Suoraan sisältöön

Piirustus ja maalaus

Piirustus ja maalaus on visuaalista kulttuurikasvatusta, jossa opiskelija tutkii todellisuutta taiteen keinoin. Opintojaksoilla opiskelija oppii käyttämään monipuolisesti erilaisia piirtämisen ja maalaamisen välineitä, materiaaleja ja tekniikoita. Opiskelu painottuu opiskelijoiden omaan työskentelyyn eri piirustus- ja maalausmateriaalien ja -välineiden parissa.

Oppiaineen keskeisenä päämääränä on, että opiskelija pohtii ja syventää piirtämisen ja maalaamiseen merkitystä omassa elämässään ja taiteellisessa työskentelyssään. Kokemukset taiteen parissa, mielikuvitus ja tavoitteellinen työskentely luovat perustan moniaistiselle oppimiselle. Opetuksessa tarkastellaan piirustuksen ja maalauksen rooleja taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa, sekä niissä ilmeneviä esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja. Piirustus- ja maalaustaiteen traditioiden ja nykytaiteen tuntemus tukevat opiskelijan omaa kuvallista työskentelyä.

Piirustus ja maalaus opintokokonaisuudet:

PIMA01 –  Piirustus – viivasta valööriin (2 op)

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin piirtimiin ja perehdytään viivan ja valöörin käyttöön. Keskeistä on mittasuhteiden, muotojen ja materiaalien havainnointi ja kuvaaminen piirtäen. Yhtenä keskeisenä aiheena on myös tilan kuvaamisen keinot.

PIMA02– Vesiohenteiset maalaustekniikat – akvarellista akryyliin (2op)

Opintojaksolla maalataan vesiohenteisilla väreillä, kuten akvarelli, guassi ja akryyli. Tutustumme erilaisiin tekniikoihin, kuten sivellinpiirustus ja kerrosmaalaus.

PIMA03– Maalaamisen materiaalisuus – kokeileva ote (2op)

Opintojaksolla työskennellään erilaisilla maalausmateriaaleilla niiden ominaisuuksiin ja merkityksiin syventyen. Teemme tempera- ja pastellimaalauksia ja yhdistelemme erilaisia kuvantekemisen välineitä ja tekniikoita kokeilevasti. Tavoitteena on oppia tekemään tarkoituksenmukaisia ja kestäviä valintoja.

PIMA04– Öljyvärimaalaus – muuttuva traditio (2op)

Opintojaksolla työskennellään valittujen teemojen mukaan öljyvärein, tekniikkaan tutustuen ja omaa ilmaisua kehitellen. Erilaiset maalauspohjat auttavat hahmottamaan tekniikan monipuolisuutta.

PIMA05 Ihmisten kuvaaminen (2op)

Opintojaksossa tutustutaan ihmisten anatomiaan, luustoon ja lihaksistoon. Kehitämme silmän ja käden yhteistyötä tekemällä havaintoja ihmisten mittasuhteista ja kolmiulotteisista muodoista. Tutustumme ihmisten kuvaamiseen taidehistoriassa ja nykytaiteessa sekä peilaamme kuvaamista esimerkiksi kauneusihanteisiin.

PIMA06 Elävän mallin piirustus (2op)  

Opintojaksolla harjoittelet alastoman ihmisen kuvaamista. Opit piirtämään ja maalaamaan anatomisesti oikeita ihmisen mittasuhteita. Kehität käden ja silmän yhteistyötä. Opintojaksolla työskentelet monipuolisesti piirustuksen ja maalauksen tekniikoilla.
01.09.2021 08:56