Etu-Töölön lukion valmistautuminen syksyn 2020 koronatilanteeseen

Etu-Töölön lukion valmistautuminen syksyn 2020 koronatilanteeseen  

 
 

Etu-Töölön lukiossa ja muissa kaupungin lukiossa koulu alkaa 13.8.2020 lähiopetuksena. Koulussa hygienia- ja turvallisuusohjeistus perustuu THL:nOKM:n, Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin kriisiryhmän antamiin suosituksiin ja ohjeisiin sekä kaupungin lukioiden yhdessä sopimiin käytänteisiin. Elokuussa koulun alkaessa EtuTöölön lukiossa noudatetaan seuraavia seikkoja:  

   

 • Opettaja valmistelee kurssit niin, että tarpeen tullen on vaivatonta siirtyä etäopetukseen. Kaikilla on oltava etäopetukseen ja -oppimiseen vaadittavat välineet aina saavutettavissa.   
 •  Opettaja pitää tunnit lähiopetuksena, mutta kuitenkin niin, että karanteenissa tai sairaana olevat pystyvät seuraamaan kurssin kulkua sähköisillä alustoilla / jaetuissa dokumenteissa oppituntien tahtiin. Kouluissa ei ole toistaiseksi laitteita, joilla opetusta voisi reaaliaikaisesti lähettää etäopiskelua varten.  
 •   Jos opiskelija pystyy hyväksytystä syystä (mm. koronaoireet) poissa oltuaan todentamaan kurssin aikaisen oppimisensa ja tekee kurssilla vaaditut tehtävät, poissaolojen määrän takia ei kurssia voi hylätä.   
 •   Etäopetusta saatetaan pitää joissakin opetusryhmissä, mutta tästä tiedotetaan suoraan ko. ryhmää myöhemmin koulun aloituksen jälkeen.   
 •  Kukaan ei tule sairaana kouluun. Opiskelija/huoltaja ilmoittaa poissaolostaan Wilman kautta opettajille ja ryhmänohjaajalle välittömästi opiskelijan jäädessä kotiin.   
 •  Opiskelijan saadessa flunssaoireita kesken päivän, hänen tulee lähteä heti kotiin, ei esim. koulun terveydenhoitajalle.  
 •   Opettajan epäillessä oireita tai sairastuessa lievästi, hän voi pitää oppitunnit etäopetuksena, jolloin opiskelijat voivat halutessaan esim. koulupäivän keskellä opiskella tunnin ajan ko. luokassa.   
 •   Yhdessä tilassa ei kerrallaan ole kuin 1 opetusryhmä (max. 35 henkilöä).  
 •   Syksyn ylioppilaskokeisiin osallistuvien mahdollisuus osallistua etäopetukseen ennen kirjoituksia (karanteenin välttämiseksi YO-kokeiden aikaan) selvitetään pian koulun alkaessa.   
 •   Ylioppilaskokeissa noudatetaan Ylioppilastutkintolautakunnan antamia uusia erityisohjeistuksia ja pyritään turvaamaan kokelaiden terveys turvaväleillä ja hyvällä hygienialla, niin pitkälle kuin nykyisessä koulurakennuksessa se on mahdollista.   
 •   Oppitunneilla istutaan aina samalla paikalla, ja opettaja pitää istumajärjestyksestä huolta. Pulpetit ovat mahdollisuuksien mukaan erillään toisistaan ja opiskelijoiden kasvot samaan suuntaan.  
 •   Kaikki läsnä-/poissaolot merkitään reaaliaikaisesti Wilmaan.  
 •   Välitunneilla siirrytään suoraan luokasta ulos saakka tai seuraavan oppitunnin luokkaan. Ei siis oleilla isoissa ryhmissä käytävillä tai muissa koulun tiloissa.  
 •   Käytävillä ja rappusissa kuljetaan aina oikeanpuoleista reunaa.  
 •   Hissin käyttö on ehdottomasti kielletty opiskelijoilta ilman lukiosihteeriltä anottua lupaa.   
 •   Jokaisen on hyvä pitää muistissa, missä on päivän aikana liikkunut mahdollisen taudin jäljittämisen helpottamiseksi.   
 •   Luokkien ovet pidetään auki, jotta kahvoihin ei tarvitse koskea.   
 •   Koko henkilökunta ja opiskelijat tarkkailevat käyttötiloja ja ilmoittavat lukiosihteerille esim. lisäsiivouksen tarpeesta.  
 •   Otetaan opetuskäyttöön Eerikinkadun 4 luokkatilaa.  
 •   Ennen ruokailua on pestävä kädet.  
 •  Ruokailu laajennetaan mahdollisesti osittain myös luokkiin, jotta ruokailu sujuu väljemmin.  Luokkaruokailussa jakelun ja järjestelyjen apuna toimivat niin opettajat kuin opiskelijat.  
 •   Siivousta tehostetaan koko koulussa.  
 •   Muistetaan käsien pesu ja käsidesin käyttö kouluun tullessa, luokkaan mennessä ja kotiin lähtiessä.  
 •  Pidetään turvavälejä. Myös jonoissa. Tervehditään etäältä, mutta iloisesti ja lämpimästi.   

   

Maskeista, etäkoulusta tai etätöiden tekemisestä, karanteenista ja maskien käytöstä tulevat valtakunnalliset suositukset ja ohjeistukset (THL) ovat käytössä myös kouluilla, eikä niiden suhteen tehdä toistaiseksi muita tai omia linjauksia.   

  

Kevään etäopetuksen aikana syntyneet oppimisen puutteet tai puuttuvat suoritukset pyritään saamaan tukitoimien ja lisäopetuksen avulla hoidettua hiljalleen lukukauden alussa. Toivomme että opiskelijat ja huoltajat ilmaisisivat mahdollisimman pian ryhmänohjaajille ja aineenopettajille, minkälaista tukea oppimisen edistämiseen kaivataan. Tarpeita kysellään opiskelijoilta mm. ryhmänohjaajan tapaamisessa heti to 13.8.  

Saatuamme tiedon avun tarpeesta osaamme järjestää sopivaa tukiopetusta ja lisäapua koulun iltapäiviin.  

  

Syksyn vanhempainillat pidetään ensi viikolla etänä seuraavasti:  

ti 25.8 klo 17.00-18.00 kakkoset  

ti 25.8 klo 18.30 abit ja neloset  

ke 26.8 klo 17.30 ykköset  

   

Ryhmänohjaaja välittää kutsulinkin Wilman kautta viimeistään ma 24.8.2020.