Etäopetuksesta S2020 I jakso

Abien etäopetus 31.8. alkaen ja muita syyskuun opiskeluun liittyvää 

 

 • Abien ja nelosten opetus toteutetaan ma 31.8 - 23.9. etäopetuksena.
 • Opettajia on ohjeistettu järjestämään opetus etäopetuksena, jos opetusryhmässä on abeja enemmistö. Jos abeja on ryhmässä vähemmän kuin puolet, opettaja lähiopettaa ja abi opiskelee asiat itsenäisesti opettajan sähköistä materiaalia seuraten ja neuvoa kysyen. 
 • Opettaja ei siis järjestä sekä erikseen lähi- että etäopetusta samaan aikaan, mutta on tavoitettavissa ja tukena oppituntien aikana etäkanavaa käyttäen ja mahdollisesti myös luokassa. 
 • Jos opettaja opettaa muualla kuin koululla, tästä tulee olla tieto etukäteen sekä opetusryhmällä, rehtorilla ja lukiosihteerillä (linkki taulukkoon).
 • Etäopetuksen tarkoitus on turvata abiturienttien turvallisuus ja terveys, jotta he eivät joudu esim. koronaoireiden takia karanteeniin YO-kokeiden aikana. Koulullekin saa tulla opiskelemaan.
 • Ruokailu on abiturienteille klo 11-13 aikana. Opettajien on hyvä järjestää tuolle ajankohdalle opiskelu niin itsenäiseksi, että myös kauempaa ehtii koululle syömään. Ruokakassien jakelua kevään tapaan ei ole järjestetty, jotta koulumatkatukia ei tarvitse periä opiskelijoilta takaisin.
 • YO-verkon rakentamisen yhteydessä opettaja (ja lähiopiskelijat) saattavat  joutua vaihtamaan luokkaa (alkaen 7.9.2020). Tästä tiedotetaan myöhemmin.
 • Koulussa järjestettävät YO-kokeet pidetään 14.9-1.10.2020.
 • YO-kokeiden aikana osa koulupäivistä järjestetään kokonaan etäopetuksena (kaikki vuosikurssit). Tästä tiedotetaan myöhemmin. 
 • Koontiviikon kokeet pidetään abeilla ja mahdollisuuksien mukaan myös kakkosilla etänä. Jos koe on tarpeen pitää luokassa, tästä tulee ilmoittaa myöhemmin apulaisrehtorille, jotta tarvittava luokka saadaan käyttöön. 
 • Tekniikkaharjoitus YO-kokeeseen osallistuville järjestetään pe 11.9. erillisin ohjein ja aikatauluin lähitoteutuksena.