Puistolan peruskoulu

Puistolassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Puistolan peruskoulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Koudantie 2, 00760 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 76303, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri
Elisa Koskinen
+358 9 310 37293
elisa.k.koskinen@hel.fi

Rehtori
Juha Ruutila
+358 9 310 82521
juha.ruutila@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Iira-Maria Ullgren
+358 9 310 84065
iira-maria.ullgren@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti
englanti, espanja, ruotsi, saksa
ruotsi
espanja, ranska, saksa

Puistolan peruskoulu on toiminut yhtenäisenä peruskouluna lukuvuoden 2002 alusta lähtien. Puistolan liikuntahalli ja liikuntapuisto ovat koulun käytössä koulun toiminta-aikoina. Oppilaita koulussa on noin 730.

Luokkien 1-6 opetus tapahtuu pääasiassa alakoulun luokkasoluissa. Samalla luokkatasolla opiskelevia oppilaita voidaan ryhmitellä joustavasti.

Luokilla 7-9 rinnakkaisluokkien määrä vaihtelee. Puistolanraitin ala-asteen oppilaiden oma lähikoulu seitsemännelle luokalle siirryttäessä on Puistolan peruskoulu.  

Puistolan peruskoulun tavoitteena on olla kaikkien lasten turvallinen lähikoulu ykkösestä ysiin.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Luokilla 1 — 6 oma luokanopettaja opettaa pääosan tunneista. Opettajan tukena ovat erityisopettajat, koulunkäyntiavustajat ja suomi toisena kielenä -opettajat resurssien mukaan.

7.–9. luokilla lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Opiskelu on pääosin kurssimuotoista. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Vapaaehtoinen 3. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin.

Koulun opetussuunnitelman painopiste on yleissivistävässä perusopetuksessa. Perustaitojen harjaantumisen jälkeen oppilailla on mahdollisuus valita omia painotuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan koulun monipuolisesta valinnaisainetarjonnasta.  

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ruotsi tai saksa
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ruotsi, saksa tai espanja
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): saksa, ranska, espanja ja venäjä

Painotettu opetus

Puistolan peruskoulu on liikuntalähikoulu, joka aloittanut yhteistyön Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian, Urhean, kanssa lukuvuonna 2013–2014. Urhea-liikuntaluokalla opiskelevat oppilaat valitaan kuudennen luokan keväällä Puistolan peruskouluun valituista uusista seitsemäsluokkalaisista. Erillistä valintakoetta ei ole, vaan oppilas hakee liikuntaluokalle lomakkeella, jolla kartoitetaan oppilaan urheiluharrastuksen aktiivisuutta ja tavoitteellisuutta.

Urhea-toiminta

Puistolan peruskoulu on liikuntalähikoulu, joka aloittanut yhteistyön Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian, Urhean, kanssa lukuvuonna 2013–2014. Yhteistyön tarkoituksena on edistää paikallisten urheiluseurojen ja koulun välistä yhteistyötä yläasteikäisten aktiivisesti harrastavien urheilijoiden opiskelun ja urheilun yhdistämisessä. Urheilevalle nuorelle tarjotaan urheiluharrastusta tukevaa liikuntaa ja valmennusta koulupäivän yhteydessä ja tuodaan urheilun tukipalvelun asiantuntijuutta urheilijalle ja hänen lähipiirilleen. 

Urhea-liikuntaluokalla opiskelevat oppilaat valitaan kuudennen luokan keväällä Puistolan peruskouluun valituista uusista seitsemäsluokkalaisista. Erillistä valintakoetta ei ole, vaan oppilas hakee liikuntaluokalle lomakkeella, jolla kartoitetaan oppilaan urheiluharrastuksen aktiivisuutta ja tavoitteellisuutta.

Lue lisää alta kohdasta Urhea-toiminta.

Hyvät Puistolan alueen esikoululaisten huoltajat!

Lämpimästi tervetuloa Puistolan peruskoulun ja Puistolanraitin ala-asteen koulun yhteiseen infotilaisuuteen koulutulokkaiden huoltajille. Tilaisuus järjestetään torstaina 11.1.2024 klo 17.30-18.30 Puistolan peruskoulun auditoriossa (sisäänkäynti G-ovesta).

 

Koulutulokkaiden huoltajille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

7. luokalle ilmoittauduttiin 20.11.-3.12.2023 välisenä aikana. Jokaisen oppilaan huoltajan tulee täyttää Wilmassa lomake, jossa ilmoitetaan, mihin kouluun oppilas siirtyy tai hakee 7. luokalle.

 

Siirtyminen 7. luokalle - tietoa huoltajille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Ruokalista Compass Groupin sivuilla avautuu uuteen välilehteen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Puistolan peruskoulun johtokunnan 8.6.2017 § 5 hyväksymät järjestyssäännöt 

1. Perusopetuslaki 29§ määrää noudattamaan järjestyssääntöjä. Järjestyssääntöjen tarkoitus on, että jokaisella koulun henkilöllä on turvallinen ympäristö. Turvallisessa ympäristössä jokaisella on oikeus psyykkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen sekä mahdollisuus opiskella ja työskennellä rauhassa. Järjestyssäännöt koskevat kouluaikaa ja koulualuetta. 

Kouluaikaan kuuluvat oppi-, väli-, ruoka- ja taukotunnit sekä koulumatkat, opintokäynnit ja kaikki koulun järjestämät tilaisuudet. Koulun aluetta ovat koulurakennus ja sen pihat. 

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Puistolan peruskoulun oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. 
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta turvallisessa opiskeluympäristössä, suojassa väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. 
Oppilaalla on velvollisuus osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti sekä käyttäytyä asiallisesti ja ystävällisesti. 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Koulussa puhutaan ystävällisesti ja asiallisesti.  
Kiusaaminen ja haukkuminen on kielletty. 
Oppitunneille saavutaan ajoissa tarvittavien opiskeluvälineiden kanssa. 
Oppitunneilla kaikki vastaavat hyvästä työrauhasta. 
Oppitunneilla mobiililaite saa olla esillä vain opettajan luvalla. 
Oppitunnilla saa syödä tai juoda vain opettajan luvalla. 
Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja. 
Ulkovaatteita ei tuoda opetustiloihin tai ravintolaan. 
Kaikkien tulee huolehtia koulun turvallisuudesta. Yhteisestä omaisuudesta pidetään hyvää huolta ja ympäristö pidetään siistinä. 
Vahingonaiheuttaja korvaa tai siivoaa aiheuttamansa vahingon. 
Jokainen on velvollinen ilmoittamaan henkilökunnalle havaitsemastaan 
turvallisuuteen liittyvästä uhkatilanteesta tai viasta. 
Koulussa noudatetaan terveellisiä elämäntapoja 
Kouluun ei saa tuoda energiajuomia, tupakka- tai nuuskatuotteita, päihteitä, eikä vaaralisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä. 
Polkupyörät ja mopot on säilytettävä niille varatuilla paikoilla. 
Koulupäivän aikana koulualueelta ei saa poistua ilman erillistä lupaa. 

4. Kurinpito 

Jos oppilas ei noudata järjestyssääntöjä häntä ojennetaan tai hänelle määrätään kurinpitorangaistus perusopetuslain säädösten mukaisesti (Pol 35–36§). 
Lain määräämiä seuraamuksia ovat oppilaan puhuttaminen, määrääminen tekemään kotitehtäviä koulupäivän jälkeen, siivousvelvoite tai vahingon korvaaminen, oppitunnilta poistaminen, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, opetukseen osallistumisen epääminen, rehtorin kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. 
Opettajilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa haltuunsa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet. 
Opettajalla on oikeus käyttää tilanteen vaatimia voimakeinoja, mikäli oppilas kieltäytyy poistumasta tai luovuttamasta opettajalle häiritseviä tai vaarallisia esineitä tai aineita. 

Järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden kanssa lukukauden aluksi.

Puistolan peruskoulu – lähiliikuntakoulu 

Mitä Urhea-toiminta tarkoittaa?

Puistolan peruskoulu on liikuntalähikoulu, joka aloittanut yhteistyön Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian, Urhean, kanssa lukuvuonna 2013–2014. Yhteistyön tarkoituksena on edistää paikallisten urheiluseurojen ja koulun välistä yhteistyötä yläasteikäisten aktiivisesti harrastavien urheilijoiden opiskelun ja urheilun yhdistämisessä. Urheilevalle nuorelle tarjotaan urheiluharrastusta tukevaa liikuntaa ja valmennusta koulupäivän yhteydessä ja tuodaan urheilun tukipalvelun asiantuntijuutta urheilijalle ja hänen lähipiirilleen.

Miten oppilaat valitaan Urhea-luokalle?

Urhea-liikuntaluokalla opiskelevat oppilaat valitaan kuudennen luokan keväällä Puistolan peruskouluun valituista uusista seitsemäsluokkalaisista. Erillistä valintakoetta ei ole, vaan oppilas hakee liikuntaluokalle lomakkeella, jolla kartoitetaan oppilaan urheiluharrastuksen aktiivisuutta ja tavoitteellisuutta.

Miten Urhea-valmennus toimii käytännössä?

Liikuntaluokalla oppilaalle järjestetään kerran viikossa kaksi tuntia valmennusta koulupäivän yhteydessä. Seitsemännellä luokalla kaikki liikuntaluokkalaiset harjoittelevat omalla koululla järjestettävässä yleisvalmennuksessa. Kahdeksannelta luokalta eteenpäin oppilas voi osallistua alueelliseen lajivalmennusryhmään jalkapallossa, salibandyssa, koripallossa, jääkiekossa tai voimistelussa. Muiden lajien harrastajien osalta valmennuskäytännöt sovitaan yksilöllisesti.

Valmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja ohjauksesta vastaavat alueellisten yhteistyöseurojen tai lajiliittojen valmentajat yhteistyössä alueen koulujen kanssa.

Valmennuksen ja liikuntatuntien lisäksi oppilas voi valita lukujärjestykseensä erilaisia valinnaisliikunnan kursseja. 

Haku Urhea-toimintaan ja lisätietoa

Hakemus Urhea-luokalle 2024-25 pitää jättää viimeistään 12.1.2024.

Hakemus palautetaan paperisena koulun kansliaan. Tulostettava lomake löytyy tekstin alta lomakkeet kohdasta.

Liikuntaluokalle hakijoille järjestetään ”kokeilutreenit” motivaation varmistamiseksi 14.12.2023 klo 8.15 – 9.45 Puistolan peruskoulun liikuntasalissa.

Lisätietoa urheiluluokan toiminnasta:

Lisätietoa urheiluluokan toiminnasta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Puistolan peruskoulun rehtori Juha Ruutila: 09 310 82521, juha.ruutila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Koulun Urhea-yhteistyön koordinaattori Kati Luoto: kati.luoto@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Lomakkeet

Huoltajien tulee täyttää ja palauttaa lupahakemus perusopetuksesta poissaoloon luokanopettajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen hakemuksen kohteena olevaa poissaoloajankohtaa.

Lupahakemus perusopetuksesta poissaoloon

TET-lomakkeet (huom. TET-sopimuslomakkeessa on vanhat päivämäärät, käytä alempaa löytyvää tyhjää TET-hakulomaketta)
Työelämään tutustumisjaksolla tarvittavat lomakkeet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

TET-hakulomake: TET-hakulomake

Urhea-hakemus
Hakemus Urhea-luokalle
Urhean hakulomake sekä valmentajan lausunto tulee palauttaa paperisena viimeistään 12.1.2024 Puistolan peruskoulun kansliaan. Liikuntaluokalle hakijoille järjestetään ”kokeilutreenit” motivaation varmistamiseksi 1412.2023 klo 8.15 – 9.45 Puistolan peruskoulun liikuntasalissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen lomakkeet

Henkilökuntamme yhteystiedot

Rehtori 

Juha Ruutila
040 5042780 / 09 310 82521  
juha.ruutila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Virka-apulaisrehtori 

Iira-Maria Ullgren
040 5044703 / 09 310 84065 
iira-maria.ullgren@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Koulusihteeri 

Elisa Koskinen
040 617 3423/ 09 310 37293   
elisa.k.koskinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja 

Maija Kallis (yhteystiedot saa tarvittaessa koululta) 

Kouluisäntä 

Tuomo Sarkkinen  
040 9225448  
kv.puistola-pk@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluravintola 

Satu Palo-oja (palveluvastaava)  
050 3210534  
puistolankoulu@compass-group.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Iltapäiväkerho + aamupäiväkerho

044 582 0336
puistolanperus@nanokerhot.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja

Laura Mähönen
koudankoulunvanhemmat@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Opettajainhuone 
09 310 82525

Luokanopettajat ja luokanohjaajat

1A Anni Laine
1B Riina Tarkiainen
2A Hanna Juusela
2B Hanna Kuisma
2–5D Vilma Mäkelä
3A Nina Silfver
3B Anni Pulkkinen
4A Jukka Kettunen
4B Kati Kupiainen
4C Johanna Runila
5A Tuuli Lahtinen
5B Mia Saranen
6A Suvi Mähönen
6B Ville Simanainen
6C Teemu Arkkila
1-8P erityisluokanopettaja

6–9A Jaana Päiviö erityisluokanopettaja
7B Timo Kangaslampi, historia ja yhteiskuntaoppi
7C Anna Pekonen, englanti
7D Johanna Kalpio, matematiikka, fysiikka, kemia
7E Tarja Uusitalo, ruotsi, saksa 
7F Kati Rantala, äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito 
7G Riikka Ranta, matematiikka, fysiikka, kemia
8B Jukka-Pekka Leistola, historia ja yhteiskuntaoppi
8C Kati Luoto, liikunta, terveystieto
8D Milla Honkanen, englanti
8E Maria Wilkus, musiikki
8F Minttu Virkki, kotitalous
8G Hanna Korhonen, ruotsi
9B Jouni Kuisma, matematiikka, fysiikka, kemia
9C Joonas Lietepohja, espanja, englanti
9D Anne Kuutamo, käsityö, tekstiilityö, kuvataide
9E Tiia Lempiäinen, matematiikka, fysiikka
9F Sari Pellinen, ruotsi
9G Ruusa Peltonen, suomen kieli ja kirjallisuus
9H Tuija Tapio, kuvataide, käsityö

Muut opettajat

Anu Ekholm-Pöllänen, matematiikka, fysiikka, kemia
Jami Homa, islam uskonto
Soila Karhu, erityisopettaja
Kirsi Ketola, liikunta
Jarkko Kurttila, ev. lut. uskonto, terveystieto
Timo Laakkonen, erityisopettaja
Minna Laitinen, oppilaanohjaus
Pirjo Laukkanen, suomen kieli ja kirjallisuus
Pertti Leinonen, käsityö

Viola Lindqvist, erityisopettaja
Mirjana Mirolovic, matematiikka
Minna Nissinen, matematiikka, fysiikka, kemia
Mari Nurmi, erityisopettaja
Pia Ranna, oppilaanohjaus
Satu Ratinen, kotitalous
Eeva Saesmaa, suomi toisena kielenä
Markus Tuulari, biologia, maantieto
Jarkko Tähtinen, liikunta
Tarja Uusitalo, ruotsi, saksa
Eila von Boehm-Salo,  biologia, maantieto                                                                                                 

Erityisopettaja Timo Laakkonen 3AB, 6C, 8. ja 9. luokat 040 3349037 / 09 310 82529
Erityisopettaja Soila Karhu 8. ja 9. luokat  040 6646805 / 09 310 83222
Erityisopettaja Mari Nurmi  luokkatasot 1, 2, 4 ja 5  040 3349040 / 09 310 84083
Erityisopettaja Viola Lindqvist 6AB, 7. luokat 040 3345819 / 09 310 89356
Luokka 2-5D opettaja Vilma Mäkelä  09 31038343 / 040 5446098
Luokka 6–9A Jaana Päiviö  040 3349039 / 09 310 84077
POY-luokka  opettajan puhelin 040 6265340 / 09 310 33048
POY-luokka luokkapuhelin 040 6748010 / 09 310 72529
Suomi toisena kielenä Eeva Saesmaa  040 6877622 / 09 310 32663

Koulunkäynninohjaajat

Hend Abdulhameed
Ceyhan Doramar
Tira Hukkanen
Ronja Kakko
Jaakko Kiisseli
Mari Mäki
Mounia Nouski
Noora Riuttamäki

Opinto-ohjaajat

Minna Laitinen
puh. 040 3349036 / 09 310 82527
Pia Ranna 
puh. 040 6421863/ 09 310 38852

Kuraattori  

Anton Klemola
puh. 050 4013252 
anton.klemola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Psykologi 

Anneli Alatalo 
puh. 040 5786084 
anneli.alatalo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitaja

Hanna Vehkamaa 
puh. 050 3586712 / 09 310 76468, 
hanna.vehkamaa@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien alkua. Ilmoittautuminen ja lisätietoa aamupäivätoiminnasta.

 

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan puheenjohtaja Maija Kallis (yhteystiedot saa tarvittaessa koululta) varajäsen Pauliina Koponen

Hanna Eranka, varajäsen Minna Sirviö
Jussi Junni, varajäsen Jari Qvintus
Irene Järvelä, varajäsen Heidi Alenius-Nieminen
Jani Mähönen, varajäsen Timo Bengs
Mari Nurmi, varajäsen Nina Silfver
Jarkko Tähtinen, varajäsen Joonas Lietepohja
Maija Isola, varajäsen Mari Mäki

HELSINGIN KAUPUNKI

PUISTOLAN PERUSKOULU

Johtokunta

PÖYTÄKIRJA 1/2023

KOKOUSAIKA Torstai 23.3.2022 klo 17.30

KOKOUSPAIKKA Puistolan peruskoulu, luokka 218 

LÄSNÄ                           Maija Kallis (pj.)

                                         Hanna Eranka

                                         Jussi Junni

                                         Irene Järvelä

                                         Jani Mähönen

                                         Mari Nurmi

                                         Jarkko Tähtinen

                                         Mari Mäki

 

                                         Oppilasjäsenet:

                                         Olli Sekki

                                        

                                        Juha Ruutila, esittelijä, sihteeri

                    

1               

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

PÄÄTÖS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA MAHDOLLISTEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

 

PÄÄTÖS Johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Mari Nurmen ja Mari Mäen.

 

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

 

PÄÄTÖS Johtokunta hyväksyi kokouksen esityslistan.

                                                                                                                               

4

VUODEN 2023 TALOUDELLISEN KEHYKSEN JA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN                                                                        

Esittelijä esittelee Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koululle myöntämän vuoden 2023 taloudellisen kehyksen ja talousarvion käyttösuunnitelman (lähetetty 20.3.2023)                                        

PÄÄTÖS  Johtokunta hyväksyi liitteen mukaisen talousarvion käyttösuunnitelman.

                                      

5

TILISIIRROT TALOUSARVIOKAUDEN 2023 AIKANA

 ESITYS

Rehtorilla on johtokunnan päätösten täytäntöönpanoon liittyen oikeus kohdistaa johtokunnan toiminnoille hyväksymät osamäärärahat tarkoituksenmukaisella tavalla eri tileille ja tiliryhmille.

PÄÄTÖS Johtokunta hyväksyi asian esityksen mukaan.

 6

 MUUT ASIAT

EHDOTUS                    

Puistolan peruskoulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle opetussuunnitelman muutosta koskien Puistolan peruskoulun opetussuunnitelman lukua arvioinnin suhteen.   

Esitämme, että pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmän oppilaat saavat sanallisen arvioinnin lukuvuoden päätteeksi, ei välitodistuksia. Tarvittaessa pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmän oppilaille voidaan antaa myös numeerinen lukuvuositodistus.

PÄÄTÖS Johtokunta hyväksyi asian esityksen mukaan.

                  

7                                    

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Helsingissä 28.3.2023 

 

                   Maija Kallis                                           Juha Ruutila

                   puheenjohtaja                                      sihteeri

 

 

 

                   Mari Mäki                                         Mari Nurmi

                   pöytäkirjantarkastaja                    pöytäkirjantarkastaja

HELSINGIN KAUPUNKI

PUISTOLAN PERUSKOULU

Johtokunta

PÖYTÄKIRJA 2/2023

KOKOUSAIKA Torstai 25.5.2022 klo 18.25 

KOKOUSPAIKKA Puistolan peruskoulu, luokka 218         

LÄSNÄ                        Maija Kallis (pj.)

                                      Hanna Eranka

                                      Jussi Junni

                                      Heidi Alenius-Nieminen

                                        

                                      Mari Nurmi

                                      Jarkko Tähtinen

                                      Mari Mäki

 

                                      Oppilasjäsenet:

                                      Olli Sekki

                                   

                                      Juha Ruutila, esittelijä, sihteeri

                                      

1               

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

PÄÄTÖS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA MAHDOLLISTEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

PÄÄTÖS Johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkistajiksi Jarkko Tähtisen ja Mari Nurmen.

 

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

 PÄÄTÖS Johtokunta hyväksyi kokouksen esityslistan.

  

4

LUKUVUODEN 2022-23 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Toimintakertomus on luettavissa myös WILMA- sivustolta. Vasemmasta reunasta valitaan Vuosisuunnittelu > näytä Toimintakertomus

Esittelijä esitteli pääpiirteissään toimintakertomusluonnoksen.

PÄÄTÖS Johtokunta hyväksyi lukuvuoden 2022-2023 toimintakertomuksen (lisäyksenä kohtaan 4.2.1. -> oppilashuoltosuunnitelma ei toteutunut, koska koulun oppilashuoltoryhmään ei ole koko vuoden aikana saatu psykologia).

6

MUUT ASIAT

PÄÄTÖS Johtokunta hyväksyi 6B-luokan leirikoulun Pajulahteen 13.-15.9.2023.

7                                    

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

                                    
                                        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

 

 

Helsingissä 26.5.2023

 

                   Maija Kallis                                           Juha Ruutila

                   puheenjohtaja                                       sihteeri

 

                    Jarkko Tähtinen                                   Mari Nurmi

                   pöytäkirjantarkastaja                            pöytäkirjantarkastaja

 

HELSINGIN KAUPUNKI

PUISTOLAN PERUSKOULU

Johtokunta

PÖYTÄKIRJA 3/2023

 

KOKOUSAIKA Tiistai 26.9.2023 17.30

KOKOUSPAIKKA Puistolan peruskoulu / luokka 214

LÄSNÄ                      Maija Kallis (pj.)

                                    Hanna Eranka

                                    Jari Qvintus

                                     Irene Järvelä

                                     Mari Nurmi

                                     Jarkko Tähtinen

                                     Mari Mäki

                                     Nooa Karru (oppilasjäsen)

                                    Juha Ruutila, esittelijä, sihteeri

                                        

1                

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 PÄÄTÖS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA MAHDOLLISTEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

PÄÄTÖS Johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkistajiksi Mari Mäen ja Mari Nurmen.

 

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

PÄÄTÖS Johtokunta hyväksyi kokouksen esityslistan.

                                                                                                                               

4

LUKUVUODEN 2023-24 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN  

Toimintasuunnitelma on ollut luettavissa WILMA- sivustolta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Vasemmasta reunasta valitaan Vuosisuunnittelu > näytä suunnitelma.

Esittelijä esitteli pääpiirteissään opettajakunnan laatiman toimintasuunnitelmaluonnoksen. 

PÄÄTÖS Johtokunta hyväksyi lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelman muutamin lisäyksin ja tarkennuksin.

Johtokunta halusi hyväksymisen yhteydessä esittää huolensa koulupsykologin puuttumisesta. Johtokunnan mielestä tähän tarvitaan välittömästi toimenpiteitä, että tilanne saadaan korjattua, vaikka ostopalveluita käyttäen.

 

5

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2024–2025

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).

Lukuvuonna 2024–2025 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 187 työpäivää.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024–2025:

 1. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma).

Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi hieman yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

 2. vaihtoehto

 Työaika alkaa syksyllä 12.8.2024 (ma) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 1.1.2025 (ke).

Työaika alkaa keväällä 2.1.2025 (to) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhyempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Oppilaskunnalta pyydetään oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.

Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.

Puistolan peruskoulun johtokunta kannattaa vaihtoehtoa 1.
Puistolan peruskoulun johtoryhmä kannattaa vaihtoehtoa 1.

 

6

SEURAAVA KOKOUS

PÄÄTÖS   Seuraava kokous pidetään torstaina 21.3.2024 klo 17.30.

 

7                                  

 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

 

Helsingissä 27.9.2023

                   Maija Kallis                                           Juha Ruutila

                   puheenjohtaja                                      sihteeri

 

                    Mari Mäki                                          Mari Nurmi

                   pöytäkirjantarkastaja                      pöytäkirjantarkastaja

 

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Sijainti

Koudantie 2, 00760 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on vaikeasti havaittava hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi on raskas. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Sisätilojen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.
 • Toimipisteessä on esteettömäksi merkitty wc kerroksessa 1. Wc:ssä ei ole tarpeeksi tilaa pyörätuolille.
 • Toinen esteettömäksi merkitty wc on kerroksessa 2.
 • Kolmas esteettömäksi merkitty wc on kerroksessa 1.