Hyppää pääsisältöön

Luonto osana suunnittelua

Monipuolinen luonto on olennainen osa Helsingin vetovoimaa. Viheralueilla on tärkeä rooli myös kaupunkien sopeutumisessa ilmastonmuutokseen. Kaupungin linjausten mukaan rakentamista ei osoiteta arvokkaimmille luontoalueille, ja metsäisten ja puustoisten alueiden määrän tulee säilyä noin kolmasosana kaupungin maapinta-alasta. Kaikilla helsinkiläisillä tulee olla vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon.

Tällä sivulla

Haaganpuro virtaa vehreiden puiden alitse auringonpaisteessa.
Kuva: Raine Huvila

Viheralueet tarjoavat asukkaille virkistystä ja ylläpitävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Viheralueet eivät kuitenkaan säily itsestään vetovoimaisina, vaan tiivistyvän Helsingin viherverkostoa on kehitettävä järjestelmällisesti. 

Luonnon monimuotoisuus

Helsingille hyväksyttiin vuonna 2021 uusi luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma, joka asettaa tavoitteet viheryhteyksien, luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi ja parantamiseksi. 

Tutustu LUMO-toimintaohjelmaan

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten selvittämisellä ja arvioinnilla tuodaan ympäristönäkökohdat mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tavoitteena on estää ja lieventää haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Lue lisää ympäristövaikutuksista