Ruoholahden ala-asteen koulu

Ruoholahdessa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Ruoholahden ala-aste
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Santakatu 6, 00180 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
englanti suomi
PL 18302, 00099 Helsingin kaupunki

Ruoholahden ala-asteen koulu on Ruoholahden ja Jätkäsaaren lasten oma, turvallinen lähikoulu, jossa opiskellaan innostavassa ja kannustavassa oppimisympäristössä. Koulussamme toimii yksi alueellinen erityisen tuen sekä kaksi valmistavan opetuksen opetusryhmää. 

Paras paikka on Ruoholahti,
   kiusaajalla on pieni mahti.

Ruohiksen motto

 

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kaikki koulumme oppilaat osallistuvat englannin kielirikasteiseen opetukseen lukuvuodesta 2023-2024 lähtien. 

Oppilaiden hyvinvointi on meille tärkeää. Olemme luoneet tunne- ja vuorovaikutustaitojen vuosikellon, jossa on neljä teemaa.  

Panostamme myös oppilaiden osallistamiseen. Koulumme oppilaskunnan hallitus toimii aktiivisesti järjestäen monenlaista toimintaa. Jokainen luokka on myös miettinyt, millä tavoin oppilaat pääsevät vaikuttamaan oman luokkansa toimintaan.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ranska, espanja
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • Kielirikasteinen englanti 1.luokalta

A1-kieli on oppilaalle pakollinen vieras kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta syksystä 2018 lähtien. Valinnaisen A-kielen (A2) opiskelu aloitetaan 3. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

Kielirikasteisen englannin opetuksen tavoitteena on sisällyttää kielen oppimista arkipäivän tilanteisiin. Kielirikasteisessa opetuksessa maksimissaan 25% opetuksesta tapahtuu englannin kielellä. Opetusta annetaan vuosiluokilla 1-6.

Koko koulun vanhempainillan diat

Ruoholahden ala-asteen koulun yhteinen vanhempainilta pidettiin keskiviikkona 30.8.2023. Pääset katsomaan rehtorin diashown alla olevasta linkistä.

Vanhempainillan diat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kutsu näyttelyn avajaisiin

Ajan taika on Suomen valokuvataiteen museon ja Ruoholahden ala-asteen oppilaiden valokuvanäyttely Ruoholahden Länsilinkin alikulun pylväsgalleriassa Baanalla. Näyttelyn avajaiset järjestetään keskiviikkona 24.5. klo. 12:45–13:30 paikan päällä. Paikalla on näyttelyprosessissa mukana olleita oppilaita ja opettajia sekä museon työryhmän jäseniä.

Lähes 80 oppilasta osallistui museon työpajoihin keväällä 2023 sekä kuvasi itsenäisesti opettajan johdolla. Työskentely sisälsi valokuvaamisen lisäksi kirjoittamista ja keskusteluja valokuvien äärellä. Lisäksi luokat ovat poimineet näyttelyyn kuvia Valokuvataiteen museon kokoelmista.

Lisätietoa projektista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa näyttelystä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Ruoholahden ala-asteen koulun arjesta myös Instagramissa ja Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Ruoholahden ala-asteen koulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ruoholahden ala-asteen koulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Ruoholahden ala-asteen koulun järjestyssäännöt

Ruoholahden ala-asteen koulun järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyvyyttä. 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on taata jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle oikeus 

 • työrauhaan 
 • henkilökohtaiseen turvallisuuteen 
 • omaisuuden suojaan 

Järjestyssäännöt ovat voimassa työjärjestyksen mukaisena kouluaikana, koulun järjestämillä retkillä, opintokäynneillä, leirikouluissa ja iltapäiväkerhoissa sekä koulumatkoilla. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja. 

Oppilaan oikeudet 

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä (Perusopetuslaki  § 30). 

Opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat oppilaalle maksuttomia (Perusopetuslaki § 31). 

Perustuslain § 2 mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. 

Oppilaan velvollisuudet 

Oppilaan tulee osallistua perusopetuslain mukaiseen opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. 

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Perusopetuslaki § 35). 

Koulussamme toimitaan näin 

Olen kohtelias ja ystävällinen koulutovereitani ja koulun henkilökuntaa kohtaan. 

Kunnioitan toisten omaisuutta. 

Koulumatkat 

Koulumatkoilla noudatan yleisiä liikennesääntöjä. Suosin kouluun tulemista kävellen tai julkisia kulkuneuvoja käyttäen. 

Oppitunnit 

Saavun oppitunnille ajoissa. 

Odotan opettajan saapumista sovitulla paikalla. 

Toimin opettajan antamien ohjeiden mukaan. 

Teen koulu- ja kotitehtävät. 

Ryhmätöissä mahdollistan muiden ryhmien toiminnan asiallisella käytökselläni. 

Työskennellessäni luokkatilan ulkopuolella huomioin muiden luokkien käynnissä olevat oppitunnit. 

Käytävät 

Säilytän vaatteeni ja kenkäni naulakossa. 

Liikun käytävillä rauhallisesti kävellen. 

Pyrin asioimaan vessassa oppitunnin päätyttyä tai ennen oppitunnin alkamista. 

Koulupäiväni päätyttyä poistun koulurakennuksesta ja piha-alueelta.

Välitunnit 

Vietän välitunnit koulun piha-alueella enkä poistu koulun alueelta ilman lupaa. 

Koulun viereiselle pelikentälle menen pelaamaan saatuani siihen luvan. 

Annan piha-alueen istutusten kasvaa rauhassa. 

Toimin sovussa muiden oppilaiden kanssa enkä häiritse toisten leikkejä. 

En satuta muita oppilaita. 

Muistan, että myös leikkitappelut ovat kiellettyjä. 

Tulen ripeästi luokkani jonoon kellon soitua. 

Ruokailu 

Pesen käteni ennen ruokailua. 

Odotan omaa vuoroani ruokajonossa. 

Otan ruokaa sen verran, kun syön. 

Ruokailen rauhallisesti ja noudatan hyviä ruokailutapoja. 

Maistan kaikkia ruokia, mikäli erityisruokavalioni ei aseta ruoka-aineille rajoituksia. 

Kiitän ruoasta. 

Sali 

Tulen saliin opettajan johdolla. 

Käytän liikuntavälineitä ohjeiden mukaan ja vain, kun opettaja on paikalla. 

Näyttämölle menen ainoastaan aikuisen luvalla. 

Pukuhuoneet 

Huolehdin vaatteistani ja tavaroistani pukuhuoneessa. 

Ymmärrän, että pukuhuoneessa pätevät oppituntisäännöt. 

Liikuntatunnin jälkeen huolehdin hygieniastani opettajan ohjeiden mukaan. 

Retket ja opintokäynnit 

Noudatan retkillä ja opintokäynneillä sovittuja sääntöjä. 

Retket ja opintokäynnit päättyvät aina koululle ellei huoltajan kanssa asiasta ole sovittu toisin kirjallisesti. 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

Huolehdin koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistani. 

En roskaa. Siistin omat jälkeni. 

Tiedän, että olen velvollinen vahingonkorvaukseen ja puhdistamaan tai järjestämään likaamani tai epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuuden. 

 Turvallisuus 

Tiedän, että koulun alueella on osittainen kameravalvonta. 

Ilmoitan havaitsemastani turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökunnalle. 

Tiedän Ruoholahden kanavan vaarat. 

En tuo kouluun vaarallisia aineita tai esineitä enkä päihteitä. 

En hyväksy kiusaamista enkä osallistu kiusaamiseen tai vaaran tuottamiseen. 

 Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

Käytän tietokonetta, matkapuhelinta tai muita mobiililaitteita opettajan ohjeiden mukaan.  

 Muussa tapauksessa mobiililaitteeni ovat suljettuina ja poissa näkyvistä. 

En kuvaa toisia oppilaita tai koulun henkilökuntaa enkä julkaise tallenteita ilman kaikkien asianosaisten lupaa. 

Tiedän, että koulu ei vastaa elektronisten laitteitteni rikkoutumisesta tai katoamisesta.  

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri Anne Siisiäinen
puh. 09 310 81981, faksi 310 81992
anne.siisiainen(at)edu.hel.fi

Koulusihteeri on paikalla maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00-14.00.
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori Jouni-Jukka Annala   
puh. 09 310 25810, jouni-jukka.annala(at)hel.fi

Apulaisrehtorit Krista Pirske ja Anni Vääränen   
puh. 09 310 72203

Opettajien sijaisten hankinta: Krista Pirske puh. 050 401 3210, krista.pirske(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja Tanja Pirhonen      

Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori Maija Jaskara
puh. 09 310 87143, 040 334 5826
maija.jaskara(at)hel.fi

Koulun iltapäivätoiminta BEANET OY
puh. 050 340 1061
info(at)hilperot.fi

Kohdevastaava Jari Vainisalo
puh. 050 4013718

Kouluravintola
puh. 09 310 81988

Opettajainhuone
puh. 09 310 81984

Valmistavan luokan puhelin
puh. 09 310 81983  

Luokanopettajat

1A Ollanketo Tero
1B Tentke Johanna

2A Peuhkurinen Meri ja Salonen Saara

3A Yildirim Lara
3B Pirske Krista

4A Hiidenpalo Elina
4B Smolander Arja

5A Vääränen Anni
5B Pyyny Pauliina

6A Laaksonen Ville
6B Helanterä Panu

2-6C Zellama Taija

VALO Villikka Satu ja Kasari Juan

Erityis- ja aineenopettajat 

S2: Kähkönen Peppi

ESP: Salonen-Harding Pinja

EN: Kervinen Jaana

RA: Kervinen Jaana

ELA: Salmi-Katajainen Jutta

somali: Nimco Noor

islam: Selja Purovaara

ortodoksiuskonto: Cederström Matias

arabia: Trad Shadi

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ellei toisin mainita. 

Koulunkäynninohjaajat

Huuskonen Riku
Juntunen Noora
Sabzalieva Fatima

Kuraattori Harri Hypén
puh. 09 310 86029

Psykologi Sannamari Matveinen
puh. 040 643 0808

Terveydenhoitaja Linda Ohlström
p. 09 310 23926, 040 724 6643
 

Terveydenhoitaja on paikalla pääsääntöisesti tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.
 

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä klo 8.30–9.15. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta puhelimitse numerosta 09 310 25810. Voit myös olla yhteydessä aamupäivätoiminnan ohjaajiin numerossa 040 336 2398.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

 

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

 

 

Maanantai tai tiistai

 

Kiipeily (3.–6.lk)   

Aika: Maanantaisin tai tiistaisin klo 14.50–15.50  

Paikka: KiipeilyAreena, Salmisaari 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä.  Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille!  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli  

 

Tiistai

 

Cheerleading (3–6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 14.15–15.15 

Paikka: Liikuntasali 

Rento cheerleadingharrastus 3.–6.luokkalaisille. Treeneissä harjoitellaan cheerleadingin perusteita sekä akrobatiaa. Päälle kannattaa laittaa mukavat treenivaatteet ja ottaa mukaan vesipullon. Ohjaaja: Nelma Kovanen.

Ilmoittautuminen: Ruoholahti: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätiedot: nelma.kovanen@funkyteam.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Funky Team / Harrastamisen Suomen malli 

 

Keskiviikko

 

Kuvisharrastus  (3–6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15–15.45 

Paikka: Luokka 1, 1.krs 

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.   Harrastus sopii kaikentasoisille.   

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 045 6779171   

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / Harrastamisen Suomen malli 
 

 

Cuba mix (3–6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30–16 

Paikka: Annantalon tanssisalissa 

Vauhdikkaalla ja hauskalla kurssilla tutustutaan kuubalaisten tanssien eri lajeihin ikätasolle sopivalla tavalla. Kurssi sopii sekä pojille että tytöille. Kurssin aikana tutustutaan kuubalaisen salsan, sonin, rumban ja afron eri lajeihin. Opetuskieli on suomi, mutta tanssin lomassa tutustutaan myös espanjan kielen alkeisiin.  Ohjaaja: Jesús La Rosa Pérez  

Yhteystiedot: maestrojesuslarosaperez@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Tanssikoulu Sentimiento Manana / Harrastamisen Suomen malli 

 

Torstai

 

Aikamatkailu-historiaklubi (3.–6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14.30–15:30 

Paikka: Luokka 7 

Tule mukaan aikamatkailemaan ja tutustumaan oman kotiseudun historiaan ja muutenkin jänniin vaiheisiin historiassa ja vanhoina aikoina.  Aikamatkailu-historiaharrastuksessa ohjelma suunnitellaan yhdessä ohjaajan kanssa. Harrastuksessa myös askarrellaan ja kuvataiteillaan sekä voidaan tehdä pieniä retkiä. 

Lisätiedot: tuuli.laakso@kulttuuriperintokasvatus.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Kulttuuriperintökasvatuksen seura / Harrastamisen Suomen malli 

 

Vanhempainyhdistyksen järjestämä kerhotoiminta

Liikuntaseikkailu 1-2 -luokkalaisille

Liikuntaseikkailu 1-2-luokkalaisille innostaa liikkumaan ja kokeilemaan eri lajien saloja hyvässä ja kannustavassa ilmapiirissä. Kerhossa pelaamme perinteisten lajien, kuten jalkapallon ja koripallon lisäksi myös esimerkiksi ultimatea, sovellettua amerikkalaista jalkapalloa ja muita tuntemattomampia lajeja turvallisesti koulutettujen kerho-ohjaajien opastuksella, leikkejä ja lasten toiveita unohtamatta.

Kerho on Vanhempainyhdistyksen järjestämä ja Helsingin NMKY:n ohjaama. Se on maanantaisin klo 14.30-15.30 koulun liikuntasalissa. Kerho alkaa 11.9.

Ilmoittautuminen osoitteeseen ruoholahden.vanhempainyhdistys@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)Ilmoittautumista varten tarvitaan lapsen nimi, luokka-aste ja huoltajan puhelinnumero.

Kerhon hinta on 30e/lukukausi, 60e/vuosi.

Liikuntaseikkailu 3-6 -luokkalaisille

 (Tähän voidaan ottaa myös 1-2 -luokkalaisia tarvittaessa, koska 3-6 -luokkalaisille tulee olemaan Harrastamisen suomen mallin kerhoja.)

Tervetuloa kokeilemaan monipuolisesti eri lajeja ja kokemaan liikunnan riemua kannustavassa ilmapiirissä. Kerhossa pelaamme perinteisten lajien, kuten jalkapallon ja koripallon, lisäksi myös esimerkiksi ultimatea, sovellettua amerikkalaista jalkapalloa ja muita tuntemattomampia lajeja turvallisesti koulutettujen kerho-ohjaajien opastuksella, lasten toiveita unohtamatta.

Kerho on Vanhempainyhdistyksen järjestämä ja Helsingin NMKY:n ohjaama. Se on maanantaisin klo 15.30-16.30 koulun liikuntasalissa. Kerho alkaa 11.9.

Ilmoittautuminen osoitteeseen ruoholahden.vanhempainyhdistys@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)Ilmoittautumista varten tarvitaan lapsen nimi, luokka-aste ja huoltajan puhelinnumero.

Kerhon hinta on 30e/lukukausi, 60e/vuosi.

Taideseikkailu 1-2 -luokkalaisille

Taiteen ja ympäristön tutkimisen värittämä Taideseikkailu palaa taas syksyllä! Kerhossa taiteeseen ja omaan ympäristöön tutustutaan tekemällä ja kokeilemalla. Taideseikkailussa taiteillaan, seikkaillaan, kokeillaan ja ihmetellään. Kerho sopii hyvin kaikille kuvataiteista kiinnostuneille 1-2 -luokkalaisille.

Kerho on koululla torstaisin klo 13.30-15.00 luokassa 1. Syksyn ensimmäinen kerhokerta on 14.9.

Ilmoittautuminen osoitteeseen ruoholahden.vanhempainyhdistys@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)Ilmoittautumista varten tarvitaan lapsen nimi, luokka-aste ja huoltajan puhelinnumero.

Kerhon hinta on 30e/lukukausi, 60e/lukuvuosi.
 

Muut kerhot ja harrastukset koulussamme lukuvuonna 2023-2024

TERVETULOA SOITTAMAAN JA LAULAMAAN RYTMIHYRRÄ- BÄNDIKERHOON!

Rytmihyrrä -bändikerhot kokoontuvat Ruoholahden ala-asteen musiikkiluokassa keskiviikkoisin koulupäivän jälkeen klo 14.15 lähtien. Bändit muodostetaan ilmoittautuneista ikäryhmittäin.

Bändikerhojen ohjaajana toimii Kallion Musiikkikoulun ammattitaitoinen musiikkipedagogi. Rytmihyrrän bändikerhossa pääsee kokeilemaan rytmimusiikin perussoittimia (rummut, basso, kitara, koskettimet ja laulu). Aikaisempaa soittotaustaa ei tarvita, vaan toiminta on avointa kaikille halukkaille ja kaiken tasoisille soittajille! Bändikerhoilla on mahdollisuus esiintyä ainakin kerran lukukaudessa.

Musiikki tarjoaa ennen kaikkea yhteisiä onnistumisen kokemuksia, yhdessä tekemisen iloa, uusia ystäviä ja oman äänen löytämistä!

Lukukausimaksu on 180€/14 opetuskertaa + konsertti

Ilmoittaudu mukaan musiikkiharrastukseen hyvissä ajoin alla olevan linkin kautta ja tutustu enemmän Rytmihyrrän toimintaan Kallion musiikkikoulun nettisivuilla.

https://kallionmk.eepos.fi/#/forms/156(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan jäsenet

Johtokunnan puheenjohtaja

Tanja Pirhonen

Varapuheenjohtaja

Mikko Vainio

Jäsenet

Jussi Pajula
Ilona Toppila
Carmen Villman
Elina Hiidenpalo
Anne Siisiäinen
Jouni-Jukka Annala, sihteeri

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Ruoholahden ala-asteen koulun arjesta myös Instagramissa ja Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Ruoholahden ala-asteen koulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ruoholahden ala-asteen koulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Apulaisrehtori
Anni Vääränen
anni.vaaranen@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Krista Pirske
+358 9 310 72203
krista.pirske@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Anne Siisiäinen
+358 9 310 81981
anne.siisiainen@hel.fi

Rehtori
Jouni-Jukka Annala
+358 9 310 25810
jouni-jukka.annala@hel.fi

Lukuvuosi 2023-2024

Kielten opetus
englanti
espanja, ranska
ruotsi
Kaksikielinen opetus
suomi-englanti

Tarjolla sali

Sijainti

Santakatu 6, 00180 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi vaatii summerin painamista, jonka jälkeen ovi aukeaa mutta on raskas.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa automaattisesti. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.