Ensi syksyn ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun tammikuussa

Vuonna 2017 syntyneet helsinkiläislapset aloittavat koulun ensi elokuussa. Kouluun ilmoittaudutaan joko sähköisesti 8.–28. tammikuuta tai käymällä koululla 24. tammikuuta. Tulevan syksyn ekaluokkalaisille on lähetetty viime lokakuussa Tervetuloa kouluun -opas, jossa on kattavasti tietoa koulun aloittamisesta. Koulun aloittamiseen liittyvää tietoa löytyy myös osoitteesta edu.hel.fi/tervetuloakouluun.
Ensi elokuussa koulutaipaleensa aloittavat vuonna 2017 syntyneet lapset. Kuva: Maija Astikainen
Ensi elokuussa koulutaipaleensa aloittavat vuonna 2017 syntyneet lapset. Kuva: Maija Astikainen

Tieto lähikoulusta oppivelvollisuusilmoituksessa ja osoitteessa asti.hel.fi

Lapsen lähikoulu kerrotaan kotiin postitettavassa oppivelvollisuusilmoituksessa sekä osoitteessa asti.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 8.–28.1.2024 sisäänkirjautumisen jälkeen. Oppivelvollisuusilmoitusten postittaminen lasten kotiosoitteisiin alkaa 3. tammikuuta.

Kouluun ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa kouluun 8.–28. tammikuuta osoitteessa asti.hel.fi. Astissa voi ilmoittautua sekä lähikouluun että muihin vaihtoehtoihin kuten esimerkiksi painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen sekä muuhun kuin lähikouluun. Lisäksi esiopetuksessa kielikylvyssä olevat voivat ilmoittautua opinpolun mukaiseen kielikylpykouluun. Mikäli lapsi ilmoitetaan muuhun kuin äidinkielenmukaiseen lähikouluun, tätä varten tarvitaan lapsen kaikkien huoltajien suostumukset Astissa 28. tammikuuta mennessä. Palvelu on käytössä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa kouluun myös käymällä koululla keskiviikkona 24. tammikuuta kello 8–10. Jos koululla on useampi toimipiste, kouluun ilmoittaudutaan pääkoululla. Koulullakin ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti osoitteessa asti.hel.fi. Ilmoittautumista varten huoltajan on otettava koululle mukaan lapsen oppivelvollisuusilmoitus sekä tunnistautumiseen tarvittavat tunnistusvälineet (esimerkiksi pankkitunnukset).

Tietyissä tapauksissa ilmoittautua voi vain koululla: jos esimerkiksi lapsi on aloittamassa koulun vuotta myöhemmin tai jos lapselle on myönnetty pidennetty oppivelvollisuus. Mikäli lapsi pyrkii muuhun kuin omaan lähikouluunsa, kouluun ilmoittaudutaan siinä koulussa, johon lapsi pyrkii.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Helsingissä järjestetään 1.–2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen. Toiminta on valvottua ja ohjattua lasten vapaa-ajan toimintaa. Lapsilla on mahdollisuus leikkiä omia leikkejä, liikkua, pelata, ulkoilla, tavata kavereita ja rentoutua sekä osallistua ohjattuun toimintaan sisällä ja ulkona. Hakuaika koululaisten iltapäivätoimintaan on 11.3.−17.4.2024. Päätökset postitetaan koteihin heinäkuun 2024 alkuun mennessä. Lisätietoja hel.fi/iltapaivatoiminta.

Perusopetuksen aamupäivätoimintaa järjestetään kouluissa ennen oppitunteja 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille. Aamupäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilma-järjestelmän kautta elokuussa 2024 koulun alkaessa. Aamupäivätoiminnasta ei tehdä erillistä päätöstä vaan pelkkä ilmoittautuminen riittää. Koulut tiedottavat elokuussa aamupäivätoiminnan järjestelyistä. Lisätietoja hel.fi/aamutoiminta.

Syksyllä koulunkäynnin aloittaa Helsingissä noin 6200 lasta

Lukuvuoden 2024–2025 ensimmäinen koulupäivä on suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä peruskouluissa torstai 8.8.2024. Koko lukuvuoden työ- ja loma-ajat löytyvät osoitteesta https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/koulujen-ja-oppilaitosten-tyo-ja-loma-ajat

Lisätietoja neuvonnasta

Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonnasta saa apua kaikissa kouluun ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa puh. 09 310 44986 avoinna arkisin kello 10–12 ja 13–15. Sähköisen ilmoittautumisen osalta neuvontaa saa puh. 09 310 88800 arkisin kello 8–18.