Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelma 2024–2029

Valmistelemme parhaillaan uutta ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelmaa vuosille 2024–2029. Uusi suunnitelma valmistuu kesällä 2024. Se sisältää ilmansuojelun ja meluntorjunnan tavoitteet ja toimenpiteet seuraavalle viidelle vuodelle.
Kuva: Jussi Hellsten

Helsingin ilmanlaatu on parantunut edellisten vuosikymmenien aikana ja on kansainvälisesti vertaillen melko hyvä. Kuitenkin liikenteen pakokaasut, katupöly sekä kotien tulisijoissa syntyvät pienhiukkaset aiheuttavat yhä haittaa ihmisten terveydelle ja viihtyisyydelle.

Melu heikentää elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä, ja voimakas jatkuva melu voi aiheuttaa myös terveyshaittoja. Suurin meluhaitta Helsingissä aiheutuu tieliikenteestä. Helsinkiläisistä 39 prosenttia asuu alueilla, joilla tieliikenteen aiheuttama melutaso ylittää päiväaikaan ohjearvotason 55 dB.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja suunnitelman laadinnasta, ota yhteyttä sähköpostitse: kymp.ymparistovaikutukset@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
 

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/ilme.