Suomenlinnan ala-asteen koulu

Suomenlinnassa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Suomenlinnan ala-asteen koulu

Suomenlinnan saarella sijaitseva Suomenlinnan ala-asteen koulu on pieni, aktiivinen kyläkoulu, jossa on luokat 1-6. Oppilaita koulussa on noin 60.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Pienessä koulussamme kaikilla on mahdollisuus tuntea toisensa. Koulun päivittäisessä arjessa harjoitellaan taitoja toimia yhdessä yli ikäryhmien ja luokkarajojen, keskustellaan, puhutaan ja kuunnellaan toisia. Oppilaita ohjataan välittämisen ja yhteilöllisyyden ilmapiiriin. Isojen ja pienten kummiluokkamalli mahdollistaa kaksivuotisen yhteistoiminnan harjoittelun samalla kokoonpanolla.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään muun oppimateriaalin ohella.

Kieliohjelma

  • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
  • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ranska
  • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit
Suomenlinnan koulussa

1.6.2023

Muiden ottaminen huomioon 

10  
Oppilas käyttäytyy muita kohtaan erittäin ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen.  
Hän toimii aktiivisesti kaikkien hyvän olon puolesta.  
Hänellä on rohkeutta puolustaa hyvää ja toimia kiusaamisen vastaisesti.  
Hän toimii aina rehellisesti.  

9  
Oppilas käyttäytyy muita kohtaan ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen. 
Hän edistää kaikkien hyvää oloa.  
Hän uskaltaa toimia kiusaamisen vastaisesti.  
Hän toimii aina rehellisesti.  

8  
Oppilas käyttäytyy muita kohtaan useimmiten ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen.  
Hän ei ole ollut osallinen kiusaamistilanteissa.  
Hän pyrkii toimimaan rehellisesti.  

7  
Oppilaalla on toisinaan vaikeuksia käyttäytyä muita kohtaan ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen.  
Hän on ollut osallisena kiusaamistilanteissa.  
Hänellä on joskus vaikeuksia toimia rehellisesti.  

6  
Oppilaalla on vaikeuksia käyttäytyä muita kohtaan ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen.  
Hän on toistuvasti ollut osallisena kiusaamistilanteissa.  
Hänellä on vaikeuksia toimia rehellisesti.  

5  
Oppilaalla on suuria vaikeuksia käyttäytyä muita kohtaan ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen.  
Hän on jatkuvasti ollut osallisena kiusaamistilanteissa. 
Hän ei juurikaan toimi rehellisesti. 


Oppilas ei ole omaksunut koulun asettamia tavoitteita. 

  

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot  

10  
Oppilas tulee erittäin hyvin toimeen muiden oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa. 
Hän osallistuu yhteiseen keskusteluun rakentavasti kuunnellen.   

9  
Oppilas tulee hyvin toimeen muiden oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa. 
Hän osallistuu yhteiseen keskusteluun rakentavasti kuunnellen. 

8  
Oppilas tulee toimeen muiden oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa. 
Hän osallistuu yhteiseen keskusteluun muita kuunnellen. 

7  
Oppilas tulee vaihtelevasti toimeen oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa. 
Hän osallistuu kehotuksesta yhteiseen keskusteluun. 

6  
Oppilas toimii vuorovaikutustilanteissa välinpitämättömästi muita kohtaan. 
Hän kieltäytyy usein yhteistyöstä. 

5  
Oppilas osoittaa suurta välinpitämättömyyttä koulua ja sen jäseniä kohtaan. 

4  
Oppilas ei ole omaksunut koulun asettamia tavoitteita. 

Tehtävät, välineet ja ympäristö  

10  
Oppilas kantaa esimerkillisesti ja omatoimisesti vastuuta työskentelystään, kouluympäristöstä ja työvälineistä. 
Hän edistää toiminnallaan ympäristön viihtyisyyttä.  

9  
Oppilas kantaa omatoimisesti vastuuta työskentelystään, kouluympäristöstä ja työvälineistä. 
Hän edistää toiminnallaan ympäristön viihtyisyyttä.  

8   
Oppilas kantaa vastuuta työskentelystään, kouluympäristöstä ja työvälineistä. 
Hän pyrkii edistämään toiminnallaan ympäristön viihtyisyyttä.  

7   
Oppilas pyrkii kantamaan vastuuta työskentelystään, kouluympäristöstä ja työvälineistä. 
Hän tarvitsee toisinaan tukea edistääkseen ympäristön viihtyisyyttä. 

6  
Oppilas harjoittelee vastuun ottamista työskentelystään, kouluympäristöstä ja työvälineistä. 
Hänellä on vaikeuksia kantaa vastuuta ympäristön viihtyisyydestä.  

5  
Oppilas suhtautuu piittaamattomasti työskentelyynsä, kouluympäristöön ja työvälineisiin.   
Hän aiheuttaa vahinkoa ympäristölle.   

4  
Oppilas ei ole omaksunut koulun asettamia tavoitteita. 

  

Sääntöjen noudattaminen  

10  
Oppilas noudattaa koulun sääntöjä poikkeuksetta ja osallistuu sääntöjen laatimiseen rakentavasti.  
Hän käyttäytyy esimerkillisesti ja vastuuntuntoisesti sekä tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti. 
Hän ei aiheuta työrauhaongelmia.  
Hän käy säännöllisesti koulua. 

9  
Oppilas noudattaa koulun sääntöjä.  
Hän käyttäytyy asiallisesti ja vastuuntuntoisesti sekä tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.  
Hän ei aiheuta työrauhaongelmia.  
Hän käy säännöllisesti koulua. 

8  
Oppilas noudattaa useimmiten koulun sääntöjä. 
Hän käyttäytyy yleensä asiallisesti, yhteistyökykyisesti ja vastuuntuntoisesti sekä tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.  
Hän ei yleensä aiheuta työrauhaongelmia, huomautus tehoaa.  
Hän käy säännöllisesti koulua.  

7  
Oppilaalla on ajoittain vaikeuksia toimia sääntöjen mukaisesti.  
Hänellä on toisinaan vaikeuksia käyttäytyä tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.  
Hän ei aina toimi luotettavasti ilman valvontaa.  
Hän suhtautuu ohjeisiin vastentahtoisesti ja häiritsee oppitunteja.  
Hän käy yleensä säännöllisesti koulua. 

6  
Oppilaalla on usein vaikeuksia toimia sääntöjen mukaisesti.  
Hänellä on usein vaikeuksia käyttäytyä tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.  
Hän suhtautuu kielteisesti tehtäviin ja ohjeisiin sekä häiritsee oppitunteja estäen käyttäytymisellään työskentelyä.  
Hän on ollut luvattomasti poissa koulusta. 


Oppilaalla on suuria vaikeuksia toimia sääntöjen mukaisesti.  
Hän ei juurikaan käyttäydy tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.  
Hän aiheuttaa suuria vaikeuksia koko ryhmän työskentelylle.  
Hän on usein luvattomasti poissa koulusta. 


Oppilas ei ole omaksunut koulun asettamia tavoitteita. 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Syksyllä 2022 oppilaskunnan hallitus laati järjestysssäännnöistä lyhyen version. 

Järjestyssäännöt lyhyesti:
1. Huolehdin itsestäni ja tavaroistani.
2. Otan toiminnassani muut huomioon. 
3. Kunnioitan ympäristöäni ja huolehdin siitä.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri Susanne Weckman
puh. 09 310 21554, susanne.weckman(at)hel.fi

Kanslia on avoinna oppilaille välituntisin 8.45-14.00.
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkilötietojen muutoksista.

Koulunjohtaja vs. Marjo Latvala (syyslukukausi 2023)
puh. 09 310 32150, 040 688 7458
marjo.latvala(at)hel.fi

Varajohtaja Juho Lehto
puh. 09 3108 2186, juho.lehto(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja Sanni Puikkonen

Iltapäivätoiminta / Liikkis Sari Wicklund
puh. 0400 467 128, sari.wicklund(at)hel.fi

Iltapäivätoiminnan ohjaajat / Liikkis
Petteri Heikkilä ja Susanne Weckman
puh. 040 777 6802

Kohdevastaava Noora Miettinen
puh. 050 436 8512
kv.suomenlinna(at)sol.fi

Kouluruokailu Anne Sorvali
puh. 09 310 78934

Opettajat lukuvuonna 2023-2024

Tiina Antikainen, koulunjohtaja, virkavapaalla

Marjo Latvala, vs. koulunjohtaja (syksy 2023), resurssiopettaja

Juho Lehto, varajohtaja, 2. ja 6. luokka

Mervi Miettinen, 3. ja 4. luokka

Jani Kiiskilä, 1. ja 5. luokka

Leila Uosukainen, EN, RA, RU

Erityisopettaja Laura Kairamo
puh. 09 310 82186

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi.
Yhteydet opettajiin saa Wilman (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta, sähköpostitse tai puhelimitse.

Koulunkäyntiavustaja

Susanne Weckman

Psykologi (ei tällä hetkellä tiedossa)

Kuraattori  Hanna Lehtimäki
puh. 09 310 71914
hanna.lehtimaki(at)hel.fi

Terveydenhoitaja Laura Anttila
puh.  09 310 52061
laura.anttila(at)hel.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.00-8.45. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta koulunjohtajalta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Mikon bändi- ja soittotunnit

Bändituntien kesto on 60 minuuttia, pari- ja yksityistuntien 30 minuuttia.
Opetuspäivä keskiviikko (iltapäivä), 12 kertaa/lukukausi
Yksilötunnit 275€/lukukausi
Paritunnit 180€/hlö/lukukausi
Bändi 140€/hlö/lukukausi

Kuoro

Vetäjänä Kaisa Leskinen.
Opetuspäivä tiistai kello 16-17
Hinta: 100€/lukukausi

Eväitä ja esityksiä

Tiistaisin kello 14.30-15.15 (1.-3. luokkalaiset) ja
kello 15.15-16.00 (4.-6. luokkalaiset),
retkikerrat pidempiä, 8 opetuskertaa.
Hinta: 140€ (hinta sisältää liput esityksiin, mutta ei HSL-lippuja)

Keramiikkakerho

Vetäjänä Tiina Tarvainen.
Kaksi ryhmää: torstaisin 14-16 ja 16-18,
10 kerhokertaa
Hinta: 170€/lukukausi"

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

MAANANTAI
Aikido (3.–6.lk)
Aika: Maanantaisin klo 13.45–14.45
Paikka: Liikuntasali
Ohjaaja: Graziella Wik 3.Dan Aikido
Ilmoittautuminen: https://awase.myclub.fi/flow/events/5844832 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteystiedot: Grazu 050 337 4547/ awase@awase.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Järjestäjä: Awase ry /Harrastamisen Suomen malli

TIISTAI
Animaatio (3.–6.lk)
Aika: Tiistaisin klo 14.30–16
Paikka: Musa-/draamaluokka
Ilmoittautuminen: https://forms.gle/t1B1dTFPPYTtJS389 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Järjestäjä: Sarjakuvaseura / Harrastamisen Suomen malli 

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Huoltajat:

Sanni Puikkonen, puheenjohtaja
Mari Wainio, varapuheenjohtaja
Antti Kangas
Miikka Lemström
Mirkka Kivilehto

Opettajat:

Jani Kiiskilä

Henkilökunta:

Susanne Weckman

Suomenlinnan ala-asteen koulu                       1/2023
Johtokunta
Suomenlinna C 55
00190 Helsinki
p. 0931032150

                                                                                                                                                 Pöytäkirja

 

Kokouspaikka: Suomenlinnan ala-asteen koulu

Kokousaika: keskiviikko 22.3.2023 klo 18.00

Paikalla:           Mari Wainio, pj

                          Antti Kangas
                          Mirkka Kivilehto
                          Miikka Lemström

                          Jani Kiiskilä

                          Susanne Weckman
                          Siiri Larmola, oppilaskunnan edustaja
                          Eleonora Sippola, oppilaskunnan edustaja

                          Tiina Antikainen, esittelijä ja sihteeri

                           

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanne Weckman ja Jani Kiiskilä

4§ Esityslistan hyväksyminen 
Johtokunta hyväksyi esityslistan.

5§ Asia: Suomenlinnan ala-asteen koulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman esittely ja vahvistaminen. 

Suomenlinnan ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset. 

Esittelijän perustelut: 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. 

Suomenlinnan ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 809 507 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 68 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 71 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

6§ Muut asiat
6. luokan leirikoulun suunnitelman esittely ja hyväksyminen.
Siiri Larmola ja Eleonora Sippola esittelivät leirikoulusuunnitelman.

Johtokunta päättää hyväksyä 6. luokan leirikoulusuunnitelman sellaisenaan. 

7 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.46

 

 

 

 
 

Kokouspaikka: Suomenlinnan ala-aste
Kokousaika: keskiviikko 31.5.2023 klo 17.30

Paikalla: Sanni Puikkonen, pj
Antti Kangas
Mirkka Kivilehto
Miikka Lemström
Jani Kiiskilä
Susanne Weckman
Siiri Larmola, oppilaskunnan edustaja
Eleonora Sippola, oppilaskunnan edustaja
Tiina Antikainen, esittelijä ja sihteeri

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.35

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanne Weckman ja Jani Kiiskilä.

4§ Esityslistan hyväksyminen
Johtokunta hyväksyi esityslistan.

5§ Asia: Suomenlinnan ala-asteen koulun vuoden 2022-2023 toimintakertomuksen esittely.
Koulunjohtaja Tiina Antikainen esitteli Suomenlinnan ala-asteen koulun vuoden 2022-2023 toimintakertomuksen.

6§ Asia: 5. luokan syksyn leirikoulun suunnitelman esittely ja hyväksyminen.
Koulunjohtaja Tiina Antikainen esitteli 5. luokan syksyn leirikoulusuunnitelman. Johtokunta päätti hyväksyä suunnitelman sellaisenaan.

7§ Muut asiat
Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ole.

8 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

 

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Suomenlinnan ala-asteen koulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Suomenlinna C 55, 00190 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

  • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
  • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu ja siinä on liikkumista ohjaavaa pintamateriaalia.

Pääsisäänkäynti

  • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
  • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
  • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

  • Toimipiste sijaitsee samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
  • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.