Hyppää pääsisältöön

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

Varhaiskasvatusta tarjotaan kunnallisissa päiväkodeissa ja yksityisissä päiväkodeissa.

Päiväkotihoito
Varhaiskasvatusta tarjotaan kunnallisissa -ja yksityisissä päiväkodeissa. Kunnalliseen päiväkotiin haetaan sähköisellä hakemuksella neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta.
Yksityiseen päivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin.

Perhepäivähoito voi olla
- ryhmäperhepäivähoitoa kunnan ylläpitämissä tiloissa tai yksityisissä tiloissa
- kolmiperhepäivähoitoa perheiden kotona
- perhepäivähoitoa hoitajan kotona.
Kunnalliseen perhepäivähoitoon haetaan sähköisellä hakemuksella neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta.Yksityisistä perhepäivähoitajista saa tietoa alueen perhepäivähoidon ohjaajalta.

Kerhotoiminta
Kerhoja on kunnallisissa päiväkodeissa ja leikkipuistoissa.Kerhot ovat maksuttomia.
Kerhot on tarkoitettu 2-5-vuotiaille. Kerhoissa on toimintaa 1-4 päivänä viikossa noin 3 tuntia päivässä. Kunnallisten kerhojen lisäksi on yksityisiä kerhoja, joihin voi hakea palvelusetelin.

Lapsen hoitaminen kotona
Lapsen kotona hoitamiseen voi jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja, kuten sukulainen saada kotihoidon tukea ja Helsinki-lisää. Kotihoidon tukea voi saada alle 3-vuotiaalle lapselle, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea ja Helsinki-lisää haetaan Kelasta.

Hoitajan palkkaaminen kotiin
Perhe voi palkata kotiinsa hoitajan kotihoidon tuella tai yksityisen hoidon tuella.

Perhe etsii ja valitsee hoitajan itse. Ennen työsuhteen alkua perhe tai hoitaja varaa haastatteluun ajan kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonnasta.

Useampi kuin yksi perhe voi palkata yhdessä hoitajan ja muodostaa ns. hoitoringin sekä hakea hoitajan palkkaamiseen yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Tilapäinen varhaiskasvatus
Varhaiskasvatusta voidaan järjestää tilapäiseen tarpeeseen varhaiskasvatusyksikön henkilötilanteesta riippuen. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi tiedustella päiväkodin johtajalta tai perhepäivähoidon ohjaajalta.

Palvelupaikat

päiväkoti Liinakko

Päiväkoti Liinakko

Rekipellonkuja 1 00940 Helsinki

Katso aukioloajat ja yhteystiedot