Ilmiöpohjaista oppimista

Ilmiöopiskelussa opiskelija yhdistää eri oppiaineita yhteen, joka auttaa ymmärtämään asioita kokonaisuuksina. Hän liittää opiskellun ilmiön ympäröivään yhteiskuntaan ja maailmaan. Ilmiöpohjainen opiskelu harjoittaa yhteistyötaitoja, luovuuden käyttöä, kriittistä ajattelua ja viestintätaitoja sekä työelämätaitoja. Opiskelu on opiskelijalähtöistä ja edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista ja omistajuutta omaan oppimiseensa, mutta opiskelijaa ei jätetä yksin. Tavoitteet ilmiöpohjaisuudelle tulevat opetussuunnitelman yleisestä ja oppiainekohtaisesta osasta. Opiskelija pääsee oppimaan erilaisia, myös uusia opiskelu- ja työtapoja sekä käyttämään luovuuttaan ja näyttämään vahvuuksiaan. Arviointi on monipuolista ja siinä käytetään erilaisia menetelmiä. Etu-Töölön lukiossa keskitytään ilmiöoppimiseen erityisesti vuoden viimeisessä jaksossa.