Suoraan sisältöön

Alppila gymnasium, Helsingfors

Alppila gymnasium

Vårt gymnasium grundades år 1959 och ligger nära Helsingfors centrum. Eleverna kommer inte enbart från Helsingfors, utan från hela huvudstadsregionen, sammanlagt från cirka 50 högstadier. Det är nämligen lätt att komma till vår skola med kollektivtrafik från olika håll. Det finns ungefär 750 elever och 40 lärare i vårt gymnasium. I den finländska skalan är skolan ganska stor. Eleverna är mellan 16 och 19 år.

I Finland är gymnasierna årskurslösa. Det betyder att studierna är fördelade i kurser (en kurs = 38 lektioner). Det finns 47/51 obligatoriska kurser och varje elev måste ta sammanlagt minst 75 kurser på 2-4 år. Läsåret är fördelat i fem perioder. Efter varje period har eleverna en provvecka. I slutet av gymnasiet tar eleverna studenten. Skolåret börjar i mitten av augusti och slutar i början av juni.

I Alppila gymnasium fäster vi mycket vikt vid en mångsidig allmänbildning. Dessutom anser vi det som viktigt att eleverna har olika valmöjligheter och att de självständigt planerar sina studier och så småningom finner sina starka sidor. De internationella kontakterna uppskattar vi högt; när eleverna har möjlighet att samarbeta med andra europeiska ungdomar, kan de förbättra sina språkkunskaper och därtill fördjupa sin ämnesmässiga kännedom.

Om du vill ha ytterligare information, kontakta skolans svensklärare:

  • Harri Syrjälä harri.syrjala@edu.hel.fi 
  • Marianne Rytky marianne.rytky@edu.hel.fi 
  • Elina Suomela elina.suomela@edu.hel.fi 
  • Maija Nikunlassi maija.nikunlassi@edu.hel.fi
20.09.2020 12:48