Laakavuoren ala-asteen koulu

Mellunmäessä sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Laakavuoren ala-asteen koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Jänkäpolku 1, 00970 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
suomi
PL 97301, 00099 Helsingin kaupunki

 Laakavuoren ala-aste on moninainen koulu, jossa olemme kaikki erilaisia, mutta samanarvoisia. Koulussamme jokaisella on mahdollisuus oppia vankat perustaidot elämään hyvässä ilmapiirissä. Kunnioitamme toisiamme ja kannustamme toisiamme osallistumaan ja ottamaan vastuuta.

Laakavuoren ala-asteella on hyvä tekemisen meininki ja työstään innostunut työyhteisömme tukee osaamisen kehittämistä. Oppilaita Laakavuoren ala-asteella on noin 250. Kulkuyhteydet ovat meille erinomaiset, sillä sijaitsemme Mellunmäen metro- ja bussiaseman kupeessa.

Katso tästä koulun ruokalista

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kouluvalmentaja

Koulussamme työskentelee kouluvalmentaja. Kouluvalmentajan tehtävänä on toimia koulun muun henkilöstön kanssa turvallisena aikuisena, joka muun muassa kohtaa ja kuuntelee oppilaita, ennaltaehkäisee kiusaamista ja yksinjäämistä, edistää yhteisöllisyyttä ja hyvää ryhmähenkeä sekä kehittää koulun kerho- ja harrastustoimintaa (Helsingin kaupunki, 2023).

Välituntitoiminta

Oppilaita osallistetaan kouluttamalla heitä välituntiohjaajiksi, läksykerhon apuohjaajiksi, välituntilainaamon vastuuoppilaiksi ja vertaissovittelijoiksi. Oppilaat ovat mukana suunnittelussa, toiminnan totetuksessa sekä arvioinnissa. Oppilaat toimivat näissä tehtävissä vertaisohjaajina ja -kouluttajina nuoremmille oppilaille. 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Koulussamme on viikottaiset tunne- ja vuorovaikutustunnit jokaisella vuosiluokalla. Kuukausittain pidetään koko koulun yhteinen hyvinvointitunti koulumme hyvinvoinnin vuosikellon mukaisesti.

Lukeva ja kielitietoinen koulu

Koulussamme edistämme lukutaitoa ja tavoitteemme on luoda kouluun lukemiseen innostava kielitietoinen toimintakulttuuri. Arvostamme kaikkia kieliä ja käytämme kielitietoisia työtapoja eri oppiaineiden opetuksessa.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ruotsi
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): venäjä, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Painotettu opetus

Laakavuoren ala-asteella ei järjestetä painotettua opetusta.

Syyslukukausi päättyy 22.12.2023. Saatte koteihin lisätietoa viimeisestä kouluviikosta Wilman kautta.

LAAKAVUOREN, MELLUMÄEN, KONTULAN JA KEINUTIEN ALA-ASTEEN ESITTELYTILAISUUS SYKSYLLÄ 2024 KOULUNSA ALOITTAVIEN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE

Tervetuloa Laakavuoren, Kontulan, Keinutien ja Mellunmäen ala-asteen yhteiseen koulutulokasinfo -tilaisuuteen keskiviikkona 29.11.2023 klo 17.00. Tilaisuus pidetään Teams-tilaisuutena verkossa (linkki alla). Tilaisuus on tarkoitettu syksyllä 2024 koulunsa aloittavien oppilaiden huoltajille.
Info-tilaisuudessa kerrotaan kouluun ilmoittautumisesta, koulun aloittamisesta ja iltapäiväkerhohausta.
Kouluun ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Astissa 8.–28.1.2024 tai saapumalla ilmoittautumispäivänä keskiviikkona 24.1.2024 koululle klo 8.00 - 10.00. Mikäli lapselle haetaan erityistä tukea, pyydämme saapumaan koululle ilmoittautumaan.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZmI1N2ZlNjMtMTBhZS00OWJlLWFlMjgtZjE5MGFhYjY1MGJk%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222a8a9b19-c97e-433e-bcb2-9cf28fd6689a%2522%257d&data=05%7C01%7Csini.latvala%40hel.fi%7C565e7417f82a434ecd2b08dbeff30580%7C3feb6bc1d7224726966c5b58b64df752%7C1%7C0%7C638367599281860501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B5fUYJgorQ2hg5DdTnrsDf7u5l3dam5eNFU1WG1lrww%3D&reserved=0(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

TERVETULOA!
Laakavuoren ala-asteen rehtori Sini Latvala
Mellunmäen ala-asteen rehtori Miia Koivula
Keinutien ala-asteen rehtori Maria Kokkonen
Kontulan ala-asteen rehtori Marko Perkiö

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

1. Käyttäydyn kunnioittavasti kaikkia kohtaan.
2. En kiusaa tai syrji ketään.
3. Annan työrauhan.
4. Noudatan välituntisääntöjä.
5. Käytän mobiililaitteita vain koulun aikuisen luvalla. Pidän puhelimen repussa äänettömällä koulupäivän ajan.
6. Pidän huolta yhteisistä tiloista ja tavaroista. Siivoan omat jälkeni.
7. Selvitän riidat rauhallisesti keskustellen.
8. Pysyn koulun alueella koulupäivän ajan. Poistun alueelta vain koulun henkilökunnan kanssa.
Näitä järjestyssääntöjä noudatamme kaikessa koulun toiminnassa.
 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri Nora Grönqvist
puh. 09 310 82773, nora.gronqvist(at)hel.fi

Kanslia on avoinna:   
maanantaista torstaihin klo 7.45-13.45 ja perjantaisin klo 7.45-13.00.         
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

vs. Rehtori Sini Latvala
puh. 09 310 25235, sini.latvala(at)hel.fi

Apulaisrehtori Miia Ropponen, 
puh. 09 310 33198, miia.ropponen(at)edu.hel.fi

Kohdevastaava Andrei Baranov
puh. 050 401 3871, andrei.baranov(at)palmia.fi

Henkilökunnanhuone
puh. 09 310 82770

Kouluvalmentaja Elina Nieminen
p. 09 310 33224, elina.nieminen(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja Elisa Selki-Rocchi
elisa.selki-rocchi(at)hel.fi

Monikielinen ohjaaja, Abdirahim Mohamed (kielet suomi, somali ja englanti)
p. 09 310 88749, abdirahim.mohamed(at)edu.hel.fi

Monikielinen ohjaaja, Fartun Mohamed (suomi, somali, arabia ja englanti)
p. 09 310 22068, fartun2.mohamed(at)edu.hel.fi

Iltapäivätoiminnan vastaava, kehva Anna Imeri
puh 09 310 62928

Kouluravintola Herkkutupa
ruokapalveluvastaava Bettina Valta
puh. 09 310 82774

Luokanopettajat lv 2023-2024

1AB Tiina Mattero ja Emilia Vuorjoki
2AB Pamela Bredbacka ja Julia Salo
3AB Pekka Laine ja Laura Purhonen
4AB Tinja Mikkonen ja Tiina Dawoud
5AB Miklas Machreich ja Miia Ropponen
6AB Heidi Nykänen ja Simo Korhonen

Erityisluokanopettajat lv 2022-2023

1-6C Jenny Castrén 
1-6D Päivi Tammi
1-6F Inka Niska ja Juulia Riuttanen
1-3E Pentti Sinnemäki
3-6E Lilja Marttinen

Aine- ja tuntiopettajat lv 2022-2023

Osa-aikainen erityisopetus 1-3lk Inkeri Marttinen
Osa-aikainen erityisopetus 4-6lk Veera Rautiainen
S2 1-3lk Maria Männikkö
S2 4-6lk Paula Neppius
A1 englanti Lauri Eela
B1 ruotsi Laura Purhonen
A2 saksa Elena Pak
somalin kieli Ayan Elmi
venäjän kieli Anna Baslyk
arabian kieli Sanaa Kadi
islam Driss Ghannou ja Sanaa Kadi
ortodoksi Liisa Osola

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi ellei toisin mainita.   

1-6C, kehva ip Nasro Yusuf
1-6C, Hans Svacina
1-6D, kehva ip Range Rautiainen
1-6D, kehva ip Anna Imeri
1-6F, Pasi Viljakainen
1-3E, Ronja Männikkö
3-6E, Timi Hirvensalo
1-2AB, Ida Kontio
1-2AB ja aamukerho, Spirit Deligiannaki
3-6. lk, kehva ip Juuso Lehtosuo

Psykologi Anne Lehmonen
puh. 09 310 71857, anne.lehmonen(at)hel.fi
Laakavuoren ala-asteella maanantaisin, keskiviikkoisin ja parittomien viikkojen perjantaisin.   

Kuraattori Abdulkadir Isak
puh. 09 310 71902, 050 401 3367, abdulkadir.isak(at)hel.fi
Laakavuoren ala-asteella maanantaisin ja torstaisin.
Myös muina aikoina voi tavoitella puhelimitse tai sähköpostitse.

Terveydenhoitaja Yasmin Jama
puh. 050 3105617, yasmin.jama(at)hel.fi
Laakavuoren ala-asteella maanantaisin ja torstaisin.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koulu järjestää aamupäivätoimintaa kaikille 1.-2. luokan ja vain 3.-4. luokan erityisen tuen oppilaille niinä päivinä, kun koulu alkaa myöhemmin kuin klo 8.15. Aamupäivätoimintaan vaaditaan ilmoittautuminen wilmassa. Koulumme aamupäivätoimintaan voi osallistua ennen oppituntien alkua klo 8.15-9.00 välisenä aikana. Aamupäivätoiminnassa ei tarjota aamupalaa. Aamupäivä-toiminta on maksutonta. 

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Yleisopetuksen 1. - 2. luokkien oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa Laakavuoren ala-asteen tiloissa koulupäivinä. Iltapäivätoiminnan järjestää Beanet OY ja toimintaan haetaan allaolevan linkin kautta:

Ilmoittautuminen iltapäiväkerhoon lukuvuodelle 2023-2024(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hakuaikana hakeneille postitetaan päätökset heinäkuun aikana. Päätösten valmisteluaikana paikoista ei saa väliaikatietoja.

Hakuaikana hakeneille 1.–2.-luokkalaisille tarjotaan iltapäivätoimintapaikkaa. Jos paikka ei järjesty siitä toimintapaikasta, johon olet hakenut, lapsellesi tarjotaan paikkaa toisesta alueenne toimintapaikasta.

Jos haet hakuajan ulkopuolella, paikan saaminen ei ole varmaa. Hakuajan ulkopuolella tulleet hakemukset käsitellään lukuvuoden jo alettua paikkatilanne huomioiden.

Koulussamme järjestetään myös pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden iltapäiväkerhotoimintaa. 

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät

Harrastukset jatkuvat keväällä 15.1.24 alkavalla viikolla.

Maanantai   

Parkour (3.-6.lk) 

Aika: Maanantaisin klo 14.15-15.15 

Paikka: Liikuntasalissa 

Tunneilla opitaan valitun lajin perusliikkeitä ja tehdään siihen sopivia kehon hallintaa kehittäviä harjoituksia. Alku- ja loppuverryttelyiden yhteydessä lapset pääsevät tutustumaan myös muihin liikuntamuotoihin. Tavoitteenamme on, että lapset saavat mukavia liikuntakokemuksia ja tulevat kotiin hyvillä mielin harrastuksensa parista "pää märkänä ja posket punaisena". Tunnista ohjatun liikunnan osuus salissa on 45 minuuttia. Pukeutumiseen sekä välineiden korjaamiseen on varattu 15 minuuttia. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä parkouriin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: stadinpallo@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Stadin pallo / Harrastamisen Suomen malli 

 

 

Tiistai 

 

Uinti (3.-4.lk ja 5.-6.lk) 

Aika: Tiistaisin 3.-4.lk oppilaat klo 14.30-15.15 ja 5.-6.lk oppilaat klo 15.15-16 

Paikka: Itäkeskuksen uimahallin iso allas 

HTU Stadi ry järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uintiryhmän lapsille. Uintiryhmä kokoontuu tiistaisin Itäkeskuksen uimahallissa (Olavinlinnantie 6, 00900 Helsinki). Ryhmässä opetellaan uinnin tekniikkaa ja vesitaitoja sekä leikitään yhdessä. Aikaa jätetään aina myös vapaalle uiskentelulle.  

Vaatimuksena uintiryhmään pääsyyn on 50 metrin uimataito isossa altaassa. Varusteina uintiryhmäläisillä oltava uimalasit ja uima-asu. 

Uintiryhmä on ilmainen lapsille. Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja tämän jälkeen he saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse. 

Ilmoittautumislinkki (vaatii rekisteröitymisen Myclubiin): 3.-4.lk ryhmään ilmoittautuminen tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

5.-6.lk ryhmään ilmoittautuminen tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteydenotot hkiuintiryhmat@htu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Helsingin taitouimarit / Harrastamisen Suomen malli 

 

 

Keskiviikko 

 

Uinti alkeet (3.-4.lk ja 5.-6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin 3.-4.lk oppilaat klo 15-15.55 ja 5.-6.lk oppilaat klo 16-16.55 

Paikka: Itäkeskuksen uimahallin opetusallas 

HTU Stadi ry järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uintiryhmän lapsille. Uintiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin Itäkeskuksen uimahallissa (Olavinlinnantie 6, 00900 Helsinki). Ryhmässä opetellaan uinnin tekniikkaa ja vesitaitoja sekä leikitään yhdessä. Aikaa jätetään aina myös vapaalle uiskentelulle.  

Lähtövaatimuksena on, että lapsi osaa sukeltaa ja uida alkeisuintityylillä muutamia metrejä ilman apuvälineitä. Varusteina uintiryhmäläisillä oltava uimalasit ja uima-asu. 

Uintiryhmä on ilmainen lapsille. Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja tämän jälkeen he saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse. 

Ilmoittautuminen (vaatii rekisteröitymisen Myclubiin): Ilmoittautuminen 3.-4.lk ryhmään tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Ilmoittautuminen 5.-6.lk ryhmään tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteydenotot hkiuintiryhmat@htu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Helsingin taitouimarit / Harrastamisen Suomen malli 

 

 

EasySport Liikunta (3.–4.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 13.15–14.15 (6.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali, Laakavuoren ala-aste 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) / EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  

puh. 040 4845985 

Järjestäjä: Liikuntapalvelut / EasySport 

 

EasySport Liikunta (5.–6.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 15.15–16.15 (6.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali, Laakavuoren ala-aste 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) / EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  

puh. 040 4845985 

Järjestäjä: Liikuntapalvelut / EasySport 

 

 

Torstai 

 

Teatteri (3.-6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14.15-15.45 (7.9. alkaen)

Paikka: 2AB toiminnallinen luokka 

Asuuko teillä nuori teatterin ystävä?  
Musikanttien uusi teatteriryhmä aloittaa syksyllä Laakavuoren ala-asteella! Aiempaa kokemusta ei tarvita, vaan toivotamme kaikki 3-6-luokkalaiset tutustumaan teatterin maailmaan.  

Harrastamisen Suomi -mallin mukaisesti toimintaan osallistuminen on kaikille maksutonta.  

Lämpimästi tervetuloa! 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu mukaan tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjät: Lastenkulttuurikeskus Musikantit / Harrastamisen Suomen malli 

 

 

Perjantai 

 

Oma Pelistudio - Ohjelmointi- ja pelisuunnitteluharrastus (3.-6.lk) 

Aika: Perjantaisin klo 14.15-15.45 

Paikka: Luokassa xx 

Oletko joskus halunnut tehdä oman pelin? Nyt se on mahdollista! School of Gamingin Oma Pelistudio -harrastuksessa voi ottaa roolin pelisuunnittelijana, ohjelmoijana tai vaikka tasodesignerina. Harrastuksessa voi kokeilla monia rooleja ja panostaa siihen, mikä tuntuu kaikista mukavimmalta. Tule mukaan perustamaan oma pelistudio! 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu mukaan tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: School of Gaming / Harrastamisen Suomen malli

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Elisa Selki-Rocchi, puheenjohtaja
elisa.selki-rocchi(at)hel.fi 

Ulla Jäderholm, varapuheenjohtaja
Jani Jäderholm
Anna Chatylovitch
Hani Ali
Hannamaria Pienkellomäki, opettajajäsen
Bettina Valta, henkilökunnanjäsen
Sini Latvala, esittelijä ja sihteeri

Aika    Maanantai 26.9.2022 klo 17.00 – 17.45

Paikka    Laakavuoren ala-aste, Jänkäpolku 1, 00970 Helsinki

Läsnä    Elisa Selki-Rocchi        puheenjohtaja    
    Ulla Jäderholm            varapuheenjohtaja
    Jani Jäderholm
    Anna Chatylovitch
    Hannamaria Pienkellomäki    opettajajäsen
    Bettina Valta            henkilökunnanjäsen
                    oppilasedustaja
                    oppilasedustaja
    Maria Männikkö            esittelijä ja sihteeri 
Asiat
1.    Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00

2.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi (kutsu lähetetty sähköpostitse 16.9.2022 esityslista liitteenä) ja päätösvaltaiseksi (läsnä /7 johtokunnan jäsentä,   oppilasjäsen-tä ja esittelijä/sihteeri).

3.    Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4.    Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin .

5.    Oppilasedustajat Laakavuoren ala-asteen koulun johtokunnassa lukuvuonna 2022 - 2023
Kaikilla perusopetuksen kouluilla tulee olla johtokunnassa kaksi oppilasedustajaa. Oppilaat ovat valinneet edustajat oppilaskunnanhallitukseen, joka nimesi keskuudes-taan edustajat johtokuntaan. Edustajat toimivat yhden lukuvuoden johtokunnassa. Johtokunta antaa heille läsnäolo- ja puheoikeuden ensimmäisen kokouksessa. Oi-keus kirjataan johtokunnan pöytäkirjaan omana pykälänä. Oppilasedustajat eivät osallistu oppilaiden kurinpitoa koskevien asioiden käsittelyyn. Johtokunnan asioiden käsittelyssä ja puheessa huomioidaan oppilasedustajien läsnäolo.

Esitys: Laakavuoren ala-asteen koulun johtokuntaan lukuvuodeksi 2022 - 2023 on nimetty oppilasedustajiksi kaksi oppilasta. Johtokunta antaa oppilasedustajille läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnankokouksiin.

Päätös: Johtokunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6.    Laakavuoren ala-asteen koulun lukuvuoden 2022 - 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen.

Esitys: Käsitellään ja hyväksytään Laakavuoren ala-asteen toimintasuunnitelma lu-kuvuodelle 2022–2023. Koulun henkilökunta käsitteli toimintasuunnitelman kokouk-sessaan ke 31.8.2022.

Päätös: Esittelyn ja keskustelun jälkeen Laakavuoren ala-asteen lukuvuoden 2022 - 2023 toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.

7.    Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2023–2024

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinä-kuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (pe-rusopetuslain 23 §).

Lukuvuonna 2023–2024 itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kaksi työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 188 työpäivää.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lu-kuvuonna 2023–2024:

1. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 10.8.2023 (to) ja päättyy 22.12.2023 (pe).
Syysloma on viikolla 42 eli 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe).
Joululoma on 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su).
Työaika alkaa keväällä 8.1.2024 (ma) ja päättyy 1.6.2024 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe).

Tässä mallissa olisi kaikilla kouluilla ja lukioilla viikon syysloma, eikä mitään muita lauantaityöpäiviä kuin lukuvuoden viimeinen. Lukuvuosi alkaisi 10.8. torstaina ja syk-sy päättyisi 22.12. perjantaina. Tässä mallissa kevään aloitus olisi 8.1. maanantaina.

2. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 15.8.2023 (ti) ja päättyy 22.12.2023 (pe).
Syysloma on viikolla 42 eli 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe).
Joululoma on 23.12.2023 (la) - 2.1.2024 (ti).
Työaika alkaa keväällä 3.1.2024 (ke) ja päättyy 1.6.2024 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe).

Tämä malli muuten sama, mutta syksyn aloitus on elokuun 15. päivä tiistai ja syksy päättyy 22.12. perjantaina. Kevät alkaisi sitten aikaisemmin 3.1. keskiviikkona.

Esitys: Kaikilla koulun oppilailla oli mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevis-ta vaihtoehdoista äänestämällä luokanopettajan johdolla. Yhteenveto oppilaiden mie-lipiteistä toimitetaan johtokunnan lausunnon mukana. Oppilaskunnan hallitus antaa oman lausunnon, joka liitetään johtokunnan lausuntoon. Laakavuoren ala-asteen kou-lun opetus- ja kasvatushenkilöstö käsitteli lukuvuoden 2023–2024 työ- ja loma-aikoja 6.9.2022 seuraavin äänin: 11 ääntä vaihtoehdolle 1 ja 2 ääntä vaihtoehdolle 2. Laa-kavuoren ala-asteen johtokunta esittää lukuvuoden 2023–2024 työ- ja loma-ajoiksi jompaakumpaa vaihtoehtoa.

Päätös: Laakavuoren ala-asteen johtokunta esittää yksimielisesti lukuvuoden 2023 – 2024 työ- ja loma-ajoiksi vaihtoehtoa .

 

8.    Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45

    

Elisa Selki-Rocchi         Maria Männikkö
puheenjohtaja        esittelijä/sihteeri

Lisätietoja päätöksistä antaa:

Miia Koivula
rehtori, Laakavuoren ala-aste
09 310 32077

 

Aika    Maanantai 13.3.2023 klo 16.30 – 16.55
Paikka    Laakavuoren ala-aste, Jänkäpolku 1, 00970 Helsinki
Läsnä    Elisa Selki-Rocchi        puheenjohtaja    
    Ulla Jäderholm            varapuheenjohtaja
    Jani Jäderholm
    Anna Chatylovitch
    Hannamaria Pienkellomäki    opettajajäsen
    Bettina Valta            henkilökunnanjäsen
                    oppilasedustaja
                    oppilasedustaja
    Sini Latvala            esittelijä ja sihteeri 
 

Asiat
1.    Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.32.

2.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi (kutsu ja esityslista liitteineen lähetetty sähköpostitse 6.3.2023) ja päätösvaltaiseksi (läsnä 6/7 johtokunnan jäsentä, 2/2 oppilasjäsentä ja esittelijä/sihteeri).

3.    Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4.    Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jani Jäderholm ja Bettina Valta.

5.    Laakavuoren ala-asteen koulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen (liitteet 1)
Ehdotus: Laakavuoren ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Päätös: Laakavuoren ala-asteen johtokunta hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen yksimielisesti.

6.    Laakavuoren ala-asteen koulun järjestyssääntöjen päivitys (liite 2)
Päivitetyt järjestyssäännöt hyväksyttiin yksimielisesti.

7.    Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55.

Jani Jäderholm        Bettina Valta
pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja

Elisa Selki-Rocchi        Sini Latvala
Puheenjohtaja        Esittelijä ja sihteeri

Lisätietoja päätöksistä antaa:
Sini Latvala
rehtori, Laakavuoren ala-aste
09 310 25235

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Laakavuoren ala-asteen kansliassa.

Liitteet:
koulun käyttösuunnitelma
Koulun järjestyssäännöt

 

Aika    Maanantai 29.5.2023 klo 16.30 – 17.35
Paikka    Laakavuoren ala-aste, Jänkäpolku 1, 00970 Helsinki
Läsnä    Elisa Selki-Rocchi        puheenjohtaja    
    Ulla Jäderholm            varapuheenjohtaja
    Jani Jäderholm
    Anna Chatylovitch
    Hannamaria Pienkellomäki    opettajajäsen
    Bettina Valta            henkilökunnanjäsen
                    oppilasedustaja
                    oppilasedustaja
    Sini Latvala            esittelijä ja sihteeri 
 

Asiat
1.    Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.35.

2.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi (kutsu ja esityslista liitteineen lähetetty sähköpostitse 17.5.) ja päätösvaltaiseksi (läsnä 6/7 johtokunnan jäsentä, 1/2 oppilasjäsentä ja esittelijä/sihteeri).

3.    Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4.    Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jani Jäderholm ja Bettina Valta.

5.    Esitys koulukohtaisen opetussuunnitelman muutoksista
Ehdotus: Muutos tuntijakoon taito- ja taideainepaletin selkiyttämiseksi. Taito- ja taideaineiden tuntijaon muutokset koskevat luokka-asteita 3-6. Valinnaisainemuutokset koskevat luokka-asteita 4-6. Liitteenä tuntijakomuutosehdotus (Liite 1) sekä ehdotus opetussuunnitelman valinnaisainekuvauksesta (Liite 2) Valinnaisaineista on keskusteltu opettajakunnan kanssa ja he kannattavat valinnaisaineiden tuntijaon muutosta.
Päätös: Johtokunta päätti hyväksyä muutokset Laakavuoren ala-asteen koulun tuntijakoon sekä valinnaisaineisiin ehdotuksen mukaisesti.

6.    Lisäys Laakavuoren ala-asteen koulun järjestyssääntöihin (liite 3)
Ehdotus: Lisätään koulun järjestyssääntöihin pykälä, jossa kielletään poistuminen koulun alueelta koulupäivän aikana. Tällä varmistetaan se, että koulun alueelta poistuminen koulupäivän aikana on rangaistava teko. Liitteenä koulun järjestyssäännöt, jotka on hyväksytetty opettajakunnalla.
Päätös: Laakavuoren ala-asteen koulun järjestyssäännöt hyväksyttiin muutoksitta.

7.    Laakavuoren ala-asteen koulun toimintakertomuksen hyväksyntä 2023
Toimintakertomuksen pohjana on syksyllä laadittu toimintasuunnitelma.
Toimintakertomuksessa todetaan, miten toimintasuunnitelma on toteutunut.
Suunnitelma on etukäteen luettavissa Wilma-ohjelmassa johtokunnan jäsen -tunnuksilla.

Toimintakertomusta ovat työstäneet vastuuhenkilöt, -ryhmät ja koulumme tiimit. Laakavuoren ala-asteen oppilaskunta ja oppilashuoltoryhmä ovat käsitelleet oman osansa toimintakertomuksesta. Opetus- ja kasvatushenkilöstö käsitteli ja hyväksyi toimintakertomuksen kokouksessaan 10.5.2023.
Esitys: Laakavuoren ala-asteen koulun johtokunta hyväksyy koulun toimintakertomuksen lukuvuodelta 2022–2023.
Päätös: Esittelyn ja keskustelun jälkeen johtokunta hyväksyi Laakavuoren ala-asteen koulun lukuvuoden 2022–2023 toimintakertomuksen muutoksitta.

8.    Muut asiat
Puheenjohtaja Elisa Selki-Rocchi toi johtokunnan tietoon, että Laakavuoren ala-asteen 6. luokan oppilaat käyvät naapuritalossa tekemässä ilkivaltaa. Puheenjohtajan toive oli, että luokissa otetaan asia esille.

Puheenjohtaja toi esille, että 2. luokassa on oppilas, joka kiusaa useita muita oppilaita. Huoltajat ovat huolissaan tilanteesta. Asiasta keskusteltiin.

9.    Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.

Bettina Valta        Jani Jäderholm
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja

Elisa Selki-Rocchi        Sini Latvala
Puheenjohtaja        Esittelijä ja sihteeri

Lisätietoja päätöksistä antaa:
Sini Latvala
rehtori, Laakavuoren ala-aste
09 310 25235

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Laakavuoren ala-asteen kansliassa.

Liitteet:
Tuntijakomuutos
Valinnaisainekuvaus
Koulun järjestyssäännöt

 

 Aika             25.9.2023 klo 17–17.52
Paikka    Laakavuoren ala-aste, Jänkäpolku 1, 00970 Helsinki
Läsnä    Elisa Selki-Rocchi        puheenjohtaja    
    Ulla Jäderholm            varapuheenjohtaja
    Jani Jäderholm
    Bettina Valta            henkilökunnanjäsen
                    oppilasedustaja
                    oppilasedustaja
    Sini Latvala            esittelijä ja sihteeri

1.    Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17.02.

2.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.    Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4.    Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jani Jäderholm ja Bettina Valta.

5.    Opettajajäsenen eroaminen ja uuden opettajajäsenen valinta johtokuntaan

Hannamaria Pienkellomäki on jättänyt eropyyntönsä Laakavuoren ala-asteen koulun johtokunnasta 11.9.2023 siirryttyään toiseen työpaikkaan. Laakavuoren ala-asteen koulun opettajakunta on äänestänyt neljästä ehdokkaasta johtokunnan uudeksi opettajajäsenenehdokkaaksi 13.9.2023 erityisluokanopettaja Päivi Tammen ja hänelle varajäseneksi suomen kielen lehtorin Maria Männikön.

Ehdotus: Hannamaria Pienkellomäelle myönnetään ero Laakavuoren ala-asteen koulun johtokunnasta ja Päivi Tammi valitaan johtokunnan jäseneksi sekä Maria Männikkö varajäseneksi.

Päätös: Johtokunta päätti, että Hannamaria Pienkellomäelle myönnetään ero Laakavuoren ala-asteen koulun johtokunnasta ja Päivi Tammi valitaan johtokunnan jäseneksi sekä Maria Männikkö varajäseneksi.

6.    Oppilasedustajat Laakavuoren ala-asteen koulun johtokunnassa lukuvuonna 2023 - 2024
Kaikilla perusopetuksen kouluilla tulee olla johtokunnassa kaksi oppilasedustajaa. Oppilaat ovat valinneet edustajat oppilaskunnanhallitukseen, joka nimesi keskuudestaan edustajat johtokuntaan. Edustajat toimivat yhden lukuvuoden johtokunnassa. Johtokunta antaa heille läsnäolo- ja puheoikeuden ensimmäisen kokouksessa. Oikeus kirjataan johtokunnan pöytäkirjaan omana pykälänä. Oppilasedustajat eivät osallistu oppilaiden kurinpitoa koskevien asioiden käsittelyyn. Johtokunnan asioiden käsittelyssä ja puheessa huomioidaan oppilasedustajien läsnäolo.

Esitys: Johtokunta antaa oppilasedustajille läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnankokouksiin.

Päätös: Esitys hyväksytään yksimielisesti.

7.    Laakavuoren ala-asteen koulun lukuvuoden 2023 - 2024 toimintasuunnitelman hyväksyminen.

Esitys: Käsitellään ja hyväksytään Laakavuoren ala-asteen toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2023–2024. Koulun henkilökunta käsitteli toimintasuunnitelman kokouksessaan ke 30.8.2023

Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.

8.    Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024–2025

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).

Lukuvuonna 2024–2025 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 187 työpäivää.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024–2025:

1. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe).
Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).
Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma).
Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi hieman yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.
        
2. vaihtoehto
        
Työaika alkaa syksyllä 12.8.2024 (ma) ja päättyy 20.12.2024 (pe).
Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).
Joululoma on 21.12.2024 (la) - 1.1.2025 (ke).
Työaika alkaa keväällä 2.1.2025 (to) ja päättyy 31.5.2025 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Oppilaskunnalta pyydetään oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.

Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.

Esitys: Kaikilla koulun oppilailla oli mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista äänestämällä luokanopettajan johdolla. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä toimitetaan johtokunnan lausunnon mukana. Oppilaskunnan hallitus antaa oman lausunnon, joka liitetään johtokunnan lausuntoon. Laakavuoren ala-asteen koulun opetus- ja kasvatushenkilöstö käsitteli lukuvuoden 2024–2025 työ- ja loma-aikoja 23.8.2023 seuraavin äänin: 21 ääntä vaihtoehdolle 1 ja 3 ääntä vaihtoehdolle 2. Laakavuoren ala-asteen johtokunta esittää lukuvuoden 2024–2025 työ- ja loma-ajoiksi jompaakumpaa vaihtoehtoa.

Päätös: Johtokunta kannattaa vaihtoehtoa 1.

9.    Muut asiat
Ei muita asioita.

10.    Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.52.

puheenjohtaja Elisa Selki-Rocchi        sihteeri Sini Latvala

    
pöytäkirjan tarkistaja Jani Jäderholm        pöytäkirjan tarkistaja Bettina Valta

Lisätietoja päätöksistä antaa
Sini Latvala
Rehtori, Laakavuoren ala-aste
0931025235

 

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Laakavuoren ala-aste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Apulaisrehtori
Miia Ropponen
+358 9 310 33198
miia.ropponen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Nora Grönqvist
+358 9 310 82773
nora.gronqvist@hel.fi

Rehtori
Sini Latvala
+358 9 310 25325
sini.latvala@hel.fi

Lukuvuosi 2023-2024

Kielten opetus
englanti, ruotsi
saksa, venäjä
ruotsi

Tarjolla sali

Sijainti

Jänkäpolku 1, 00970 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 1 porrasaskelma.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 1 porrasaskelma.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi ja lasiovissa on kontrastimerkinnät. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa automaattisesti. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteettömäksi merkitty wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti. Wc:n ovi on liian kapea.
 • Toinen esteettömäksi merkitty wc on kerroksessa 2.
 • Kolmas esteettömäksi merkitty wc on kerroksessa 2.