Suoraan sisältöön

3. vuositason huoltajat

Tervetuloa vanhempainiltaan!
Marraskuussa järjestetään vanhempainilta abien huoltajille to 12.11.2020 klo 17.30. Teemana ovat ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen ja jatko-opintoihin hakeutuminen. Tilaisuudessa on mahdollisuus tavata aineenopettajia sovitusti sekä ryhmänohjaajia luokissa. Opojen sali-infon materiaalit linkitetään kotisivuille myöhemmin. 

Valmistuminen
Opiskelija valmistuu, kun hänellä on 75 kurssia koossa. Keväällä valmistuvilla kurssien pitää olla suoritettuina huhtikuun loppuun ja syksyllä valmistuvilla lokakuun loppuun mennessä. Valmistumista varten opiskelijalla tulee olla kaikki pakolliset kurssit suoritettu siten, että pakollisten kurssien puolituksia on käytetty maksimissaan 8 kurssin verran.

Valmistumisen edellytyksenä on se, että opiskelijalla ei ole liikaa hylättyjä arvosanoja, vaan kunkin oppiaineen kursseista (valtakunnallisista pakollisista ja syventävistä kursseista) tulee olla hyväksytysti suoritettuna vähintään 2/3. Lisäksi opiskelijalla tulee olla vähintään 12 kuvataidekurssia suoritettuna.

Jatko-opintoihin hakeminen pähkinänkuoressa
Opiskelija voi hakea lukion jälkeen opiskelemaan joko toiselle asteelle ammatilliseen koulutukseen yo-pohjaiselle linjalle tai korkea-asteelle joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Hakeminen jatko-opintoihin tapahtuu sähköisessä yhteishaussa Opintopolussa www.opintopolku.fi

Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea sekä ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin. Korkea-asteen yhteishaussa voi hakea yhdellä hakulomakkeella yhteensä enintään kuuteen eri koulutukseen. Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä. Suurimpaan osaan koulutuksista voi hakea vain kevään yhteishaussa. Syksyn haussa koulutuksia on tarjolla huomattavasti vähemmän. Lisätietoja korkea-asteen yhteishausta ja sen aikataulusta löydät täältä.

Toisen asteen yhteishaku ammatilliseen koulutukseen järjestetään keväisin. Kevään yhteishaussa voi hakea syksyllä alkavaan koulutukseen. Samalla hakulomakkeella voi hakea enintään viiteen eri koulutukseen. Oppilaitokset järjestävät jatkuvia hakuja, joiden kautta voi hakea ympäri vuoden ammatillisiin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Hakuajat ja hakumenettelyt sekä valintaperusteet vaihtelevat oppilaitoksittain ja koulutuksittain. Lisätietoja toisen asteen yhteishausta ja sen aikataulusta löydät täältä.

Lisää tietoja koulujen valintaperusteista, pääsykokeista ja hakemisesta löytyy osoitteesta www.opintopolku.fi.

Korkea-asteen valintauudistus
Korkeakoulujen opiskelijavalinnat muuttuvat vuoteen 2020 mennessä. Tutustu muutoksiin täältä.

Todistusvalinnassa käytettävät ylioppilastutkintojen pisteytysmallit ovat käytössä kevään 2020 yhteishausta lähtien. Tutustu ammattikorkeakoulujen todistusvalintojen pisteytysmalleihin täältä ja yliopistojen todistusvalinnan pisteytysmalleihin 2020 täältä.

Tutustu lisää korkeakoulujen opiskelijavalintauudistukseen ja yo-todistusvalintojen lisääntymiseen ja pääsykokeiden uudistamiseen tästä.

16.06.2020 18:35