Oppilaaksiotto

Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on niin sanottu lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Lapsen lähikoulun voi tarkistaa Palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta.

Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Jos lapsen suomen tai ruotsin kielen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, huoltaja ilmoittaa oppilaan valmistavaan opetukseen. Valmistavaan opetukseen voi ilmoittautua ympäri vuoden.

Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti oman alueen oppilaat. Jos tilaa on, myös muualta tulevia voidaan ottaa. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan mahdollisista kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn tai terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin.

Englanninkielinen, kaksikielinen tai painotettu opetus

Koulut voivat tarjota englanninkielistä, kaksikielistä tai painotettua opetusta, joihin oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella koko kaupungin alueelta. 

Jos oppilas haluaa myöhemmin vaihtaa takaisin lähikouluun, sinne pääsee vain, jos koulussa on tilaa.

Oppilaaksioton perusteet


Tutustu suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaaksioton perusteisiin: 

Suomenkieliset koulut

1.1.2024 alkaen

31.12.2023 asti

Ruotsinkieliset koulut

Perusteet ovat saatavilla myös kouluista ja kasvatuksen ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta.