Kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonta muuttaa kesän aikana uusiin tiloihin Kalasatamaan, Työpajankatu 8. Muutosta johtuen palveluneuvonta palvelee kesäajalla 1.6.-4.8.2023 puhelimitse, sähköpostitse sekä palautejärjestelmässä. Puhelinpalvelussa on käytössä tulkkipalvelu. Aurinkoista kesää!

Metsolan ala-asteen koulu

Metsolan ala-asteen koulu on vuosiluokkien 1-6 opetusta tarjoava peruskoulu Itä-Pakilassa. Koulussamme toimii yleisopetuksen ryhmiä, yksi lähipalvelun erityisluokka ja yksi alueellinen valmistavaa opetusta tarjoava luokka.
Koulun uudet toimitilat on otettu käyttöön tammikuussa 2023.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Opetussuunnitelmaan on kirjattu oppiaineiden sisällöt, työskentelyn tavoitteet ja oppilaan oppimista tukevia keinoja.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Luokan oma opettaja opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta koulun valitsemat oppikirjat ja muun oppimateriaalin.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): saksa, ranska
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat oman valinnan mukaan yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan Metsolan koulussa 1. luokalla.
Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalla ja ryhmän perustaminen edellyttää 12 oppilaan osallistumista opetukseen.

Painotettu opetus

Metsolan ala-asteen koulussa ei järjestetä erikseen haettavaa painotettua opetusta.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Henkilöstötila
puh.  09 310 82404, 040 334 8268     

Koulusihteeri 
Merja Patokoski (ti-pe)
puh. 09 310 82406, 040 334 8271
merja.patokoski(at)hel.fi

Koulusihteerille ilmoitetaan puhelinnumero- ja sähköpostiosoitteen muutoksista.
Nimi- ja osoitemuutokset päivittyvät kuntarekisterin kautta koulun oppilasrekisteriin.

Rehtori 
Pia Rauha
puh. 09 310 38854, 040 557 8530
pia.rauha(at)hel.fi

Apulaisrehtori 
Marja Puurula,
puh. 09 310 33425, 040 549 2101

Johtoryhmä
Pia Rauha,  puh. 09 310 38854, 040 557 8530  
Jura Juusela, puh. 09 310 26520, 040 688 6070 
Marja Puurula, puh. 09 310 33425, 040 549 2101
Hannu Sompinmäki
Leena Tuuri,  puh. 09 310 82401, 050 592 5584
Kaarina Hurtta

Johtokunnan puheenjohtaja 
Jaakko Kuusi

Iltapäiväkerho
puh. 044 5005360 (kerhonumero klo 12-17)
sähköpostiosoite ip.metsola(at)hjk.fi

Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori
Anni Löppönen 
puh. 09 310 82249, 040 531 9718  

Kohdevastaava
Sami Merikanto (klo 7-15)
puh. 050 401 3725

Kouluravintola
puh. 09 310 82407, 040 334 8266  (klo 7-14.30)
jaakko.kuusi(at)gmail.com

Luokanvalvojat

Solu 1-2 Varvikko

1A Mari Rissanen
1B Petra Sarja
1C Minna Rankkala
• 1. luokan opettajien puh. 09 310 33036

2A Kaarina Hurtta
2B Tiina Luukkonen
• 2. luokan opettajien puh. 09 310 64832 

Solu 3-4 Vesaikko

3A Outi Jyränki-Salmi
3B (J. Ala-Nissilä virkavapaalla)
3C Jessi Wirén
• 3. luokan opettajien puh. 09 310 33035

4A Heli Salmenoja
4C Marja Puurula
• 4. luokan opettajien puh. 09 310 72031
3-6V Riina Tyni, puh. 09 310 31603 HUOM! Uusi puhelinnumero 1.1.23 alkaen.

Solu 5-6 Taimikko

5A Kai Grönlund
5B Helmi Koistinen
5C Hannu Sompinmäki
• 5. luokan opettajien puh. 09 310 88723

6A Teemu Salo
6C Jura Juusela
• 6. luokan opettajien puh. 09 310 33396
1-6D Mervi Kosunen, puh. 09 310 72230, 050 401 3070

Erityisopetus  

Marjo Tallqvist
puh. 09 310 66913, 050 433 2460

Kirsti Salmi
puh. 09 310 33181, 040 623 4210

Resurssiopettajat 

Tuula Penttilä
Leena Tuuri

Englanti

Johanna Ala-Nissilä
Tiina Isolehto
Milla Paloniemi

Ranska

Milla Paloniemi

Ruotsi

Johanna Ala-Nissilä

Saksa

Tiina Isolehto  
 

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat yleisesti muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi. Muutamia poikkeuksia löytyy, joten osoitteet kannattaa ensin tarkistaa.

 

Koulunkäyntiavustajat

Backman Mikaela
Björklund Carola
Matias Niva

Psykologi 
Linnea Vallius  
puh. 09 310 25809, 040 729 1940

Kuraattori
Tiia Herala
puh. 09 310 71910, 050 401 3380

Terveydenhoitaja 
Sirpa Aarnio
puh. 09 310 27129, 040 688 7950
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin  

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta puhelimitse.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2022-2023

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 24.1.2022 alkaen:
 

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tieto kerhoista ja harrastusryhmistä päivitetään pian!

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan  varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä

Jaakko Kuusi, puheenjohtaja (Jukka Göös)
Seppo Salminen, varapuheenjohtaja (Hannu Uusitalo)
Tapio Eklin, huoltajajäsen (Sofia Aspelund)
Riina Harjumäki, huoltajajäsen (Susa Nokelainen)
Katri Järvensivu, huoltajajäsen (Liisa-Maija Lagerström)  
Jura Juusela, opettajajäsen (Marja Puurula)
Matias Niva, henkilökunnan edustaja (Merja Patokoski)

Kaksi oppilaiden edustajaa

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Metsolan ala-aste Facebookissa

Sijainti

Kansantie 1 00680 Helsinki

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi vaatii ovipuhelimen käyttöä, jonka jälkeen ovi avautuu käsin helposti.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipiste sijaitsee samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Sisätilojen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.
 • Toimipisteessä on esteetön wc.