Nuorten suunta

Konepajan aikuislukion nuorten suunta on tarkoitettu 17 - 18-vuotiaille oppivelvollisille.

Nuorten suunnassa  voit 

 • opiskella aikuisten perusopetuksen alkuvaiheessa (myös lukutaitovaiheen opintoja)
 • suorittaa peruskoulun ja saada peruskoulun päättötodistuksen
 • suorittaa kesken jääneet peruskouluopinnot loppuun tai
 • opiskella suomen kieltä saavuttaakseni perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen tarvittavan kielitaidon.

Lisätietoja opinnoista saa opinto-ohjaaja Maria Lyralta.

Opintojen vaiheet

Lukutaitovaihe on osa perusopetuksen alkuvaihetta. Opiskelet lukutaitovaiheessa lukemista ja kirjoittamista. Lukutaitovaihe sopii opiskelijalle, jolla ei ole kirjoitustaitoa, luku- ja kirjoitustaito on heikko tai suomalaiset kirjaimet ovat vieraita.

Lukutaitovaiheen kurssit:

 • Suomen kieli 16 kurssia
 • Matematiikka 3 kurssia
 • Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus 2 kurssia
 • Ympäristö- ja luonnontieto 1 kurssi
 • Opinto-ohjaus ja työelämätaidot 2 kurssia 

Perusopetuksen alkuvaiheen opinnot on tarkoitettu nuorille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta omasta maastaan eikä Suomesta ja joilla on selviä puutteita vuosiluokkien 3-6 tiedoissa ja taidoissa. Alkuvaiheeseen kuuluu lukutaitovaihe sekä eritasoisia ryhmiä niille, jotka osaavat jo lukea ja kirjoittaa. Alkuvaihe kestää 1 - 2 vuotta osaamisesta riippuen.

Alkuvaiheen pakolliset kurssit:

 • Suomen kieli 17 kurssia
 • Englanti 4 kurssia
 • Matematiikka 5 kurssia
 • Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus 3 kurssia
 • Ympäristö- ja luonnontieto 2 kurssia
 • Opinto-ohjaus ja työelämätaidot 2 kurssia

Päättövaiheeseen valmistavat opinnot on tarkoitettu nuorille, joilla ei ole vielä riittävää suomen kielen taitoa (kielitaitotaso vähintään A1.3, mutta alle A2.2) päättövaiheen opintoihin, mutta muuten on vuosiluokkia 3 - 6 vastaavat tiedot ja taidot.  Pevan aikana on tavoitteena saavuttaa kielitaitotaso A2.2. Peva kestää 1 vuoden.

Pevan kurssit:

 • alkuvaiheen suomen kielen kursseja
 • alkuvaiheen reaaliaineita (Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus sekä Ympäristö- ja luonnontieto)
 • päättövaiheen suomen kielen tukikursseja
 • päättövaiheen matematiikan kursseja
 • päättövaiheen englannin kursseja
 • päättövaiheen valinnaisia opintoja 
 • Opinto-ohjausta ja työelämätaitoja

 

Päättövaiheessa opiskelet vuosiluokkia 7–9 vastaavia oppisisältöjä. Opintojen tavoitteena on aikuisten perusopetuksen oppimäärän suorittaminen eli perusopetuksen päättötodistus.

Pääsyvaatimuksena on vähintään tason A2.2 suomen kielen taito. 

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmat opintosi. Päättövaiheen opinnot kestävät kokonaisuudessa 2 vuotta. Aikaisemmat opinnot lyhentävät opiskeluaikaa.

Nuorten suunnassa on mahdollista suorittaa päättövaiheen opintoja erilaisissa ryhmissä, joissa otetaan huomioon nuoren haasteet esimerkiksi suomen kielessä, arjen hallinnassa tai sosiaalisissa tilanteissa.

Päättövaiheeseen kuuluvat seuraavat oppiaineet:

 • suomen kieli (jos äidinkielesi on muu kuin suomi, opiskelet suomea toisena kielenä [S2])
 • muita vieraita kieliä: englanti, ruotsi
 • matematiikka
 • biologia
 • maantieto
 • fysiikka
 • kemia
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • elämänkatsomustieto
 • terveystieto
 • valinnaisia opintoja

Oppivelvolliset, joilla on peruskoulun päättötodistus, mutta ei riittävää suomen kielen taitoa (kielitaitotaso 0 - alle A2.2) peruskoulun jälkeisiin opintoihin, voivat suorittaa oppivelvollisuutta nuorten suunnan suomen kielen kurssilla. Tavoitteena on saavuttaa kieli

Nuorten suunnan suomen kielen kurssilla opiskellaan:

 • suomen kieli 
 • englanti
 • matematiikka
 • yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
 • opinto-ohjausta ja työelämätaitoja
 • liikunta
 • kuvataide