Paperittomien sosiaalipalvelut

Paperittomien sosiaalipalvelut on tarkoitettu Helsingissä oleskelevalle ulkomaalaiselle, jolla ei ole oleskelulupaa eikä kotikuntaa Suomessa.

Voit saada kiireellistä ja välttämätöntä sosiaalipalvelua sekä ohjausta ja neuvontaa paperittomien palveluihin liittyvissä asioissa.

Työskentelyn tavoitteena on turvata sinun fyysinen ja psyykkinen toimintakykysi sekä antaa sinulle riittävät tiedot maahan muuttamisen edellytyksistä. Työskentelymme mahdollistaa pyrkimyksesi kestävämpiin ratkaisuihin joko Suomessa, kotimaassasi tai maassa, jossa sinulla on oleskelulupa.

Teemme tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon palveluiden kanssa, ja huolehdimme, että saat tarvittavaa oikeudellista neuvontaa tai oikeusapua oleskelulupa-asiaasi.

Palvelupisteet

Maahan muuttaneiden erityispalvelut, Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus

Osoite: Työpajankatu 14 A, 00580 Helsinki