Suoraan sisältöön

Haku urheilulinjalle

Urheilulinjalle haetaan yhteispistemäärällä (max 20), joka koostuu seuraavasti:

 • lukuaineiden keskiarvo, mukaan lasketaan pakollisen liikunnan arvosana: 4-10 pistettä
 • urheilupisteet liiton tai urheiluseuran lausunnon tai hakijan selvityksen perusteella, vaikuttavina tekijöinä voidaan ottaa huomioon urheilusaavutukset sekä urheilullinen tavoitteellisuus ja motivoituneisuus: 0-5 pistettä
 • koulun pisteet, Mäkelänrinteen lukio antaa koulun lajiohjelman tai muun merkityksellisen seikan perusteella: 0-5 pistettä.

Oppilaitospisteytyksen lähtökohtana on tukea lajiliiton pisteytystä potentiaalisimpien urheilijoiden sisäänpääsyn varmistamiseksi. Oppilaitospisteytyksessä voidaan huomioida mm. seuraavia seikkoja (ei tärkeysjärjestyksessä):  

 • lajien kolmijako: koulun painopistelajit (koulu määrittelee itse, ilmoitettava hakijoille), lajivalikoimalajit, muut lajit 
 • lajin harjoittelu- ja/tai valmennusolosuhteet 
 • hakijan opiskelumotivaatio 
  • hakijan urheilulliset tavoitteet
  • motivaatio harjoitteluun
 • urheilullinen potentiaali
 • koulun mahdollisesti käyttämä testistö ja haastattelu
 • muut mahdolliset asiat
 • Urheiluoppilaitoshaun ensisijaisuusjärjestys ei saa vaikuttaa oppilaitospisteytykseen
 • Arviointi on tehtävä kymmenysosapisteiden tarkkuudella 
 •  urheiluoppilaitoksiin hakevien pisteytys

Hakuvaiheessa ilmoitetaan välitodistuksen tai 9. luokan jaksoarvosteluista laskettu lukuaineiden (mukana pakollisen liikunnan arvosana) keskiarvo. Hakulomakkeiden liitteeksi laitetaan tarvittaessa kopiot 9. luokan jaksoarvostelutodistuksesta. Lopulliset keskiarvopisteet tulevat kuitenkin ainoastaan kevään päättötodistuksen arvosanoista.

Urheilullisuustesti (koulu ei järjestetä keväällä 2021 testejä)

Perushakulomake

 • täytetään aina
 • jos pyrit Mäkelänrinteen lukioon sekä yleis- että urheilulinjalle, merkitse urheilulinja ykkösvaihtoehdoksi ja yleislinja kakkosvaihtoehdoksi 

2) Urheiluoppilaitosten hakulomake urheilulukion hakulomake

 • lomake sisältää Urheilijatietolomakkeen ja Urheilijan arviointilomakkeen

3) Yleisurheilijat täyttävät SUL:n lomake


Hakulomakkeiden palautus

Yhteishaun hakuaikaa pidennetty!

Hakuajan uusi päättymisaika on 7.4.2021 kello 15.00. Uusi päättymisaika koskee myös kouluille toimitettavia liitteitä.

Suosittelemme hakulomakkeiden palautusta postitse tai oman koulun opinto-ohjaajan kautta. Mäkelänrinteen lukioon lähetettävät lomakkeet pyydettän toimittamaan postitse osoitteeseen:

Mäkelänrinteen lukio

PL 55304

00099 Helsingin kaupunki

Mäkelänrinteen lukion on väistötiloissa ja osoite on Onnentie 18.

Lukio on etäopetuksessa 28.3.2021 asti. Välttäkää papereiden toimittamista koululle, koska koululla ei ole jatkuvaa päivystystä etäopetusaikana.

Hakulomakkeita ei voi palauttaa sähköpostilla.
04.03.2021 11:31