Rottahavainnot

Rotat ovat tuhoeläimiä, jotka voivat tehdä vahinkoa rakenteille, saastuttaa elintarvikkeita ja levittää tarttuvia tauteja. Rotta kuitenkin kuuluu kaupungin luontoon.

Tällä sivulla

Puusta pudonneet omenat maistuvat rotille. Kuva: Jussi Hellsten
Puusta pudonneet omenat maistuvat rotille. Kuva: Jussi Hellsten

Ravinto houkuttelee rottia

Rottia havaitaan yleensä silloin, kun niille on tarjolla runsaasti ravintoa, kuten maahan jäänyttä linnunruokaa, puusta pudonneita omenoita tai jätteitä. Rottia saattaa liikkua tavanomaista enemmän myös silloin, kun niiden elinympäristössä on häiriöitä, esimerkiksi rakennus- ja räjäytystyömaa. 

Kun rottien ravinnonsaanti vähenee, rotatkin vähenevät.

Ilmoita rottahavainnoista

Rotan ja muiden tuhoeläinten hävittäminen kuuluu kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulle, joten rottahavainnoista kannattaa ilmoittaa tontin omistajalle tai isännöitsijälle.

Rottahavainnoista Helsingin viher- ja katualueilla voi ilmoittaa suoraan kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalveluun (p. 09 310 22111) tai sähköiseen palautejärjestelmään(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Palautejärjestelmässä voi mm. merkitä kartalla paikan missä rottia on havaittu. Täältä palaute ohjautuu kaupungin yleisten alueiden hoidosta vastaaville.

Ympäristöterveysyksikkö antaa tarvittaessa neuvontaa rottien hävittämisvastuusta: kymp.rottahavainnot@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Terveyshaittaa vai ei?

Ympäristöterveysyksikön tehtävä on tarvittaessa arvioida voiko rottien esiintymisestä aiheutua terveyshaittaa. Ympäristöterveysyksikön edustaja käy tarvittaessa ilmoitetussa paikassa tarkastuksella terveyshaitan arvioimiseksi. Alueen kiinteistöjä voidaan myös tiedottaa lisääntyneistä rottahavainnoista sekä ohjeistaa rottahaittojen vähentämisessä.

Jos rottia havaintaan epätavallisen paljon eli useita samanaikaisesti ja havaintoja tehdään päivittäin, voidaan kiinteistön omistaja tai haltija määrätä ryhtymään toimenpiteisiin tuhoeläinten torjumiseksi.  Ympäristöterveysyksikkö ei tee myrkytyksiä eikä neuvo myrkytyksen suorittamisessa.

Yksittäisistä rottahavainnoista ei tarvitse ilmoittaa, eivätkä satunnaiset havainnot yksittäisistä rotista yleensä johda toimenpiteisiin.

Miten ehkäistä rottaongelmaa?

Suosittelemme kiinteistön omistajia tai haltijoita varmistamaan, että tuhoeläimillä ei ole saatavilla ravintoa ja suojaa. Lintujen ruokinta tulee järjestää siten, ettei ravintoa päädy rottien saataville. Lintuja ei saa ruokkia suoraan maahan, vaan esimerkiksi lintulaudalla, ja maahan pudonneet jyvät on siivottava maasta säännöllisesti. Sulan maan aikana lintuja ei tarvitse ruokkia, sillä ne löytävät ravintonsa luonnosta.

Syksyn omenasadon omenat kannattaa kerätä maasta mahdollisimman nopeasti ja ylimääräiset omenat hävittää asianmukaisesti. Omenoita voi viedä sorttiasemille puutarhajätteen hinnalla. Pieniä määriä voi hävittää biojätteen mukana.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää kiinteistön jätehuoltoon. Jätehuolto on järjestettävä siten, että eläimet eivät pääse jäteastiaan. Jäteastioiden tulee olla aina suljettuja ja ehjiä. Jäteastian pohjakin kannattaa tarkastaa, sillä rotat voivat jyrsiä pohjaan reiän ja päästä sitä kautta huomaamattomasti ravinnon hakuun.

Torjuntatoimet

Tarvittaessa rottia voidaan torjua erilaisin loukuin tai torjunta-ainein. Torjuntatoimien tekeminen samanaikaisesti useamman kiinteistön alueella on suositeltavaa.

Rotanloukkuja myydään kuluttajille kaupoissa. Tuotteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Loukkuja sijoitettaessa tulee varmistua siitä, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille eikä muille luonnonvaraisille eläimille. Loukut tulee tarkastaa päivittäin. Kuolleet rotat voi hävittää sekajätteen mukana.

Rottien torjuntaan tarkoitettuja torjunta-aineita voivat voimaan tulleen EU-lainsäädännön myötä hankkia ja käyttää vain tuholaistorjunta-alan ammattilaiset. Laajemmassa rottaongelmassa suositellaan kääntymistä tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen.

 

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/rottahavainnot.