Nästa hösts förstaklassare anmäler sig till skolan i januari

Den första skoldagen för barn födda år 2017 är den 8.8.2024. Anmälan till skolan sker antingen elektroniskt 8–28.1.2024 eller genom att besöka skolan 24.1.2024. Vi har skickat broschyren Välkommen till skolan till nästa hösts förstaklassare i slutet av oktober 2023. Broschyren innehåller ingående information om skolstarten. Information om skolstarten finns också på edu.hel.fi/valkommentillskolan.
Lapset oppitunnilla
Bild: Maija Astikainen

Information om närskolan i meddelandet om läroplikt och på asti.hel.fi

Barnets närskola anges i meddelandet om läroplikt som skickas hem per post och på asti.hel.fi(Länk leder till extern tjänst) 8–28.1.2024 efter inloggning. Postningen av meddelandena om läroplikt till barnens hemadresser inleds 3.1.2024.

Anmälan till skolan sker i första hand elektroniskt

Vårdnadshavare kan anmäla sitt barn till den svensk- eller finskspråkiga närskolan 8–28.1.2024 i e-tjänsten asti på adressen asti.hel.fi. I Asti kan vårdnadshavare anmäla sitt barn till närskolan och till andra alternativ, som intensifierad undervisning, undervisning på två språk och till en annan skola än närskolan. Dessutom kan familjer med barn i språkbadsundervisning anmäla sitt barn till språkbadsskolan enligt lärstigen. Om barnet anmäls till en skola med ett annat språk än modersmålet ska barnets alla vårdnadshavare ge sitt samtycke till detta i Asti senast 28.1.2024. Tjänsten fungerar på finska, svenska och engelska

Vårdnadshavare kan också anmäla sitt barn till skolan genom att besöka skolan onsdagen 24.1.2024 klockan 8–10. Om en skola har fler än ett verksamhetsställe sker anmälan vid huvudskolan. Även i skolan görs anmälan i första hand på asti.hel.fi. För att kunna anmäla barnet till skolan ska vårdnadshavaren ta med sig barnets meddelande om läroplikt och identifieringsverktyg (t.ex. nätbankskoder) till skolan.

I vissa fall kan du endast anmäla ditt barn i skolan: till exempel om barnet ska börja skolan ett år senare eller om barnet har beviljats förlängd läroplikt. Om barnet söker in till någon annan skola än sin närskola, ska anmälan göras på den skola som barnet vill söka till.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

I Helsingfors anordnas eftermiddagsverksamhet efter skoldagen för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilda behov. Verksamheten innebär övervakade och handledda fritidsaktiviteter för barn. Barnen har möjlighet att leka på egen hand, röra på sig, spela, vistas utomhus, träffa vänner, koppla av och delta i handledda aktiviteter inomhus och utomhus. Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten för skolbarn är 11.3–17.4.2024. Besluten skickas hem per post senast i början av juli 2024. Mer information finns på hel.fi/eftisverksamhet

Morgonverksamhet före grundläggande utbildning ordnas i skolor för eleverna i årskurs 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurs 3 och 4. Anmälan till morgonverksamheten görs via systemet Wilma i augusti 2024 när skolan börjar. Inget separat beslut fattas om morgonverksamheten, bara anmälan behövs. Skolorna informerar i augusti om arrangemangen för morgonverksamheten. Mer information finns på hel.fi/morgonverksamhet

I höst börjar ungefär 6 200 barn i skolan i Helsingfors

Den första skoldagen för läsåret 2024–2025 är torsdag 8.8.2024 vid svensk- och finskspråkiga grundskolor. Lov och arbetstider för hela läsåret finns på adressen https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/lov-och-arbetstider-i-skolorna-och-laroanstalterna

Kontakta rådgivningen för mer information

Fostrans- och utbildningssektorns rådgivning ger dig hjälp i alla frågor kring skolanmälan, tfn 09 310 44986 (finska) öppen på vardagar klockan 10–12 och 13–15. Hjälp med den elektroniska anmälan, tfn 09 310 88800 (finska) på vardagar klockan 8–18.