Strömbergin ala-asteen koulu

Pitäjänmäessä sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Strömbergin ala-asteen koulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Takomotie 13, 00380 Helsinki
suomi
PL 38301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Salla Kavén
+358 9 310 82352
salla.kaven@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Sari Orasmaa
+358 9 310 82469
sari.orasmaa@hel.fi

Rehtori
Päivi Katila
+358 9 310 80593
paivi.katila@hel.fi

Lukuvuosi 2023-2024

Kielten opetus
englanti
ranska
ruotsi

Tarjolla sali

Tervetuloa Strömbergin kouluun!

Strömbergin koulu on perusopetuksen osalta ala-asteen koulu, jossa on luokat 1-6. Erityisopetuksen luokista yksi (toiminta-alueittain järjestetty opetus) toimii luokka-asteilla 0-9 ja pidennetyn oppivelvollisuuden luokat (kaksi POY-luokkaa ja autismiluokka) toimivat luokka-asteilla 0-6. Oppilaita koulussa on tällä hetkellä n. 200. Koulu sijaitsee Strömbergin alueella Pitäjänmäessä.

Meidän koulu

Strömbergin koulussa toimitaan freinetpedagogisesti. Asioita opiskellaan mahdollisimman toiminnallisesti. Hyviin tapoihin panostetaan joka päivä. Kotien vastuuta kasvatuksesta korostetaan. Vanhemmat ovat tervetulleita luokkaan auttamaan ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja opintoretkiin. Avoimuus luo luottamusta.

Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen on olennaista freinetpedagogiikassa. Opiskeluun kuuluu käytännön vastuutehtäviä: kasvien hoitoa, kirjaston hoitoa, yhteisöllisen liikunnan järjestämistä ja yhdenvertaisuuden edistämistä. Vastuutehtäviin kuuluu myös vieraiden ohjaamista, toisten auttamista ja yhteisistä tiloista huolehtimista. Vastuutehtävät ovat osa opetussuunnitelman ympäristö- ja tapakasvatusta.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Koulussamme opiskellaan monipuolisia työtapoja käyttäen. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Oppiaineiden sisältöjä tutkitaan ja tarkastellaan ilmiölähtöisesti. Oppitunneilla voi olla mukana useita koulun aikuisia, kuten koulunkäynninohjaaja, erityisopettaja tai resurssiopettaja.

Koulu valitsee pedagogisesti sopivimmat oppimateriaalit, jotka ovat oppilaille maksuttomia.

Koulumme toiminnan pohjana on yhteisöllisyys, joka korostuu aktiivisessa juhlakulttuurissamme.

Kieliohjelma

  • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
  • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ranska
  • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

9.12. Vanhempainyhdistyksen joulumyyjäiset koululla klo 10-13

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, oppimiskeskustelut sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssääntöjä sovelletaan koulualueella ja kouluaikana.

Koulualueen määrittely

Koulualueen muodostavat koulurakennus ja etu- ja takapiha

Koulualuetta eivät ole parkkipaikat, Kisällin piha, leikkikenttä ja urheilukenttä

Välituntialueen muodostavat koulun etupiha, leikkikenttä ja urheilukenttä

Kouluajan määrittely

Järjestyssääntöjä noudatetaan varsinaisena koulun työpäivänä oppi- ja välitunneilla sekä kou-lumatkoilla

Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun toimintasuunnitelmaan kirjatussa koulun ulko-puolisessa toiminnassa sekä koulun puitteissa tapahtuvassa vapaa-ajan toiminnassa.

Käyttäytyminen koulussa

Käyttäydymme kohteliaasti.

Liikumme sisällä rauhallisesti ja metelöimättä.

Emme hauku emmekä kiusaa toisia. Kiusaamisesta ilmoitamme aikuiselle.

Kuuntelemme kaikkia koulun aikuisia ja noudatamme heidän ohjeitaan.

Oppitunnit

Tulemme ajoissa tunnille.

Annamme kaikille työrauhan.

Kännyköitä käytämme sovitusti.

Huolehdimme omista tehtävistämme ja tavaroistamme.

Arvostamme toisten tavaroita ja töitä.

Emme poistu luokasta ilman lupaa.

Välitunnit

Välitunnin vietämme koulun välituntialueella.

Pukeudumme sään mukaan.

Sisälläoloon tarvitsemme opettajan luvan.

Otamme kaikki välituntileikkeihin. Emme huijaa.

Ruokailu

Muistamme hyvät pöytätavat.

Annamme kaikille ruokarauhan.

Koulun omaisuuden käsittely

Emme ota emmekä vahingoita koulun yhteisiä tavaroita ja pidämme niistä huolta.

Pidämme huolta ympäristön viihtyisyydestä.

Oleskelu ja liikkuminen koulun alueella muina aikoina

Käyttäydymme hyvin.

Emme sotke.

Retket, opintokäynnit ja koulumatkat

Liikennevälineissä ja koulun alueen ulkopuolella noudatamme hyviä käytöstapoja ja yhdessä sovittuja ohjeita. Emme hauku emmekä kiusaa toisia.

 

Niissä asioissa, joita ei erikseen järjestyssäännöissä mainita noudatetaan perusopetuslakia ja -asetusta sekä muita peruskoulun toimintaan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä.

Tämän lisäksi noudatamme luokan yhteisiä sääntöjä.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Strömbergin ala-asteen koulu

Käyntiosoite: Takomotie 13, 00380 Helsinki
Postiosoite: PL 38301, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä kello 8-15

Koulusihteeri 

Sari Orasmaa
puh. 040 334 1116
sari.orasmaa@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Koulusihteeri on tavattavissa koululla maanantaisin ja tiistaisin.

Rehtori 

Päivi Katila
puh. 09 3108 8765, paivi.katila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori

Salla Kavén
puh. 09 3108 2352, salla.kaven@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja 

Aleksi Hosioja

Iltapäivätoiminnan tiimivastaava 

Henrik Hellsten
puh. 040 678 3443

Iltapäivätoiminta Strömbergin leikkipuisto

puh. 09 3104 7233, lp.stromberg@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

TOI/Majavat

puh. 040 334 8772

AUT/Ahmat ja POY/Karhut ja Lumikot

puh. 040 334 8779

Erityisluokkien oppilaiden iltapäiväkerho

puh. 040 159 3353

Kohdevastaava 

Sami Typpi

puh. 050 401 3753
sami.typpi@palmia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
koululla ma-pe 7.30-11.30

1. lk Salla Tyynilä & Tea Ylikoski (+ mu 1.-2. ja 4.-6.lk)
2. lk (Siilit) Jenni Merakos (+ru 6.lk)
3. lk (Mäyrät) Susanne Seppälä-Hagman & Sanna Wiik-Eronen (+mu 3. ja 2x er.lk.t)
4. lk (Oravat) Kaisa Inkinen
5. lk (Ilvekset) Essi Talvitie (+ kä 5.-6.lk)
6. lk (Norpat) Jasu Talvitie
Kieltenopettaja Johanna Oikarinen (en + ra + samanaikaisopetus)
Resurssiopettaja Veeti Wahlsten (li + kä + samanaikaisopetus)

S2-opetus + ULV (valmistava opetus) Salla Kavén
Laaja-alainen erityisopettaja Karin Lampinen
Islam (1.-6.lk) Abdelhai Azzouzi
Somalin kieli (1.-6.lk) Hawa Aalto
Portugali Luciana Paltila

Toi (ehv) (Majavat) Hanna Majuri
EAut (Ahmat) Outi Penttilä
Poy (Lumikot) Tiina Raspohja
Poy (Karhut) Mari Vahassalmi
Resurssiopettaja ja vararehtori Anne Kairenius (Majavat)

Viestintä opettajille Wilman kautta.

Majavat TOI

Pirgit Kuriks
Helmi Tanskanen
Suvi Itämäki

Ahmat EAU

Aku Hormaluoma 
Olga Kornijenko
Eemeli Tykkyläinen

Karhut POY

Kahie Ali Hodon
Juuso Koskinen

Lumikot POY

Moo / Mohammad Manla
Nitta Laine

Lila / Valire Beqiri (ap yleisopetus / ip erityisopetuksen ipt)

IP-tiimivastaava Henrik Hellsten p. 040 678 3443

Iltapäiväkerhon puhelin p. 040 159 3353

Kuraattori

Suvi-Tuuli Suonperä
puh. 09 310 27647, suvi-tuuli.suonpera@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Tavattavissa maanantaisin ja tiistaisin.

Terveydenhoitaja

Tuula Saarelainen
puh. 040 540 4252, tuula.saarelainen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Tavattavissa maanantaisin ja torstaisin.

Koulupsykologi 

Elina Säkki-Anttila
puh. 09 310 26045, elina.sakki-anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Tavattavissa keskiviikkoisin ja torstaisin.

Iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa koulupäivän jälkeen – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

 

Tiistai  

 

Kiipeily (3.–6.lk)  

Aika: Tiistaisin klo 14.30 – 15.30 (5.9. alkaen)  

Paikka: Ristikko, Kiipeilyareena, os. Ajomiehentie 1  

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

 

Keskiviikko 

 

Kiipeily (3.–6.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 15 – 16 (6.9. alkaen)  

Paikka: Ristikko, Kiipeilyareena, os. Ajomiehentie 1  

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

 

Torstai 

 

Musiikki (3.–6.lk)  

Aika: Torstaisin klo 14 – 15 (7.9. alkaen)  

Paikka: Musapaja  

Haluaisiko lapsesi aloittaa musiikkiharrastuksen, mutta ei vielä tiedä, mikä olisi se oikea instrumentti tai soittokaverit puuttuvat?  Rytmiryhmässä musiikkia ja rytmejä luodaan käyttäen omaa kehoa soittimena. Kerhossa pääsee kokeilemaan myös musiikkiluokan soittimia ja laulamaan yhdessä luodun musiikin tahtiin. Ryhmän ohjaajana toimii musiikkipedagogi ja musiikin ammattilainen. Rytmiryhmässä koordinaatio ja musiikin hahmottaminen paranevat kuin huomaamatta!  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Liisi Uusitalo, liisi@akateemisetmuusikot.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 041 7038200.  

Järjestäjä: Akateemiset muusikot / Harrastamisen Suomen malli 

 

Partiotaidot (3.–6.lk)  

Aika: Torstaisin klo 14 – 15:30 (7.9. alkaen)  

Paikka: Ilmaisupaja  

Partiossa tehdään aina erilaisia kiinnostavia asioita, esimerkiksi: valmistetaan retkiruokaa, opitaan selviytymään erilaisissa haastavissa tilanteissa, opitaan ensiaputaitoja, tutustutaan jokamiehenoikeuksiin, tehdään rastikiertoa, keksitään hyviä tekoja toisille ihmisille, tutustutaan lähiympäristön luontoon ja joka kerta leikitään ja pelataan. Parasta on aina vaihtuva ohjelma ja erilaiset teemat, joihin osallistujat voivat myös itse vaikuttaa. Jokaisella harrastuskerralla on uusi mielenkiintoinen teema. Tule seikkailemaan Partioon! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Helka Körkkö, helka.korkko@leiri.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) puh. 044 723 8121.  

Järjestäjä: Leirikesä / Harrastamisen Suomen malli

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Sijainti

Takomotie 13, 00380 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)