Tehtaankadun ala-asteen koulu

Ullanlinnassa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Tehtaankadun ala-aste
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Tehtaankatu 15-17, 00140 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 14301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Marianne Aaltonen
+358 9 310 82125
marianne.aaltonen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Sara Mashmool
+358 9 310 33826
sara.mashmool@hel.fi

Rehtori
Jouni Leivo
+358 9 310 82151
jouni.leivo@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, ranska
englanti, ranska, ruotsi
ruotsi

Tarjolla sali

Tehtaankadun ala-asteen koulussa on 1.–6. luokat. Oppilaita koulussa on noin 330. Koulussamme painotetaan taito- ja taideaineita.

Osoitteemme on Tehtaankadun ala-asteen koulu, Tehtaankatu 15-17 00140 Helsinki

 

Koulu alkaa syksyllä 8.8.2024 klo 9.00 2.-6. luokkalaisilla oppilailla ja päättyy klo 12.00.

Ekaluokkalaiset tulevat kouluun klo 9.30 ja heillä päättyy koulupäivä 12.30.

Tervetuloa aloittamaan koulua Tehtikselle!

 

Opettajat LV 2024-25

1a Marjaana Kalliokoski
1b Ritva Himanka
1-2c Sini Salmela
EAU 1a Linnea Sauria
EAU 1b Isa Tiikasalo
2a Miia Parviainen
2b Sanna Ojala
   
3a Kaisa Ellala
3c Aliisa Okkonen
   
4a Riitta Lavonen-Meswani
4b Jaana Lauri
   
   
5a Ira Hietaranta
5c Tapio Vartiainen
   
   
6b Tuomas Riihimäki
6c Alex Tiitinen
   
kielet: en, ra Riitta Heikkinen
  en, ra Heli Glad
  en, ru Juho Päivinen
   
musiikki: Ulla Husso
   
erityisopetus: Lea Liski, Marianne Aaltonen
 avustaja Zoltan Laknér
rehtori  Jouni Leivo

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta aletaan antaa 1.8.2016 alkaen kaikissa helsinkiläisissä peruskouluissa. Uuden ajattelutavan mukaisessa koulussa keskitytään enemmän laaja-alaiseen osaamiseen, ilmiöihin, oppilaan omaan aktiivisuuteen, toiminnallisiin työtapoihin, oppimisen kaikkiallisuuteen, teknologiaan ja kannustavaan palautteeseen.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Tietoa syksyllä 1. luokan aloittaville oppilaille ja huoltajille 5.6.2024 

Koulujen työ- ja loma ajat lv 2024-25

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) -18.10.2024 (pe)

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma) 

Työaika alkaa kevääll 7.1.2025 8ti) ja päättyy 31.5.2025 (la)

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) -21.2.2025 (pe)

 

Oppilaiden sijoittuminen luokkiin: koulu saa pedagogisesti tärkeät tiedot tulevista oppilaista esikoulusta, joiden pedagoginen näkemys on painavampi kuin huoltajien. Emme ikävä kyllä  pysty ottamaan huomioon kaveritoiveita luokkia muodostaessa. 

Vanhemmat eivät ole tietosia kaikista pedagogista seikoista, joiden mukaan joudumme koulussa rakentamaan tulevat luokat. Toisten oppilaiden asioista emme voi jakaa ulkopuolisille tietoa. Luokat tehdään taitavien opettajien toimesta pedagogisesti toimiviksi. Kavereita nähdään välitunneilla ja luokat tekevät paljon yhteistyötä tänä päivänä keskenään.

Jos huoltajilla on jotain pedagogisesti tärkeää tietoa, jota koululla ei ole, siinä tapauksessa ottakaa yhteyttä kouluun. Koululle on myös tärkeää varmistaa sellaiset terveydelliset asiat, jotka vaikuttavat oppilaan koulupäivään.

Kaikkiin luokkiin tulee pätevät ja taitavat opettajat.

Muuttavat perheet
 • Lähikoulupaikka määräytyy aina senhetkisen asuinosoitteen perusteella
 • Osoitteen oltava oppilaaksiottoalueella oppilaaksiottopäätöksen tekohetkellä sekä lukuvuoden alkaessa
 • Jos muutatte Asti-ilmoittautumisen jälkeen pois vanhan lähikoulun oppilaaksiottoalueelta ja haluaisitte, että lapsi aloittaa koulun vanhassa lähikoulussa, ottakaa yhteyttä koulun rehtoriin – jos koulussa on tilaa, rehtori voi ottaa lapsen oppilaaksi
 • Jos muutatte pois Helsingistä ennen lukuvuoden alkua, lapsi katsotaan ulkopaikkakuntalaiseksi.
Muutto Helsingin sisällä
 • Jos muutatte Helsingin sisällä joulukuun 2023 jälkeen niin, että lähikoulu vaihtuu, ilmoittautukaa käymällä uuden osoitteen mukaisella lähikoululla 24.1. klo 8-10
 • Jos muutatte myöhemmin kevään tai kesän aikana, ottakaa yhteyttä uuden osoitteen mukaisen lähikoulun rehtoriin
 • Jos haluatte hakea painotettuun, englanninkieliseen tai kaksikieliseen opetukseen, ilmoittautukaa tavalliseen tapaan Astissa
Muutto Helsinkiiin
 • Jos muutatte Helsinkiin joulukuun 2023 jälkeen, ilmoittautukaa käymällä lähikoululla 24.1. klo 8-10
 • Jos muutatte myöhemmin kevään tai kesän aikana, ottakaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin 
 • Jos haluatte hakea painotettuun, englanninkieliseen tai kaksikieliseen opetukseen, täyttäkää erillinen sähköinen ilmoittautumislomake hakuaikana (edu.hel.fi/tervetuloakouluun)
 • Jos kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen ryhmiin on jäänyt vapaita paikkoja, Helsinkiin tammikuun 2024 jälkeen muuttavat perheet voivat hakea niitä ns. täydennyshaussa myöhemmin keväällä
 • Helsingissä tammikuussa 2024 asunut lapsi ei voi enää hakea täydennyshaussa.
Opiskelua kahdella kielellä
 • Kaksikielinen opetus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille
 • Kielitaitovaatimukset vaihtelevat opetuskielistä riippuen
 • Suomi-ruotsi-opetukseen (Nordiska skolan) ja suomi-pohjoissaame-opetukseen ei ole valintakoetta
 • Jos on enemmän kiinnostuneita kuin paikkoja, käytetään arvontaa
 • Kaksikieliseen opetukseen 1. luokalta valittu oppilas saa jatkaa opiskelua 7. luokalla samassa opetuksessa oman opinpolun mukaisessa koulussa ilman uutta valintakoetta 
 • Kaksikielisen opetuksen muiden vuosiluokkien mahdollisia vapaita paikkoja voi hakea täydennyshaussa keväisin
 • Tulevien ekaluokkalaisten kohdalla paikkoja voivat hakea vain Helsinkiin tammikuun jälkeen muuttavat
Valintakoekouluihin hakeminen
 • Painotettu musiikki: viikoilla 5–6
 • Englanninkielinen opetus: 31.1.2024
 • Kaksikielinen opetus: 1.2.2024
 • Koe on suoritettava hyväksytysti (eli saavutettava minimipistemäärä)
 • Paikat täytetään hyväksytysti suoriutuneilla hakijoilla pistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä
 • Jos saman pistemäärän saavuttaneita hakijoita on enemmän kuin paikkoja, käytetään arvontaa
 • Valintakokeessa ei tarvitse osata lukea tai kirjoittaa
 • Lisätietoja valintakokeista ja painotetusta, kaksikielisestä ja englanninkielisestä opetuksesta saa niitä järjestäviltä kouluilta
 • Koulut järjestävät infotilaisuuksia, katso ajankohdat koulujen omilta sivuilta sekä edu.hel.fi/tervetuloakouluun
Mika on on opinpolku

Opinpolku tarkoittaa sitä, että helsinkiläisen koululaisen ”polku” päiväkodista ja eskarista peruskoulun loppuun asti on etukäteen tiedossa.

 • Yleensä oppilaan opinpolku menee niin, että hän käy oman kodin lähellä olevassa päiväkodissa ja eskarissa ja aloittaa niiden jälkeen koulun oman kodin lähellä olevassa koulussa eli lähikoulussa. 
 • Jos oma lähikoulu on yhtenäinen peruskoulu (eli luokat 1-9), oppilas saa opiskella siellä koko peruskoulun ajan eli 9. luokan loppuun asti. 
 • Jos oma lähikoulu on ala-asteen koulu (eli luokat 1-6), oppilaan opinpolku jatkuu 7. luokalle siirtyessä uudessa lähikoulussa, jossa on luokat 7-9.
 • Painotetussa, englanninkielisessä ja kaksikielisessä opetuksessa sekä kielikylpyopetuksessa on omat opinpolut.
 • Opinpolkua voi myös muuttaa matkan varrella: oppilas voi esimerkiksi 7. luokalle siirryttäessä hakea painotettuun opetukseen, vaikka ei olisi opiskellut siinä aiemmin.
Englannin ja kaksikielisen opetuksen täydennyshaku

Jos englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen 1. luokan ryhmiin jää vapaita paikkoja kevään oppilaaksioton jälkeen, vapaita paikkoja voi hakea myöhemmin keväällä järjestettävässä täydennyshaussa

 • Haku on tarkoitettu vain sellaisille koulutulokkaille, jotka muuttavat Helsinkiin varsinaisen haun eli tammikuun 2024 jälkeen
 • Jos helsinkiläinen lapsi on jo ilmoittautunut kouluun tammikuussa 2024, hän ei voi osallistua täydennyshakuun
 • Ulkopaikkakuntalaiset koulutulokkaat voivat hakea, jos eivät ole osallistuneet varsinaiseen hakuun tammikuussa 2024
 • Helsinkiläiset hakijat ovat etusijalla
Vaihtoehdot opinpolkuihin
 • Lähikoulu
  • Osoitetaan äidinkielen mukaan
  • Voit myös hakea toisen kotimaisen kielen mukaiseen lähikouluun (suomenkielinen koulu -> ruotsinkielinen koulu tai toisin päin)
  • Voit ottaa paikan vastaan Astissa
 • A1-kielen mukainen koulu
  • Jos omassa lähikoulussa ei voi opiskella haluamaasi A1-kieltä
  • Kaupunki osoittaa lähimmän tarkoituksenmukaisen koulun, jossa haluttua A1-kieltä voi opiskella
  • Voit hakea Astissa
 • Painotettu opetus (musiikki)
  • Porolahden peruskoulu
  • Valintakoe
  • Voit hakea Astissa
 • Kielikylpy
  • Alkaa pääsääntöisesti jo varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa
  • Mukaan voi tulla myös 1. luokalta alkaen, jos lapsella on riittävä ruotsin kielen taito
  • Jatkuu oman kielikylpypolun mukaisessa koulussa
  • Voit ottaa paikan vastaan Astissa
 • Englanninkielinen opetus
  • Ressun peruskoulu
  • Maunulan ala-asteen koulu
  • Valintakoe
  • Voit hakea Astissa
 • Kaksikielinen opetus
  • Suomi + toinen kieli (englanti, espanja, kiina, pohjoissaame, ruotsi, venäjä tai viro)
  • Valintakoe: suomi-englanti, suomi-espanja, suomi-venäjä, suomi-viro
  • Ei valintakoetta, kaikki halukkaat voivat ilmoittautua (tarvittaessa käytetään arvontaa): suomi-ruotsi, suomi-pohjoissaame
  • Voit hakea Astissa
Kaksikielisen opetuksen vaihtoehdot
 • Suomi-englanti: Töölön ala-asteen koulu, Kulosaaren ala-asteen koulu, Laajasalon peruskoulu, Malmin peruskoulu, Vesalan peruskoulu
 • Suomi-espanja Käpylän peruskoulu
 • Suomi-kiina: Meilahden ala-asteen koulu
 • Suomi-pohjoissaame: Pasilan peruskoulu
 • Suomi-ruotsi (Nordiska skolan): Yhtenäiskoulu
 • Suomi-viro Latokartanon peruskoulu
 • Suomi-venäjä: Myllypuron peruskoulu
Opinpolut, painotettu opetus 

Liikunta: Tahvonlahden ala-asteen koulu, Haagan peruskoulu, Merilahden peruskoulu, Puistopolun peruskoulu, Pukinmäenkaaren peruskoulu

Musiikki: Kaisaniemen aak, Oulunkylä aak, Pakila aak, Suutarila aak, Porolahti PK, Laajasalo PK, Vuoniitty PK

Kuvataide, nykytanssi/ tanssitaide ja taideilmaisu

Kuvataide: Pikkuhuopalahti aak, Aleksis Kiven PK, Nykytanssi/ tanssitaide, Kaisaniemen aak

Taideilmaisu: Puistopolun PK

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tehtaankadun ala-asteen koulun Vanhempainyhdistyksen hallitus lv 2023-2024

Heidi Lautjärvi, pj
Maria Hollmen, vpj
Katja Lintula, rahastonhoitaja
Elisa Wirkkala, hupparitilaukset
Johanna Kvarnström
Alla Kaila
Maria Timonen
Nikolai Timonen
Erika Juva 

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Tehtaankadun ala-asteen koulun Järjestyssäännöt

Johtokunnan hyväksymä 8.3.2017

Yleistä

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssääntöjä sovelletaan koulualueella ja kouluaikana.

Perusopetuslain § 29 mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti POL § 35

Turvallisuus
 • Pysyn koulualueella koulupäivän aikana.
 • Liikun rauhallisesti kävellen sisätiloissa.
 • Huomioin toiset välitunnilla liikuttaessa ja välitunnilta sisään tultaessa.
 • En satuta toisia fyysisesti enkä henkisesti.
 • Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita.
Hyvä käytös
 • Saavun ajoissa oppitunneille.
 • Olen toisille kohtelias ja ystävällinen.
 • Kunnioitan toisen yksityisyyttä.
 • En ota toisen tavaroita ilman lupaa.
Ympäristöstä huolehtiminen
 • Pidän koulun tilat siistinä.
 • Huolehdin yhteisistä tavaroista.
 • Käytän säästeliäästi vettä, sähköä ja koulumateriaaleja.
Mobiililaitteet
 • Käytän mobiililaitteita vain opettajan luvalla.
 • Kuvaaminen koulussa: Toisen henkilön kuvaaminen, videoiminen tai äänittäminen ja näiden julkaiseminen ilman lupaa on kiellettyä.
Rangaistukset

Oppilasta rangaistaan tarvittaessa perusopetuslain § 35 ja § 36 mukaisesti.

 

Jouni Leivo
rehtori
Tehtaankadun ala-asteen koulu
puh. 09 310 82151

Henkilökuntamme yhteystiedot

Opettajien sähköpostit ovat tyyliä etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) (huom. poikkeus tuomas.a.riihimaki@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))

Opettajan tavoittaa parhaiten kuitenkin wilma-järjestelmän kautta eli laittamalla wilma-viestin opettajalle.

Rehtorin sähköpostiosoite on hel.fi-päätteinen eli se on jouni.leivo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) . Rehtorin tavoittaa parhaiten klo 8.00-15.30 välillä puhelimitse tai wilma-viestillä. 

Koulujen henkilökunta ei käytä huoltajien kanssa viestiliikenteeseen WhatsApp-sovellusta. Opettajat ja rehtori vastaavat viesteihin yleensä 24 h sisällä.

Opettajien työaika päättyy koulupäivän päättymiseen. Opettajilla ei ole työnantajan antamia henkilökohtaisia puhelimia. Olkaa ystävällisiä ja huomioikaa tämä viestittelyssä.

Rehtori 

Jouni Leivo
puh. 09 310 82151
jouni.leivo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
yhteydenotot ma-pe 8.00-16.00

Koulusihteeri 

Sara Mashmool
puh. 09 310 338 26 
sara.mashmool@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
paikalla tiistai-torstai klo 08.00 – 15.00

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Apulaisrehtorit 

Marianne Aaltonen 
puh. 09 310 82125
marianne.aaltonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Riitta Heikkinen
puh. 09 310 38780
riitta.heikkinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja 

Etta Autio

Iltapäivätoiminta 

Nanokerho
Ryhmän tiedot:
044 582 0338 Ryhmä 1
040 577 1881 Ryhmä 2
tehtis@nanokerhot.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluisäntä 

Toivo Ahava
puh. 040 1686278

Kouluravintola  

Anu Härkönen
puh. 09 310 82162
kouluravintola.tehtaankatu@hel.fi

Opettajainhuone puh. 09 310 82154

Luokanopettajat ja aineopettajat

Tehtaankadun opettajat LV 2023-24  

1a Miia Parviainen

1b Sanna Ojala

1c Anna Adams  

2a Ritva Himanka

2b Simo Terho

2c Jaana Lauri  

3a Essi Suotula/ kevät 24 Ella Haapalinna

3b Karoliina Kangas/ kevät 24 Sini Salmela   

4a Ira Hietaranta

4b Alex Tiitinen

4c Marjaana Kalliokoski    

5a Tuomas Riihimäki

5b Anna-Elina Tiitinen/ kevät 24 Aliisa Okkonen   

6a Tapio Vartiainen

6b Riitta Lavonen-Meswani

6c Kaisa Ellala  

musiikkiUlla Husso    

englanti ja ranska Heli Glad ja Riitta Heikkinen

englanti ja ruotsi Juho Päivinen

laaja-alainen erityisopetus Lea Liski ja Marianne Aaltonen  

koulunkäyntiohjaajat Minttu Salmela ja Zoltan Lakner

rehtori Jouni Leivo

Koulunkäyntiavustajat

Minttu Salmela ja Zoltan Lakner 09 310 22069

Opinto-ohjaaja

Psykologi 

Riikka Tarpila, puh. 040 669 4781
riikka.tarpila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)   
paikalla ti, ke

Kuraattori 

Harri Hypén
puh. 09 310 86029 tai 040 336 0341
harri.hypen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
paikalla ma ja pe (ke-iltapäivä)

Terveydenhoitajat 

Viola Takkinen 
puh. 09 310 76220, paikalla ma, ti, pe 

Venla Ronkainen, paikalla ke

Koululääkärin tavoittaa parhaiten terveydenhoitajan kautta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta puhelimitse numerosta 09 310 XXXXX.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat myös palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään.  

Nano-kerho ja Leikkipuisto Seppä toimivat itsenäisesti samoissa tiloissa koulun kanssa.  Huoltajien tulee ottaa yhteyttä suoraan iltapäivätoiminnan järjestävään tahoon, mikäli heillä on kysyttävää tai toiveita iltapäivätoiminnasta.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan koulun johtokunnan jäsenet

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Tehtaankadun ala-aste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Tehtaankatu 15-17, 00140 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Sisäänkäynti "vaihtoehtoinen sisäänkäynti"

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 4 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa automaattisesti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet toisella puolella.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 0.
 • Toimipisteessä on kiinteä induktiosilmukka juhlasalissa, liikuntasalissa.