”Den intensifierade undervisningen var ett superbra beslut”

Pitäjänmäen peruskoulu erbjuder intensifierad undervisning i dans, rörelse och uttryck från årskurs sju. Inträdesprovet ordnas i januari – ingen tidigare erfarenhet behövs.
Kyösti, 13, Miska, 13, Elli, 14 och Isabel, 15, studerar i den intensifierade undervisningen i dans, rörelse och uttryck vid Pitäjänmäen peruskoulu. Bild: Antti Nikkanen
Kyösti, 13, Miska, 13, Elli, 14 och Isabel, 15, studerar i den intensifierade undervisningen i dans, rörelse och uttryck vid Pitäjänmäen peruskoulu. Bild: Antti Nikkanen

Skoldagarna för eleverna Elli, 14 och Isabel, 15, i årskurs nio går som en dans åtminstone en del av lektionerna. De studerar i den intensifierade undervisningen i dans, rörelse och uttryck vid Pitäjänmäen peruskoulu. Elli som haft dans som hobby beslutade att söka till den intensifierade undervisningen trots att alla andra kompisar gick till sin närskola: "Det var ett superbra beslut. Det finns en god gemensam anda i vår skola och jag har fått många nya kompisar."

Sedan början av sjunde klass har skolveckorna utöver vanlig undervisning även omfattat kurser i allt från musik till drama och modern dans till scenografi som hör till den intensifierade undervisningen. Med klassen har man gått på musikaler och balett och uppträtt på skolans olika fester. Både Elli och Isabel planerar att söka till ett dansorienterat gymnasium. Betyget från slutarbetet som görs i slutet av årskurs nio är till nytta när man söker in till gymnasiet.  Isabel uppmuntrar till att modigt söka till utbildningen om dans, rörelse och uttryck alls lockar: "Det är lätt att bekanta sig med nya människor här, eftersom alla klasskamrater har samma intressen."

Mångsidig kursbricka

Vid Pitäjänmäen peruskoulu kan man från och med årskurs sju studera i den intensifierade undervisningen i dans, rörelse och uttryck. I undervisningen betonas funktionalitet, interaktivitet samt tillämpning av praktiska färdigheter och kunskaper.

Eleven kan utöver dans också specialisera sig på annat uttryck och annan kommunikation enligt sitt eget intresse. Man kan välja kurser i till exempel drama, rörliga bilder, scenografi, musik och underhållningsteknik.

I intensifierad undervisning studerar man mer av ett visst läroämne eller ämnesområde. Skolveckan kan vara en till två timmar längre än för dem som studerar inom den allmänna utbildningen.

Ansökningsalternativen för intensifierad undervisning i Helsingfors är digital bildkonst, framställning, bildkonst, latin, gymnastik, gymnastik och huslig ekonomi, natur och vetenskap, matematik, matematik och naturvetenskap, mediefostran, musik, nutidsdans, konst, dans, rörelse och framställning, danskonst, teknologifostran samt kommunikation.

Ansökan till intensifierad undervisning sker på våren via inträdesprov, som testar elevens beredskap att studera i den intensifierade undervisning som han eller hon ansökt till. Inträdesproven ordnas i januari–februari och ansökningstiden är november-december. Helsingforsare i årskurs sex söker in till undervisningen med en blankett som fylls i i Wilma.

Vilma Suhonen, lärare i gymnastik och dans och Pia Sandström, lektor i musik, uppmuntrar till att delta i inträdesprovet till den intensifierade undervisningen med öppet sinne:  "Det viktigaste är modet att våga." Bild: Antti Nikkanen
Vilma Suhonen, lärare i gymnastik och dans och Pia Sandström, lektor i musik, uppmuntrar till att delta i inträdesprovet till den intensifierade undervisningen med öppet sinne: "Det viktigaste är modet att våga." Bild: Antti Nikkanen

Inspirerande fester

Vilma Suhonen, lärare i gymnastik i dans, och Pia Sandström, lektor i musik, trivs vid Pitäjänmäen peruskoulu: "Det finns en god gemensam anda i vår lilla skola med ca 500 elever. Eleverna kommer från många olika kulturbakgrunder, vilket är en rikedom", berättar Pia.

En av stöttepelarna för den gemensamma andan är skolans många inspirerande fester från Halloween till julfesten och från vårfesten till föräldrakvällar. För festens föreställningar svarar i stor utsträckning eleverna inom den intensifierade undervisningen: "Vi uppmuntrar alla att uppträda, även om det först känns nervöst. Det är underbart att se eleverna uppmuntra varandra", beskriver Vilma.

I årskurs sju bekantar sig eleverna på ett mångsidigt sätt med olika uttryckliga kortkurser. I årskurs åtta och årskurs nio har eleverna möjlighet att välja kurser som de fördjupar sig i.

Var och en kan utveckla sig själv enligt sin egen kompetensnivå. Enbart under danskurserna bekantar man sig på bred front med olika dansstilar från salsa till hip hop: "Även om man har dansat i åratal finns det alltid någon ny dansstil. De som har dansat en längre tid kan utmana sig själva också genom att skapa egna koreografier", säger Vilma.

Att väcka kreativiteten

Inträdesproven till den intensifierade undervisningen i dans, rörelse och uttryck vid Pitäjänmäen peruskoulu ordnas i januari. I provet bedöms sökandenas gymnastiska och musikaliska färdigheter amt färdigheter i dans och förmågan att tillägna sig muntliga och rörliga anvisningar. I inträdesprovet kan uppgifter också ges i anslutning till de övriga konstläroämnena.  "Den intensifierade undervisningen är avsedd för alla som är intresserade av den. Även om många elever tidigare bekantat sig med ämnena som hobby, är det inte ett inträdeskrav. Jag uppmuntrar alla som är intresserade av att väcka upp sin kreativitet att söka", säger Pia.

Den egna motivationen är enligt Pia den viktigaste förutsättningen för att klara sig.: "Till inträdesförhöret hör en intervju där vi frågar om du är redo att förbinda dig till treåriga målinriktade studier. Det räcker inte som sporre att en kompis söker samma linje."

På våren i nionde klass utförs ett slutarbete, som kan vara t.ex. dansföreställning eller podcast. Slutarbetet bedöms både av läraren och eleven. Slutarbetena presenteras under den intensifierade undervisningens våruppträdande. Vilma tycker att det är fint att följa elevernas utveckling: "En dansare kan ha blivit en skicklig koreograf på tre år. En elev som aldrig har haft musik som hobby kan ha sjungit på vårfesten i nionde klass."

Text: Eveliina Lauhio

Musiikkisoittimia
Bild: Antti Nikkanen