Puistolanraitin ala-asteen koulu

Puistolassa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Puistolanraitin ala-asteen koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Puistolan raitti 18, 00760 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 76302, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Saija Peltonen
+358 9 310 86079
saija.peltonen@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Tuija Väärälä
+358 9 310 82843
tuija.vaarala@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Helena Hurri
+358 9 310 21226
helena.hurri@hel.fi

Rehtori
Nina Orpana
+358 9 310 82612
nina.orpana@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus
englanti
espanja, ruotsi, saksa

Tarjolla sali

Puistolanraitin ala-asteen koulu on 1. - 6. -luokat käsittävä alakoulu. Puistolanraitin ala-aste aloitti toimintansa syksyllä 2013, kun Puistolan ala-aste ja Nurkkatien ala-aste yhdistyivät. Oppilaita koulussa on noin 490.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään muun oppimateriaalin ohella.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ruotsi, saksa, espanja
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Koulutulokkaiden infoilta

Koulutulokkaiden infoilta järjestettiin to 11.1.2024 klo 17.30 yhdessä Puistolan peruskoulun kanssa. Tässä tilaisuudessa esitetyt infodiat.

https://stplattaprod.blob.core.windows.net/kasvatuskoulutus76e5cprod/Koulutulokkaiden_huoltajadiat_23-24_1.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoja rehtori Nina Orpana, puh. 09-31082612.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista

 

1. Koulun nimi 

Puistolanraitin ala-asteen koulu 

2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä  

sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Koulualueen määrittely 
 • Koulualueen muodostavat:  

Raitin toimipisteessä aidattu piha-alue ja metsä.

Nurkkatien toimipisteessä aidattu piha-alue.

Kouluajan määrittely 
 • Järjestyssääntöjä noudatetaan varsinaisena koulun työpäivänä oppi- ja välitunneilla.  

 • Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun toimintasuunnitelmaan kirjatussa koulun ulkopuolisessa toiminnassa sekä koulun puitteissa tapahtuvassa vapaa-ajan toiminnassa. 

3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 
 • Oikeus maksuttomaan perusopetukseen 

 • Oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun 

 • Oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen 

 • Oikeus yksityiselämän suojaan 

 • Oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä 

 • Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 

Oppilaan velvollisuudet 
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. 

 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 

 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 

4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Hyvä käytös 
 • Otan toiset huomioon 

 • Annan toisille opiskelurauhan 

 • Tervehdin ja puhun asiallisesti  

 • Noudatan annettuja ohjeita 

 • En kiusaa ja puutun kiusaamiseen 

 • Noudatan hyviä ruokailutapoja 

 • Saavun ajoissa oppitunneille  

 • Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti 

Oleskelu ja liikkuminen 
 • Liikun sisätiloissa rauhallisesti ja asiallisesti muut huomioiden 

 • Vietän välitunnit välituntialueella 

 • En poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä 

 • Kuljen koulunmatkani noudattaen liikennesääntöjä 

 • Pyöräilyä koulumatkoilla suositellaan aikaisintaan kolmannesta luokasta alkaen. 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 
 • Huolehdin koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistani 

 • Kunnioitan toisten omaisuutta 

 • Huolehdin ympäristön siisteydestä ja siivoan omat jälkeni 

 • Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon 

 • Olen velvollinen likaamani ja epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuuden puhdistamiseen ja järjestämiseen 

Turvallisuus 
 • Toimin turvallisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti eri tiloissa työskennellessäni. 

 • Hätätilanteissa noudatan annettuja ohjeita. 

 • Noudatan annettuja välituntisääntöjä. 

 • Säilytän polkupyörääni ja muita liikkumisvälineitäni niille osoitetulla paikalla. 

 • Heitän lumipalloja vain niille osoitetuilla paikoilla. 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 
 • Muistan, että olen koulussa oppiakseni asioita. Siksi noudatan opettajan ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytöstä oppi- ja välitunneilla. 

 • En käytä kännykkää tai muita mobiililaitteita oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen toiminnan aikana häiritsevästi. 

 • Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni tietokoneita ja mobiililaitteita koulussa. 

 • Kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan kuvan ottamiseen. 

 • Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat. 

Päihteet ja vaaralliset aineet 
 • Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tuominen kouluun on kiellettyä. 

 • Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö ja hallussapito oppimisympäristössä on ehdottomasti kielletty.  

Kurinpito 
 • Koulussa noudatetaan suunnitelmaa kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskusteluiden käytöstä. 

 • Kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, oppilaan määrääminen poistumaan, oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. 

 • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. 

 • Opettaja tai rehtori voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. 

5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

 • Järjestyssäännöt ovat nähtävillä koulun kotisivuilla, Wilman tiedotteissa ja luokissa. 

 • Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan vuosittain järjestyssäännöistä. 

 • Järjestyssäännöt käsitellään vuosittain oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa. 

 • Järjestyssääntöjä tarkastetaan tarvittaessa. 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Puistolanraitin ala-asteen koulu
PL 76302, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä kello 8.15 - 15.00

Puistolanraitin toimipiste
Käyntiosoite:
Puistolan raitti 18, 00760 Helsinki

Nurkkatien toimipiste
PL 76301, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite:
Nurkkatie 2, 00760 Helsinki

Koulusihteeri
koulusihteeri Helena Hurri
puh. 09 310 21226, 040 723 5538
helena.hurri@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Rehtori  Nina Orpana
puh. 09 310 82612, 040 336 0131
nina.orpana@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtorit
Nurkan toimipiste
Tuija Väärälä
puh. 09 310 82843, 040 334 9113
tuija.vaarala@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Raitin toimipiste
Saija Peltonen
puh. 09 310 86079, 040 334 1251
saija.peltonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja   
Jussi Junni

Opettajanhuone Puistolan raitti
puh. 09 310 82854

Opettajanhuone Nurkkatie
puh. 09 310 82512

Kohdevastaava
kv.puistolanraitti-aa@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
0409225449

Kouluravintola Puistolan raitti    
puh.0503218299
puistolanraitti2@compass-group.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Kouluravintola Nurkkatie   
puh.0503216690
puistolanraitti1@compass-group.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Iltapäivätoiminta
Ryhmän tiedot:
044- 5820337
puistolanala@nanokerhot.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

1A Koski Asta 

1B Tanttu Maria 

1C Sippola Paula 

  

2A Satokangas Sanna 

2B Pohjonen Tapani 

2C Sohlberg Päivi 

2D Vainio Sanna

  

3A Vesalainen Piia 

3B Lankinen Essi

3C Simpura Virpi 

  

4A Pihlajaniemi Satu 

4B Mäkelä Anne anne.m.makela@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

4C Hämäläinen Noora

  

5A Kuusinen Riina 

5B Tiihonen Teemu 

5C Hämäläinen Eero  

  

6A APUL.REHT. Peltonen Saija 

6B Romppainen Minna 

6C Harju Tony 

6D Hakulinen Teemu 

  

 

2-6F Framelius Heli

4-6H Haasnoot Hannele 

1-3L Harmokivi Anna 

TOI1 Satuli Jaana

TOI2 Tarvainen Emmi

  

ELA 1-3 Heikkinen Kirsi 

ELA 4-6 Keränen Riitta 

  

KIELET Huhtaoja Sari 

KIELET Leivo Heini 

KIELET Virta Rita 

KS + APUL.REHT. Väärälä Tuija 

ESPANJA JA RESURSSIOPE Kumpulainen Ruska 

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi, ellei toisin mainita.

Kuraattori Johanna Sjöman

Kuraattorin tavoittaa parhaiten Wilman kautta.

johanna.sjoman@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

puh. 09 310 71850, 050 401 3286

 

Terveydenhoitaja Susanna Pettinen

susanna.pettinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

puh. 050 463 7407

 

Psykologi (ei ole tällä hetkellä)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta puhelimitse numerosta 09 310 82612.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät jatkuvat 15.1.2024 alkaen

TIISTAI

Elokuva (3.–6.lk)
Aika: Tiistaisin klo 14.15–15.45
Paikka: Nurkan toimipiste, luokka ilmoitetaan myöhemmin
Tervetuloa mukaan elokuvan/animaation harrastetunneille!
Elokuvatunneilla käymme läpi elokuvantekemisen perusteet kaikkine vaiheineen mallintaen todellisten tuotantorakenteiden prosesseja. Elokuvantekemiseen liittyviä osa-alueita ovat mm. käsikirjoittaminen, puvustusten ja lavasteiden suunnittelu, näytteleminen, ohjaaminen, kuvausten suunnittelu, kuvaaminen ja leikkaaminen. 

Elokuvan tekeminen on ryhmätyötä, jossa oppii tiimityöskentelyä. Elokuvatunneilla teemme kaiken elokuvan toteuttamiseen liittyvän alusta loppuun saakka itse: elokuvan suunnittelun, käsikirjoittamisen, kuvaamisen, näyttelemisen, ohjaamisen, leikkaamisen ja editoinnin. Tunneilla opettelemme myös tarinankerrontaa sekä sitä, millaisia kerrontatapoja videokuvassa on ja miten videolla voidaan tuottaa tarinaa. Pienelokuvien lisäksi tunneilla tehdään animaatioita. Tunnit sopivat niin aloittelijoille kuin jo elokuvaa harrastaneille.
Ilmoittautuminen: https://forms.gle/M2EWyC6WUM4CSiG77(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Järjestäjä: PopUp ja Harrastamisen Suomen malli 

KESKIVIIKKO

Parkour (3.–6.lk)
Aika: Keskiviikkoisin klo 14–15
Paikka: Raitin sali, Puistolanraitti 18
Tunneilla opitaan lajin perusliikkeitä ja tehdään siihen sopivia kehon hallintaa kehittäviä harjoituksia. Alku- ja loppuverryttelyiden yhteydessä lapset pääsevät tutustumaan myös muihin liikuntamuotoihin. Tavoitteenamme on, että lapset saavat mukavia liikuntakokemuksia ja tulevat kotiin hyvillä mielin harrastuksensa parista "pää märkänä ja posket punaisena". Tunnista ohjatun liikunnan osuus salissa on 45 minuuttia. Pukeutumiseen sekä välineiden korjaamiseen on varattu 15 minuuttia.
Ilmoittautuminen: https://www.stadinpallo.fi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteystiedot: stadinpallo@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Järjestäjä: Stadin pallo / Harrastamisen Suomen malli
 

TORSTAI

EasySport Liikunta (3.–4.lk
Aika: Torstaisin klo 14.00–15.00 (7.9. alkaen) 
Paikka: Liikuntasali, Puistolanraitin ala-aste, Nurkka
Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport / EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 040 4845985
Järjestäjä: EräViikingit / EasySport

EasySport Liikunta (5.–6.lk) 
Aika: Torstaisin klo 15.00–16.00 (7.9. alkaen) 
Paikka: Liikuntasali, Puistolanraitin ala-aste, Nurkka
Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport / EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 040 4845985
Järjestäjä: EräViikingit / EasySport


PERJANTAI
Kuvisharrastus (3.–6.lk)
Aika: Perjantaisin klo 14.15–15.45
Paikka: Luokka ilmoitetaan myöhemmin
Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.   
Harrastus sopii kaiken tasoisille.  
Ilmoittautuminen: https://lasifaasi.fi/kuviskerhot(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 0456779171  
Järjestäjä: Studio Lasifaasi / harrastamisen Suomen malli 

Ruoanlaitto (3.–6.lk)
Aika: Perjantaisin klo 14.30-16 tai klo 16–17.30
Paikka: Huom! Puistolan peruskoulun kotitalousluokka 103 tai 113
Oletko kiinnostunut ruoanlaitosta ja leipomisesta? Haluatko oppia käyttämään turvallisesti keittiön erilaisia välineitä? Tervetuloa mukaan tutustumaan ja oppimaan yhdessä ruoanlaittoa. Ruoanlaiton lisäksi opimme tekemään yhdessä sekä perehdytään, mitä ruoanlaitto vaatii.
Ilmoittautuminen: https://gest.fi/customers/aefgbk/5527(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (klo 14.30-16) tai https://gest.fi/customers/aefgbk/5528(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (klo 16–17.30)
Järjestäjä: QJ-Diasporassa / Harrastamisen Suomen malli

Jos et pääse osallistumaan, muistathan perua ilmoittautumisen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.
Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:   
•    EasySport: Maksutonta harrasteliikuntaa 3.–6.luokkalaisille liikunta.hel.fi/easysport
•    FunAction: Maksutonta harrasteliikuntaa 13–17-vuotiaille vuotiaille liikunta.hel.fi/funaction
•    Operaatio Pulssi! Maksuttomia harrastuksia, tapahtumia ja retkiä 12–18-vuotiaille https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-lansi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-ita/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-pohjoinen/&nbsp(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun);
•    Nuorten.hel.fi
•    Harrastukset.hel.fi
Tervetuloa harrastamaan ja ota kaverikin mukaan!


Terveisin,
Harrastamisen Suomen mallin koordinaattori Pinja Rosenberg puh. 040 682 6870, pinja.rosenberg@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä nuorten.hel.fi/suomenmalli

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan johtokunnan jäsenet

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Puistolanraitin ala-aste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Puistolan raitti 18, 00760 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Kaikki yli 10 esteetöntä autopaikkaa sijaitsee ulkona yli 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on alle 3,6 m.
 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 1 porrasaskelma.

Sisäänkäynti "vaihtoehtoinen sisäänkäynti"

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 1 porrasaskelma.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 4 kerrosta.
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 kääntyvää porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet toisella puolella.
 • Sisätilojen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.