Strömbergin ala-asteen koulu

Pitäjänmäessä sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Strömbergin ala-asteen koulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Takomotie 13, 00380 Helsinki Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 38301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Salla Kavén
+358 9 310 82352
salla.kaven@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Sari Orasmaa
+358 9 310 82469
sari.orasmaa@hel.fi

Rehtori
Päivi Katila
+358 9 310 80593
paivi.katila@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti
ranska
ruotsi

Tarjolla sali

Tervetuloa Strömbergin kouluun!

Strömbergin koulu on perusopetuksen osalta ala-asteen koulu, jossa on luokat 1-6. Erityisopetuksen luokista yksi (toiminta-alueittain järjestetty opetus) toimii luokka-asteilla 0-9 ja pidennetyn oppivelvollisuuden luokat (kaksi POY-luokkaa ja autismiluokka) toimivat luokka-asteilla 0-6. Oppilaita koulussa on tällä hetkellä n. 200. Koulu sijaitsee Strömbergin alueella Pitäjänmäessä.

Meidän koulu

Strömbergin koulussa toimitaan freinetpedagogisesti. Asioita opiskellaan mahdollisimman toiminnallisesti. Hyviin tapoihin panostetaan joka päivä. Kotien vastuuta kasvatuksesta korostetaan. Vanhemmat ovat tervetulleita luokkaan auttamaan ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja opintoretkiin. Avoimuus luo luottamusta.

Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen on olennaista freinetpedagogiikassa. Opiskeluun kuuluu käytännön vastuutehtäviä: kasvien hoitoa, kirjaston hoitoa, yhteisöllisen liikunnan järjestämistä ja yhdenvertaisuuden edistämistä. Vastuutehtäviin kuuluu myös vieraiden ohjaamista, toisten auttamista ja yhteisistä tiloista huolehtimista. Vastuutehtävät ovat osa opetussuunnitelman ympäristö- ja tapakasvatusta.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Koulussamme opiskellaan monipuolisia työtapoja käyttäen. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Oppiaineiden sisältöjä tutkitaan ja tarkastellaan ilmiölähtöisesti. Oppitunneilla voi olla mukana useita koulun aikuisia, kuten koulunkäynninohjaaja, erityisopettaja tai resurssiopettaja.

Koulu valitsee pedagogisesti sopivimmat oppimateriaalit, jotka ovat oppilaille maksuttomia.

Koulumme toiminnan pohjana on yhteisöllisyys, joka korostuu aktiivisessa juhlakulttuurissamme.

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ranska
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Kiitos kuluneesta lukuvuodesta ja hyvin tehdystä työstä!

Ansaittua ja Rentouttavaa Kesälomaa jokaiselle!

Syyslukukausi alkaa torstaina 8.8. klo 9.

Ensimmäiset koulupäivät (to-pe) ovat kaikilla oppilailla klo 9-12.

Lukujärjestyksen saa perjantaina 9.8. ja lukujärjestyksen mukaan toimitaan alkaen maanantaista 12.8.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, oppimiskeskustelut sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssääntöjä sovelletaan koulualueella ja kouluaikana.

Koulualueen määrittely

 • Koulualueen muodostavat koulurakennus ja etu- ja takapiha
 • Koulualuetta eivät ole parkkipaikat, Kisällin piha, leikkikenttä ja urheilukenttä
 • Välituntialueen muodostavat koulun etupiha, leikkikenttä ja urheilukenttä

Kouluajan määrittely

 • Järjestyssääntöjä noudatetaan varsinaisena koulun työpäivänä oppi- ja välitunneilla sekä koulumatkoilla
 • Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun toimintasuunnitelmaan kirjatussa koulun ulko-puolisessa toiminnassa sekä koulun puitteissa tapahtuvassa vapaa-ajan toiminnassa.

Käyttäytyminen koulussa

 • Käyttäydymme kohteliaasti.
 • Liikumme sisällä rauhallisesti ja metelöimättä.
 • Emme hauku emmekä kiusaa toisia. Kiusaamisesta ilmoitamme aikuiselle.
 • Kuuntelemme kaikkia koulun aikuisia ja noudatamme heidän ohjeitaan.

Oppitunnit

 • Tulemme ajoissa tunnille.
 • Annamme kaikille työrauhan.
 • Kännyköitä käytämme sovitusti.
 • Huolehdimme omista tehtävistämme ja tavaroistamme.
 • Arvostamme toisten tavaroita ja töitä.
 • Emme poistu luokasta ilman lupaa.

Välitunnit

 • Välitunnin vietämme koulun välituntialueella.
 • Pukeudumme sään mukaan.
 • Sisälläoloon tarvitsemme opettajan luvan.
 • Otamme kaikki välituntileikkeihin. Emme huijaa.

Ruokailu

 • Muistamme hyvät pöytätavat.
 • Annamme kaikille ruokarauhan.

Koulun omaisuuden käsittely

 • Emme ota emmekä vahingoita koulun yhteisiä tavaroita ja pidämme niistä huolta.
 • Pidämme huolta ympäristön viihtyisyydestä.
 • Oleskelu ja liikkuminen koulun alueella muina aikoina
 • Käyttäydymme hyvin.
 • Emme sotke.

Retket, opintokäynnit ja koulumatkat

 • Liikennevälineissä ja koulun alueen ulkopuolella noudatamme hyviä käytöstapoja ja yhdessä sovittuja ohjeita. Emme hauku emmekä kiusaa toisia.

Niissä asioissa, joita ei erikseen järjestyssäännöissä mainita noudatetaan perusopetuslakia ja -asetusta sekä muita peruskoulun toimintaan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä.

Tämän lisäksi noudatamme luokan yhteisiä sääntöjä.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Strömbergin ala-asteen koulu
Käyntiosoite: Takomotie 13, 00380 Helsinki
Postiosoite: PL 38301, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä kello 8-15

Koulusihteeri 

Sari Orasmaa
puh. 040 334 1116
sari.orasmaa@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Koulusihteeri on tavattavissa koululla maanantaisin ja tiistaisin.

Rehtori 

Päivi Katila
puh. 09 3108 8765
paivi.katila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori

Salla Kavén
puh. 09 3108 2352
salla.kaven@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja 

Aleksi Hosioja

Iltapäivätoiminnan tiimivastaava 

Henrik Hellsten
puh. 040 678 3443

Iltapäivätoiminta Strömbergin leikkipuisto

puh. 09 3104 7233 
lp.stromberg@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

TOI/Majavat

puh. 040 334 8772

AUT/Ahmat ja POY/Karhut ja Lumikot

puh. 040 334 8779

Erityisluokkien oppilaiden iltapäiväkerho

puh. 040 159 3353

Kohdevastaava 

Sami Typpi
puh. 050 401 3753
sami.typpi@palmia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
koululla ma-pe 7.30-11.30

1. lk (Ketut) Salla Tyynilä & Anni Riikonen (+ mu 1.-2.)
2. lk (Siilit) Kaarle Tuikkala
3. lk (Mäyrät) Susanne Seppälä-Hagman & Sanna Wiik-Eronen (+mu 3. ja 2x er.lk.t)
4. lk (Oravat) Kaisa Inkinen
5. lk (Ilvekset) Annakaisa Ylitalo (+ kä 5.-6.lk)
6. lk (Norpat) Jasu Talvitie
Kieltenopettaja Johanna Oikarinen (en + ra + samanaikaisopetus)
Resurssiopettaja Veeti Wahlsten (li + kä + samanaikaisopetus)

S2-opetus + ULV (valmistava opetus) Salla Kavén
Laaja-alainen erityisopettaja Karin Lampinen (+ ru 6.lk)
Islam (1.-6.lk) Abdelhai Azzouzi
Somalin kieli (1.-6.lk) Hawa Aalto
Portugali Luciana Paltila

Toi (ehv) (Majavat) Hanna Majuri
EAut (Ahmat) Heidi Liljestrand
Poy (Lumikot) Tiina Raspohja
Poy (Karhut) Mari Vahassalmi
Resurssiopettaja ja vararehtori Anne Kairenius (Majavat)

Viestintä opettajille Wilman kautta.

Majavat TOI

Pirgit Kuriks
Suvi Itämäki
Piia Kuriks

Ahmat EAU

Olga Kornijenko
Eemeli Tykkyläinen
Samiira Ali
Sami Hottinen

Karhut POY

Kahie Ali Hodon
Juuso Koskinen

Lumikot POY

Moo / Mohammad Manla
Nitta Laine

 

Lila / Valire Beqiri (ap yleisopetus / ip erityisopetuksen ipt)

IP-tiimivastaava Henrik Hellsten puh. 040 678 3443

Iltapäiväkerhon puhelin puh. 040 159 3353

Kuraattori

Suvi-Tuuli Suonperä
puh. 09 310 27647, suvi-tuuli.suonpera@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Tavattavissa maanantaisin ja tiistaisin.

Terveydenhoitaja

Tuula Saarelainen
puh. 040 540 4252, tuula.saarelainen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Tavattavissa maanantaisin ja torstaisin.

Koulupsykologi 

Elina Säkki-Anttila
puh. 09 310 26045, elina.sakki-anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Tavattavissa keskiviikkoisin ja torstaisin.

Iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa koulupäivän jälkeen – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme (100e/kk. klo 16 asti ja 120e/kk klo 17 asti).

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat myös palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään.   

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

 

Opiskelukerho

Suomen kielen keskustelukerho

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024 - 2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Sijainti

Takomotie 13, 00380 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)