Tutustu ja hae

Haluatko opiskella lukiossa, jonka erityistehtävänä on lukiosivistyksen ohella tarjota monipuolista kuvataiteen opetusta? Silloin paikkasi on Helsingin kuvataidelukio – Torkkeli, joka on kuvataiteen ja visuaalisen ilmaisun erikoislukio.

Hakuinfo peruskoululaisille torstaina 14.12.2023 klo 12.30

Tervetuloa tustustumaan Helsingin kuvataidelukioon. Hakuinfossa kerrotaan koulun toiminnasta, pääsykokeesta ja tutorit esitelevät koulun tiloja. 

Tervetuloa Torkkeliin!

Kysy hakemisesta -webinaari tiistaina 27.2.2024 klo 1819

Osallistu Helsingin kuvataidelukion webinaariin tiistaina 27.2. kello 1819. Webinaarissa on tavattavissa kuvataideopettaja, jolta voit kysyä ennakkotehtävästä ja pääsykokeesta sekä taideaineiden opiskelusta. Myös tutorit ja opot ovat paikalla ja chatissa.

Tervetuloa!

Tervetuloa Avoimiin oviin 20.1.2024!

Tule aistimaan tunnelmaa, seuraamaan oppitunteja ja taideostoksille!

Pääkoululla voi keskustella opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa ja seurata oppitunteja ja taidepajoja. Päivän aikana järjestetään hakuinfotilaisuuksia.

Tule myös nauttimaan kahvion antimista ja taidemyyntinäyttelyn monipuolisesta tarjonnasta! 

Pengerkadun Taidetalolla voi tutustua esimerkiksi taidegrafiikan, tekstiilitaiteen, valokuvauksen ja keramiikan opiskeluun ja osallistua valomaalaus- ja tekstiilipajatyöskentelyyn. Pihalla pääsee seuraamaan keramiikkateosten tekemistä perinteisellä rakupolttotekniikalla.

 

Ihmisiä tutustumassa Helsingin kuvataidelukioon
Kuva: Loviisa Kangas

Lukion noin 650 opiskelijaa opiskelevat kahdessa eri rakennuksessa. Osoitteessa Torkkelinkatu 6 sijaitsevassa päärakennuksessa on tehty laaja perusparannus lukuvuoden 2015–2016 aikana. Taideaineiden erikoistiloja on Pengerkadun taidetalossa, joka on päärakennuksen välittömässä läheisyydessä. Taidetalossa on esimerkiksi keramiikan, valokuvauksen, tekstiilitaiteen, taidegrafiikan, kuvanveiston ja elokuvauksen opetustilat.  Monipuolisten opetustilojen lisäksi lukion sijainti mahdollistaa erinomaisesti myös koko kaupungin käyttämisen oppimisympäristönä.

Koulun arkea voit seurata eri kanavista: koulun Instagram-tililtä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)Facebook-sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä verkkolehdestä Hetkiä ja kuvakulmia(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Paras keino tutustua Helsingin kuvataidelukioon eli Torkkeliin on tulla paikan päälle. Tutustu Avoimiin oviin ja hakuinfoihin.

Helsingin kuvataidelukion esittely

Videolla kerrotaan Helsingin kuvataidelukiosta

Tutustu tarkemmin lukioomme

Helsingin kuvataidelukio tekee vuosittain kansainvälistä yhteistyötä useiden ulkomaisten oppilaitosten kanssa. Lisäksi osallistumme yhteishankkeisiin Helsingin yliopiston kielikeskuksen sekä Opetushallituksen kanssa. Näiden yhteistyökuvioiden myötä saamme kielten tunneille pitkin lukuvuotta kansainvälisiä vaihto-opiskelijavierailijoita ja apuopettajia lisäämään kieliharjoittelun autenttisuutta.

Opiskelija istuu vuoristossa ja katsoo sinertyvään horisonttiin
Kuva: Olli Laitinen

Vivá España!

Koulullamme on ollut pitkään yhteistyöprojekteja espanjalaisten koulujen kanssa, kuten Malagassa sijaitsevan I.E.S. Huerta Alta -koulun ja  Madridissa sijaitsevan I.E.S. Camilo Jose Cela -koulun kanssa. Yhteistyöprojektien tavoitteena on tutustua vastavuoroisesti Espanjan ja Suomen kulttuuriin, taiteeseen ja ympäristöön sekä opiskella ja harjoitella käytännössä espanjan ja englannin kieliä. 

Vierailujen aikana opiskelijat ovat pitäneet esitelmiä kotimaastaan vierailukouluilla, työstäneet taideprojekteja omasta kotiympäristöstään ja keränneet aineistoa uudesta ympäristöstä projektin teemoihin liittyviin töihin. Espanjassa suomalaiset opiskelijat ovat tutustuneet mm. Madridin ja Málagan kaupunkeihin ja niiden historiaan, museoihin, yliopistoon sekä muihin lähikohteisiin Madridin ja Andalusian maakunnissa. Opintokokonaisuudet on toteutettu yhteistyössä Kallion lukion kanssa.

Opintomatkoja historiaan 

Koulullamme on järjestetty jo vuodesta 2002 lähtien holokaustiin erikoistunut historian soveltava opintojakso, johon on kuulunut aina vierailu Puolaan keskitysleirille. Olemme vierailleet Krakovassa paikallisissa kouluissa aina mahdollisuuksien mukaan. Historian opintomatkoja tehdään säännöllisesti myös Baltiaan ja Roomaan.

Koulussamme toteutetaan myös Suomen sodanajan historian opintojaksoja, joihin on liittynyt esimerkiksi Suomen Tammenlehvän Perinneliiton mahdollistamia opintomatkoja Karjalaan ja Porkkalanniemelle. Opintojaksot toteutetaan yhteistyössä Kallion lukion ja Mäkelänrinteen lukion kanssa.

Ydinfysiikkaa Cernissä

Koulumme on osallistunut jo usean vuoden ajan  tiedeleirikouluihin Euroopan hiukkastutkimuskeskuksessa Cernissä Sveitsissä. Lisäksi osallistumme aktiivisesti yhdessä muiden lukioiden kanssa kansallisen Cern-verkoston toimintaan. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Cern, Helsingin yliopiston fysiikan laitos sekä mahdollisesti Aalto-yliopisto. 

Katse avaruuteen La Palman saarella

NOT (Nordic Optical Telescope) on yhteispohjoismainen teleskooppi, jolla myös lukiolaiset voivat lyhyen perehdytyksen jälkeen tehdä havaintoja. Helsingin kuvataidelukio järjestää yhdessä Alppilan lukion, Helsingin kielilukion ja Kallion lukion kanssa NOT-tiedekurssin, johon kuuluu Espanjan La Palman saarella järjestettävä tiedeleirikoulu.

Opintojaksolla tehdään monipuolista yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, erityisesti Turun yliopiston ja Tuorlan observatorion kanssa. Opiskelijoille opintojakso tarjoaa mahdollisuuden päästä tekemään fysiikan tutkimustyötä yliopistotutkijoiden johdolla ammattilaislaitteilla. NOT-opintojakso toteutetaan vuorovuosina Cern-yhteistyön kanssa.

Unesco-koulutoiminta

UNESCO-kouluverkostoon kuuluvana kouluna kaikessa toiminnassamme näkyvät keskeisesti kestävä kehitys sekä globaali- ja demokratiakasvatus. Seuraamme verkoston tapahtumia ja projekteja ja pyrimme osallistumaan vähintään yhteen tapahtumaan mahdollisesti yhteistyössä muiden Unesco-lukioiden kanssa.  

Pohjoismainen muotoilu

Koulussa on käynnistetty Pohjoismaiseen muotoiluun liittyvä yhteistyö tukholmalaisen Designgymnasiet Kungsholm -koulun kanssa. Opettajat ja opiskelijat tutustuvat kaupunkien museotarjontaan ja lukioasteen muotoiluopetukseen sekä jatko-opintomahdollisuuksiin.  

Näkymä Gironasta
Kuva: Tomi Uusitalo

Vihreä lippu

Helsingin kuvataidelukio on vuodesta 2007 ollut mukana Vihreä lippu -toiminnassa, jossa kestävä kehitys ja ympäristökysymysten tarkastelu kietoutuu opiskelijoiden osallisuuteen. Koulussa toimii opiskelijoista koottu aktiivinen Ekotossu-ryhmä. Joulukuussa 2011 koululle myönnettiin Vihreä lippu pysyvästi. 

Helsingin kuvataidelukio tekee Kallion lukion kanssa tiivistä yhteistyötä, mikä mahdollistaa laajan opetustarjonnan. Kouluilla on yhteinen tuntikiertokaavio. Opintojaksot voidaan tarjota joko Helsingin kuvataidelukiossa tai Kallion lukiossa. Jos ryhmiin mahtuu, Kallion lukiosta voi valita myös muita kuin yhteisiä opintojaksoja.

Helsingin kuvataidelukio on laajasti verkostoitunut. Yhteistyötä tehdään niin kotimaassa kuin kansainväliselläkin tasolla. Yhteistyö liittyy usein kulttuuriin, elokuvaan, valokuvaan tai kuvataiteisiin. Lue lisää Kansainvälinen yhteistyö. Helsingin kuvataidelukio järjestää vuosittain opiskelijoiden näyttelyitä koulussa ja koulun ulkopuolella. Koulumme kuuluu Unesco-koulujen verkostoon ja on ensimmäisenä lukiona Suomessa julistautunut Syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

Koulumme opinto-ohjaajat ja tutoropiskelijat voivat vierailla esittelemässä opetustarjontaa peruskoululaisille. Peruskoulujen yläluokkien vanhempainiltoihin osallistutaan, jos koulut esittävät siitä toivomuksen. Helsingin kuvataidelukio osallistuu myös erilaisiin messutapahtumiin, jotka on tarkoitettu yläasteikäisille oppilaille.

Koulumme jakaa vuosittain ansioituneelle entiselle opiskelijalleen Vuoden Tossu -kunnianimen. Vuoden Tossut seppelöidään opiskelijoiden tekemällä kunniakruunulla heidän pitämänsä juhlaluennon päätteeksi. Palkitut entiset torkkelilaiset kertovat koulumuistoistaan ja pohtivat koulun merkitystä elämälleen ja uralleen. Tärkeää on myös heidän antamansa rohkaisu nykyisille opiskelijoille.

Vuoden Tossut ja heistä kirjoitetut Hetkiä ja kuvakulmia -verkkolehden artikkelit: 

Vuoden Tossu 2021 Mariska opiskelijoiden haastateltavana koulun salitapahtumassa. Kuva: Loviisa Kangas
Vuoden Tossu 2021 Mariska opiskelijoiden haastateltavana koulun salitapahtumassa. Kuva: Loviisa Kangas

Koulu perustettiin 1925 nimellä Helsingin toinen suomalainen lyseo, jonka oppilaina oli aluksi vain poikia. Vuonna 1944 koulu sai oman koulurakennuksen ja Viipurin kaksoislyseo muutti aluksi samoihin tiloihin, kunnes 1955 rakennus saatiin vain oman koulun käyttöön. Nimiä koululla on ehtinyt olla monia: vuonna 1950 nimeksi muutettiin Helsingin toinen lyseo, 1977 taas  peruskoulu-uudistuksen yhteydessä Torkkelinkadun lukio ja 1979 nimi lyheni Torkkelin lukioksi. 

Koulusta tuli 1981 Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymänä kuvataidepainotteinen lukio ja lopulta 1985 kuvataiteen erikoislukio, joka sai valtioneuvoston päätöksellä kuvaamataitopainotteisen opetussuunnitelmaan perustuvan erityistehtävän. 1991 lukion nimeksi muutettiinkin Helsingin kuvataidelukio.

Kuvataideopetusta kehitettiin vuosien varrella jatkuvasti. 1992 lukiossa otettiin käyttöön pääsykoe ja 1996–97 aloitettiin multimediaopetus ja perustettiin oma multimedialinja. Entisen Pengerkadun poliisiaseman jugendkiinteistö remontoitiin 1997 kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteiseksi taidetaloksi ja Pengerkadulle saatiin erikoistilat grafiikan, keramiikan, kuvanveiston, tekstiilitaiteen, valokuvauksen ja elokuvan opetukseen.

Syksyllä 2016 järjestettiin ensimmäinen sähköinen ylioppilaskoe. Opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä luovuttiin pääsykokeissa erillisistä multimedialinjasta, joten kaikki opiskelijat hakevat samoissa pääsykokeissa ilman linjavalintaa.

Opetusministeri myönsi 2017 lukiolle kuvataiteen erityisen koulutustehtävän jatkon uudella luvalla Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ja opetus- sekä kulttuuriministeriön suosituksesta. Karvin arvioinnissa todetaan, että lukiolla on vuosikymmenien vahva kokemus erityistehtävästä, erinomainen näyttö toiminnastaan ja erinomaiset edellytykset toteuttaa edelleen kuvataiteen erityistehtävää.

 

Tutorit toivottavat tervetulleiksi. Kuva: Tomi Uusitalo
Tutorit toivottavat tervetulleiksi. Kuva: Tomi Uusitalo

Rehtorit

 • 1925–30 Lauri Pelkonen
 • 1930–47 Viljo Laine
 • 1947–50 Veijo Kattainen
 • 1950–74 Jouko Palonen
 • 1974–84 Antero Kuusisto
 • 1984–85 Päivö Suomela
 • 1985–88 Taimi Viherketo
 • 1988–99 Mailis Artén
 • 1999–2003 Ilkka Arvas
 • 2003–2014 Mervi Willman
 • 2014–2017 Pirkko Majakangas
 • 2017–2018 Saila Linkopuu
 • 2018– 2022 Tarja Aro-Kuuskoski
 • 2022– 2023 Johanna Spencer
 • 2024–            Pekka Lepistö