Suomenlinnan ala-asteen koulu

Suomenlinnassa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Suomenlinnan ala-asteen koulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Suomenlinna C 55, 00190 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 19301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisjohtaja
Jani Kiiskilä
jani.kiiskila@edu.hel.fi

Koulunjohtaja
Marjo Latvala
+358 9 310 32150
marjo.latvala@hel.fi

Koulusihteeri
Susanne Weckman
+358 9 310 21554
susanne.weckman@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti
ranska
ruotsi

Suomenlinnan saarella sijaitseva Suomenlinnan ala-asteen koulu on pieni, aktiivinen kyläkoulu, jossa on luokat 1-6. Oppilaita koulussa on noin 60.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Pienessä koulussamme kaikilla on mahdollisuus tuntea toisensa. Koulun päivittäisessä arjessa harjoitellaan taitoja toimia yhdessä yli ikäryhmien ja luokkarajojen, keskustellaan, puhutaan ja kuunnellaan toisia. Oppilaita ohjataan välittämisen ja yhteilöllisyyden ilmapiiriin. Isojen ja pienten kummiluokkamalli mahdollistaa kaksivuotisen yhteistoiminnan harjoittelun samalla kokoonpanolla.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään muun oppimateriaalin ohella.

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ranska
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Kevätjuhla lauantaina 1.6.2024 klo 8.15

Kokoonnumme koulun pihalla jo aamutuimaan hyvästelemaan kuudesluokkalaiset, ottamaan vastaan tulevat ekaluokkalaiset sekä toivottamaan kaikille oppilaille hyvää kesää. Tarjolla Suomenlinnailmiön aamupalabuffet.

Syyslukukausi 2024 alkaa to 8.8.2024

Lukuvuosi 2024-2025 alkaa torstaina 8. elokuuta klo 9.00. Tervetuloa aloittamaan uutta kouluvuotta!

Jos oppilas on pois koulusta

Sairauspoissaolot ilmoitetaan Wilman kautta heti sairauspäivän aamuna.

Muihin 1-5 päivän poissaoloihin pitää hakea lupa opettajalta.

Yli 5 päivän poissaoloon pitää hakea lupa rehtorilta Wilman kautta.

Oppivelvollisuus jatkuu myös poissaolon aikana. Huoltajan velvollisuutena on valvoa, että oppilas huolehtii koulutehtävistä ja etenee opinnoissa poissaolosta huolimatta.

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit
Suomenlinnan koulussa

1.6.2023

Muiden ottaminen huomioon 

10  
Oppilas käyttäytyy muita kohtaan erittäin ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen.  
Hän toimii aktiivisesti kaikkien hyvän olon puolesta.  
Hänellä on rohkeutta puolustaa hyvää ja toimia kiusaamisen vastaisesti.  
Hän toimii aina rehellisesti.  

9  
Oppilas käyttäytyy muita kohtaan ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen. 
Hän edistää kaikkien hyvää oloa.  
Hän uskaltaa toimia kiusaamisen vastaisesti.  
Hän toimii aina rehellisesti.  

8  
Oppilas käyttäytyy muita kohtaan useimmiten ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen.  
Hän ei ole ollut osallinen kiusaamistilanteissa.  
Hän pyrkii toimimaan rehellisesti.  

7  
Oppilaalla on toisinaan vaikeuksia käyttäytyä muita kohtaan ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen.  
Hän on ollut osallisena kiusaamistilanteissa.  
Hänellä on joskus vaikeuksia toimia rehellisesti.  

6  
Oppilaalla on vaikeuksia käyttäytyä muita kohtaan ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen.  
Hän on toistuvasti ollut osallisena kiusaamistilanteissa.  
Hänellä on vaikeuksia toimia rehellisesti.  

5  
Oppilaalla on suuria vaikeuksia käyttäytyä muita kohtaan ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen.  
Hän on jatkuvasti ollut osallisena kiusaamistilanteissa. 
Hän ei juurikaan toimi rehellisesti. 


Oppilas ei ole omaksunut koulun asettamia tavoitteita.   

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot  

10  
Oppilas tulee erittäin hyvin toimeen muiden oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa. 
Hän osallistuu yhteiseen keskusteluun rakentavasti kuunnellen.   

9  
Oppilas tulee hyvin toimeen muiden oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa. 
Hän osallistuu yhteiseen keskusteluun rakentavasti kuunnellen. 

8  
Oppilas tulee toimeen muiden oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa. 
Hän osallistuu yhteiseen keskusteluun muita kuunnellen. 

7  
Oppilas tulee vaihtelevasti toimeen oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa. 
Hän osallistuu kehotuksesta yhteiseen keskusteluun. 

6  
Oppilas toimii vuorovaikutustilanteissa välinpitämättömästi muita kohtaan. 
Hän kieltäytyy usein yhteistyöstä. 

5  
Oppilas osoittaa suurta välinpitämättömyyttä koulua ja sen jäseniä kohtaan. 

4  
Oppilas ei ole omaksunut koulun asettamia tavoitteita. 

Tehtävät, välineet ja ympäristö  

10  
Oppilas kantaa esimerkillisesti ja omatoimisesti vastuuta työskentelystään, kouluympäristöstä ja työvälineistä. 
Hän edistää toiminnallaan ympäristön viihtyisyyttä.  

9  
Oppilas kantaa omatoimisesti vastuuta työskentelystään, kouluympäristöstä ja työvälineistä. 
Hän edistää toiminnallaan ympäristön viihtyisyyttä.  

8   
Oppilas kantaa vastuuta työskentelystään, kouluympäristöstä ja työvälineistä. 
Hän pyrkii edistämään toiminnallaan ympäristön viihtyisyyttä.  

7   
Oppilas pyrkii kantamaan vastuuta työskentelystään, kouluympäristöstä ja työvälineistä. 
Hän tarvitsee toisinaan tukea edistääkseen ympäristön viihtyisyyttä. 

6  
Oppilas harjoittelee vastuun ottamista työskentelystään, kouluympäristöstä ja työvälineistä. 
Hänellä on vaikeuksia kantaa vastuuta ympäristön viihtyisyydestä.  

5  
Oppilas suhtautuu piittaamattomasti työskentelyynsä, kouluympäristöön ja työvälineisiin.   
Hän aiheuttaa vahinkoa ympäristölle.   

4  
Oppilas ei ole omaksunut koulun asettamia tavoitteita.   

Sääntöjen noudattaminen  

10  
Oppilas noudattaa koulun sääntöjä poikkeuksetta ja osallistuu sääntöjen laatimiseen rakentavasti.  
Hän käyttäytyy esimerkillisesti ja vastuuntuntoisesti sekä tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti. 
Hän ei aiheuta työrauhaongelmia.  
Hän käy säännöllisesti koulua. 

9  
Oppilas noudattaa koulun sääntöjä.  
Hän käyttäytyy asiallisesti ja vastuuntuntoisesti sekä tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.  
Hän ei aiheuta työrauhaongelmia.  
Hän käy säännöllisesti koulua. 

8  
Oppilas noudattaa useimmiten koulun sääntöjä. 
Hän käyttäytyy yleensä asiallisesti, yhteistyökykyisesti ja vastuuntuntoisesti sekä tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.  
Hän ei yleensä aiheuta työrauhaongelmia, huomautus tehoaa.  
Hän käy säännöllisesti koulua.  

7  
Oppilaalla on ajoittain vaikeuksia toimia sääntöjen mukaisesti.  
Hänellä on toisinaan vaikeuksia käyttäytyä tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.  
Hän ei aina toimi luotettavasti ilman valvontaa.  
Hän suhtautuu ohjeisiin vastentahtoisesti ja häiritsee oppitunteja.  
Hän käy yleensä säännöllisesti koulua. 

6  
Oppilaalla on usein vaikeuksia toimia sääntöjen mukaisesti.  
Hänellä on usein vaikeuksia käyttäytyä tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.  
Hän suhtautuu kielteisesti tehtäviin ja ohjeisiin sekä häiritsee oppitunteja estäen käyttäytymisellään työskentelyä.  
Hän on ollut luvattomasti poissa koulusta. 


Oppilaalla on suuria vaikeuksia toimia sääntöjen mukaisesti.  
Hän ei juurikaan käyttäydy tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.  
Hän aiheuttaa suuria vaikeuksia koko ryhmän työskentelylle.  
Hän on usein luvattomasti poissa koulusta. 


Oppilas ei ole omaksunut koulun asettamia tavoitteita. 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Syksyllä 2022 oppilaskunnan hallitus laati järjestyssäännnöistä lyhyen version. 

Järjestyssäännöt lyhyesti:
1. Huolehdin itsestäni ja tavaroistani.
2. Otan toiminnassani muut huomioon. 
3. Kunnioitan ympäristöäni ja huolehdin siitä.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri 

Susanne Weckman
+358 9 3102 1554(Linkki aloittaa puhelun)
susanne.weckman@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kanslia on avoinna oppilaille välituntisin 8.45-14.00.
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkilötietojen muutoksista.

Koulunjohtaja vs. 

Marjo Latvala (lukuvuosi 2023-2024)
+358 9 3103 2150(Linkki aloittaa puhelun), +358 40 688 7458(Linkki aloittaa puhelun)
marjo.latvala@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Varajohtaja 

Jani Kiiskilä
jani.kiiskila@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja 

Sanni Puikkonen

Iltapäivätoiminta 

Liikkis Sari Wicklund
+358 400 467 128(Linkki aloittaa puhelun)
sari.wicklund@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Iltapäivätoiminnan ohjaajat / Liikkis

Petteri Heikkilä ja Susanne Weckman
+358 40 777 6802(Linkki aloittaa puhelun)

Kohdevastaava 

Noora Miettinen
+358 50 436 8512(Linkki aloittaa puhelun)
kv.suomenlinna@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluruokailu 

Anne Sorvali
+358 9 310 78934(Linkki aloittaa puhelun)

Opettajat lukuvuonna 2023-2024

 • Tiina Antikainen, koulunjohtaja, virkavapaalla
 • Marjo Latvala, vs. koulunjohtaja, resurssiopettaja
 • Jani Kiiskilä, varajohtaja, 1. ja 5. luokka
 • Juho Lehto, 2. ja 6. luokka
 • Mervi Miettinen, 3. ja 4. luokka
 • Leila Uosukainen, EN, RA, RU
 • Laura Kairamo, erityisopettaja

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa etunimi.sukunimi@)edu.hel.fi.
Yhteydet opettajiin saa Wilman(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta, sähköpostitse tai puhelimitse.

Koulunkäyntiavustaja

Susanne Weckman

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.00-8.45. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta koulunjohtajalta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat. 

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat myös palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään.   

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Mikon bändi- ja soittotunnit

Bändituntien kesto on 60 minuuttia, pari- ja yksityistuntien 30 minuuttia.
Opetuspäivä keskiviikko (iltapäivä), 12 kertaa/lukukausi
Yksilötunnit 275€/lukukausi
Paritunnit 180€/hlö/lukukausi
Bändi 140€/hlö/lukukausi

Kuoro

Vetäjänä Kaisa Leskinen.
Opetuspäivä tiistai kello 16-17
Hinta: 100€/lukukausi

Eväitä ja esityksiä

Tiistaisin kello 14.30-15.15 (1.-3. luokkalaiset) ja
kello 15.15-16.00 (4.-6. luokkalaiset),
retkikerrat pidempiä, 8 opetuskertaa.
Hinta: 140€ (hinta sisältää liput esityksiin, mutta ei HSL-lippuja)

Keramiikkakerho

Vetäjänä Tiina Tarvainen.
Kaksi ryhmää: torstaisin 14-16 ja 16-18,
10 kerhokertaa
Hinta: 170€/lukukausi"

 

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Huoltajat:

Sanni Puikkonen, puheenjohtaja
Mari Wainio, varapuheenjohtaja
Antti Kangas
Miikka Lemström
Mirkka Kivilehto

Opettajat:

Jani Kiiskilä

Henkilökunta:

Susanne Weckman

Suomenlinnan ala-asteen koulu                       1/2023
Johtokunta
Suomenlinna C 55
00190 Helsinki
p. 0931032150

                                                                                                                                                 Pöytäkirja

 

Kokouspaikka: Suomenlinnan ala-asteen koulu

Kokousaika: keskiviikko 22.3.2023 klo 18.00

Paikalla:           Mari Wainio, pj

                          Antti Kangas
                          Mirkka Kivilehto
                          Miikka Lemström

                          Jani Kiiskilä

                          Susanne Weckman
                          Siiri Larmola, oppilaskunnan edustaja
                          Eleonora Sippola, oppilaskunnan edustaja

                          Tiina Antikainen, esittelijä ja sihteeri

                           

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanne Weckman ja Jani Kiiskilä

4§ Esityslistan hyväksyminen 
Johtokunta hyväksyi esityslistan.

5§ Asia: Suomenlinnan ala-asteen koulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman esittely ja vahvistaminen. 

Suomenlinnan ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset. 

Esittelijän perustelut: 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. 

Suomenlinnan ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 809 507 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 68 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 71 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

6§ Muut asiat
6. luokan leirikoulun suunnitelman esittely ja hyväksyminen.
Siiri Larmola ja Eleonora Sippola esittelivät leirikoulusuunnitelman.

Johtokunta päättää hyväksyä 6. luokan leirikoulusuunnitelman sellaisenaan. 

7 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.46

 

 

 

 
 

Kokouspaikka: Suomenlinnan ala-aste
Kokousaika: keskiviikko 31.5.2023 klo 17.30

Paikalla: Sanni Puikkonen, pj
Antti Kangas
Mirkka Kivilehto
Miikka Lemström
Jani Kiiskilä
Susanne Weckman
Siiri Larmola, oppilaskunnan edustaja
Eleonora Sippola, oppilaskunnan edustaja
Tiina Antikainen, esittelijä ja sihteeri

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.35

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanne Weckman ja Jani Kiiskilä.

4§ Esityslistan hyväksyminen
Johtokunta hyväksyi esityslistan.

5§ Asia: Suomenlinnan ala-asteen koulun vuoden 2022-2023 toimintakertomuksen esittely.
Koulunjohtaja Tiina Antikainen esitteli Suomenlinnan ala-asteen koulun vuoden 2022-2023 toimintakertomuksen.

6§ Asia: 5. luokan syksyn leirikoulun suunnitelman esittely ja hyväksyminen.
Koulunjohtaja Tiina Antikainen esitteli 5. luokan syksyn leirikoulusuunnitelman. Johtokunta päätti hyväksyä suunnitelman sellaisenaan.

7§ Muut asiat
Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ole.

8 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

 

Kokousaika: keskiviikkona 27.9.2023 klo 17.45

Kokouspaikka: Suomenlinnan ala-asteen koulu

 

Paikalla: Mari Wainio, pj.

Kaisa Luodekari

Miikka Lemström

Mirkka Kivilehto

Jani Kiiskilä

Susanne Weckmann

Kukka Pallasmaa, oppilaskunnan edustaja

Emma Heikkilä, oppilaskunnan edustaja

Marjo Latvala, esittelijä ja sihteeri

 

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.51.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanne Weckman ja Jani Kiiskilä.

Kokouksen esityslista

Johtokunta hyväksyi esityslistan.

5§  Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen johtokunnan oppilasedustajille

 Johtokunta myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan oppilasedustajille.

Lukuvuoden 2023–24 toimintasuunnitelman esittely

Vs. koulunjohtaja Marjo Latvala esitteli lukuvuoden 2023–24 toimintasuunnitelman. 

Johtokunta hyväksyi toimintasuunnitelman.

7§ LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2024–2025

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).

Lukuvuonna 2024–2025 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 187 työpäivää.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024–2025:

1. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma).

Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi hieman yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

2. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 12.8.2024 (ma) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 1.1.2025 (ke).

Työaika alkaa keväällä 2.1.2025 (to) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

Oppilaat äänestivät luokissa vaihtoehdoista ja vaihtoehto 1 sai eniten ääniä oppilailta. Oppilaskunnan hallitus vahvisti äänestystuloksen kokouksessaan 26.9.2023.

Johtokunta kannattaa vaihtoehtoa 1.

Muut asiat

Johtokunnan varsinainen jäsen Mari Wainio ja varajäsen Santtu Parkkonen jättävät paikkansa johtokunnan huoltajajäseninä. Heidän tilalleen johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi tulee Sofia Koski ja varajäseneksi Jussi Kaisjoki.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18. 35

JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA

Kokouspaikka: Suomenlinnan ala-asteen koulu
Kokousaika: torstai 21.3.2024 klo 17.45

Paikalla:
Sanni Puikkonen, pj.
Jussi Kaisjoki
Mirkka Kivilehto
Miikka Lemström
Kaisa Luodekari
Jani Kiiskilä
Susanne Weckman
Emma Heikkilä, oppilaskunnan edustaja
Kukka Pallasmaa, oppilaskunnan edustaja
Marjo Latvala, esittelijä ja sihteeri

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17. 52

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanne Weckman ja Jani Kiiskilä.

4§ Esityslistan hyväksyminen
Johtokunta hyväksyi esityslistan.

5§ Suomenlinnan ala-asteen koulun vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman esittely ja vahvistaminen.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 12.12. 2023 §275 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2024 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 §9 ja muutospäätöksellä 14.2.2024 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2024-31.12.2024.
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 12.12.2024 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun määrärahojen vastuuhenkilö.
Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 ja 14.2.2024 palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat, joiden pohjalta perusopetusjohtaja päätti 29.2.2024 kehyksen talousarviovuodeksi 2024 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.
Suomenlinnan ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 739 916. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, joka kevään 2024 osalta on 58 oppilasta ja syksyn ennusteen2024 osalta 51 oppilasta.
Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0, 955% henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.
Ehdotus: Suomenlinnan ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

6§ Muut asiat
Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Mirkka Kivilehto.

7§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18. 35

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Suomenlinnan ala-asteen koulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Suomenlinna C 55, 00190 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu ja siinä on liikkumista ohjaavaa pintamateriaalia.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipiste sijaitsee samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.