelmointia korkean tason ohjelmointikielellä, opiskelet ohjelmoinnin ja ohjelmointikielen käyttöä matemaattisten ongelmien ratkaisukeinona ja syvennät osaamistasi algoritmeista.

Opintojaksolla tutustut Aasiassa syntyneisiin filosofisiin perinteisiin, kuten buddhalaiseen filosofiaan. Opintojaksolla tarkastelemme tuttuja filosofisia kysymyksiä itämaisen filosofian kontekstissa.

Käsittelemme buddhalaisen ja hindulaisen filosofian perusteita sekä niiden vaikutusta yhteiskuntaan ja länsimaiseen filosofiaan. Muita opintojakson teemoja ovat esimerkiksi kiinalainen yhteiskuntafilosofia ja sen vaikutus Itä-Aasian yhteiskunnallisessa ajattelussa sekä Lähi-idässä kehittynyt filosofia (esim. islamilainen ja persialainen filosofia) ja sen vaikutus länsimaiseen filosofiaan.

Opintojaksolla tutustut Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla vaikuttaviin katsomuksiin. Opintojaksolla pyrimme vierailemaan mahdollisimman useassa kohteessa, jolloin voit kokea esityksiä, joissa eri katsomusten edustajat kertovat omista katsomuksistaan ja keskustella heidän ja muiden opiskelijoiden kanssa opintojakson teemoista.