Suoraan sisältöön

Huoltajille

Ajankohtaiset asiat kuten juhlat, vanhempainillat sekä avoimet ovet löytyvät parhaiten etusivun ajankohtaista -palstalta.

Google Classroom on koulussamme käytetyin työväline opetuksessa.

Koulutapaturmissa otetaan aina yhteyttä koulun terveydenhoitajaan, koulusihteeriin tai rehtoriin. Ensisijaisesti käytetään julkisia terveyspalveluja.

Lomien anominen lukuvuoden aikana: 1-3 päivän lomat anotaan ryhmänohjaajalta Wilman kautta. Yli kolmen päivän lomat anotaan virka-apulaisrehtori Saila Kalliokoskelta Wilmassa. Loma-anomuksen liite

Poissaolojen selvittäminen tapahtuu Wilmassa. Alaikäisen huoltaja selvittää kaikki poissaolot viipymättä. 

Arviointiviikon poissaolot ilmoitetaan suoraan aineenopettajalle ennen kokeen alkua Wilmassa (joko opiskelija itse tai huoltaja). Poissaolo selvitetään Wilmaan tavallisen käytännön mukaisesti kokeen jälkeen. 

Opintoihin liittyvät asiat löytyvät kohdasta Opiskelu.

Opinto-ohjaukseen, oppimisen tukeen, opiskelijahuoltoon ja terveydenhuoltoon liittyvät asiat löytyvät kohdasta Opiskelijan tuki.

Vanhempainillat: Ensimmäisen vuositason opiskelijoiden vanhempainilta pidetään ensimmäisen jakson aikana. Muista vanhempainilloista tiedotetaan täällä ja koteihin lähetetään kutsut.

Wilma löytyy osoitteesta https://wilma.edu.hel.fi. Wilman kautta ilmoittaudutaan kursseille ja sieltä näkee opiskelijan lukujärjestyksen sekä kurssisuoritukset. Wilman kautta selvitetään poissaolot ja ollaan yhteydessä opettajiin.

Opiskelijoilla on oma käyttäjätunnus Wilmaan. Huoltajat saavat omat tunnukset, jotka ovat voimassa siihen asti, kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta. Opiskelijan suostumuksella huoltajan tunnus on voimassa lukio-opintojen loppuun saakka.
10.06.2020 22:10