Tapanilan ala-asteen koulu

Tapanilassa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Tapanilan koulun kuva

Yhteystiedot

Veljestenpiha 2, 00730 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
suomi
PL 73302, 00099 Helsingin kaupunki

Tapanilan ala-asteen koulussa on luokat 1.–6. Oppilaita koulussa on 215.

Rehtorin sähköposti: tiina.antikainen2 (at) hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Rehtorin puhelinnumero: 09 310 82810(Linkki aloittaa puhelun)

Meidän koulu

Tapanilan ala-aste on turvallinen ja lämminhenkinen koulu. Annamme hyvää perusopetusta huomioiden lasten lähtökohdat ja yksilölliset tarpeet. Mottomme on ”Yhdessä toimien olemme enemmän”. Koulussamme on myönteinen ja yhteisöllinen ilmapiiri. Kannustamme oppilaita oma-aloitteisuuteen ja vastuullisuuteen.  

Tapanilan ala-asteella opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua tasapainoisiksi ihmisiksi, joilla on terve itsetunto. Päämääränä on, että jokainen löytää omat vahvuutensa, oppii hyödyntämään niitä ja saa rohkeutta kohdata haasteita omassa elämässään.  

Oppimisilmapiiri on kannustava ja oppimisen iloa ylläpitävä. Tavoitteena on, että oppilas hyväksyy itsensä ja toiset sekä yksilöinä että yhteisön jäseninä. Tuemme oppilasta ottamaan vastuuta omasta käytöksestään, noudattamaan yhteisiä sopimuksia ja toimimaan ristiriitatilanteessa rakentavasti. Kasvatamme oppilasta suvaitsevaisuuteen muita ihmisiä, erilaisia kulttuureita ja katsomuksia kohtaan.  

Hyvien perustietojen ja taitojen hallinnan lisäksi ohjaamme oppilasta omatoimiseen ja kriittiseen tiedonhankintaan. Tuemme oppilasta oman mielipiteen muodostamiseen ja perustelemiseen. Kannustamme oppilasta löytämään oman tapansa oppia ja ratkaista ongelmia. Oppilas toimii aktiivisena ja vastuullisena tietojen ja taitojen rakentajana.  

Ohjaamme oppilasta asettamaan opiskelussaan itselleen tavoitteita ja työskentelemään niiden saavuttamiseksi sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, resurssiopettaja tai koulunkäynninohjaaja.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ruotsi
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Lukuvuoden 2023 - 2024 aloitus

Lukuvuosi 2023 - 2024 alkaa torstaina 10.8.2023 klo 9.00. Kokoontuminen koulun pihalla. Torstaina 10.8. koulua klo 9- 12. Perjantaina 11.8. koulua klo 9 - 12. Perjantaina luokanopettajat jakavat lukujärjestykset ja maanantaina 14.8. koulu alkaa lukujärjestyksen mukaisesti.

Tapanilan ala-asteen koulussa lauantai 23.9.2023 on koulupäivä.

6. luokkalaisten hakuinfo tiistaina 3.10. klo 8.15-9.00

Maanantaina  20.11. klo 17.30 on info kakkosluokan oppilaiden vanhemmille hakemisesta kolmannen luokan painotettuun opetukseen  ja kolmannen luokan kielivalinnoista. Tervetuloa!
 

Keskiviikkona 29.11. klo 8-9  koulun opiskelijahuoltoryhmä kutsuu vanhempia koululle aamukahville tutustumaan koulun opiskelijahuoltoryhmään ja keskustelemaan oppilaiden hyvinvoinnista ja hyvinvointikyselyn tuloksista. Tervetuloa!
 

Maanantaina 4.12. klo 17.30 on info tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille. Tervetuloa!

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, oppimiskeskustelut sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Vanhempainyhdistys

Jokainen Tapanilan ala-asteen koululaisen huoltaja on lämpimästi tervetullut mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan matalalla kynnyksellä. Yhdistyksemme tavoitteena on vahvistaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä edistäen yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia. Haluamme yhteisöllisin keinoin luoda iloa oppilaiden ja koko kouluyhteisön arkeen. Tästä esimerkkinä lukuisat tapahtumat ja aktiviteetit, jotka ovat tuoneet hymyn sekä lasten ja aikuisten huulille. Näiden tapahtumien tuotto on mahdollistanut stipendit sekä välinehankintoja koululle. Vanhempainyhdistyksemme on aktiivinen toimija Tapanilan alueella, ja teemme yhteistyötä mm. Hiidenkiven vanhempainyhdistyksen, Kylätilan sekä alueen nuorisotalon kanssa. Uskomme yhteistyön voimaan, sillä ”yhdessä olemme enemmän” (koulumme motto).

Mukaan toimintaan pääset lähettämällä yhteystietosi sähköpostitse tapanilanvy@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) sekä liittymällä Tapanilan ala-asteen vanhemmat -ryhmään Facebookissa. Yhteystiedot lähettämällä pääset mukaan yhdistyksen WhatsApp-ryhmään, jossa käymme keskustelua kulloinkin ajankohtaisista asioista. Olet tervetullut mukaan toimintaan milloin tahansa, ja voit osallistua juuri sen verran kuin omaan tilanteeseesi sopii.

Vanhempainyhdistyksellä on vuosikokouksessa valittu hallitus, jonka jäsenet kaudella 2023-2024 ovat:

 • Mari Salanne (puheenjohtaja)
 • Nelli Ikola-Heiska (varapuheenjohtaja)
 • Anna Salmi (sihteeri)
 • Merja Ahtikari (rahastonhoitaja)
 • Rauni Eskelinen
 • Sari Hawkins
 • Katri Kauppi
 • Minna Laitinen
 • Maria Tauriainen
 • Pirjo Tyrväinen
 • Kati Virtanen

Edellisen kauden toimintakertomukseen pääset tutustumaan tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Mikäli haluat lisätietoja yhdistyksen toiminnasta, otathan rohkeasti yhteyttä joko sähköpostitse tai suoraan hallituksen jäseneen. Puheenjohtaja Marin tavoitat numerosta 0458057877

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista

 

Tapanilan ala-asteen koulu 

Järjestyssäännöt 

Sääntöjen tarkoitus ja soveltamisalue 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Koulun johtokunta on vahvistanut alla olevat koulun järjestyssäännöt. 

Järjestyssääntöjä noudatetaan koulussa, sen piha-alueella kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun ulkopuolella tapahtuvassa toimintasuunnitelman mukaisessa opetuksessa ja muussa toiminnassa. 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Älä kiusaa. Jokaisella on oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Jokainen saa olla oma itsensä ilman kiusaamista. 

Kaikilla oppilailla on oikeus tasa-arvoiseen ja reiluun kohteluun. 

Mene reippaasti välitunnille ja tule ajoissa oppitunneille. 

Tuo kouluun koulutyössä tarvittavat välineet. 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Käytä kännykkää oppitunneilla vain, kun se on tarpeellinen opiskelussa, ja kun opettaja antaa siihen luvan. 

Pysy koulualueella koulupäivän ajan. 

Tee koulutehtäväsi tunnollisesti. Pidä huolta omista ja yhteisistä tavaroista. 

Anna kaikille työrauha. 

Leiki, pelaa ja jonota reilusti. 

Pidä koulun tilat ja ympäristö siisteinä. 

 

Koulun järjestyssäännöt kerrataan oppilaille jokaisen lukuvuoden alussa. Säännöt ovat nähtävissä jokaisessa luokassa. Koulun johtokunta on hyväksynyt nämä säännöt kokouksessaan maaliskuussa 2017. 

Säännöt astuvat voimaan 1.8.2017 

Johtokunta 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri Virpi Heikkinen
puh. 09 310 82811(Linkki aloittaa puhelun)
virpi.heikkinen(at)hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteeri on paikalla maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin.

Kanslia on avoinna oppilaille klo 8-15. Huoltajia ja vierailijoita pyydetään tullessaan soittamaan ulko-ovilla näkyviin puhelinnumeroihin.
Kansliassa käsitellään koulun hallinnollisia asioita. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Vs. rehtori Tiina Antikainen
puh.09 310 82810(Linkki aloittaa puhelun)tiina.antikainen2 (at) hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori Tony Heinonen 
puh.  09 310 32321(Linkki aloittaa puhelun), 040 821 2109
tony.heinonen (at) edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja Merja Ahtikari
puh. 050 400 7097(Linkki aloittaa puhelun)

Iltapäivätoiminta
Tuomas Mäkelä (kehittämispäällikkö/HNMKY) puh. 050 449 9289(Linkki aloittaa puhelun) (klo 9-17)
tuomas.makela(at)hnmky.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Ryhmän puhelinnumero 050 432 8368(Linkki aloittaa puhelun) (klo 12-17) 
Vastaava ohjaaja Hannes Linnosmaa puh. 040 410 8087(Linkki aloittaa puhelun)
hannes.linnosmaa (at) hnmky.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava (ent. kouluisäntä) 
puh. 040 351 8170(Linkki aloittaa puhelun) 

Kouluravintola 
Minna Kuosmanen puh.050 321 6873(Linkki aloittaa puhelun)    tapanilankoulu (at) amica.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opettajanhuoneet 
pääkoulu puh. 09 310 82814 
puukoulu puh. 09 310 82816 

Opettajat

1 A Auli Suhonen

1-6 B Minna Tuovinen

1 C Tuire Borgström

1-3 D Iida Väisänen

2-3 A Ville Vanhanen

2 C Suvi Palomäki

3 C Rauli Katila

3-6 E Milla Virnes

4 C Kirsi Hänninen (kirsi1.hanninen(at)edu.hel.fi)

4-6 D Anne Kinnunen

5-6 A Simo Haavisto

5 C Santeri Konu

6 C Tony Heinonen, apulaisrehtori

EN/RU Anni Sivukari  

resurssiopetus (KS) Taija Koivuluoma

Erityisopetus ja tukiopetus Annina Toivakka 

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi.  

Yhteydet opettajiin kannattaa ottaa ensisijaisesti Wilman(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Koulunkäynninohjaajat  

Jari Kumpulainen 

Riina Perttula

Koulupsykologi virkavapaalla 17.4.2023 alkaen.
puh. 

 

Koulukuraattori Janika Saarni
puh. 09 310 21180(Linkki aloittaa puhelun), 040 825 9714
Kuraattori on koululla keskiviikkoisin. 

 

Joulukuun ajan koululla tulee työskentelemään terveydenhoitaja Susanna Naapuri 1 pv/vk, torstaisin    

(susanna.naapuri@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), p. 040 1921259).

 

Vuoden 2024 alusta alkaen koululla aloittaa terveydenhoitaja Meri Helisniemi (meri.helisniemi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)). 2 pv/vk.
Numeroa ei ole vielä tiedossa….

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Aamupäivätoiminta on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Koulussamme koulunkäynnin ohjaajat järjestävät aamutoimintaa klo 8.15 - 9.00. Oppilaat tulevat aamulla puukoulun eteen katoksen alle, josta heidät noudetaan. Aamutoimintaa järjestämme päärakennuksen yläaulassa. Aamutoiminnassa askartelemme, piirtelemme, pelaamme lautapelejä ja ulkoilemme. Meihin voi olla yhteydessä puhelimitse numeroon 040-1495352. Poissaoloista voi ilmoittaa ohjaajille myös Wilmassa.

Lue lisää aamupäivätoiminnasta

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Harrastamisen Suomen mallin ja EasySport liikunnan maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Maanantai

 

EasySport Palloilu (3.–4.lk)  

Aika: Maanantaisin klo 14.15–15.15 (4.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali, Tapanilan ala-aste 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: EasySport koordinaattori Nelli Tuomola, nelli.tuomola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 040 1779866, liikunta.hel.fi/easysport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Järjestäjä: EräViikingit / EasySport 

 

EasySport Palloilu (5.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin klo 15.15–16.15 (4.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali, Tapanilan ala-aste 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: EasySport koordinaattori Nelli Tuomola, nelli.tuomola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 040 1779866, liikunta.hel.fi/easysport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Järjestäjä: EräViikingit / EasySport 

 

Kuvisharrastus  (3–6.lk) 

Aika: Maanantaisin klo 14.15–15.45 

Paikka: Huom! Hiidenkiven peruskoulussa, luokka 14sa 

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.   Harrastus sopii kaiken tasoisille.   

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 045 6779171   

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / Harrastamisen Suomen malli 

Torstai

 

Eläinharrastus (3.–6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14.30–16 (bussikuljetus lähtee klo 14.30) 

Paikka: Rosbackan tila 

Eläinharrastuksessa Rosbackan tilalla tutustumme eri eläimiin, niiden käsittelyyn, ruokintaan ja hoitoon. Tilalla on kanoja, ankkoja, lampaita, vuohia, kaneja, kissoja ja koiria, joita hoidamme yhdessä. Lisäksi retkeilemme lähiluonnossa eläinten kanssa, tutustumme maatilan arkeen ja metsätalouteen. Yhteen ryhmään mahtuu 18 osallistujaa. Valitsemme osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä. Järjestämme bussikuljetuksen, Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot ja aikataulut. Bussikuljetus lähtee klo 14.30 Tapanilan Erältä (Erätie 3). 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoja: elaintoiminta@rosbacka.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Kehittämisosuuskunta Liito / Harrastamisen Suomen malli 

 

Seinäkiipeily ja boulderointi (3.–6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14–15 + klo 15–16 

Paikka: Helsingin kiipeilykeskus / Tapanilan Erä (Erätie 3) 

Seinäkiipeilyä ja boulderointia. Sopii kaikille kiipeilystä kiinnostuneille. Ohjaajina Tapanilan Erän koulutetut ohjaajat Henna Paalanen ja Ella Pöysti.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (klo 14–15 ryhmä, linkki vie ulkoiseen palveluun) tai Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (klo 15–16 ryhmä, linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: junnukiipeily@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Tapanilan Erä ry kiipeilyjaosto / Harrastamisen Suomen malli 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan jäsenet 2021 — 2025

Johtokunnan puheenjohtaja on Merja Ahtikari

puh. 050 400 7097(Linkki aloittaa puhelun), merja.ahtikari(at)gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan jäsenet  ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä

Sari Hawkins,  varalla Terhi Forsman-Vehanen
Oskari Huttu, varalla Henrik Vuorisalo
Mike Pohjola, varapuheenjohtaja,  varalla Touko Korhonen
Leena Saari,  varalla Tiina Jaakkola
Merja Ahtikari, puheenjohtaja, varalla Marika Väisänen

Opettajajäsenet

Suvi Palomäki, varalla Simo Haavisto

Muu henkilökunta

Jari Kumpulainen, varalla Riina Perttula

Johtokunnan kokous 2.3.2023

Kokousaika torstai 2.3.2023 klo 18.00

Kokouspaikka Tapanilan ala-asteen koulu

Läsnä:

Merja Ahtikari puheenjohtaja

Sari Hawkins huoltajajäsen

Mike Pohjola huoltajajäsen

Leena Saari huoltajajäsen

Henrik Vuorisalo huoltajavarajäsen

Suvi Palomäki opettajajäsen

Jari Kumpulainen henkilökunnan jäsen

xxx oppilasjäsen

xxx oppilasjäsen

Leena Salokanto esittelijä, sihteeri

Käsiteltävät asiat

01 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10.

02 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, kun enemmän kuin puolet jäsenistä oli saapuvilla.

03 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

04 § Pöytäkirjan tarkistajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Hawkins ja Mike Pohjola.

05 § Tapanilan ala-asteen koulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa.

Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien nou-dattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Tapanilan ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 1 991 862,00 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 214 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 216 oppilasta.

Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Päätös: Tapanilan ala-asteen koulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

07 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:05.

Helsingissä maaliskuun 2. päivänä 2023

Merja Ahtikari puheenjohtaja

Leena Salokanto esittelijä, sihteeri

Sari Hawkins pöytäkirjantarkastaja

Mike Pohjola pöytäkirjantarkastaja

 

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokouspaikka: Tapanilan ala-asteen koulu

Kokousaika: keskiviikko 27.9.2023 klo 17.30

Paikalla:

Merja Ahtikari, puheenjohtaja Sari Hawkins Oskari Huttu Touko Korhonen Tiina Jaakkola Suvi Palomäki Riina Perttula xx, oppilaskunnan edustaja

Tiina Antikainen esittelijä, sihteeri

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1§ Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.33.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta Johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Tiina Jaakkola ja Sari Hawkins.

4§ Esityslistan hyväksyminen Johtokunta hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

5§ Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen oppilaskunnan edustajille. Johtokunta myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden oppilaskunnan edustajalle Arttu Ahtikarille.

6§ Asia: Tapanilan ala-asteen koulun lukuvuoden

2023–2024 toimintasuunnitelman vahvistaminen

Päätös: Johtokunta vahvisti lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelman.

7§ Asia: Lausunnon antaminen lukuvuoden 2024–2025 työ- ja loma-ajoista.

Kaikilla koulun oppilailla on ollut mahdollisuus ilmaista mielipiteensä lukuvuoden

2024–2025 työ- ja loma-ajoista luokassa keskustellen ja äänestäen. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä liitteenä.

Opettajat keskustelivat opettajakokouksessa 27.9.2023 loma-ajoista ja esittivät yhtenevän mielipiteen vaihtoehdosta 1.

Tapanilan ala-asteen koulun johtokunta päätti lausunnossaan kannattaa lukuvuoden 2024–2025 työ- ja loma-aikojen vaihtoehtoa 1.

8§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.14

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Tapanilan ala-aste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Apulaisrehtori
Tony Heinonen
+358 9 310 32321
tony.heinonen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Virpi Heikkinen
+358 9 310 82811
virpi.heikkinen@hel.fi

Rehtori
Tiina Antikainen
+358 9 310 82810
tiina.antikainen2@hel.fi

Tarjolla sali

Sijainti

Veljestenpiha 2, 00730 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Sisäänkäynti "vaihtoehtoinen sisäänkäynti"

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet toisella puolella.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 6 m pitkä luiska, jossa on välitasanne.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi ja lasiovissa on kontrastimerkinnät. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on vaikeasti havaittava hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi on raskas. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi. Lasiovissa on kontrastimerkinnät.
 • Toimipisteessä on esteettömäksi merkitty wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti. Wc:n ovi on liian kapea. Wc-istuimen toiselta tai molemmilta puolilta puuttuu käsituki.