Ansökan till eftermiddagsverksamheten för skolelever börjar den 11 mars – Ansökningen sker i Wilma

Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten nästa läsår (2024–2025) är 11.3–17.4. Från och med denna vår görs ansökningarna i första hand i Wilma, där vårdnadshavare till blivande förstaklassister själva skapar ett konto.
Lapsia leikkimässä koulun pihalla
Bild: Maija Astikainen

Eftermiddagsverksamheten är ledd fritidsverksamhet för elever i årskurserna 1–2 i grundskolan och elever som behöver särskilt stöd. Verksamheten erbjuder barn trevliga aktiviteter som lämpar sig för barnets ålder i en trygg miljö efter skoldagen. Verksamhet ordnas i skolor och i närheten av dem, på totalt cirka 250 verksamhetsställen på olika håll i staden.

Ansökan sker i första hand i Wilma – Vårdnadshavare till blivande förstaklassister kan skapa ett Wilma-konto för sig själv från och med den 11 mars

I år sker ansökan till eftermiddagsverksamheten för första gången i Wilma. Det nya digitala ansökningssättet gör det lättare att ansöka om en plats och behandla ansökningarna. Ansökan sparas i vårdnadshavarens Wilma där hen också i övrigt sköter ärenden som gäller barnets skolgång. Även beslutet om eftermiddagsverksamhetsplatsen skickas via Wilma. Dessutom får vårdnadshavarna beslutet per post.

De vårdnadshavare till barn som börjar skolan på hösten som ännu inte har ett Wilma-konto kan skapa ett konto från och med den 11 mars med hjälp av Suomi.fi-identifiering. Således kan vårdnadshavaren använda Wilma redan innan barnet börjar skolan. Också de vårdnadshavare till blivande förstaklassister som redan använder Wilma kan tillägga sitt barn som börjar skolan till sitt Wilma-konto.

Vårdnadshavarnas uppgifter för skapandet av kontot hämtas ur myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppgifter. Uppgifternas riktighet säkerställs alltså automatiskt. Tack vare stark autentisering är det informationssäkert att skapa ett konto. Anvisningar för hur man skapar ett Wilma-konto finns på hel.fi/wilma.

Om vårdnadshavaren inte kan ansöka om en plats inom eftermiddagsverksamheten i Wilma kan hen alternativt göra ansökan med en PDF-blankett, som ska skickas undertecknad antingen per skyddad e-post eller per post. Närmare anvisningar finns på hel.fi/eftisverksamhet.

En plats erbjuds dem som lämnat in en ansökan under ansökningstiden

Varje år deltar cirka 11 000 barn i eftermiddagsverksamheten i Helsingfors. En plats erbjuds alla elever i årskurserna 1–2 som lämnat in en ansökan under ansökningstiden. Om barnet inte kan erbjudas en plats på det verksamhetsställe där man ansökt om en plats, erbjuds barnet en plats på ett annat verksamhetsställe i området. Elever i årskurs 1 och elever som behöver särskilt stöd har förtur om det finns fler sökande än platser på ett verksamhetsställe. Alla som ansökt om en plats får en plats vid något verksamhetsställe i området.

När platserna delas ut spelar det ingen roll när under ansökningstiden ansökan har skickats.

Eftermiddagsverksamheten är avgiftsbelagd och inbegriper mellanmål och försäkring. Om barnet deltar i verksamheten fram till kl. 16 är månadsavgiften 100 euro. Avgiften för verksamhet som pågår till kl. 17 är 120 euro i månaden. Vårdnadshavaren kan ansöka om en minskning av avgiften eller befrielse från den på basis av inkomster.

Ledd verksamhet efter skoldagen gör familjens vardag smidigare

Eftermiddagsverksamheten kompletterar en liten skolelevs dag. I eftermiddagsverksamheten får barnen leka, röra sig, vistas utomhus och göra små utflykter till närmiljön. ”Det viktiga i verksamheten är att barnen får gemensamma aktiviteter med sina kompisar. Ledd och meningsfull verksamhet stöder barnets välbefinnande. Vi uppmuntrar alla elever i årskurserna 1–2 att delta”, berättar Outi Salo, direktör för den grundläggande utbildningen i Helsingfors.