Suoraan sisältöön

Opiskelijan tuki

Lukiossa opiskelijoille on tarjolla monenlaista tukea. Opinto-ohjausta saavat kaikki lukion opiskelijat. Opiskelijahuollon tuki on kaikkien käytettävissä.

Helsingin lukioissa opiskelijat voivat saada opinnoissaan erityistä tukea, kuten lukiopetusta. Ylioppilaskirjoituksissa on mahdollisuus erityisjärjestelyihin, mikäli siihen on tarvetta.

Lukion opiskelijahuoltoryhmä tukee opiskelijoiden opiskelua ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien opiskelijoiden auttamiseksi.

Lukiossa opiskelijaa voidaan tukea tarvittaessa erityisjärjestelyin. Helsingissä lukio-opiskelijoilla on mahdollisuus saada erityisopettajan yksilö- tai pienryhmäopetusta. Lukioissa annetaan myös tukiopetusta. Erityisopettaja opastaa opiskelijaa opinnoissa, ylioppilaskokeen erityisjärjestelyjen suunnittelemisessa ja hakemisessa. Koulussa on myös koulupsykologi sekä koulukuraattori.05.09.2019 09:16