Helsingin kaupungin lukioiden asiakastyytyväisyyskysely

Helsingin kaupunki on käynnistänyt lukioiden asiakastyytyväisyyskyselyn. Kysely tehdään 2. vsk. opiskelijoille sekä huoltajille. Huoltajien kyselyyn menee aikaa noin viisi minuuttia. Toivomme aktiivista osallistumista.  

https://digitalist.leanlab.co/hki-lukiokysely2020/huoltajat


Kysely on avoinna 11.3.2020 asti.

Vesa Vihervä