Suoraan sisältöön

Kurssit

Yrittäjyyskursseja voit suorittaa Tylyssä yhden, kaikki - tai jotakin siltä väliltä. Kursseja ei tarvitse suorittaa järjestyksessä.

YR1 Johdatus yrittäjyyteen

YR2 Yrittäjyysleiri 24h

YR3 & YR4 Vuosi yrittäjänä

YR5 Työelämän viestintä ja erilaiset työkulttuurit

YR6 Start up –yritykset/ SLUSH

YR7 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnallinen yrittäjyys

YR8 Tuotekehityskurssi

YR9 International Business

YR10 Tiedetutorkurssi


 08.03.2019 12:23