Aikuisten perusopetus

Konepajan aikuislukiossa voit  

 • opiskella aikuisten perusopetuksen alkuvaiheessa (myös lukutaitovaihe)
 • suorittaa peruskoulun ja saada peruskoulun päättötodistuksen tai
 • suorittaa kesken jääneet peruskouluopinnot loppuun.

Perusopetus on Vallilassa.

Koko perusopetuksen suorittaminen kestää noin 2–5 vuotta. Tarvittaessa voit keskeyttää opiskelun keskeyttää jonkin jakson ajaksi ja jatkaa myöhemmin.

Opintojen vaiheet

Lukutaitovaihe on osa perusopintojen alkuvaihetta. Opiskelet lukutaitovaiheessa lukemista ja kirjoittamista. Lukutaitovaihe sopii opiskelijalle, jolla ei ole kirjoitustaitoa, luku- ja kirjoitustaito on heikko tai suomalaiset kirjaimet ovat vieraita.

Lukutaitovaiheen kurssit:

 • Suomen kieli 16 kurssia
 • Matematiikka 3 kurssia
 • Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus 2 kurssia
 • Ympäristö- ja luonnontieto 1 kurssi
 • Opinto-ohjaus ja työelämätaidot 2 kurssia 

Perusopetuksen alkuvaiheen opinnot on tarkoitettu aikuisille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta omasta maastaan eikä Suomesta ja joilla on selviä puutteita vuosiluokkien 3-6 tiedoissa ja taidoissa. Alkuvaiheeseen kuuluu lukutaitovaihe sekä eritasoisia ryhmiä niille, jotka osaavat jo lukea ja kirjoittaa.

Alkuvaiheen ryhmiä on sekä päiväopetuksessa (Puotilan toimipiste) että iltaopetuksessa (Itä-Helsingin toimipiste). Ryhmät ovat eritasoisia ja hakija sijoitetaan hänen tasolleen sopivaan ryhmään, joka voi myös muuttua kesken opintojen.

Päiväryhmillä on opetusta 4–5 päivänä viikossa ja iltaryhmillä neljänä iltana viikossa. Opiskelu on ilmaista opiskelijoille, joiden tavoitteena on suorittaa peruskoulun oppimäärä.

Opiskelun tavoite on yleissivistävä. Opiskelemme kursseilla perustietoja ja -taitoja, joita voit hyödyntää eri alojen jatko-opinnoissa. Teemme opiskelijoille henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, jotka sisältävät suomen kieltä, matematiikkaa, tietotekniikkaa, ympäristö- ja luonnontietoa ja yhteiskunnallisia oppiaineita.

Lisätietoja ohjaaja Yolanda De Leónilta

Alkuvaiheen pakolliset kurssit:

 • Suomen kieli 17 kurssia
 • Englanti 4 kurssia
 • Matematiikka 5 kurssia
 • Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus 3 kurssia
 • Ympäristö- ja luonnontieto 2 kurssia
 • Terveystieto 1 kurssi
 • Opinto-ohjaus ja työelämätaidot 2 kurssia

Pevassa opiskelet suomen kieltä, tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt), matematiikkaa ja englantia. Opinnot kestävät yhden vuoden. Opinnot ovat iltaisin. Voit suorittaa pevassa 22-25 kurssia oman tarpeesi mukaan. Osa suomen kielen kursseista on päättövaiheen kursseja. Tavoitteena on saavuttaa kielitaitotaso A2.2.

Peva on tarkoitettu sinulle, jos

 • sinä olet jo suorittanut peruskoulun alkuvaiheen Suomessa (tai koko peruskoulun kotimaassasi)
 • suomen kielen taitosi (kirjoittaminen) on vähintään A1.3, mutta alle A2.2
 • haluat parantaa suomen kielen taitoa
 • haluat kokeilla päättövaiheen suomen kielen opintoja
 • haluat parantaa mahdollisuuksia jatko-opintoihin (päättövaihe, ammatilliset opinnot) tai työelämään

Päättövaiheessa opiskelet vuosiluokkien 7–9 oppisisältöjä. Opinnot on tarkoitettu aikuisille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta omasta kotimaastaan tai Suomesta. Opintojen tavoitteena on aikuisten perusopetuksen oppimäärän suorittaminen eli perusopetuksen päättötodistus.

Pääsyvaatimuksena on vähintään tason A2.2 suomen kielen taito. Kartoitamme opiskelijan kielitaidon, opiskeluvalmiudet sekä matemaattiset taidot opintojen alussa.

Opintojen kesto on noin 2 vuotta. Opetusta on neljänä iltana viikossa maanantaista torstaihin kello 15.20/17.00–20.10. 

Annamme suomen kielen opetusta tehostetusti. Lisäksi opiskelemme yksilöllisen ohjelman mukaan kaikkia muita perusopetuksen oppiaineita (englantia, matematiikkaa, biologiaa, maantietoa, historiaa, yhteiskuntaoppia, kemiaa, fysiikkaa, elämänkatsomustietoa, terveystietoa ja tietotekniikkaa). Opiskelupaikka on Itä-Helsingin toimipiste. Teemme opiskelijoille opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opiskelu on ilmaista opiskelijoille, joiden tavoitteena on suorittaa koko peruskoulu.

Lisätietoja opintojen ohjaaja Yolanda De León.

Päättövaiheeseen kuuluvat seuraavat oppiaineet:

 • suomen kieli (jos äidinkielesi on muu kuin suomi, opiskelet suomea toisena kielenä [S2])
 • muita vieraita kieliä: englanti, ruotsi
 • matematiikka
 • biologia
 • maantieto
 • fysiikka
 • kemia
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • elämänkatsomustieto
 • terveystieto