Haku koululaisten iltapäivätoimintaan alkaa 11.3. – Hakemukset tehdään Wilmassa

Hakuaika iltapäivätoimintaan ensi lukuvuodelle (2024–2025) on 11.3.–17.4. Hakemukset tehdään tästä keväästä alkaen ensisijaisesti Wilmassa, jonne tulevien ekaluokkaisten huoltajat tekevät itse tunnuksen.
Lapsia leikkimässä koulun pihalla
Kuva: Maija Astikainen

Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa peruskoulun 1.–2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille. Toiminta tarjoaa lapsen ikätasolle sopivaa mukavaa tekemistä turvallisessa ympäristössä koulupäivän jälkeen. Toimintaa järjestetään kouluilla ja koulujen läheisyydessä, yhteensä noin 250 toimintapaikassa eri puolilla kaupunkia.

Hakemus tehdään ensisijaisesti Wilmassa - Tulevien ekaluokkalaisten huoltajat voivat tehdä Wilma-tunnuksen itselleen 11.3. alkaen

Tänä vuonna ensimmäisen kerran iltapäivätoimintaan haetaan Wilmassa. Uusi digitaalinen hakutapa sujuvoittaa paikan hakemista ja hakemusten käsittelyä. Hakemus jää huoltajalle talteen Wilmaan, jossa hän muutoinkin hoitaa lapsensa koulunkäyntiin liittyviä asioita. Myös päätös iltapäivätoimintapaikasta tulee Wilmaan, ja lisäksi huoltajat saavat päätöksen postitse.

Syksyllä koulunsa aloittavien lasten huoltajat, joilla ei ole vielä Wilma-tunnusta, voivat tehdä tunnuksen Suomi.fi-tunnistautumisen avulla 11.3. alkaen. Näin huoltaja saa Wilman käyttöönsä jo ennen lapsen koulun aloittamista. Myös ne tulevien ekaluokkalaisten huoltajat, joilla on jo Wilma käytössä, voivat liittää koulun aloittavan lapsensa omaan Wilma-käyttäjäprofiiliinsa.

Wilma-tunnusta tehtäessä huoltajatiedot haetaan Digi- ja väestötietoviraston väestötiedoista, joten niiden oikeellisuus varmistuu automaattisesti. Vahvan tunnistautumisen myötä tunnuksen tekeminen on tietoturvallista. Ohjeet Wilma-tunnusten tekemiseen löytyvät sivulta hel.fi/wilma.

Jos huoltajalla ei ole mahdollista hakea iltapäivätoimintapaikkaa Wilmassa, hakemuksen voi vaihtoehtoisesti tehdä PDF-lomakkeella, joka toimitetaan allekirjoitettuna joko turvasähköpostilla tai postitse. Tarkemmat ohjeet löytyvät verkkosivulta hel.fi/iltapaivatoiminta.

Paikka tarjotaan hakuaikana hakeneille

Vuosittain noin 11 000 helsinkiläistä lasta osallistuu iltapäivätoimintaan. Paikkaa tarjotaan kaikille hakuaikana hakeneille 1.–2.-luokkalaisille. Jos paikka ei järjesty juuri siitä toimintapaikasta, josta paikkaa on haettu, lapselle tarjotaan paikkaa toisesta alueen toimintapaikasta. Jos toimintapaikkaan on enemmän hakijoita kuin paikkoja, etusijalla ovat 1.-luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat. Kaikki paikkaa hakeneet saavat paikan jostain alueen toimipaikasta.

Paikkoja jaettaessa ei ole merkitystä sillä, mihin aikaan hakuajan sisällä hakemus on lähetetty.

Iltapäivätoiminta on maksullista, ja siihen sisältyy välipala ja vakuutus. Jos lapsi on toiminnassa kello 16 saakka, kuukausimaksu on 100 euroa. Kello 17 saakka kestävässä toiminnassa maksu on 120 euroa kuukaudessa. Tulojen perusteella huoltaja voi hakea maksun alentamista tai vapautusta maksusta.

Ohjattu toiminta koulupäivän jälkeen sujuvoittaa perheen arkea

Iltapäivätoiminta täydentää pienen koululaisen päivää. Iltapäivätoiminnassa leikitään, liikutaan, ulkoillaan ja tehdään pieniä retkiä lähiympäristöön. ”Toiminnassa tärkeää on kavereiden kanssa yhdessä tekeminen. Ohjattu ja mielekäs toiminta tukee lapsen hyvinvointia. Kannustamme kaikkia 1.–2.-luokkalaisia osallistumaan”, kertoo perusopetusjohtaja Outi Salo Helsingin kaupungilta.