Tehtaankadun ala-asteen koulu

Ullanlinnassa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Tehtaankadun ala-aste
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Tehtaankatu 15-17, 00140 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 14301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Marianne Aaltonen
+358 9 310 82125
marianne.aaltonen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Sara Mashmool
+358 9 310 33826
sara.mashmool@hel.fi

Rehtori
Jouni Leivo
+358 9 310 82151
jouni.leivo@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus
englanti, ranska
englanti, ranska, ruotsi
ruotsi

Tarjolla sali

Tehtaankadun ala-asteen koulussa on 1.–6. luokat. Oppilaita koulussa on noin 330. Koulussamme painotetaan taito- ja taideaineita.

Osoitteemme on Tehtaankadun ala-asteen koulu, Tehtaankatu 15-17 00140 Helsinki

 

Koulu alkaa syksyllä 10.8.2023 klo 9.00 2.-6. luokkalaisilla oppilailla ja päättyy klo 12.00.

Ekaluokkalaiset tulevat kouluun klo 9.30 ja heillä päättyy koulupäivä 12.30.

Tervetuloa aloittamaan koulua Tehtikselle!

 

Opettajat LV 2023-24

LV 2023-24 Opettajat  
   
1a Miia Parviainen
1b Sanna Ojala
1c Anna Adams
   
2a Ritva Himanka
2b Simo Terho
2c Jaana Lauri
   
3a Essi Suotula/ kevät 24 Ella Haapalinna
3b Karoliina Kangas/ kevät 24 Sini Salmela
   
   
4a Ira Hietaranta
4b Alex Tiitinen
4c Marjaana Kalliokoski
   
   
5b Tuomas Riihimäki
5c Anna-Elina Tiitinen/ kevät 24 Aliisa Okkonen
   
   
6a Tapio Vartiainen
6b Riitta Lavonen-Meswani
6c Kaisa Ellala
   
kielet: en, ra Riitta Heikkinen
  en, ra Heli Glad
  en, ru Juho Päivinen
   
musiikki: Ulla Husso
   
erityisopetus: Lea Liski, Marianne Aaltonen
 avustaja Pia Lagerström/ Minttu Salmela
rehtori  Jouni Leivo

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta aletaan antaa 1.8.2016 alkaen kaikissa helsinkiläisissä peruskouluissa. Uuden ajattelutavan mukaisessa koulussa keskitytään enemmän laaja-alaiseen osaamiseen, ilmiöihin, oppilaan omaan aktiivisuuteen, toiminnallisiin työtapoihin, oppimisen kaikkiallisuuteen, teknologiaan ja kannustavaan palautteeseen.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Tietoa syksyllä 1. luokan aloittaville oppilaille ja huoltajille 14.12.2023 (INFO-tilaisuus 10.1.2024 klo 8-9 juhlasalissa)

 

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT TULEVILLE EKALUOKKALISLLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN 10.1.2024

13.11.23-15.1.24 Koulujen infotilaisuudet koulutulokkaiden huoltajille
3.1.2024 Oppivelvollisuusilmoitus postitetaan lapsen kotiosoitteeseen.
8.–28.1.2024 Sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa asti.hel.fi. Täytä varsinaisen ilmoittautumisen jälkeen vielä lisätiedot Astissa.
24.1.2024 klo 8-10 Mahdollisuus ilmoittautua omalla lähikoululla

Tammi-helmikuun vaihde: Painotetun musiikin, englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen valintakokeet
⦁    Painotettu musiikki: viikoilla 5–6
⦁    Englanninkielinen opetus: 31.1.
⦁    Kaksikielinen opetus: 1.2.
8.3.2024 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan oppilaan kotiin
11.3.–17.4.2024 Iltapäivätoiminnan hakuaika
Iltapäivätoiminnan nettisivut (www.hel.fi/iltapaivatoiminta), joilla on ajantasainen tieto hakemisesta ja ohjeita hakemiseen.
Kevät 2024: Tulevien ekaluokkalaisten tutustumistilaisuudetILMOITTAUTUMINEN MUUALLA KUIN ASTI-JÄRJESTELMÄSSÄ:
⦁    Erillinen sähköinen ilmoittautumislomake (edu.hel.fi/tervetuloakouluun)
⦁    Jos haluat, että lapsi aloittaa koulun vuotta aikaisemmin 
⦁    Jos asutte muualla kuin Helsingissä
ILMOITTAUDU LÄHIKOULULLA:
Jos muutatte Helsinkiin joulukuun 2023 jälkeen
Jos muutatte Helsingin sisällä joulukuun 2023 jälkeen ja lähikoulu vaihtuu
Jos muutatte kevään tai kesän aikana, ota yhteyttä lähikoulun rehtoriin.

HAKEMINEN MUUHUN KUIN LÄHIKOULUUN:
⦁    Voit hakea viiteen eri vaihtoehtoon
⦁    Yksi koulu ja sen sisällä painotus/opetus = yksi vaihtoehto
⦁    Valinnat ovat sitovia eikä niitä voi muuttaa myöhemmin
⦁    Lapsi voi tulla valituksi vain yhteen vaihtoehtoon
⦁    Jos lapsi tulee valituksi, paikkaa ei tarvitse erikseen vahvistaa.
⦁    Hakuvaihtoehdot käsitellään seuraavassa järjestyksessä:
⦁    Valintakokeella hakeminen
⦁    A1-kielen perusteella hakeminen
⦁    Muuhun kuin lähikouluun hakeminen
⦁    Jos lapsi ei tule valituksi mihinkään hakuvaihtoehtoonsa, hän pääsee aina omaan lähikouluun.

MUUTTAVAT PERHEET:
⦁    Lähikoulupaikka määräytyy aina senhetkisen asuinosoitteen perusteella
⦁    Osoitteen oltava oppilaaksiottoalueella oppilaaksiottopäätöksen tekohetkellä sekä lukuvuoden alkaessa
⦁    Jos muutatte Asti-ilmoittautumisen jälkeen pois vanhan lähikoulun oppilaaksiottoalueelta ja haluaisitte, että lapsi aloittaa koulun vanhassa lähikoulussa, ottakaa yhteyttä koulun rehtoriin – jos koulussa on tilaa, rehtori voi ottaa lapsen oppilaaksi
⦁    Jos muutatte pois Helsingistä ennen lukuvuoden alkua, lapsi katsotaan ulkopaikkakuntalaiseksi.

MUUTTO HELSINGIN SISÄLLÄ:
⦁    Jos muutatte Helsingin sisällä joulukuun 2023 jälkeen niin, että lähikoulu vaihtuu, ilmoittautukaa käymällä uuden osoitteen mukaisella lähikoululla 24.1. klo 8-10
⦁    Jos muutatte myöhemmin kevään tai kesän aikana, ottakaa yhteyttä uuden osoitteen mukaisen lähikoulun rehtoriin
⦁    Jos haluatte hakea painotettuun, englanninkieliseen tai kaksikieliseen opetukseen, ilmoittautukaa tavalliseen tapaan Astissa


MUUTTO HELSINKIIN:
⦁    Jos muutatte Helsinkiin joulukuun 2023 jälkeen, ilmoittautukaa käymällä lähikoululla 24.1. klo 8-10
⦁    Jos muutatte myöhemmin kevään tai kesän aikana, ottakaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin 
⦁    Jos haluatte hakea painotettuun, englanninkieliseen tai kaksikieliseen opetukseen, täyttäkää erillinen sähköinen ilmoittautumislomake hakuaikana (edu.hel.fi/tervetuloakouluun)
⦁    Jos kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen ryhmiin on jäänyt vapaita paikkoja, Helsinkiin tammikuun 2024 jälkeen muuttavat perheet voivat hakea niitä ns. täydennyshaussa myöhemmin keväällä
⦁    Helsingissä tammikuussa 2024 asunut lapsi ei voi enää hakea täydennyshaussa.

OPISKELUA KAHDELLA KIELELLÄ:
⦁    Kaksikielinen opetus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille
⦁    Kielitaitovaatimukset vaihtelevat opetuskielistä riippuen
⦁    Suomi-ruotsi-opetukseen (Nordiska skolan) ja suomi-pohjoissaame-opetukseen ei ole valintakoetta
⦁    Jos on enemmän kiinnostuneita kuin paikkoja, käytetään arvontaa
⦁    Kaksikieliseen opetukseen 1. luokalta valittu oppilas saa jatkaa opiskelua 7. luokalla samassa opetuksessa oman opinpolun mukaisessa koulussa ilman uutta valintakoetta 
⦁    Kaksikielisen opetuksen muiden vuosiluokkien mahdollisia vapaita paikkoja voi hakea täydennyshaussa keväisin
⦁    Tulevien ekaluokkalaisten kohdalla paikkoja voivat hakea vain Helsinkiin tammikuun jälkeen muuttavatVALINTAKOEKOULUIHIN HAKEMINEN:
⦁    Painotettu musiikki: viikoilla 5–6
⦁    Englanninkielinen opetus: 31.1.2024
⦁    Kaksikielinen opetus: 1.2.2024
⦁    Koe on suoritettava hyväksytysti (eli saavutettava minimipistemäärä)
⦁    Paikat täytetään hyväksytysti suoriutuneilla hakijoilla pistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä
⦁    Jos saman pistemäärän saavuttaneita hakijoita on enemmän kuin paikkoja, käytetään arvontaa
⦁    Valintakokeessa ei tarvitse osata lukea tai kirjoittaa
⦁    Lisätietoja valintakokeista ja painotetusta, kaksikielisestä ja englanninkielisestä opetuksesta saa niitä järjestäviltä kouluilta
⦁    Koulut järjestävät infotilaisuuksia, katso ajankohdat koulujen omilta sivuilta sekä edu.hel.fi/tervetuloakouluun

 

⦁    MIKÄ ON OPINPOLKU:
Opinpolku tarkoittaa sitä, että helsinkiläisen koululaisen ”polku” päiväkodista ja eskarista peruskoulun loppuun asti on etukäteen tiedossa.
⦁    Yleensä oppilaan opinpolku menee niin, että hän käy oman kodin lähellä olevassa päiväkodissa ja eskarissa ja aloittaa niiden jälkeen koulun oman kodin lähellä olevassa koulussa eli lähikoulussa. 
⦁    Jos oma lähikoulu on yhtenäinen peruskoulu (eli luokat 1-9), oppilas saa opiskella siellä koko peruskoulun ajan eli 9. luokan loppuun asti. 
⦁    Jos oma lähikoulu on ala-asteen koulu (eli luokat 1-6), oppilaan opinpolku jatkuu 7. luokalle siirtyessä uudessa lähikoulussa, jossa on luokat 7-9.
⦁    Painotetussa, englanninkielisessä ja kaksikielisessä opetuksessa sekä kielikylpyopetuksessa on omat opinpolut.
⦁    Opinpolkua voi myös muuttaa matkan varrella: oppilas voi esimerkiksi 7. luokalle siirryttäessä hakea painotettuun opetukseen, vaikka ei olisi opiskellut siinä aiemmin.

⦁    ENGLANNIN JA KAKSIKIELISEN OPETUKSEN TÄYDENNYSHAKU:
Jos englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen 1. luokan ryhmiin jää vapaita paikkoja kevään oppilaaksioton jälkeen, vapaita paikkoja voi hakea myöhemmin keväällä järjestettävässä täydennyshaussa

⦁    Haku on tarkoitettu vain sellaisille koulutulokkaille, jotka muuttavat Helsinkiin varsinaisen haun eli tammikuun 2024 jälkeen
⦁    Jos helsinkiläinen lapsi on jo ilmoittautunut kouluun tammikuussa 2024, hän ei voi osallistua täydennyshakuun

⦁    Ulkopaikkakuntalaiset koulutulokkaat voivat hakea, jos eivät ole osallistuneet varsinaiseen hakuun tammikuussa 2024
⦁    Helsinkiläiset hakijat ovat etusijalla

 

VAIHTOEHDOT KOULUPOLKUIHIN:
Lähikoulu

•Osoitetaan äidinkielen mukaan
•Voit myös hakea toisen kotimaisen kielen mukaiseen lähikouluun (suomenkielinen koulu -> ruotsinkielinen koulu tai toisin päin)
•Voit ottaa paikan vastaan Astissa
A1-kielen mukainen koulu
•Jos omassa lähikoulussa ei voi opiskella haluamaasi A1-kieltä
•Kaupunki osoittaa lähimmän tarkoituksenmukaisen koulun, jossa haluttua A1-kieltä voi opiskella
•Voit hakea Astissa
Painotettu opetus (musiikki)
•Porolahden peruskoulu
•Valintakoe
•Voit hakea Astissa
Kielikylpy
•Alkaa pääsääntöisesti jo varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa
•Mukaan voi tulla myös 1. luokalta alkaen, jos lapsella on riittävä ruotsin kielen taito
•Jatkuu oman kielikylpypolun mukaisessa koulussa
•Voit ottaa paikan vastaan Astissa
Englanninkielinen opetus
•Ressun peruskoulu
•Maunulan ala-asteen koulu
•Valintakoe
•Voit hakea Astissa
Kaksikielinen opetus
•Suomi + toinen kieli (englanti, espanja, kiina, pohjoissaame, ruotsi, venäjä tai viro)
•Valintakoe: suomi-englanti, suomi-espanja, suomi-venäjä, suomi-viro
•Ei valintakoetta, kaikki halukkaat voivat ilmoittautua (tarvittaessa käytetään arvontaa): suomi-ruotsi, suomi-pohjoissaame
•Voit hakea Astissa
 
KAKSIKIELISEN OPETUKSEN VAIHTOEHDOT:
Suomi-englanti
•Töölön ala-asteen koulu
•Kulosaaren ala-asteen koulu
•Laajasalon peruskoulu
•Malmin peruskoulu
•Vesalan peruskoulu
Suomi-espanja
Käpylän peruskoulu
Suomi-kiina
•Meilahden ala-asteen koulu
Suomi-pohjoissaame
• Pasilan peruskoulu
Suomi-ruotsi (Nordiska skolan)
Yhtenäiskoulu
Suomi-viro
• Latokartanon peruskoulu
Suomi-venäjä
• Myllypuron peruskoulu
 
OPINPOLUT, PAINOTETTU OPETUS
 
Liikunta;
Tahvonlahden ala-asteen koulu
Haagan peruskoulu
Merilahden peruskoulu
Puistopolun peruskoulu
Pukinmäenkaaren peruskoulu
 
Musiikki:
Kaisaniemen aak
Oulunkylä aak
Pakila aak
Suutarila aak
Porolahti PK
Laajasalo PK
Vuoniitty PK
 
Kuvataide, nykytanssi/ tanssitaide ja taideilmaisu:
Kuvataide:
Pikkuhuopalahti aak
Aleksis Kiven PK
 
Nykytanssi/ tanssitaide
Kaisaniemen aak
Taideilmaisu:
Puistopolun PK

 

 

 

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tehtaankadun ala-asteen koulun Vanhempainyhdistyksen hallitus lv 2023-24

Tehtaankadun VY hallitus 2023-2024

Heidi Lautjärvi, pj
Maria Hollmen, vpj
Katja Lintula, rahastonhoitaja
Elisa Wirkkala, hupparitilaukset
Johanna Kvarnström
Alla Kaila
Maria Timonen
Nikolai Timonen
Erika Juva
 

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Tehtaankadun ala-asteen koulun Järjestyssäännöt

Johtokunnan hyväksymä 8.3.2017

YLEISTÄ

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssääntöjä sovelletaan koulualueella ja kouluaikana.

Perusopetuslain § 29 mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti POL § 35.

TURVALLISUUS

Pysyn koulualueella koulupäivän aikana.

Liikun rauhallisesti kävellen sisätiloissa.

Huomioin toiset välitunnilla liikuttaessa ja välitunnilta sisään tultaessa.

En satuta toisia fyysisesti enkä henkisesti.

Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita.

HYVÄ KÄYTÖS

Saavun ajoissa oppitunneille.

Olen toisille kohtelias ja ystävällinen.

Kunnioitan toisen yksityisyyttä.

En ota toisen tavaroita ilman lupaa.

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Pidän koulun tilat siistinä.

Huolehdin yhteisistä tavaroista.

Käytän säästeliäästi vettä, sähköä ja koulumateriaaleja.

MOBIILILAITTEET

Käytän mobiililaitteita vain opettajan luvalla.

Kuvaaminen koulussa: Toisen henkilön kuvaaminen, videoiminen tai äänittäminen ja näiden julkaiseminen ilman lupaa on kiellettyä.

RANGAISTUKSET

Oppilasta rangaistaan tarvittaessa perusopetuslain § 35 ja § 36 mukaisesti.

Jouni Leivo

rehtori

Tehtaankadun ala-asteen koulu

09 310 82151

Henkilökuntamme yhteystiedot

Opettajien sähköpostit ovat tyyliä etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) (huom. poikkeus tuomas.a.riihimaki@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))

Opettajan tavoittaa parhaiten kuitenkin wilma-järjestelmän kautta eli laittamalla wilma-viestin opettajalle.

Rehtorin sähköpostiosoite on hel.fi-päätteinen eli se on jouni.leivo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) . Rehtorin tavoittaa parhaiten klo 8.00-15.30 välillä puhelimitse tai wilma-viestillä. 

Koulujen henkilökunta ei käytä huoltajien kanssa viestiliikenteeseen WhatsApp-sovellusta. Opettajat ja rehtori vastaavat viesteihin yleensä 24 h sisällä.

Opettajien työaika päättyy koulupäivän päättymiseen. Opettajilla ei ole työnantajan antamia henkilökohtaisia puhelimia. Olkaa ystävällisiä ja huomioikaa tämä viestittelyssä.

Rehtori Jouni Leivo
puh. 09 310 82151, jouni.leivo(at)hel.fi  yhteydenotot ma-pe 8.00-16.00

Koulusihteeri Sara Mashmool

09 310 338 26 sara.mashmool@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

paikalla tiistai-torstai klo 08.00 – 15.00

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Apulaisrehtorit 

Marianne Aaltonen puh. 09 310 82125, marianne.aaltonen(at)edu.hel.fi

Riitta Heikkinen puh. 09 310 38780, riitta.heikkinen(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja Etta Autio

Iltapäivätoiminta Nanokerho
Ryhmän tiedot:
044 582 0338 Ryhmä 1
040 577 1881 Ryhmä 2
tehtis@nanokerhot.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluisäntä Toivo Ahava
puh. 0401686278

Kouluravintola  Anu Härkönen
puh. 09 310 82162

kouluravintola.tehtaankatu@hel.fi

Opettajainhuone puh. 09 310 82154

Luokanopettajat ja aineopettajat

Tehtaankadun opettajat LV 2023-24  

1a Miia Parviainen

1b Sanna Ojala

1c Anna Adams  

2a Ritva Himanka

2b Simo Terho

2c Jaana Lauri  

3a Essi Suotula/ kevät 24 Ella Haapalinna

3b Karoliina Kangas/ kevät 24 Sini Salmela   

4a Ira Hietaranta

4b Alex Tiitinen

4c Marjaana Kalliokoski    

5a Tuomas Riihimäki

5b Anna-Elina Tiitinen/ kevät 24 Aliisa Okkonen   

6a Tapio Vartiainen

6b Riitta Lavonen-Meswani

6c Kaisa Ellala  

musiikkiUlla Husso    

englanti ja ranska Heli Glad ja Riitta Heikkinen

englanti ja ruotsi Juho Päivinen

laaja-alainen erityisopetus Lea Liski ja Marianne Aaltonen  

koulunkäyntiohjaajat Minttu Salmela ja Zoltan Lakner

rehtori Jouni Leivo

Koulunkäyntiavustajat


Minttu Salmela ja Zoltan Lakner 09 310 22069

Opinto-ohjaaja

Psykologi Riikka Tarpila, puh. 040 669 4781 riikka.tarpila(at)hel.fi   

paikalla ti, ke

Kuraattori Harri Hypén

puh. 09 310 86029 tai 040 336 0341, harri.hypen(at)hel.fi

paikalla ma ja pe (ke-iltapäivä)

Terveydenhoitajat 

Viola Takkinen  puh. 09 310 76220, paikalla ma, ti, pe 

Venla Ronkainen, paikalla ke

Koululääkäritavoittaa parhaiten terveydenhoitajan kautta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta puhelimitse numerosta 09 310 XXXXX.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat myös palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään.  

Nano-kerho ja Leikkipuisto Seppä toimivat itsenäisesti samoissa tiloissa koulun kanssa.  Huoltajien tulee ottaa yhteyttä suoraan iltapäivätoiminnan järjestävään tahoon, mikäli heillä on kysyttävää tai toiveita iltapäivätoiminnasta.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät jatkuvat 15.1.2024 alkaen

 

Tiistai

 

Pelit ja pelisuunnittelu (3–6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 14.30–16 

Paikka: Luokka 314 

Peliharrastuksessa päästään tutustumaan pelien sekä niiden suunnittelun maailmaan. Osallistujien toiveiden mukaan harrastuksessa suunnitellaan ja toteutetaan taikka pelataan erityyppisiä pelejä, kuten lautapelejä. Työskentely tapahtuu piirtäen, kirjoittaen ja askarrellen sekä mahdollisesti tietokoneella riippuen harrastuksen sisällöstä.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun

Järjestäjä: Maaria Klemetti / Harrastamisen Suomen malli 

 

Keskiviikko

Sanataide (3.-6.lk)
Keskiviikkoisin klo 15-16.30
Rikhardinkadun kirjasto, kokoushuone Ture
Kirjoitetaan yhdessä! Sanataidepajassa tutustutaan sanataiteen eri lajeihin ja haetaan omaa tapaa kirjoittaa rentojen harjoitusten kautta. Tärkeintä on löytää kielellä leikittelyn riemu ja rohkeus kokeilla: täällä ei tunneta sanaa ”epäonnistuminen”! Pajassa hyödynnetään myös Rikhardinkadun kirjaston luovuutta ruokkivia puitteita ja kirjojen lainausmahdollisuutta. Harrastus on maksuton. Aloitamme 28.2. Tervetuloa mukaan!
Ohjaaja: Toimittaja, sosionomi Emma Auvinen
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu sanataideharrastukseen tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
Järjestäjät: Natural Voices / Harrastamisen Suomen malli

Cuba mix (3–6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15-15 tai klo 15.15-16

Paikka: Annantalon tanssisalissa 

Vauhdikkaalla ja hauskalla kurssilla tutustutaan kuubalaisten tanssien eri lajeihin ikätasolle sopivalla tavalla. Kurssi sopii sekä pojille että tytöille. Kurssin aikana tutustutaan kuubalaisen salsan, sonin, rumban ja afron eri lajeihin. Opetuskieli on suomi, mutta tanssin lomassa tutustutaan myös espanjan kielen alkeisiin.  Ohjaaja: Jesús La Rosa Pérez.

Yhteystiedot: maestrojesuslarosaperez@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Tanssikoulu Sentimiento Manana / Harrastamisen Suomen malli 

 

Torstai

 

Koulukinon leffaharrastus (3–6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14.30–16 

Paikka: Luokat 312 ja 313 

Leffaharrastuksessa opit kaikenlaista uutta elokuvista ja niiden tekemisestä! Ideoimme omia tarinoita ja kokeilemme yhdessä elokuvanteon eri vaiheita. Tutustumme mm. näyttelemiseen, kuvaamiseen ja leikkaamiseen. Tule rohkeasti mukaan!  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteyshenkilö: saara.konttinen@koulukino.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 044 5680219  

Järjestäjä: Koulukino / Harrastamisen Suomen malli 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan koulun johtokunnan jäsenet

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Tehtaankadun ala-aste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Tehtaankatu 15-17, 00140 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Sisäänkäynti "vaihtoehtoinen sisäänkäynti"

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 4 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa automaattisesti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet toisella puolella.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 0.
 • Toimipisteessä on kiinteä induktiosilmukka juhlasalissa, liikuntasalissa.