Maatullin peruskoulu

Maatullin ala-asteen koulu laajentuu yhtenäiseksi peruskouluksi. Koulussa on 1.-7.-luokat lukuvuonna 2021-2022 ja 1.-8.-luokat lukuvuonna 2022-2023.
Maatullin peruskoulu kuva

Maatullin peruskoulu sijaitsee Puistolan Tapulikaupungissa. Koulurakennus sijaitsee osoitteessa Suuntimotie 28. Maatullin peruskoulussa opiskelee oppilaita vuosiluokilta 1.-9. Koulussa toimii viisi alueellista pienryhmää sekä valmistavan opetuksen luokka.  

A1-kieleksi on mahdollista valita ensimmäisellä luokalla englanti tai ruotsi. Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita kolmannella luokalla ruotsin, ranskan tai venäjän kielen. 8.luokalla on mahdollisuus aloittaa espanjan opiskelu B2-kielenä.  

Koulumme toiminnassa painottuvat ympäristökasvatus sekä hyvinvointitaidot. Kumpaakin opiskellaan kaikilla koulun luokka-asteilla. Nämä teemat näkyvät myös koulun valinnaisainetarjonnassa. Koulussamme on painotus liikunnassa, käsityössä ja kuvataiteissa.  

Maatullin peruskoulun arvot eli RYYTI 

Reiluus 
Yhteistyö 
Ystävällisyys 
Turvallisuus 
Ilo 

Tunne itsesi, ole hyvä itsellesi, ole hyvä maailmalle. Opi, ajattele, innostu ja nauti.

Maatullin peruskoulun toiminta-ajatus

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

 

Maatullin peruskoulun oppilaat on jaettu neljään isoon ryhmään seuraavanlaisesti

1.-2.luokkalaiset ovat Pupula

3.-4.luokkalaiset ovat Kettula

5.-6.luokkalaiset ovat Karhula ja 

7.-9.luokkalaiset ovat Hirvelä.

 

Koulun pihalla on pyörätelineet. Pyörät ja mahdolliset skootit tulee viedä sinne ja lukita.

Koulussa on maahanmuuttajien valmistava luokka, joissa lapsille opetetaan suomen kielen perusteet. Lisäksi koulussa on kolme erityisluokkaa.

Painoalueena ovat suomen kielen ja matematiikan perustaidot sekä sosiaaliset taidot, yhteistyökyky ja hyvä käytös. Kiusaamistilanteisiin puututaan nopeasti ja pyritään auttamaan kaikkia osapuolia. 

Maatullin ala-asteella on terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi.

Kieliohjelma

  • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska, venäjä
  • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska, venäjä
  • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
  • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja

lltapäivisin koulussa opetetaan monia vapaaehtoisia kotikieliä, esimerkiksi farsin kieltä, somalia, thai-kieltä, venäjää ja viroa.

 

Tervetuloa kevätjuhlaan!

Maatullin peruskoulun kevätjuhlaa vietetään lauantaina 3.6.2023. Juhlassa esiintyvät 1.-, 5.-ja 8.-luokkien oppilaat.

Salin koon johdosta ainoastaan esiintyvien luokkien oppilaille voi tulla korkeintaan yksi vieras.

Pyydämme kaikkia laittamaan matkapuhelimensa lentotilaan ennen juhlasaliin astumista, jotta salin tekniikka toimisi sujuvasti.

Juhlan jälkeen luokissa syödään jäätelö ja saadaan todistus. Tilaisuus kestää kokonaisuudessaan noin (1,5 h).

Keväisin terveisin,

Maatullin peruskoulun väki

Tarkemmista aikatauluista tiedottavat omat opettajat Wilma-viestillä.

 

Tulevan lukuvuoden aloitusajat

 

Torstai 10.8. ja perjantai 11.8.2023

1.lk 8.30–11.30

2.–3.lk 9.00–12.00

4.–6.lk 9.30–12.30

7.–9.lk 10.00–13.00

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Koulusihteeri Mari Koskeva
mari.koskeva@hel.fi
puh. 09 310 34107 tai 040 656 9398

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori

Heli Siljama
puh. 09 31082826
heli.siljama@hel.fi

Apulaisrehtori

Katri Kyntölä
puh. 09 310 89367 tai  040 334 5592
katri.kyntola@edu.hel.fi

Sini Mustaniemi
puh. 09 310 82374 tai 040 689 7525
sini.mustaniemi@edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja Lauri Kaski
yhteystiedot rehtorilta

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja
Minna Oila
vanhempainyhdistys.maatulli@gmail.com

Maatullin peruskoulun iltapäiväkerho
puh. 050 3634327
Vastuuohjaaja Nina Tuominen 050-3224552 Nina@hilperot.fi

Kohdevastaava
Kari Pekkanen puh. 0409225447

Maatullin keittiö
Irina Kivistö 0503217177

Opettajanhuone
puh. 0931082833

Opettajat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi, ellei toisin mainita.

1-2 Marika Leinonen (marika1.leinonen(at)edu.hel.fi)
1A Juha Leminen
1B Anu Tuomioja
1C Anne-Marie Ikonen
1D Heli Pitkänen (heli1.pitkanen(at)edu.hel.fi)
2A Outi Laurila 
2B Magdalena Rutkiewicz 
2C Riikka Lehtisaari
2D Kirsi Länsitie 
3-6VL Anna Helpinen
3-6VL Milka Hakama-Hirvaskero
3-6VL Riikka Paloniemi
3A Johanna Hauhia 
3B Nea Nasib
3C Henna Keränen 
3D Anna Saavalainen
4-5 Timo Karjalainen
4A Tuula Tolonen 
4B Eveliina Kauppi 
4C Linda Järvenpää 
4D Raisa Lääkkölä 
5A Juuso Ahola 
5B Teemu Toivola
5C Adele Pentti 
6-8 Jake Honkonen
6A Taru Martikainen 
6B Maija Jonkka 
6C Saana Rasimus 
7A Jonna Karnaattu
7B Marjukka Sundberg
7C Sini Mustaniemi
7D Kirsi Etula
8A Sara Seppälä
8B Nina Tirkkonen
8C Päivi Pousi

Aineen- ja erityisopettajat 

Kia Dahl, ruotsi, englanti
Milka Hirvaskero, ranska
Jonna Karnaattu, ruotsi
Heidi Kaarresalo, ranska
Bianca Biro, englanti, ranska
Asta Koivunen, englanti  
Siru Haapamäki, erityisopetus
Maria Mäkelä, erityisopetus
Sara Seppälä, erityisopetus, ruotsi 
Pekka Viiliäinen, erityisopetus
Elina Mauno, S2-opetus, Suomen kieli, englanti 
Sini Mustaniemi, S2-opetus
Marjukka Sundberg, S2-opetus
Nina Tirkkonen, S2-opetus
Sonja Hartio, liikunta
Kirsi Etula, käsityö
Katri Kyntölä, musiikki 
Päivi Pousi, kotitalous
Emilia Hirvi, fysiikka, kemia, matematiikka
Annika Metso, matematiikka, fysiikka 
Reetta Pyrylä, biologia, maantieto
Valkeapaa Ella, kuvataide
Minna Wallius, oppilaan ohjaus, resurssiopettaja, UE
Markku Kärkkäinen, resurssiopettaja 
Kari Mäkinen, resurssiopettaja
Kamal Kafif, monikielinen ohjaaja
Yasin Gass, monikielinen ohjaaja

Uskonnon ja oman äidinkielen opettajat 

Juha Leminen UE
Minna Wallius UE 
Malgorzata Greszowiak, UR 
Anu Tuomioja, UO
Anna Helpinen ET
Nadira Beciroski, UI 
Samuli Leinonen, UI
Ghannou iddros, UI 
Jami Homa, UI 
Nadira Beciroski, UI
Sivananthan Nirojan, oman äidinkielen opettaja, tamili
Dautaj Teuta, oman äidinkielen opettaja, albania
Milka Kuusinen, oman äidinkielen opettaja, portugali
Noor Nimco, oman äidinkielen opettaja, somali
Abdalla Hamdi, oman äidinkielen opettaja, somali
Kasatkin Oleg, oman äidinkielen opettaja, venäjä
Kuuse Annika, oman äidinkielen opettaja, viro

Erityisopettajat

Maria Mäkelä
puh. 040 8295015, maria.makela@edu.hel.fi

Pekka Viiliäinen
puh. 040 829 1730, pekka.viiliainen@edu.hel.fi

Sara Seppälä 
puh. 040 6601690, sara.seppala@edu.hel.fi

Haapamäki Siru
puh. 040 3349032, siru.haapamaki@edu.hel.fi

Koulunkäyntiavustajat

Miia-Maria Sievänen   

Jaana Leminen

Anusha Inthumathan

Radost Dimitrova

Vilma Vikman 

Kia Sainio 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi , ellei toisin mainita

Koulupsykologi  Syrjäläinen Olli-Pekka
puh. 09 310 27284 / 040 835 8752
koululla ma-pe

Kuraattori Henrik Laine
puh. 09 310 71917 / 050 401 3396
koululla pääsääntöisesti ma - to.

Terveydenhoitaja
Ida Joutsemo
Puh. 040 336 0193
Paikalla ma-pe
Ilman ajanvarausta vain klo 11.00-11.30

Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä omalle terveysasemalle tai terveysneuvontanumeroon 09 310 10023.

Puistolan hammashoitola
Maatullinaukio 10 A
09 310 53438

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Aamupäivätoimintaa järjestetään tarvittaessa 8.30–10.00. Aamupäivätoiminnasta vastaavat koulunkäynninohjaajat.   

Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Maatullin peruskoulun iltapäiväkerhotoiminnasta vastaa Beanet oy. Iltapäiväkerhoon osallistuu pääsääntöisesti 1. ja 2.luokan oppilaita. Iltapäiväkerho toimii koulun sisä- ja ulkotiloissa. Kerhossa leikitään, askarrellaan ja ulkoillaan. Iltapäiväkerho on maksullinen. Kerhossa lapsille tarjoillaan välipala. 

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2022-2023

Maatullin peruskoululla on keskiviikkoisin Suomen harrastamisen mallin kerhotoimintaa (parkour, salibandy, kokkikerho, biljardi). Tämä kerhotoiminta on myös isommille koulun oppilaille. Koulunkäynninohjaajat pitävät päivittäin läksykerhoa, johon voi koulupäivän jälkeen jäädä tekemään läksyt. Koululla on myös omaa kerhotarjontaa: esim. kuoro, roolipelikerho ja espanjan kerho. Kerhotarjonta vaihtelee vuosittain. Kerhoista tiedotetaan ja niihin ilmoittaudutaan wilmassa.  

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 24.1.2022 alkaen:
 

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tieto kerhoista ja harrastusryhmistä päivitetään pian!

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan jäsenet

Maatullin peruskoulun johtokunta  

Lauri Kaski puheenjohtaja, varajäsen Kari Laaksonen 

Mikko Kierikki, varajäsen Pekka Nyman  

Reetta Yrttiaho, varajäsen Hanna Kontu 

Hanna Iso-Metsälä, varajäsen Sanna Nyman 

Reetta-Kaisa Lehtinen, varapuheenjohtaja, varajäsen Tarja Matikka 

Teija Makkonen 

Päivi Abu (henkilöstö) 

Katri Kyntölä, varajäsen Maija Jonkka 

Juha Leminen, varajäsen Taru Martikainen 

Timo Karjalainen, varajäsen Marika Leinonen  

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Maatullin peruskoulu Facebookissa

Sijainti

Suuntimotie 28, 00750 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan