Torpparinmäen peruskoulu

Torpparinmäessä sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Torpparinmäen pk, julkisivu

Yhteystiedot

Ylä-Fallin tie 54, 00690 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
suomi
PL 69301, 00099 Helsingin kaupunki

Koulumme on yhtenäinen peruskoulu luokille 1–9. Oppilas voi siis käydä samaa koulua ensimmäiseltä luokalta peruskoulun viimeiseen luokkaan asti.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Koulumme opetus- ja kasvatustyön tavoitteena ovat oppilaan hyvät elämänhallintataidot ja yleissivistys. Lapsen kasvua ja itsetuntoa tukee eheä yhdeksänvuotinen oppimispolku ja toimiminen vuorovaikutuksessa eri-ikäisten oppilaiden kanssa. Oppimisessa korostuu vuorovaikutus ja oppimaan oppimisen taidot.

Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

7.–9.-luokilla opiskellaan kolmessa jaksossa ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu jakson vaihtuessa. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa.

Koulussamme eri oppimisen vaiheista käytetään termejä juuri (1.-2. lk), runko (3.-6. lk) ja latva (7.-9. lk). Eri vaiheiden nimitykset kuvaavat symbolisesti lapsen oppimispolkua ja taitojen karttumista: Juuressa koulumme oppilaat saavat koululaisen perustaidot, ja rungossa taidot vahvistuvat. Latvassa oksat kasvavat ja tuuheutuvat, kun oppilaat kasvattavat itsetuntemustaan ja löytävät omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska, saksa
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): ranska, saksa

Painotettu opetus

Koulussamme ei ole painotettua opetusta.

Tärkeitä päivämääriä tuleville 7.-luokkalaisille

 • Tuleville 7.-luokkalaisille ja heidän huoltajille pidetään infotiloisuus koululla pe 3.11.2023 klo 8.30-9.15. Tervetuloa!
 • 20.11.–3.12.2023 välisenä aikana on täytettävä 7. luokalle siirtymisen lomake Wilmassa.

 • 10.1.–14.2.2024 järjestetään valintakokeet ja uusinnat.

 • 22.3.2024 oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin.​

Lisätietoja 7. luokalle siirtymisestä

Tärkeitä päivämääriä tuleville 1.-luokkalaisille

 • Vuonna 2017 syntyneiden lasten koteihin postitetaan Tervetuloa kouluun -opas loka-marraskuun vaihteessa.

 • Tulevien 1.-luokkalaisten huoltajille pidetään infotilaisuus koululla ti 14.11.2023 klo 8.30-9.15. Tervetuloa!

 • 8.–28.1.2024 sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa asti.hel.fi.

 • Kouluun voi ilmoittautua myös käymällä omalla lähikoululla keskiviikkona 24.1.2024 klo 8–10. Ota oppivelvollisuusilmoitus mukaan. Jos olet jo ilmoittautunut Astissa, koululla ei tarvitse käydä.

 • 8.3.2024 koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin. Päätös luokkamuotoisesta erityisestä tuesta postitetaan kotiin.

 • 11.3.–17.4.2024 on iltapäivätoiminnan hakuaika. Iltapäivätoiminnan päätökset postitetaan koteihin heinäkuun alkuun mennessä.

Lisätietoja 1. luokan aloittamisesta

Tärkeitä päivämääriä tuleville 3.-luokkalaisille

Oppilas voi hakeutua kolmannelta luokalta alkavaan painotettuun opetukseen. Lisätietoja painotettuun opetukseen hakeutumisesta.

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Torpparinmäen peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Johtokunnan puheenjohtaja on Hanna Vieruaho.

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa. Torpparinmäen peruskoulussa toimii aktiivisesti vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja on Sanna Franck. Vanhempainyhdistykseen voit olla yhteydessä sähköpostitse: torppiksen.vanhempainyhdistys@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset Wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Koulun järjestyssäänöt on laadittu uutta opetussuunnitelmaa vastaaviksi. Ne käydään oppilaiden kanssa läpi lukuvuoden alussa.

Torpparinmäen peruskoulun järjestyssäännöt

Koulun järjestyssäännöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. Järjestyssäännöt koskevat koulun aluetta, kouluaikaa, koulun järjestämiä tilaisuuksia ja opettajan määrittämiä oppimisympäristöjä.

Torppiksen järjestyssäännöt käsitellään oppilaiden kanssa vähintään lukuvuosittain. Niitä päivitetään tarvittaessa. Järjestyssääntöjen lisäksi luokissa tai ryhmissä voi olla omat, kirjatut käytänteet tai omat ohjeistukset.

Jokaisella torppiksen oppilaalla on oikeus seuraaviin asioihin

1. Oikeus hyvään oppimiseen.

2. Oikeus työrauhaan.

3. Oikeus turvalliseen oloon koulussa.

4. Oikeus käyttää tiloja ja välineitä sopimusten mukaan.

5. Oikeus opiskella ja työskennellä kannustavassa ja myönteisessä vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja oikeus turvallisiin
    koulumatkoihin.

Jokaisella Torppiksen oppilaalla on velvollisuus seuraaviin asioihin:

1. Velvollisuus osallistua opiskeluun parhaansa yrittäen.

2. Velvollisuus antaa muille työrauha.

3. Velvollisuus olla aiheuttamatta pelkoja tai turvattomuutta muille.

4. Velvollisuus käyttää tiloja ja välineitä vastuullisesti.

5. Velvollisuus hyvään ja tilannekohtaiseen käytökseen niin koulussa kuin koulumatkoillakin

Torppiksen käytänteet ja sopimukset

Seuraavat sopimukset ja käytänteet täydentävät Torppiksen oppilaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Niiden noudattaminen saa kouluarjen sujumaan hyvin ja tuntumaan mukavalta.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Jokaisella oppilaalla on oikeus tasa-arvoiseen ja tasavertaiseen kohteluun. Kunnioitamme yksilöllistä, kielellistä, kulttuurillista, seksuaalista ja uskonnollista monimuotoisuutta. Torppiksessa on oikeus ilmaista näkemyksiään ja mielipiteitään. Kunnioitamme toistemme ajatuksia ja arvoja, emme loukkaa ketään tahallisesti.

Ruokailu

Ruokailuhetki on kaikille rentoutumisen ja viihtymisen hetki. Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja esim. ulkovaatteet, päähineet, laukut ja reput jätetään niille varattuihin paikkoihin, ruokaa otetaan sen verran, kun sitä syödään, ruokailutilassa liikutaan rauhallisesti, maistellaan rohkeasti uusiakin makuja, jutellaan pöytäryhmissä, huolehditaan omat astiat oikeille paikoille ja kiitetään. Ruokailun jälkeen juuren ja rungon oppilaat siirtyvät reippaasti välitunnille. Energiajuomien tuominen kouluun on kielletty, välipala syödään ruokapöydän ääressä.

Välitunnit

Juuri ja runko viettävät välitunnit ulkona. Latvan oppilaat voivat viettää välitunnit sisällä. Ulkovalvoja ilmoittaa poikkeusjärjestelystä esim. jos on kova pakkanen tai sadekeli. Välitunnilla voi jutella kavereiden kanssa, leikkiä erilaisia pihaleikkejä tai pelata. Koulussamme leikitään ja pelataan yhdessä. Tavoitteenamme on, että ketään ei jätetä tahallaan leikkien ja pelien ulkopuolelle. Ulkokengät jätetään oman luokan hyllyyn (juuri-runko). Latva jättää kengät kenkätelineeseen tai omaan kaappiin. Ulkovaatteet jätetään naulakkoon tai omaan kaappiin oppituntien ajaksi. Latvan oppilaat voivat pitää päähinettä sisätiloissa, myös oppitunneilla (jos tunnin opettaja sen sallii), muttei ruokailussa, juhlissa yms. Päähineen käytön salliminen perustuu pukeutumiskulttuurin muutokseen, sillä päähine on nykyään osa monen nuoren tai aikuisen asukokonaisuutta.

Koulussa harjoitellaan huomaavaista ja asiallista yhdessäoloa. Kiusaaminen on kiellettyä. Kiusaamisesta tulee aina kertoa aikuiselle ja siihen puututaan. Turvallisuussyistä talvisin lumipalloja ja jääkokkareita ei heitetä. "Kukkulan valloitus"-leikki on myös kielletty. Torppiksessa on eri-ikäisiä oppijoita. Tämä tulee ottaa huomioon erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Esimerkiksi kielenkäytön tulee olla asiallista, niin pienten kuin isojenkin korville sopivaa.

Koulumatkat

Koulumatkat tulee kulkea sääntöjä noudattaen. Suosittelemme, että pyörillä tullaan kouluun vasta kolmannesta luokasta lähtien. Pyörät ovat huoltajien vastuulla. Varsinkin yläkoululaiset käyttävät liikuntatunneilla paljon lähiliikuntapaikkojen palveluita ja tiloja. Näille tunneille kuljetaan polkupyörillä opettajien ohjeistamaa turvallista reittiä pitkin, kypärää käyttäen ja liikennesääntöjä noudattaen. 

Mobiililaitteet ja internetin käyttö

Koulu suosittelee, että juuren ja rungon oppilaat eivät käytä puhelinta taukojen aikana. Suosittelemme kavereiden kanssa leikkimistä. Näin vältymme myös rikkoutuneilta laitteilta. Huoltajat ovat vastuussa oppilaiden kaikista mobiililaitteista. Koulun koneita ja välineitä käytetään asianmukaisella tavalla. Laitteista pidetään hyvää huolta. Oppitunneilla käytetään puhelimia ja muita välineitä opettajan ohjeistamalla tavalla. Jos mobiililaitteita ei tarvita tunnin aikana opetuksessa, ne säilytetään repussa. Internettiin ei saa luvatta ladata toisesta otettua valokuvaa, videota tai muuta materiaalia. Koulussa ohjataan oppilaita hyvän nettietiketin mukaiseen käyttäytymiseen.

Luvallinen poissaolo esim. sairauden tai matkan vuoksi

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Huoltajat ilmoittavat luokanohjaajalle lapsensa sairauspoissaolosta Wilman kautta viivytyksettä. Helsingissä perheen lomamatkat järjestetään lähtökohtaisesti koulujen loma-aikoina. Luokanohjaaja voi myöntää enintään viiden päivän luvallisen poissaolon huoltajalle, rehtori myöntää sitä pidemmän poissaolon. Huoltajat huolehtivat, että poissaolon aikaiset tehtävät tulevat tehdyksi.

Myöhästyminen, luvattomat poissaolot, koulun alueelta poistuminen

Koulusta ei saa olla pois ilman syytä. Myöhästyminen on työrauhan rikkomista, se keskeyttää oppitunnin ja häiritsee muiden opiskelua. Myöhästymiset ja luvattomat poissaolot kirjataan Wilmaan ja luokanohjaaja seuraa niiden määrää. Tarvittaessa luokanohjaaja, oppilas ja huoltaja tekevät suunnitelman asian korjaamiseksi. Tukena voi olla myös oppilashuollon työntekijä. Koulualueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman opettajan lupaa.

Kasvatuskeskustelut, Korjaamo

Torppislaisen oppilaan odotetaan toimivan oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti. Oppilasta ohjataan jatkuvasti sekä hyvään että toisia kunnioittavaan käyttäytymiseen. Oppilaita ohjataan huolehtimaan myös oppimisympäristöstään. Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Jos oppilas toistuvasti rikkoo sääntöjä, hän saa opettajalta lähetteen Korjaamoon. Korjaamokeskustelun tarkoituksena on, yhdessä oppilaan kanssa, yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti, selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohtia keinot tilanteen korjaamiseksi. Korjaamo-keskustelusta tiedotetaan huoltajia ja sovitaan yhdessä seurannasta. Kasvatus- ja Korjaamokeskustelun tavoitteena on löytää yhdessä myönteisiä keinoja koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Keskustelussa voi olla mukana oppilashuollon työntekijä.

Vaaralliset esineet ja aineet

Kouluun ei saa tuoda eikä pitää hallussa sellaisia esineitä tai aineita, joiden hallussapito on laissa kielletty tai joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisten turvallisuutta tai joilla voidaan vahingoittaa omaisuutta.

Muut määräykset

Järjestyssääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, mm. tupakka- ja päihdelakia.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Johanna Räsänen
puh. 09 310 80059, johanna.rasanen(at)hel.fi

Kanslia avoinna koulupäivinä ma-to klo 8.15-14.30.

Koulusihteerille ilmoitetaan puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen muutoksista. Nimi- ja osoitemuutokset päivittyvät kuntarekisterin kautta koulun oppilasrekisteriin.

Rehtori

Rita Argillander
puh 09 310 80060, rita.argillander(at)hel.fi

Apulaisrehtorit

Mikko Sammalo  
puh. 09 310 72363, mikko.sammalo(at)hel.fi

Laura Räty
puh. 09 310 15208, laura2.raty(at)edu.hel.fi

Muita yhteystietoja

Johtokunnan puheenjohtaja Hanna Vieruaho 
hanna.vieruaho(at)gmail.com

Iltapäivätoiminta Puuhala
puh. 050 340 8893, puuhala@ippuuhala.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava
RTK 
p. 044 467 2588

Kouluravintola
Ruokapalveluvastaava 09 310 80074 / 040 334 8932  

Opettajien puhelin, opettajienhuone
puh. 09 310 80066 

Opettajat

Ahlroth Heli, 7B, Käsityö
Aitio Pinja, Englanti, Ranska
Arkoma Jussi, 5A, Liikunta
Arovaara Marjaana, 2C
Harvio Ritva 6A
Kantokorpi Marja, 2A
Kervinen Anttoni, 5B
Kettunen Anni, 1B
Kettunen Karoliina, 2B, ET
Kiljunen Atte, Biologia, Maantieto, Liikunta
Kiukkonen Teo, 6C
Kommeri Noora, Englanti, Ranska (virkavapaalla 4.9.2023-31.5.2024)
Kurki Justiina, 3C, Matematiikka
Kurtelius Jukka, 7C, Tekninen työ, Fysiikka
Kurtelius Tuulikki, 4A 
Lattu Mira, 2B, ET (virkavapaalla 4.9.2023-24.3.2024)
Lehti Päivi, Äidinkieli ja kirjallisuus 
Majuri Minna, 5C
Makaroff Lauri, 7A, Historia, Yhteiskuntaoppi, Uskonto
Manninen Harri, 7-9D
Mansikka-aho Juha, Matematiikka, Kemia, Fysiikka
Matikainen Maija, 3A
McDonald Jenni, 4B, Kuvataide
Nieminen Laura, 3B, Matematiikka
Paananen Marjukka, Musiikki
Pääkkönen Piia, 6B
Relm Amanda 9B, Englanti, Ranska
Roschier Elina, 8B, Kotitalous, Terveystieto
Ruokanen Arja, 9A, Englanti, Saksa
Räty Laura, Liikunta, Apulaisrehtori
Sammalo Mikko, Matematiikka, Fysiikka, Apulaisrehtori
Tyni Sanna-Kaisa, 8A, Ruotsi
Vornanen Petri, 1A
Weckström Teija, 2-5D

Erityisopettajat

Anna Niska (lk 2-3)
puh 09 310 26815, anna.niska(at)edu.hel.fi

Mervi Huurinainen (lk 4-6)
puh 09 310 20411, mervi.huurinainen(at)edu.hel.fi

Tero Kalander (lk 7-9) (virkavapaalla)

Koulunkäynninohjaajat

Hussain Naheed

Opinto-ohjaaja

Olli Nummela                  
puh. 09 310 80069, olli.nummela(at)edu.hel.fi

Koulupsykologi

Katja Ruohio
puh. 050 512 5086, katja.ruohio(at)hel.fi

Koulukuraattori 

Terveydenhoitaja

Elina Heikkilä

puh. 050 310 5565 

Paikalla maanantaista torstaihin. Terveydenhoitajan tavoittaa Wilman kautta tai puhelimitse.

Terveydenhoitaja vastaanottaa oppilaita ilman ajanvarausta arkisin klo 11.30-12.

Kiireelliset tapaukset ja sairauksien hoito omalla terveysasemalla: Paloheinän terveysasema, p. 09 31069200.

Helsingin terveysneuvontanumero: 09 310 10023

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Koulussamme järjestetään aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä klo 8.30-9.15 välisenä aikana. Aamutoiminnan järjestää Puuhala ja se on maksutonta. Toiminta on vapaamuotoista leikkimistä, piirtämistä ja yhdessäoloa kavereiden kanssa ennen koulun alkua. Oppilaan voi tuoda aamulla koulun Agoraan. Aamutoimintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta. Lisätietoja voi kysyä Puuhalasta. Sähköposti on puuhala@ippuuhala.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja puhelinnumero 050 340 8893.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Helsinki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminta on mukavaa ja monipuolista tekemistä turvallisessa ympäristössä. Toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat. Iltapäivätoiminnan aikana lapselle tarjotaan välipala.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin ja Easy Sport liikunnan maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Tiistai  

Kiipeily (3.-6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 15-16 

Paikka: Tammiston kauppatie 10 (Tammisto) 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

 

Keskiviikko 

 

Kiipeily (6.-9.lk) 

Aika: Keskiviikko klo 15-16 

Paikka: Tammiston kauppatie 10 (Tammisto) 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli

 

EasySport Palloilu (3.–4.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15–15.15 (6.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali, Torpparinmäen peruskoulu 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 040 4845985, liikunta.hel.fi/easysport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Järjestäjä: EräViikingit / EasySport 

 

EasySport Palloilu (5.–6.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 15.15–16.15 (6.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali, Torpparinmäen peruskoulu 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 040 4845985, liikunta.hel.fi/easysport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Järjestäjä: EräViikingit / EasySport 

 

Torstai 

 

Oksa-suunnittelukurssi (3.-6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 15.15-16.45 

Paikka: Kuvataideluokka 

Supersuosittu Oksa-suunnittelukurssi jatkuu! Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat oppilaat! Oksa-kurssilla suunnitellaan oma tulevaisuuden kaupunki, ideoidaan kaupungin palveluita ja asukkaita sekä paljon muuta. Opit ajattelemaan kuten suunnittelija erilaisten tehtävien parissa. Kurssi on sekoitus teknistä piirtämistä ja visuaalista suunnittelua. Kurssin aikana pääset osallistumaan leikkimielisiin kilpailuihin. Pääset myös kokeilemaan flow-harjoituksia joiden tarkoitus on auttaa sinua löytämään luovat supervoimasi. 

Imoittautuminen ja lisätiedot: milla.manualproductions@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Manual Productions / Harrastamisen Suomen malli 

 

Perjantai 

 

Kokkailuharrastus (3.-6.lk) 

Aika: Perjantaisin klo 15.15-16.45 

Paikka: Kotitalousluokka 

Tervetuloa kokkailemaan ruokaa ja loihtimaan leipomuksia kokkailuryhmässä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja tarkoituksena on kokkailla ja leipoa rennosti pienryhmissä. Olit sitten jo kokkailumestari tai aloittelet vasta ruuanlaittoa, olet lämpimästi tervetullut ryhmään! Kausi kestää 13 kertaa. Syyslomalla ja itsenäisyyspäivänä ei järjestetä toimintaa. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Stadin nuorisoseurat / Harrastamisen Suomen malli 

 

Muut kerhot ja harrastukset lukuvuonna 2022-2023

Bändipaja 9-12 -vuotiaille

Tiistaisin:

15.15-16.00 / bändipaja 9-10 -vuotiaat
16.00-16.45 / bändipaja 9-12 -vuotiaat
16.45-17.30 / bändipaja 9-10 -vuotiaat

Paikka: Minerva

Hinta: Lukukausi 100€
Järjestäjä: Rytmimajakka(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), Jenni Keränen
Ilmoittautuminen: Siirry ilmoittautumaan(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Saksan kielen kerho
1.-3.-luokkalaisille
Tiistaisin klo 14.00-14.45
Paikka: Pinus
Hinta: 200€/syksy 15 krt
Järjestäjä: Kielikoulu Masto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Ilmoittautuminen: Sähköpostilla info@kielikoulumasto.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Muuta toimintaa

 

Avoin nuorisotalotoiminta

Keskiviikko klo 12–17 (yli 12-vuotiaille klo 12–20). Nuorisotalo on avoinna 7.–9.-luokkalaisille myös ruokiksella.
Paikka: Torpparinmäen nuorisotalo, koulun rakennuksessa
Hinta: Ilmainen
Järjestäjä: Torpparinmäen nuorisotalo(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumista ei tarvita. Nuorisotalolla käydäksesi tarvitset maksuttoman jäsenkortin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso myös Easysport-tunnit(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
Katso myös FunAction-tunnit(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Voit etsiä harrastusta myös Harrastushaun kautta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
Musiikin taiteen perusopetusta alueella järjestää Pakilan musiikkiopisto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Kuvataiteen perusopetusta alueella järjestää Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan jäsenet 2021 - 2025
Jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet)

Huoltajat

Vieruaho Hanna, pj.,   hanna.vieruaho(at)gmail.com   (Hinttala Kaisa)
Tamminen Timo, vpj.,  tjtammintimo(at)gmail.com      (Vanhala Vappu)
Vuori Anne                    (Vuori Mika)
Franck Sanna               (Laine Elli)

Oppilasjäsenet lukuvuonna 2023-2024
Lämsä Tara                   (Waeys Maryan)
Ervasti Luukas             (Wevelsiep Lilja)
 

Opettajajäsenet
Ruokanen Arja               (Holm Amanda)
Kalander Tero                (Arkoma Jussi)

Muu henkilökunta
Mattila Nesto                 (Somersaari Sami)

TORPPARINMÄEN PERUSKOULUN

JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN

Pöytäkirja

1 / 2023

Aika:    keskiviikkona 27.3.2023 klo 17:30

Paikka:    Torpparinmäen koulu, Ylä-Fallintie 54, 00690 Helsinki

Läsnä:

Hanna Vieruaho (puheenjohtaja, huoltajajäsen)
Sanna Frank (huoltajajäsen)
Arja Ruokanen (opettajajäsen)
Tero Kalander (opettajajäsen)
Nesto Mattila (henkilökunnan jäsen)
Xenia Hokkanen (oppilasjäsen)
Rita Argillander (esittelijä, sihteeri)

Asiat:
    § 1     Kokouksen avaus
        Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:44. 

    § 2    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KunL 58 § 2 mom.).

Johtokunnan kokoontumisessa noudatetaan Helsingin kaupungin hallintosääntöä, luku 2, § 3 ”Kokoontuminen”: Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu tulisi lähettää vähintään 4 päivää ennen kokousta (KunL 54 §). 

Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 2.3.2022.
Esityslista on lähetetty 2.3.2022. 
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi 
Päätös: Esityksen mukaisesti.

    § 3    Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Opetustoimen johtaja päätti hallintosäännön 9 §:n 3 momentin nojalla, että koulujen ja oppilaitosten johtokuntien pöytäkirjaa pitää rehtori. Päätös: HEL 2013–000436 T 00 00 02 (§4 / 15.1.2013)
Johtokunta nimeää kaksi pöytäkirjantarkistajaa. 
Esitys: Toimialajohtajan päätöksellä sihteerinä toimii Torpparinmäen peruskoulun rehtori Rita Argillander. Ehdotetaan pöytäkirjan tarkastajiksi koulun opettajajäsenitä Arja Ruokanen ja Tero Kalander. 
Päätös: Esityksen mukaisesti.

    § 4    Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
    Alustava kokouksen esityslista on lähetetty sähköpostilla johtokunnan jäsenille 28.2.2022.  
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätös: Esityksen mukaisesti.

§ 5     Torpparinmäen peruskoulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen
Päätösehdotus: Torpparinmäen peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset. 

Esittelijän perustelut: 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. 

Torpparinmäen peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 3 759 022 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 425 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 417 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Liitteet:  
koulun käyttösuunnitelma
tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain

Päätös: Esityksen mukaisesti.

§ 6 Lisäys toimintasuunnitelmaan: 
Esitys: 3C luokan yön yli menevä retki Nuuksion kansallispuistoon toukokuussa -kesäkuussa 2023 koulun toiminta-aikana.
Päätös: Esityksen mukaisesti.    

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
Päätös: Johtokunta päätti,
-    että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön mahdollisista oikaisuvaatimuksista tai valituksista huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

       § 7     Kokouksen päättäminen
        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.

TORPPARINMÄEN PERUSKOULUN
JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN
Pöytäkirja
2 / 2023

Aika: tiistaina 30.5.2023 klo 17:30

Paikka:  Torpparinmäen peruskoulu, Ylä-Fallintie 54

Läsnä:

Hanna Vieruaho, puheenjohtaja, huoltajajäsen
Timo Tamminen, huoltajajäsen
Sanna Franck, huoltajajäsen
Amanda Holm, opettajajäsen
Tero Kalander, opettajajäsen
Rita Argillander, kokouksen sihteeri, rehtori

Asiat:
    § 1     Kokouksen avaus 
        Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:42.

    § 2    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KunL 58 § 2 mom.).

Johtokunnan kokoontumisessa noudatetaan Helsingin kaupungin hallintosääntöä, luku 2, § 3 ”Kokoontuminen”: Toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu tulisi lähettää vähintään 4 päivää ennen kokousta (KunL 54 §). 

Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 22.5.2023.
Esityslista on lähetetty 22.5.2023. 
Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi 
Päätös: Esityksen mukaisesti. 

    § 3    Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Opetustoimen johtaja päätti hallintosäännön 9 §:n 3 momentin nojalla, että koulujen ja oppilaitosten johtokuntien pöytäkirjaa pitää rehtori. Päätös: HEL 2013–000436 T 00 00 02 (§4 / 15.1.2013)
Johtokunta nimeää kaksi pöytäkirjantarkistajaa. 
Esitys: Toimialajohtajan päätöksellä sihteerinä toimii Torpparinmäen peruskoulun rehtori Rita Argillander. Ehdotetaan pöytäkirjan tarkastajiksi koulun opettajajäseniä Amanda Holm ja Tero Kalander.
    Päätös: Esityksen mukaisesti.

    § 4    Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
    Alustava kokouksen esityslista on lähetetty sähköpostilla johtokunnan jäsenille 22.5.2023.  
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätös: Esityksen mukaisesti.

§ 5     Torpparinmäen peruskoulun toimintakertomuksen 2022–2023 hyväksyminen
Ehdotus: Torpparinmäen peruskoulun johtokunta hyväksyy koulun toimintakertomuksen 2022–2023.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

§ 6 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
Päätös: Johtokunta päätti,
-    että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön mahdollisista oikaisuvaatimuksista tai valituksista huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

    § 7 Kokouksen päättäminen 
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:10.
 

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme yhtenäisen peruskoulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Torpparinmäen peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Apulaisrehtori
Laura Räty
+358 9 310 15208
laura.raty@hel.fi

Apulaisrehtori
Mikko Sammalo
+358 9 310 72363
mikko.sammalo@hel.fi

Koulusihteeri
Johanna Räsänen
+358 9 310 80059
johanna.rasanen@hel.fi

Rehtori
Rita Argillander
+358 9 310 80060
rita.argillander@hel.fi

Tarjolla auditorio ja sali

Sijainti

Ylä-Fallin tie 54, 00690 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa automaattisesti. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.
 • Toimipisteessä on esteettömäksi merkitty wc kerroksessa 2. Wc:n ovea ei ole helppo avata ja sulkea.