Suoraan sisältöön

Valokuvaus

Valokuvauksen opiskelu johdattaa sekä tulkitsemaan median ja valokuvataiteen kuvastoa että luomaan itse merkityksellisiä kuvia valokuvan keinoin. Valokuvaus opitaan ymmärretämään kuvallisen ajattelun, itseilmaisun, tutkimisen, esittämisen ja viestinnän keinona. Valokuvaten havainnoidaan ja tulkitaan ympäristöä sekä hahmotetaan valon, tilan ja ajan suhteita valokuvailmaisussa.

Helsingin kuvataidelukion valokuvauksen opintokokonaisuuksilla opitaan jäsentämään todellisuutta valokuvailmaisulle ominaisin keinoin ja opitaan käyttämään siihen soveltuvaa tekniikkaa.

Opetus antaa perustietoja sekä syventäviä näkökulmia valokuvauksen ilmaisukeinoista ja optisen kuvanmuodostuksen tekniikasta. Opiskelija tutustuu valokuvauksen historian pääpiirteisiin, valokuvan rooliin kulttuurin ja teknologian kehityksessä. Opintokokonaisuuksilla rohkaistaan oman työskentelyn kautta tutkimaan valokuvan ja muiden taidemuotojen vuorovaikutusta sekä perehtymään valokuvan eri käyttötarkoituksiin ja muotoihin taiteen ja median kentässä. Opiskelijaa ohjataan tiedostamaan, arvioimaan ja tulkitsemaan erilaisia valokuvaviestejä sekä pohtimaan omaa viestintää valokuvan keinoin.


VAL01 Valokuvauksen perusteet — valokuvailmaisu, filmillä kuvaaminen ja pimiötyöskentely (2op)

Opintojaksolla tutustutaan valokuvailmaisun perusteisiin ja opitaan kuvaamaan filmikameralla, kehittämään filmejä sekä vedostamaan kuvia pimiössä.


VAL02 Valokuvauksen perusteet digitaalisesti  — kameratekniikka sekä kuvankäsittelyn perusteet haltuun (2op)

Opintojaksolla tutustutaan kameratekniikan perusteisiin ja opitaan digitaalista kuvankäsittelyä erityisesti valokuvan näkökulmasta,  kuvailmaisua kehitetään luovilla kuvausharjoituksilla sekä analysoimalla muiden ottamia valokuvia. 


VAL03 Kuvajournalismi, tutkiva valokuvaus ja median kuvat (2op)

Opintojaksolla tutustutaan valokuvan rooliin vaikuttajana ja viestijänä sekä tutkitaan ja analysoidaan valokuvia mediassa. Opintojaksolla toteutataan omia tutkivia kuvausprojekteja.


VAL04 Kokeileva valokuva, valo ja väri (2op)

Opintojaksolla lähestytään valokuvaa vapaan kokeellisesti, vaihtuvien teemojen kautta,  tutkitaan erityisesti värin, valon ja abstraktin ilmaisun olemusta kuvausprojekteissa.


VAL05 Ihminen valokeilassa, henkilö- ja muotokuvaus (2op)

Opintojaksolla tutkitaan henkilökuvan ominaisuuksia ja mahdollisuuksia taiteellisessa, kaupallisessa ja henkilökohtaisessa kontekstissa sekä opitaan henkilökuvaukseen liittyviä teknisiä ja ilmaisullisia keinoja, mm studiokuvausta.


 

 21.03.2022 14:58