Etäopiskelun ja etäopetuksen haasteet

Torkkelin opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta ja -opetuksesta selvitettiin kyselyllä. Opiskelijamme ajattelivat, että heidän oppimistaan etäopiskelussa edistävät lukujärjestys, Meet-tunnit, joustavat palautusaikataulut sekä selkeät tavoitteet ja opetus. Opiskelijat kokivat oppimista edistävänä myös sen, että saa nukkua pidempään, työrauhan kotona ja sen, että saa edetä itsenäisesti opinnoissa. Opiskelijoiden opiskelua etäkoulussa estivät tai hidastivat muun muassa keskittymisongelmat, motivaation ja unirytmin puute, aikatauluhaasteet, tekniset ongelmat ja liian suuri työmäärä. Ryhmätöiden tekeminen etäopetuksessa mainittiin haastavaksi: ”Kaikki on mielestäni toiminut hyvin.” ”Kokeet, videopuhelut ja tehtävät ovat toimineet, mutta ryhmätyöskentely ei”

Opiskelijoilta kysyttiin, miten he kehittäisivät etäopetusta. Opiskelijat toivoivat opettajilta enemmän tarkkuutta ja selkeyttä etäopetukseen. ”Olisi kiva, jos projekteille yms. annettaisiin deadlinet heti. Se olisi myös kiva, jos kaikki opettajat tekisivät edes jonkinlaisen aikataulun.” Palautetta annettiin käytössä olevista oppimisalustoista ja toivottiin opettajille parempia mikrofoneja: ”Alustana Classroom toimii hyvin, joten sitä voisi käyttää kaikessa.” Yksinkertaiset tehtävänannot, jotta saa nopeasti kiinni siitä mitä pitää tehdä.” ”Opettajille parempi mikki tai wifi, koska oppitunneista ei saa mitään selvää jos opettajien mikki kuulostaa robotilta.”

Moni opiskelija antoi palautetta liian suuresta työmäärästä: ”Monesta oppiaineesta tulee samaan aikaan isommat hommat. Tunneilta jää ja tulee paljon tehtävää että siinä istuu koneella usein pitkään vielä koulun jälkeen.”

Kyselyllä kartoitettiin myös opiskelijoiden hyvinvointia etäopiskelun aikana. Opiskelijoiden mielestä etenkin sosiaalisten suhteiden ylläpito, säännöllinen päivärytmi sekä liikunta ja harrastukset ovat kärsineet etäopiskelun aikana. Opiskeluhuoltoryhmälle lähetettiin kyselyssä terveisiä. Moni koki Torkkelin yhteisöllisyyden jatkuneen etäisyyksistä huolimatta: ”Olette saaneet sellaisen olon, että meistä välitetään, kiitos!” ”Kiitoksia tsemppitsufeista ja tsemppivideoista.”

Tietoteknisiä ongelmia etäopiskelussa mainitsivat vain muutamat opiskelijat. Nettiyhteys on pätkinyt ja Meet-tunneille ei aina ole päässyt liittymään. ”Tekniset ongelmani ovat onneksi olleet vain pieniä ja hetkellisiä. Ne silti kuormittavat valmiiksi stressaantunutta ihmistä.”

Neljännen jakson koeviikko toteutettiin etänä. Opiskelijoiden mielestä etäkokeen tekeminen ei tuntunut kovinkaan erilaiselta. Etäkoetta pidettiin yleisesti rentona. Vaikeuksia keskittyä etäkokeeseen aiheuttivat kotona olevat häiriötekijät. ”Samalla tavalla siinä vastataan kuin tavallisessakin kokeessa, mutta hieman siinä tunnelmassa on vähemmän kauhua kun tekee kotona … :/”

Kyselyyn vastanneet opiskelijat antoivat arvokasta palautetta opettajille. Torkkelin opettajat ovat käyneet yhdessä läpi kyselyn tulokset ja kehittäneet etäopetustaan.

Kyselyyn vastasi 199 opiskelijaa. Vastaajista puolet oli 1. vuoden opiskelijoita. Kysely toteutettiin 24.–27.4. sähköisenä kyselynä.