Suoraan sisältöön

Helsingin varhaiskasvatus

Helsingin kaupunki tarjoaa monimuotoista varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille sekä esiopetusta esiopetusikäisille. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen sekä tukea lapsen oppimisen edellytyksiä.

Helsingin varhaiskasvatus perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen perusteisiin sekä Helsingin omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Helsinkiläisyys näkyy varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Helsinki tarjoaa rikkaan ja monipuolisen oppimisympäristön sekä mahdollisuuksia elämykselliselle toiminnalle ja oppimiselle.

Helsingissä varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, kerhoissa ja leikkipuistojen avoimena toimintana. Varhaiskasvatusta järjestetään suomen- ja ruotsinkielisenä. Helsingissä toimii 289 kaupungin omaa suomenkielistä päiväkotia ja 36 ruotsinkielistä päiväkotia. Ruotsinkielistä kielikylpyä järjestetään noin 10 päiväkodissa eri puolilla kaupunkia. Varhaiskasvatusta tarjotaan myös saamenkielisenä, jossa vahvistetaan lasten tietämystä omasta kulttuuristaan ja tarjotaan mahdollisuus alkuperäiskansan kielen oppimiseen. Tulevalla strategiakaudella Helsingissä lisätään kielipainotteista ja kaksikielistä esiopetusta.

Yksityistä varhaiskasvatusta järjestävät yksityiset päiväkodit ja yksityinen perhepäivähoito, jotka tuovat oman lisänsä varhaiskasvatuksen palveluvalikkoon erilaisilla kieli- ja pedagogisilla painotuksilla.