Poikkilaakson ala-asteen koulu

Jollaksessa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Poikkilaakson ala-asteen koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Puuskaniementie 21, 00850 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 85301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Kirsi-Maria Ruusu
+358 9 310 72181
kirsi-maria.ruusu@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Tea Pöysti
+358 9 310 15220
tea.poysti@hel.fi

Rehtori
Sauli Jukkala
+358 9 310 56901
sauli.jukkala@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti
espanja, saksa
ruotsi

Tarjolla sali

Poikkilaakson ala-asteen koulussa Helsingin Jollaksessa on 1.–6. luokat. Oppilaita on noin 260.

Poikkilaakson ala-aste tarjoaa jokaiselle lapselle turvallisen ja innostavan oppimisympäristön. Koulussa noudatetaan vuosiluokkiin sitomatonta (vsop) opetussuunnitelmaa kaikkien oppilaiden kohdalla. Oppilaan etenemistä ei ole sidottu ikään tai luokka-astekohtaisiin tavoitteisiin vaan tavoitteet määritellään yhdessä oppilaan, huoltajan ja opettajien kanssa oppilaan kehitys- ja taitotaso sekä motivaatio huomioon ottaen. Hyvin asetetut tavoitteet tarjoavat haasteita, onnistumisen elämyksiä sekä oppimisen iloa.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu mahdollistaa oppilaan yksilöllisen, jatkuvan, joustavan ja sosiaalisen oppimisen vuorovaikutuksessa eri-ikäisten lasten ja aikuisten kanssa. Opetusryhmät pyritään muodostamaan eri-ikäisistä oppilaista.

Yhteisopettajuus on koulussamme keskeinen toimintamalli, joka koskee koko henkilökuntaa. Luokanopettajat toimivat työpareina, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä. Opetusta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä. Työtä jaetaan tarkoituksenmukaisesti opettajien vahvuuksia hyödyntäen. Aine-, resurssi- ja erityisopettajat työskentelevät joustavasti kaikkien työparien kanssa.

Koulu painottaa ilmaisutaitoa. Oppilaamme hyödyntävät työskentelyssään ympäröiviä metsiä ja merenrantoja, kaupungin retkikohteita sekä digitaalisia ympäristöjä.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Poikkilaaksossa opetussuunnitelma on vuosiluokkiin sitomaton ja rakentuu oppiaineittain A- ja B-opintokokonaisuudesta. Opetussuunnitelmaan on kirjattu oppimisen tavoitteet, sisällöt ja arviointi, käytettävät työtavat ja tarjottavat tukimuodot.

Poikkilaaksossa luokanopettajat toimivat työpareina, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetusta yhdessä. Heidän lisäkseen oppilaiden kanssa työskentelee koulun muita aikuisia, kuten erityisopettaja tai resurssiopettaja. Oman kotiluokan lisäksi oppilaat opiskelevat muissakin pedagogisesti tarkoituksenmukaisissa opiskeluryhmissä.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään muun oppimateriaalin ohella.

Painotettu opetus

Ilmaisutaito on taidepainotus, joka näkyy monipuolisesti eri oppiaineissa ja ilmiöissä mahdollisuutena itseilmaisuun yhdessä ryhmän kanssa. Se on elämyksellistä ja kokemuksellista ja yhdistelee eri taiteen lajeja painottuen draaman sisältöihin ja menetelmiin.

Ilmaisutaitoa painottavassa opetuksessa ovat käytössä oppilaan oma luovuus, taiteet, itsensä toteuttaminen ja draaman eri menetelmät. Oppilaita kannustetaan esiintymään ja esittämään omia tuotoksiaan sekä opettamaan muita.

Ilmaisupainotuksen toteutumista tukee viikoittainen draaman työtapojen harjoittelu, jonka tavoitteet sisältyvät äidinkielen oppisisältöihin. Draaman tavoitteet ja sisällöt löytyvät tarkennettuina koulun opetussuunnitelmasta.

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): saksa, espanja
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

30.5.2024

Lukuvuosi 23-24 päättyy lauantaina 1.6. klo 9.00 alkaviin kevätlauleloihin. Ensi lukuvuosi alkaa torstaina 8.8. klo 9.00. Tässä linkki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) tarkempaan infoon ensi lukuvuodesta.

10.01.2024

Koulutulokkaiden ilmoittautuminen koululla on keskiviikkona 24.1. klo 8.00-10.00. Sähköinen ilmoittautuminen kouluun Asti-järjestelmässä on mahdollista 8.1.-28.1.2024.

Tässä linkki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) eilisen infotilaisuuden dioihin.

28.11.2023

Laajasalon koulut pitävät perinteisesti yhteisen koulutulokkaiden infon teamsissa. Aika on ti 9.1. klo 17.30 alkaen.

- klo 17.30-18.30 yhteinen osuus 
- klo 18.30-19.30 kaksikielisen suomi-englantiopetuksen esittely

Paikka: Teams, tässä linkki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

04.09.2023

Syysloma on viikolla 42 eli 16.-20.10.2023.

Lauantai 16.12.2023 on koulupäivä (joulujuhla).

Torstai 28.3.2024 on vapaapäivä.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Poikkilaakson ala-asteen koulun säännöt

 • Käyttäydyn huomaavaisesti lapsia ja aikuisia kohtaan.
 • Kerron aikuiselle, jos huomaan kiusaamista.
 • Edistän omalla käyttäytymiselläni kaikkien koulussa viihtymistä ja turvallisuuden tunnetta.
 • Noudatan koulun aikuisen antamia ohjeita.
 • Noudatan koulun aikatauluja.
 • Annan työrauhan.
 • Huolehdin koulutavaroistani ja -tehtävistäni.
 • Arvostan omaa ja toisen omaisuutta.
 • Pidän huolta yhteisistä työskentelytiloista.
 • Liikun sisällä rauhallisesti ja metelöimättä.
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja.
 • Jätän päällysvaatteet ja ulkokengät naulakkoon.
 • Kouluaikana poistun koulun alueelta vain koulun aikuisen luvalla.
 • Leikin ja pelaan turvallisia leikkejä ja pelejä.
 • Käytän älylaitteitani vain koulun aikuisen luvalla.

Mikäli koulun sääntöjä ei noudateta, käyttäydytään sopimattomasti tai syyllistyt rikkomukseen. Tällöin:

 • opettaja voi puhutella.
 • opettaja voi poistaa luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.
 • opettaja voi määrätä tekemään tekemättömät läksyt koulun jälkeen, kasvatuskeskustelun tai enintään kahden tunnin jälki-istunnon.
 • rehtori voi puhutella.
 • opettaja tai rehtori voi määrätä korjaamaan ja siivoamaan rikotut tai sotketut paikat tai tavarat.
 • rehtori voi määrätä sinut kotiin koulupäivän jäljellä olevaksi ajaksi.
 • rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.
 • koulun johtokunta voi erottaa enintään yhdeksi kuukaudeksi.
 • koululle tahallisesti aiheutettu vahinko velvoitetaan korvaamaan

 Kasvatuskeskustelun tarkoituksena on oppia tehdyistä virheistä ja samalla kasvaa ihmisenä. 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Poikkilaakson ala-asteen koulu
Käyntiosoite: Puuskaniementie 21, 00850 Helsinki
PL 85301, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä kello 8.00-16.00

Rehtori

Sauli Jukkala 
puh. 09 310 56901 / 040 197 2816 
sauli.jukkala@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Apulaisrehtori 

Kirsi-Maria Ruusu
puh. 09 310 72181 / 040 334 9131
kirsi-maria.ruusu@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteeri

Tea Pöysti
puh. 09 310 15220 / 040 523 5515
tea.poysti@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kanslia on avoinna 8.15-15.00 torstaisin ja perjantaisin.
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja väestörekisteritietojen muutoksista.
Hän hoitaa myös Wilma-tunnuksiin liittyvät asiat.

Johtokunnan puheenjohtaja 

Heli Ahlroth

Iltapäiväkerho MLL

puh. 044 971 4586
ipjollas@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava 

Mikko Niiranen
puh. 040 121 7714 (klo 8-12)

Kouluravintola

puh. 09 310 56905

Opettajainhuoneen puhelinnumero on 310 56903. Opettajat tavoittaa parhaiten aamulla ennen oppituntien alkua 8.00-8.30 tai siestojen aikana 10.00-10.30 ja 12.30-13.00.

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) paitsi Essi Niemi essi.i.niemi. Huoltajien ja opettajien väliseen viestintään toivomme käytettävän Wilmaa sähköpostin sijasta.

Luokat ja luokanopettajat

1.- ja 6.-vuotiset oppilaat
Kontu: Anssi Pakula, Mia-Maria Andersson, Annu Kostiainen, Suvi Vanhalakka, Mervi Valta ja Emmi Paajala (eo) 

2.- ja 3.-vuotiset oppilaat
Rivendell: Eija-Riina Moilanen, Maria Karppinen, Ville Sallinen, Anni Äärilä, Henna Koskenlahti (eo/lo) ja Emmi Paajala (eo)

4.- ja 5.-vuotiset oppilaat
Rohan: Kirsi-Maria Korhonen, Suvi Cederberg, Juha Alanne, Sakari Äärilä, Mervi Valta, Emmi Paajala (eo) ja Kirsi-Maria Ruusu (erlo)

Muut opettajat

Marja-Leena Hakuni (käsityö)
Essi Niemi (englanti, ruotsi, saksa)
Katja Nummela (espanja, englanti, ruotsi)
Nina Sippola (ortodoksiuskonto)
Henri Raunio (islam)

Erityisopettajat

Kirsi-Maria Ruusu, Emmi Paajala, Henna Koskenlahti
puh. 09 310 56903

Koulunkäynninohjaajat

Nella Vuori

Psykologi 

Virpi Jouhki
puh. 09 310 86148
virpi.jouhki@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Koululla tiistaisin.

Kuraattorit 

Hanna-Riikka Partanen
puh. 09 310 38150
hanna-riikka.partanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Koululla perjantaisin.

Jenni Valli
puh. 09 310 35562
jenni.valli@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Koululla perjantaisin.

Terveydenhoitaja  

Saana Lyytikäinen
puh. 09 31057542 / 040 6814155
sanna.lyytikainen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Vastaanottoajat koulussa tiistaisin ja torstaisin.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 
 

 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunta 2021-2025

Huoltajat

Heli Ahlroth  (puheenjohtaja)
Nora Raikamo (varapuheenjohtaja)
Wihelmina Dyster
Päivi Luna
Antti Ojaharju

Opettajat

Annu Kostiainen
Anssi Pakula

Muu henkilökunta

Nella Nousiainen-Vuori

Sijainti

Puuskaniementie 21, 00850 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi avautuu käsin helposti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.