Poikkilaakson ala-asteen koulu

Jollaksessa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Poikkilaakson ala-asteen koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Puuskaniementie 21, 00850 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
suomi
PL 85301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Kirsi-Maria Ruusu
+358 9 310 72181
kirsi-maria.ruusu@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Tea Pöysti
+358 9 310 15220
tea.poysti@hel.fi

Rehtori
Sauli Jukkala
+358 9 310 56901
sauli.jukkala@hel.fi

Lukuvuosi 2023-2024

Kielten opetus
englanti
espanja, saksa
ruotsi

Tarjolla sali

Poikkilaakson ala-asteen koulussa Helsingin Jollaksessa on 1.–6. luokat. Oppilaita on noin 260.

Poikkilaakson ala-aste tarjoaa jokaiselle lapselle turvallisen ja innostavan oppimisympäristön. Koulussa noudatetaan vuosiluokkiin sitomatonta (vsop) opetussuunnitelmaa kaikkien oppilaiden kohdalla. Oppilaan etenemistä ei ole sidottu ikään tai luokka-astekohtaisiin tavoitteisiin vaan tavoitteet määritellään yhdessä oppilaan, huoltajan ja opettajien kanssa oppilaan kehitys- ja taitotaso sekä motivaatio huomioon ottaen. Hyvin asetetut tavoitteet tarjoavat haasteita, onnistumisen elämyksiä sekä oppimisen iloa.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu mahdollistaa oppilaan yksilöllisen, jatkuvan, joustavan ja sosiaalisen oppimisen vuorovaikutuksessa eri-ikäisten lasten ja aikuisten kanssa. Opetusryhmät pyritään muodostamaan eri-ikäisistä oppilaista.

Yhteisopettajuus on koulussamme keskeinen toimintamalli, joka koskee koko henkilökuntaa. Luokanopettajat toimivat työpareina, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä. Opetusta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä. Työtä jaetaan tarkoituksenmukaisesti opettajien vahvuuksia hyödyntäen. Aine-, resurssi- ja erityisopettajat työskentelevät joustavasti kaikkien työparien kanssa.

Koulu painottaa ilmaisutaitoa. Oppilaamme hyödyntävät työskentelyssään ympäröiviä metsiä ja merenrantoja, kaupungin retkikohteita sekä digitaalisia ympäristöjä.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Poikkilaaksossa opetussuunnitelma on vuosiluokkiin sitomaton ja rakentuu oppiaineittain A- ja B-opintokokonaisuudesta. Opetussuunnitelmaan on kirjattu oppimisen tavoitteet, sisällöt ja arviointi, käytettävät työtavat ja tarjottavat tukimuodot.

Poikkilaaksossa luokanopettajat toimivat työpareina, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetusta yhdessä. Heidän lisäkseen oppilaiden kanssa työskentelee koulun muita aikuisia, kuten erityisopettaja tai resurssiopettaja. Oman kotiluokan lisäksi oppilaat opiskelevat muissakin pedagogisesti tarkoituksenmukaisissa opiskeluryhmissä.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään muun oppimateriaalin ohella.

Painotettu opetus

Ilmaisutaito on taidepainotus, joka näkyy monipuolisesti eri oppiaineissa ja ilmiöissä mahdollisuutena itseilmaisuun yhdessä ryhmän kanssa. Se on elämyksellistä ja kokemuksellista ja yhdistelee eri taiteen lajeja painottuen draaman sisältöihin ja menetelmiin.

Ilmaisutaitoa painottavassa opetuksessa ovat käytössä oppilaan oma luovuus, taiteet, itsensä toteuttaminen ja draaman eri menetelmät. Oppilaita kannustetaan esiintymään ja esittämään omia tuotoksiaan sekä opettamaan muita.

Ilmaisupainotuksen toteutumista tukee viikoittainen draaman työtapojen harjoittelu, jonka tavoitteet sisältyvät äidinkielen oppisisältöihin. Draaman tavoitteet ja sisällöt löytyvät tarkennettuina koulun opetussuunnitelmasta.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): saksa, espanja
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

 

28.11.2023

Laajasalon koulut pitävät perinteisesti yhteisen koulutulokkaiden infon teamsissa. Aika on ti 9.1. klo 17.30 alkaen.

- klo 17.30-18.30 yhteinen osuus 
- klo 18.30-19.30 kaksikielisen suomi-englantiopetuksen esittely

Paikka: Teams, tässä linkki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

04.09.2023

Syysloma on viikolla 42 eli 16.-20.10.2023.

Lauantai 16.12.2023 on koulupäivä (joulujuhla).

Torstai 28.3.2024 on vapaapäivä.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Poikkilaakson ala-asteen koulun säännöt
Käyttäydyn huomaavaisesti lapsia ja aikuisia kohtaan.
Kerron aikuiselle, jos huomaan kiusaamista.
Edistän omalla käyttäytymiselläni kaikkien koulussa viihtymistä ja turvallisuuden tunnetta.
Noudatan koulun aikuisen antamia ohjeita.
Noudatan koulun aikatauluja.
Annan työrauhan.
Huolehdin koulutavaroistani ja -tehtävistäni.
Arvostan omaa ja toisen omaisuutta.
Pidän huolta yhteisistä työskentelytiloista.
Liikun sisällä rauhallisesti ja metelöimättä.
Noudatan hyviä ruokailutapoja.
Jätän päällysvaatteet ja ulkokengät naulakkoon.
Kouluaikana poistun koulun alueelta vain koulun aikuisen luvalla.
Leikin ja pelaan turvallisia leikkejä ja pelejä.
Käytän älylaitteitani vain koulun aikuisen luvalla.

Mikäli koulun sääntöjä ei noudateta, käyttäydytään sopimattomasti tai syyllistyt rikkomukseen. Tällöin:

 • opettaja voi puhutella.
 • opettaja voi poistaa luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.
 • opettaja voi määrätä tekemään tekemättömät läksyt koulun jälkeen, kasvatuskeskustelun tai enintään kahden tunnin jälki-istunnon.
 • rehtori voi puhutella.
 • opettaja tai rehtori voi määrätä korjaamaan ja siivoamaan rikotut tai sotketut paikat tai tavarat.
 • rehtori voi määrätä sinut kotiin koulupäivän jäljellä olevaksi ajaksi.
 • rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.
 • koulun johtokunta voi erottaa enintään yhdeksi kuukaudeksi.
 • koululle tahallisesti aiheutettu vahinko velvoitetaan korvaamaan

 Kasvatuskeskustelun tarkoituksena on oppia tehdyistä virheistä ja samalla kasvaa ihmisenä. 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Poikkilaakson ala-asteen koulu
Käyntiosoite: Puuskaniementie 21, 00850 Helsinki
PL 85301, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä kello 8.00-16.00

rehtori Sauli Jukkala 
puh. 09 310 56901 / 040 197 2816 
sauli.jukkala(at)hel.fi  

Apulaisrehtori Kirsi-Maria Ruusu
puh. 09 310 72181 / 040 334 9131
kirsi-maria.ruusu(at)edu.hel.fi

Koulusihteeri Tea Pöysti
puh. 09 310 15220 / 040 523 5515
tea.poysti(at)hel.fi

Kanslia on avoinna 8.15-15.00 torstaisin ja perjantaisin.
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja väestörekisteritietojen muutoksista.
Hän hoitaa myös Wilma-tunnuksiin liittyvät asiat.

Johtokunnan puheenjohtaja Heli Ahlroth

Iltapäiväkerho MLL
puh. 044 971 4586
ipjollas@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava Mikko Niiranen
puh. 040 121 7714 (klo 8-12)

Kouluravintola
puh. 09 310 56905

Opettajainhuoneen puhelinnumero on 310 56903. Opettajat tavoittaa parhaiten aamulla ennen oppituntien alkua 8.00-8.30 tai siestojen aikana 10.00-10.30 ja 12.30-13.00.

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi paitsi Essi Niemi essi.i.niemi. Huoltajien ja opettajien väliseen viestintään toivomme käytettävän Wilmaa sähköpostin sijasta.

Luokat ja luokanopettajat
1.- ja 6.-vuotiset oppilaat
Kontu: Anssi Pakula, Mia-Maria Andersson, Annu Kostiainen, Suvi Vanhalakka, Mervi Valta ja Emmi Paajala (eo) 

2.- ja 3.-vuotiset oppilaat
Rivendell: Eija-Riina Moilanen, Maria Karppinen, Ville Sallinen, Anni Äärilä, Henna Koskenlahti (eo/lo) ja Emmi Paajala (eo)

4.- ja 5.-vuotiset oppilaat
Rohan: Kirsi-Maria Korhonen, Suvi Cederberg, Juha Alanne, Sakari Äärilä, Mervi Valta, Emmi Paajala (eo) ja Kirsi-Maria Ruusu (erlo)

Muut opettajat
Marja-Leena Hakuni (käsityö)
Essi Niemi (englanti, ruotsi, saksa)
Katja Nummela (espanja, englanti, ruotsi)
Nina Sippola (ortodoksiuskonto)
Henri Raunio (islam)

Erityisopettajat
Kirsi-Maria Ruusu, Emmi Paajala, Henna Koskenlahti
puh. 09 310 56903

Koulunkäyntiavustajat
Nella Nousiainen-Vuori

Psykologi Virpi Jouhki
puh. 09 310 86148
virpi.jouhki(at)hel.fi
Koululla tiistaisin.

Kuraattori Hanna-Riikka Partanen
puh. 09 310 38150
hanna-riikka.partanen(at)hel.fi
Koululla perjantaisin.

Kuraattori Jenni Valli
puh. 09 310 35562
jenni.valli(at)hel.fi
Koululla perjantaisin.

Terveydenhoitaja  Saana Lyytikäinen
puh. 09 31057542 / 040 6814155
sanna.lyytikainen(at)hel.fi
Vastaanottoajat koulussa tiistaisin ja torstaisin.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät

Harrastukset jatkuvat keväällä 15.1.24 alkavalla viikolla.

 

Tiistai  

Bändi (3.-6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 14.30-16 

Paikka: päivitetään myähemmin

Poikkilaakson bändi alkaa taas tiistaina 5.9! Bändissä lapset saavat tutustua eri soittimiin ja oppia musiikkia hyvässä ja kannustavassa ilmapiirissä ja ammattitaitoisessa ohjauksessa. Tänä vuonna Bändin opettajana on Kitaristi ja musiikkipedagogi Fabio Oliveira. Bändin toimittaa edelleen Natural voices, ilmoittautumiset osoitteella  

Aika ja paikka on sama kuin viime vuonna eli tiistaisin 14.30-16.00 Ilmaisutilassa ruokalan vieressä. 

Ilmoittautuminen: naturalvoiceshelsinki@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai tekstiviestillä p. 044 9722919 

Järjestäjä: Natural Voices ja Harrastamisen Suomen malli 

 

Torstai 

 

Eläinharrastus (3.-6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14.30-16 

Paikka: Luokassa xx  (päivitetään myöhemmin)

Pks4H:n eläinharrastuksen ryhmissä tutustutaan eläimiin sekä askarrellaan, leikitään ja touhutaan kaikenlaista mukavaa ja eläinaiheista. On myös mahdollista, että harrastuksessa käy eläinvieraita. Harrastus ei siis sovellu eläinallergisille. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: elisa.seppala@4h.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Pks 4H / Harrastamisen Suomen malli 

 

Perjantai 

 

JÄLKIPOLTTO Parkour (3.-6.lk) 

Aika: Perjantaisin klo 14.30-15.30 

Paikka: Liikuntasali 

Parkour on innostavaa ja monipuolista toiminnallista treeniä, jossa pyritään liikkumaan mahdollisimman ketterästi, sulavasti tai nopeasti paikasta toiseen hyödyntämällä ympäristön rakenteita ja välineitä. Harjoituksissa jokainen liikkuu omalla tahdillaan ja tyylillään - pääasia, että on hauskaa! Parkourissa ei oteta turhia riskejä ja harjoittelussa keskitytään vahvasti turvallisuuteen ja liikunnaniloon.  

Parkour on lajina hyvin monipuolinen ja sen harrastaminen kehittää mm. voimaa, luovuutta, kestävyyttä, ketteryyttä, tilan hahmotusta, tarkkuutta sekä liikkeen sulavuutta. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu parkouriin tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Olli Väätäinen (olli@jalkipoltto.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) / 0440755664) & Anna Mäkelä (0505477224) 

Järjestäjä: Jälkipoltto Oy / Harrastamisen Suomen malli 

 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunta 2021-2025

Huoltajat

Heli Ahlroth  (puheenjohtaja)
Nora Raikamo (varapuheenjohtaja)
Wihelmina Dyster
Päivi Luna
Antti Ojaharju

Opettajat

Annu Kostiainen
Anssi Pakula

Muu henkilökunta

Nella Nousiainen-Vuori

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

 

Sijainti

Puuskaniementie 21, 00850 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi avautuu käsin helposti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.