Suoraan sisältöön

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja Milla Kelonurmi, puh. 050 310 5571, on tavattavissa koululla maanantaista torstaihin ja Tuija Koski perjantaisin. Terveydenhoitaja tekee terveystarkastusohjelman mukaisia terveystarkastuksia aamuisin klo 8.45-10.15 ja iltapäivisin klo 12.45-15.15. Muina aikoina voi opiskelija vapaasti hakeutua vastaanotolle.

Koululääkärin vastaanotto on kerran viikossa. Koululääkäri tekee pääasiassa 2. lukiovuoden opiskelijoiden terveystarkastuksia. Terveydenhoitaja varaa ajat. Opiskelijan sairaanhoitokäynnit koululääkärillä ovat 18 vuotta täyttäneeltä maksullisia (terveyskeskusmaksu). Peruuttamatta jääneestä lääkärinkäynnistä peritään sakkomaksu yli 15 vuotiaalta.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon keskeisin tehtävä on ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. Opiskelijoille järjestetään henkilökohtainen terveystapaaminen lukion 1. ja 2. vuotena. Mikäli tulet kouluun kesken lukuvuoden, ota välittömästi yhteys myös terveydenhoitajaan. Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluu myös koulun terveydellisten olojen seuranta.

Äkillisissä sairaustapauksissa on hyvä olla yhteydessä omaan terveysasemaan. Neuvoa voi kysyä myös kouluterveydenhoitajalta tai soittaa sairaanhoitopalvelujen neuvontaan, puh.09 10023, joka vastaa 24 tuntia vuorokaudessa.

Lisätietoa tapaturmien hoidosta, Urhean lääkäripalveluista ja fysioterapiasta.09.08.2019 16:15