Suomen kielen kurssit

Järjestämme monen tasoisia suomen kielen kursseja: luku- ja kirjoitustaidottomien kursseista aina tasolle B2.2 asti.  Seuraava hakuaika suomen kielen kursseille on kesän lopulla 29.7.-7.8.2024. Katso lisätiedot Hakijalle-kohdasta.

Peruskielikurssit (alkeiskurssi ja jatkokurssi) jakautuvat hitaaseen polkuun ja peruspolkuun.

 • Hitaalla polulla opiskelu tasolta 0 tasolle A2.2 kestää kolme lukukautta
 • Peruspolulla opiskelu kestää kaksi lukukautta. 
 • Luku- ja kirjoitustaidottomien alkeiskurssi on osa aikuisten peruskoulua. 

Suurin osa kursseista on intensiivisiä. Opetusta on neljänä päivänä viikossa.

Kurssin kokonaistyömäärä koostuu

 • oppitunneista koulussa (17 oppituntia) sekä
 • itsenäisestä työskentelystä kotona (5 tuntia).

Saat kursseilla runsaasti kotitehtäviä, joiden tekeminen on tärkeä osa kurssia. Koska opiskelu kursseilla on intensiivistä, opiskelijoilta vaaditaan 100 % läsnäoloa oppitunneilla. Oppitunneille täytyy saapua ajoissa eikä tunneilta voi poistua kesken opetuksen.

Intensiivikurssien lisäksi tarjolla on myös kaksi-iltaisia alkeis- ja jatkokursseja. Jatkokurssit 2–4  sekä lukion kurssit ovat kaikki kaksi-iltaisia. Lukion kursseista osan voi suorittaa myös verkkokursseina.

Opetuskieli kaikilla suomen kielen kursseilla on suomi.

 • Alkeiskurssi (lähtötaso 0)
 • Jatkokurssi (lähtötaso A1.3 / A2.1)
 • Jatkokurssi 2 (lähtötaso A2.2)
 • Jatkokurssi 3 (lähtötaso B1.1)
 • Jatkokurssi 4 (lähtötaso B1.2)
 • Lukion kurssit (lähtötaso B1.2)

Kurssien tasoluokitukset (A1.1–B2.1) ja kurssisuoritusten arviointi perustuvat yleiseurooppalaiseen viitekehykseen. Lisätietoja tasoista Opetushallituksen sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Haluan opiskella suomea

Video kertoo suomen kielen opiskelusta Helsingin aikuislukiossa.
Tekstitys tulossa