Luonto osana suunnittelua

Monipuolinen luonto on olennainen osa Helsingin vetovoimaa. Viheralueilla on tärkeä rooli myös kaupunkien sopeutumisessa ilmastonmuutokseen. Kaupungin linjausten mukaan rakentamista ei osoiteta arvokkaimmille luontoalueille, ja metsäisten ja puustoisten alueiden määrän tulee säilyä noin kolmasosana kaupungin maapinta-alasta. Kaikilla helsinkiläisillä tulee olla vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon.

Tällä sivulla

Haaganpuro virtaa vehreiden puiden alitse auringonpaisteessa.
Kuva: Raine Huvila

Viheralueet tarjoavat asukkaille virkistystä ja ylläpitävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Viheralueet eivät kuitenkaan säily itsestään vetovoimaisina, vaan tiivistyvän Helsingin viherverkostoa on kehitettävä järjestelmällisesti. 

Luonnonsuojeluohjelma 2015–2024

Helsingin kaupungin kolmas luonnonsuojeluohjelma on laadittu kymmenvuotiskaudeksi 2015–2024. Luonnonsuojeluohjelma ohjaa työtä luonnonsuojelualueiden perustamisesitysten laadinnassa sekä hoidon ja käytön suunnittelussa. Neljännen luonnonsuojeluohjelman valmistelu on aloitettu 2023. 

Lue lisää luonnonsuojeluohjelmasta (pdf)

Luonnon monimuotoisuus

Helsingille hyväksyttiin vuonna 2021 uusi luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma, joka asettaa tavoitteet viheryhteyksien, luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi ja parantamiseksi. 

Tutustu LUMO-toimintaohjelmaan(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Luontoseurantasuunnitelma

Luonnon monimuotoisuuden tilaa seurataan Helsingissä vuonna 2022 julkaistun kymmenvuotisen luontoseurantasuunnitelman pohjalta. Tietoa kerätään järjestelmällisesti mm. luontoalojen pinta-aloista, luontotyypeistä ja lajiryhmistä.

Lue lisää luontoseurantasuunnitelmasta (pdf)

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten selvittämisellä ja arvioinnilla tuodaan ympäristönäkökohdat mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tavoitteena on estää ja lieventää haitallisia ympäristövaikutuksia.