Suoraan sisältöön

Opiskelu

Alppilan lukiossa korostamme ajattelun, tiedonhalun ja laajan yleissivistyksen merkitystä. Alppilan lukiolla on laaja kurssitarjotin mm. kuvataiteessa. Tarjolla on myös syksystä 2021 alkaen Globaalikansalainen -opintokokonaisuus.

Alppilan lukiossa käytämme jaksojärjestelmä, jossa on viisi jaksoa (LOPS 2021: periodia). Kukin jakso päättyy arviointiviikkoon. Arviointeja pääset seuraamaan Wilmasta, johon myös alle 18 -vuotiaan huoltajat saavat käyttäjätunnuksen.

Lukion oppimäärä koostuu vähintään 75 kurssista (LOPS 2021 yhteensä 150 opintopisteen laajuisista opintojaksoista), jotka voivat olla pakollisia, syventäviä tai koulukohtaisia kursseja.

Pakollisia kursseja (LOPS 2021: opintojaksoja) on lyhyen matematiikan opiskelijoilla 47 (LOPS 2021: 94 opintopistettä) ja pitkän oppimäärän suorittajilla 51 (LOPS 2021: 102 opintopistettä. 

Sivun alalaidasta löydät kaikki opetukseen liittyvät asiakirjat, kuten tuntijaon, kurssitarjottimen, opiskelijan oppaan sekä tuntikaavion jne. 

Katso videot lukion opetussuunnitelmauudistuksesta 


Alppilan lukio kuuluu maailmanlaajuiseen Unesco-kouluverkostoon (UNESCO ASPnet – Associated Schools Network).Verkoston tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää tulevaisuutta ja laadukasta koulutusta. Maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen kasvattaminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä ympäristön, kulttuuri- ja maailmaperintökohteiden suojeleminen näkyvät keskeisinä tavoitteina kouluverkoston toiminnassa. 

Lukuvuonna 2020-2021 Alppilan lukiossa huomioimme seuraavat kansainväliset ja kansalliset teemapäivät: 

• YK:n päivä (23.10.) yhteinen aamunavaus (United Nations Day 24.10.)
• Lapsen oikeuksien päivä (20.11.2020) Instagramissa (Eorld Children’s Day)
• Amnestyn järjestämä aamunavaus Ihmisoikeuksien päivänä (10.12.) (Human Rights’ Day)
• Saamelaisten päivä (29.1.)  

Alppila osallistui myös koko koulun voimalla maailmanlaajuiseen Unesco-kyselyyn aiheesta “maailma vuonna 2050” (Futures of Education) marraskuussa 2020. Opettajille järjestettiin KASKO:n toimesta rasisminvastainen koulutus maaliskuussa (6.3.).


Lukuvuonna 2021-2022 Alppilassa tapahtuu UNESCO:n liittyen paljon. Meillä aloittaa uusi Globaalikansalainen- opintokokonaisuus (8 opintojaksoa), jossa pohditaan mm. kuluttamista, matkailua ja taloutta UNESCO:n arvot tärkeänä lähtökohtana. Ja kuten kaikki Helsingin lukiot, myös me järjestämme monitieteisen Hiilineutraali Helsinki 2035-opintojakson syksyn alussa. Lisäksi jatkamme Erasmus+ Ka2-projektiamme “Crossing borders” eurooppalaisten yhteistyökoulujemme kanssa. Myös Itämeri-projektiin kannamme korttamme kekoon, sillä Alppilassa järjestetään monitieteellinen (ge, ku ja ke) Itämeri-opintojakso. Näiden lisäksi juhlistamme tietysti myös YK:n teemapäiviä.
05.08.2021 16:08